Page 1

‫בית אריה‪-‬עופרים‬

‫מחלקת תרבות וספורט‬

‫‪25.11.13‬‬

‫ורשת חגיגי‬

‫ד‬

‫טורניר כ‬ ‫סלו תשע”ד‪,‬‬ ‫כ‬ ‫ביום שני כ”ב‪ 19‬במתנ”ס‪.‬‬ ‫בשעה ‪:30‬‬ ‫פשית‪.‬‬ ‫הכניסה חו‬

‫הדל‪27.11.13‬‬

‫קת נר ראשון‬ ‫של חנוכה‬

‫ביום רביעי כ”ד כ‬ ‫ס‬ ‫לו‬ ‫ת‬ ‫ש‬ ‫ע”‬ ‫ד‪,‬‬ ‫ב‬ ‫ש‬ ‫עה ‪17:30‬‬ ‫בדיוק נתחיל‬ ‫במצעד‬ ‫מכיכר “אהוד מנור” ונאיר הלפיד המסורתי‬ ‫את‬ ‫לפידים מרהיבה‪ ,‬בסיומם הצעהישוב בתהלוכת‬ ‫אש חגיגי ברחבת המתנ”ס ‪ ,‬ל דה יתקיים טקס‬ ‫להדלקת נר ראשון ש אחר מכן נתכנס‬ ‫ל חנוכה‪.‬‬ ‫נהנ‬ ‫ל ה ממופע אינטר‬ ‫ק‬ ‫טי‬ ‫בי‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫נו‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫סטודיו‬ ‫חול בניהולה של‬ ‫ש‬ ‫לו‬ ‫מי‬ ‫ת‬ ‫טו‬ ‫ר‬ ‫ג’‬ ‫מ‬ ‫ן‪.‬‬ ‫בסיום הערב‬

‫ייחולקו‬ ‫בנוס‬ ‫סופגניות לקהל‪.‬‬ ‫ף בערב זה יועמ‬ ‫דו‬ ‫ד‬ ‫וכ‬ ‫ני‬ ‫ם‬ ‫של‬ ‫בפרו‬ ‫ילדי כיתות ד’‬ ‫ו ייקט “אור לקהיל‬ ‫ה”‬ ‫שי‬ ‫מכ‬ ‫רו‬ ‫י‬ ‫צי‬ ‫רו‬ ‫בסיומו‬ ‫ת פרי ידיהם‬ ‫של הערב יחליטו‬ ‫על‬ ‫ת‬ ‫רו‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫ם‬ ‫ל‬ ‫ק‬ ‫ד‬ ‫הילה‪.‬‬ ‫וכני מזון נוספים‬ ‫יו‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫דו‬ ‫בר‬ ‫ח‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫המתנ”ס‬ ‫ע”י שבט אתגר‪.‬‬

‫אוטובוס משער עהופקריםהל הרחב מוזמן‪.‬‬

‫יי‬ ‫צא בשעה ‪ 16:30‬ל‬ ‫בית אריה וחזרה‬ ‫לעופרים בסיו‬ ‫ם‬ ‫ה‬ ‫מו‬ ‫פע ‪ 19:30‬לערך‪.‬‬


‫בית אריה‪-‬עופרים‬

‫מחלקת תרבות וספורט‬

‫‪.12.13‬כ‪2‬ה והדלקת נרות‬ ‫פיוטים לחג החנו רבנים ואורחים‪.‬‬ ‫ערב‬ ‫רדכי מנע‪,‬‬ ‫רב הישוב הר מ‬ ‫ם‬ ‫לובתשעד‪ ,‬בשעה‬ ‫עם שני כ”ט כס‬ ‫וכיבוד קל‪.‬‬ ‫יו‬

‫‪ 20:00‬במתנ”ס‪.‬‬

‫ב‬

‫פיוטים ‪ ,‬ניגונים‪,‬‬ ‫בתוכנית‪:‬‬ ‫סביב שולחנות‪.‬‬ ‫ישיבה‬

‫הציבור מוזמן‬

‫‪4.12.13‬‬

‫תנפחים‬

‫הפנינג מ‬ ‫תשע”ד‬ ‫ת‬ ‫ב‬ ‫ם רביעי א’ ט ‪10:00-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫יו השעות ‪ 9:00‬ת אריה‪.‬‬ ‫ן‬ ‫פורט בי‬ ‫ביאולם הס‬ ‫ג יתארך‬ ‫ההפנינ‬ ‫ב‬ ‫בור‬ ‫הנו‬

‫רונים יי‬ ‫שת הצי‬ ‫ה‬ ‫ק‬ ‫לב לדי הגנים והצ ‪ ₪‬בלבד‪.‬‬ ‫כדי שי‬ ‫לילד ‪15‬‬ ‫ם‪ .‬עלות‬ ‫כר מזון‪:‬‬ ‫אף ה‬ ‫וכני ממ‬ ‫ועמדו ד‬ ‫ר מתוק‪.‬‬ ‫במקום י‬ ‫ות‪ ,‬וסוכ‬ ‫‪ ,‬טרופי‬ ‫נקנקייה‬

‫הצג‪3‬ה‪1‬ל‪.‬כל‪16.12‬‬

‫המשפחה‪:‬‬

‫ס‬ ‫פנירי”הג’ונג’ל‬ ‫ביום ש‬

‫בשעה ג טבת תשע”ד‪,‬‬ ‫‪ 17:30‬במתנ”ס‪.‬‬

‫כוריאוגרפיה ו‬ ‫הפקה מוסיקלית‪:‬בימוי‪ :‬לי ניר שלום‬ ‫זיו‬ ‫הקלאסי הנודע של רו רהב על פי סיפרו‬ ‫די‬ ‫אר‬ ‫קי‬ ‫פל‬ ‫ינ‬ ‫ג‪.‬‬ ‫גו‬ ‫מוגלי‪,‬‬ ‫ר‪-‬אדם‪ ,‬אומץ על י‬ ‫ול‬ ‫די להקת זאבים גדל‬ ‫מד‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫חו‬ ‫קי‬ ‫הג`‬ ‫באלו הדב‪ ,‬באגירה ה ונגל בעזרת חבריו‬ ‫פנ‬ ‫ת‬ ‫ר‪,‬‬ ‫ל‬ ‫הק‬ ‫וה‬ ‫ת הפילים‬ ‫קופים שבצמרות‪ ,‬יו‬ ‫כנגד שירח צא הוא להרפתקה‬ ‫אן הנמר‪ .‬‬ ‫עלות‬ ‫לילד ‪ ₪ 30‬בלבד‪.‬‬ ‫הורה מלווה חינם‪.‬‬

Nov dec  
Nov dec  
Advertisement