Page 1


EL MERCAT ECOSOL El Mercat Ecosol és una comunitat de compravenda i crèdit pròpia de l’economia social i solidària catalana, formada per persones, empreses i entitats productores i consumidores, que mantenen relacions econòmiques entre elles mitjançant una moneda pròpia, l’ecosol. L’ecosol (EC), per tant, vol ser la moneda comunitària de l’economia social i solidària catalana. El seu àmbit de circulació és l’anomenat Mercat Ecosol. Aquest mercat està impulsat i regulat per la Xarxa d’Economia Solidària (XES), i compta amb el suport i l’assessorament de la fundació STRO i de la Confederació de Cooperatives de Catalunya (CoopCat) en el marc del projecte Digipay4growth.

XARXA D’ECONOMIA SOLIDÀRIA


COM S’HI POT PARTICIPAR? Es pot participar en el Mercat Ecosol assumint un d’aquests dos rols. D’una banda, es troben els que són consumidors i productors alhora, és a dir, els prosumidors (cooperatives, societats laborals, associacions, fundacions, autònoms socialment responsables…), els quals compren i venen entre ells utilitzant com a mitjà parcial o total de pagament una línia de crèdit mutu consignada en ecosols. De l’altra banda, es troben els que són només consumidors (persones, empreses, entitats, administracions...), els quals accedeixen amb ecosols als béns i serveis oferts pels prosumidors.

PER DESENVOLUPAR EL MERCAT ECOSOL, EN AQUESTS MOMENTS LA XES ATRIBUEIX TRES FUNCIONS A L’ECOSOL:

Servir de mitjà de pagament de caràcter permanent per a la compra de béns i serveis de l’ESS per part dels consumidors responsables

El manteniment del Mercat Ecosol el subvenciona la XES aquest 2014. La proposta de la Comissió Mercat Ecosol és generar un sistema autogestionat, tant en l’àmbit econòmic com en el de governança, mitjançant taxes i comissions i amb la participació solidària dels seus membres.

PER FORMAR PART DEL MERCAT ECOSOL COM A PROSUMIDOR/A

1 2 3 Ser un sistema de crèdit comercial mutu entre els prosumidors de l’ESS

La funció de crèdit comercial mutu començarà a funcionar el proper 16 de juny. L’ecosol és una moneda principalment electrònica, excepte quan opera dintre les fires d’economia solidària, que adopta la forma de bitllets de diferents valors. La funció de mitjà de pagament dins les fires d’economia solidària és operativa des de la I edició de la FESC i ho serà amb caràcter permanent a partir del 28 d’octubre de 2014, l’endemà de la III edició de la FESC.

Servir com a mitjà de pagament de caràcter puntual per a la compra de béns i serveis dintre les fires d’economia solidària

Cal sol·licitar l’alta i, si la XES considera que la persona o organització sol·licitant, juntament amb els béns o serveis que ven, s’ajusten als criteris de l’economia social i solidària, pagar una quota de que oscil·larà en funció de les entitats participants al ME entre 30 i 60 €. Per a les entintats que s’inscriguin al mercat abans del 16 de juny la quota 2014 estarà subvencionada per la XES. A partir d’aquest moment, el prosumidor pot demanar crèdit comercial fins a un valor màxim, durant el 2014, de 1.500 EC amb el qual pot comprar béns i serveis a altres prosumidors. Mentre utilitza el crèdit, el prosumidor ha de tenir dipositat el 10% en euros del seu valor en un fons de garantia mutualista gestionat per la XES que serveix per cobrir els possibles impagaments.

PER FORMAR PART DEL MERCAT ECOSOL COM A CONSUMIDOR/A La persona, empresa o entitat ha de canviar la quantitat d’euros que desitgi i obrir-se un compte ecosol a www.mercatecosol.cat. Amb aquests ecosols, pot comprar els béns i serveis oferts al Mercat Ecosol que li interessin.


AVANTATGES DE PARTICIPAR EN EL MERCAT ECOSOL COM A PROSUMIDOR:

1

Vendràs més i arribaràs a nous clients

2

Tindràs accés a un màxim de 1.500EC de crèdit comercial sense interessos

3

Compraràs béns i serveis que necessites pràcticament sense haver de tenir euros

4

Et diferenciaràs de la teva competència, innovant en els sistemes de compravenda

5

Minimitzaràs els impagaments

6

Contribuiràs al creixement de l’economia social i solidària i a la construcció del mercat social a Catalunya

AVANTATGES DE PARTICIPAR EN EL MERCAT ECOSOL COM A CONSUMIDOR:

1 2 3

Tindràs més accesibilitat per adquirir béns i serveis de l’economia social i solidària Tindràs garantia de consumir productes fets amb responsabilitat social i ambiental Contribuiràs al creixement de l’economia social i solidària i a la construcció del mercat social a Catalunya


www.mercatecosol.cat mercatecosol@xes.cat +34-626937578

Ecosol  

Argumentari Mercat Ecosol

Advertisement