Page 1

Pla de Millora de la Mobilitat en Bicicleta i a Peu a Celrà Mercè Jané

11/02/2010

Pla de Millora de la Mobilitat en Bicicleta i a Peu a Celrà

1


Objectius del projecte 

11/02/2010

L’objectiu principal del pla és planificar l’urbanisme (via pública), tenint en compte la mobilitat actual i futura del municipi. Relacionat amb l’Agenda 21 del municipi de Celrà Els principals objectius es preveuen a curt, mitjà i llarg termini. Pla de Millora de la Mobilitat en Bicicleta i a Peu a Celrà

2


Descripció 

El pla consistirà en la creació d’una xarxa de camins escolars, la millora dels carrils bici actuals i la potenciació de la mobilitat sostenible al municipi de Celrà.

PER MÉS INFORMACIÓ...

Consultar Guia bàsica per a l’elaboració de plans de mobilitat urbana del DPTOP 11/02/2010

Pla de Millora de la Mobilitat en Bicicleta i a Peu a Celrà

3


Anàlisi de la competència 

Competència Punts forts Cal tenir en compte que la mobilitat en vehicle privat és la dominant al municipi per als desplaçaments obligats i d’oci. La mobilitat sostenible afavoreix la pacificació del trànsit, la reducció de l’ús del vehicle privat, de les emissions contaminants i del soroll.

Puntos vulnerables 

L’espai urbà està dominat pel vehicle privat, cal millorar la seguretat de la circulació dels ciclistes i vianants, i cal incrementar l’educació i la informació per una mobilitat sostenible.

PER MÉS INFORMACIÓ...

Consultar Llibre Verd del Medi Ambient Urbà i el Llibre Blanc del Transport. 11/02/2010

Pla de Millora de la Mobilitat en Bicicleta i a Peu a Celrà

4


Tecnologia 

Sistemes d’Informació Geogràfica Manual per al disseny de vies ciclistes del DPTOP de la Generalitat de Catalunya L’ús d’aquesta nova tecnologia ha permès analitzar de manera multicriterial, els diferents aspectes lligats a la mobilitat sostenible urbana.

Aquesta guia ha permès aplicar la normativa de la Generalitat de Catalunya, en matèria de vies ciclistes i seguir i aplicar les últimes novetats en el disseny d’aquest tipus de vies.

Inexistència d’un manual per al disseny de xarxes de camins escolars urbanes 

L'absència d’aquesta documentació ha provocat un disseny més normatiu que en el cas dels carrils bici, fet que pot suposar la necessitat de revisar el pla, quan s’editi aquest material per part del DPTOP.

DSA: DPTOP (Departament de Política Territorial i Obres Públiques)

11/02/2010

Pla de Millora de la Mobilitat en Bicicleta i a Peu a Celrà

5


Equip i recursos 

Per desenvolupar aquest projecte és necessari:   11/02/2010

1 tècnic de mobilitat i 1 coordinador del projecte GPS i flexòmetre El treball de camp es durà a terme a Celrà mentre que el pla es redactarà a Girona Hardware i software necessari

Pla de Millora de la Mobilitat en Bicicleta i a Peu a Celrà

6


Procediments El pla consistirà en una fase d’anàlisi de l’estat actual de la mobilitat del municipi, seguit per una diagnosi i finalitzarà amb un seguit de propostes: creació d’una xarxa de camins escolars, millora dels carrils bici actuals i potenciació de la mobilitat sostenible. Serà necessari disposar de cartografia municipal actualitzada i digitalitzada, així com també un bon treball de camp i d’anàlisi de la mobilitat actual al municipi.

PER MÉS INFORMACIÓ...

Consultar Guia bàsica per a l’elaboració de plans de mobilitat urbana del DPTOP 11/02/2010

Pla de Millora de la Mobilitat en Bicicleta i a Peu a Celrà

7


Calendari   

Fase 1: Anàlisi Fase 2: Diagnosi Fase 3: Definició de propostes Fase 1 Fase 2 Fase 3

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

PER MÉS INFORMACIÓ...

Consultar la Proposta de Pla disponible a l’apartat de Medi Ambient del web de l’ajuntament de Celrà. 11/02/2010

Pla de Millora de la Mobilitat en Bicicleta i a Peu a Celrà

8


Estat actual 

Fases d’execució i calendari 

11/02/2010

Actualment es disposa de la informació necessària per iniciar l’anàlisi de la mobilitat L’edició de cartografia s’està enrederint per la mancança la informació necessària digitalitzada sobre el municipi. La definició de propostes està prou desenvolupada degut a la feina realitzada pels grups de treball de l’Agenda 21 municipal.

Pla de Millora de la Mobilitat en Bicicleta i a Peu a Celrà

9


Documents relacionats 

Proposta de pla Pressupost Cooperativa de Projectes Ambientals, La Copa SCCL - 872080258

Enviar preguntes 

11/02/2010

Cooperativa de Projectes Ambientals, La Copa SCCL - 872080258

Anàlisi final Cooperativa de Projectes Ambientals, La Copa SCCL - 872080258

Àrea de Medi Ambient de l’ajuntament de Celrà – 972334455

Pla de Millora de la Mobilitat en Bicicleta i a Peu a Celrà

10

Pla de Millora a Peu i en Bicicleta de Celrà  

Descripció general del Pla de Millora a Peu i en Bicicleta de Celrà

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you