Page 1

PTAZA IID TOROS

tr

sc

VII

.

OONOUNSO

DT {()RTIS. D[ IIATONüA''

fON RISÍS

0m

6ela¡r¡¡i!, ..n $p¿rtor ?armho

SNPTIDüBND 2OIO .

I}[ fA CAIIADIBIA D[

D. RAltlol{ ft oRls saNclrtz

.-.PaazattDTif)|l.|s---

D[

úe

h al¡t0rld¡a y il

:¿[

0nIiÁ00Ím]

nr$T['$[ilir0li0Ra\ Dn m0 el tlanDo ro l0 lmtlde

ISPICTACUI,O I}Tl ANTD

itifff;Hil$ü üiülii{$iil.'l,llii-iryiliffi

tüil

SANCHf,Z I,EANIDRO stitt./lst

t./tñ

PAtOlto

LINARNS fos¡i tlt.¡utit- t'tirttaz 'tosDprllo' ltlal¡1.(t

SANTANA IID LAS LOCAI,II'ADtrS

II[I, RUON]O :

H:üitü! ü$i"ti:'lr,slfl.

RAIII-

E

[ÍARTIN BUNfiOS SERGIO

ürlvt{1 .

¡^\

$}rs D}

r^

r^RDE

-

^ ññIDIA IID I-AS üUlpnñts "¡+t';1",

¡.v.^. ¡¡tcr¡rDo: CI)NCüRSO

IID

C(DRTDS

DIA

arluhos: 12 Duros - Nlños: ó Euros. FISTIYA.I TAüRINO DtA 2a: 2|| EuTos. N¡ños: IO Duros. f,SPECTACUL(D DB RD|ONES T'IA

FESTEJOS TAURINOS 2010  
FESTEJOS TAURINOS 2010  

FESTEJOS TAURINOS 2010