Page 1

Irina Carton de Luis Curs: 2012-2013

Sistemes de gestió automatitzada 2 Exercici 1 Concepte: Text analytics Hyde Cycle de Gartner 5 fases: - Llançament - Pic d’expectativa - Abisme de desil·lusió  - Rampa de consolidació - Altiplà de productivitat

2012


Text analytics 1. Identificar el seu significat El Text analytics (anàlisi de text)es basa en l’anàlisi semàntic de les dades que hi ha en el llenguatge natural a partir d’un conjunt de tècniques lingüístiques i estadístiques. Ajuden a estructurar el contingut de la informació de fonts textuals per a la intel·ligència de negoci, l’anàlisi de dades exploratòries, la investigació o les recerques. Aquestes tècniques ajuden a aconseguir conceptes clau, comportaments i relacions que d’altra banda no es podria extreure de la seva forma textual ja que no sortirien present en el tractament automatitzat. Aquesta aplicació també rep el nom de Tet mining, la mineria de text. 2. Fonts o o o

http://en.wikipedia.org/wiki/Text_mining#Text_mining_and_text_analytics http://searchbusinessanalytics.techtarget.com/definition/text-mining http://www.spss.com.ar/es/software/modeling/text-analytics/

3. Exemple pràctic de la tecnologia La compañía suiza de televisión por cable Cablecom utilizaba IBMS SPSS Text Analytics para mejorar la retención del cliente. "Nuestra organización ha sido capaz de comprender y cualificar mejor las razones de abandono del cliente mediante el uso del software predictivo de text mining de SPSS. Hemos descubierto conceptos y relaciones en textos que serian muy costosas o incluso imposibles, si se hubiera detectado por cualquier otro método" 4. Com es podria aplicar la tecnologia a les biblioteques.


Aquesta aplicació ens podria ajudar a catalogar millor els llibres i documents en quan a matèria. 5. Evolució respecte 2011 i 2012? Al 2012 l’aplicació es troba al final de l’abisme de desil·lusió. Per altra banda, al 2011, aquest terme no era present en Hype Cycle.

Exercici1  

SGA

Exercici1  

SGA

Advertisement