Page 1

LA CLASSIFICACIÓ DE LES EINES Arnau Buch, Berta Bruguera, Yasmin Yermak & Mohamed Mimid


LES EINES DE TALL Les eines de tall són les eines que tallen els materials.Totes les eines de tall tenen una fulla d’acer que talla. La part de la fulla que fem servir per tallar és el tall. A les serres i xerracs la fulla té dents. Les dents normalment estan lleugerament desviades del pla de la fulla per a evitar el fregament.


TIPUS D’EINES DE TALL Hi ha diferents tipus d’eines de tall, com per exemple: ●

LES SERRES- serveix per tallar materials relativament tous mitjançant una fulla dentada d’un material més dur suportada per un bastidor.


ELS XERRACS- és una eina d’ús semblant a la serra, consisteix en una fulla d’acer rígida amb una vora dentada i un mànec de fusta o de plàstic.

LES TISORES- consten de dues fulles metàliques esmulades, acabades en un vuit per posar els dits, i articulades en un eix pels seus extrems.


LES ALICATES DE TALL- és una eina que per pressió talla de forma neta un cable, un filferro i fils metàl·lics.


ELS CÚTERS- són com un tipus de navalla que consta generalment d’un mànec pla, simple i econòmic, fabricat amb metall o plàstic. Alguns són amb fulles metàliques, però com que també n’hi ha que serveixen per tallar vidre o linòleum, els fan amb fulles de doble tall.

Amb fulla metàlica


ELS RIBOTS- són eines de fuster que serveixen per a rebaixar, adreçar, allisar, etc., les peces de fusta. Hi ha ribots de formes i dimensions diferents, coneguts amb noms diferenciats propis, segons el treball concret al qual són destinats. Ribot de fusta modern


ELS ENFORMADORS- són una eina manual usada per treballar la fusta. Consta de dues parts: una part d’acer trempat i un mànec. La fulla d’acer és rectangular amb un bisell esmolat en un dels caps. L’altre cap s’acaba amb un nervi que serveix per a fixar la fulla al mànec. Les dimensions de la fulla són variables com també les dimensions totals de l’eina.


WEBGRAFÍA ● ●

Viquipèdia xtec.cat

La classificació de les eines  

És una presentació feta per alumnes de 1r d'ESO.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you