Stine Sofies Stiftelse - Årsrapport 2016

Page 1

STINE SOFIES STIFTELSE .NO

Ã…RSRAPPORT 2016


EN BARNDOM UTEN VOLD

Ada Sofie Austegard Generalsekretær ada@barnerett.com Tone Vareberg Daglig leder tonev@barnerett.com Bjørg Haugum Administrasjonssekretær bjorg@barnerett.com John Are Bjerge Jonassen Prosjektleder john@barnerett.com

Stine Sofies Stiftelse Stine Sofies Stiftelse ble etablert etter Baneheiadrapene i Kristiansand i 2000. Den ble grunnlagt av Ada Sofie Austegard og Bente Bergseth, med formål om å øke rettssikkerheten til voldsutsatte barn og deres pårørende, og forhindre at barn blir utsatt for vold og overgrep. Gjennom stiftelsens prosjekter skal vi forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn; vi skal ivareta de voldsutsatte barna og deres pårørende; og vi skal påvirke myndighetene for å styrke barns rettssikkerhet. Per i dag er vi syv heltidsansatte i stiftelsen. I tillegg jobber det 21 personer ved Stine Sofie Senteret. Vi er avhengig av gaver fra privatpersoner og bedrifter for å drifte og utvikle det viktige arbeidet for en barndom uten vold. Innsamlingskonto: 9495 05 04794

2

Erik S. Oksavik Prosjektleder erik@barnerett.com Mari Jensen Jurist mari@barnerett.com Hanne Grønberg Økonomiansvarlig hanneg@barnerett.com Stine Sofies Stiftelse Østerhusmonen 35 4879 Grimstad post@barnerett.com 37 29 40 90 stinesofiesstiftelse.no stinesofiesenteret.no


Ada Sofie Austegard

Generalsekretæren har ordet 2016 har vært fylt med utfordringer, intens spenning og viktige hendelser. Det har vært året da Stine Sofies Stiftelse for alvor gikk fra å være en gründer-organisasjon til å bli en mellomstor bedrift med over 28 ansatte. Vi har kjent på voksesmertene, men takket være dyktige kollegaer, så landet vi silkemykt ved årets slutt. Fra desember har jeg titulert meg som generalsekretær. Det føltes litt pompøst i starten, men da styret ga meg den tittelen, var det fordi de samtidig besluttet å ansatte en ny daglig leder. For meg har det vært både viktig og en lettelse å kunne overlate oppgaven til Tone Vareberg – et menneske med lang erfaring fra næringslivet og et stort hjerte for barna. Det er vanskelig å trekke frem kun én begivenhet fra 2016, men åpningen av Stine Sofie Senteret, 21. mai, var uten tvil den viktigste. Med direktesendt innsamlingsaksjon på TV 2 og besøk av Hans Majestet Kongens Garde, ble dette en dag jeg aldri vil glemme. En solskinnsdag første uka i september kom de første familiene til senteret. For meg var det årets sterkeste inntrykk, og en drøm som var blitt virkelig. Nå sitter jeg på mitt nye kontor, med utsikt over senterets uteområde. Jeg løfter stadig blikket, og både ser og hører voldsutsatte barn som leker og ler. Det alene gjør alt strevet, frustrasjonen og redselen for ikke å lykkes, verdt det. Det er kollegaene mine her i stiftelsen og på senteret som gir meg energi og krefter til å fortsette arbeidet for de voldsutsatte barna. Jeg tror ikke du finner mer engasjerte ansatte noe annet sted. Samtidig er jeg utrolig takknemlig for alle våre barnerettsfaddere, bidragsytere og samarbeidspartnere. Det er dere som gjør det mulig for alle oss å arbeide for en barndom uten vold – hver eneste dag.

3


Kristin Stokke

// Arbeidet med senteret startet allerede i 2011. To år senere konkluderte en fagrapport med at det var behov for et mestringssenter for voldsutsatte barn, og arbeidet med å utvikle det faglige innholdet startet. // En rekke samarbeidspartnere har bidratt til finansieringen, og da senteret i 2015 fikk driftsmidler over statsbudsjettet, kunne eiendommen anskaffes og byggingen starte. // Grunnsteinen ved Stine Sofie Senteret ble lagt ned 25. januar 2016, og åpningen i mai ble markert med egen innsamlingsaksjon på TV 2 og besøk av H.M. Kongens Garde. // I september samme år kunne de ansatte ønske barn og familier velkommen til flotte inne- og uteområder på Østerhus i Grimstad.

4


En overdose gode opplevelser Hver uke kommer nye barn og nye familier til Stine Sofie Senteret i Grimstad. Ikke for behandling, men for å blitt tatt på fersken i å lykkes. En pauseknapp fra hverdagen. Hun vet at dette er noe unikt. Et tilbud som ikke finnes fra før. Helheten i å kombinere kunnskapsformidling og aktivitet – for å gi barn som har opplevd vold og overgrep verktøy til å takle livet. Kristin Stokke er daglig leder på senteret som åpnet dørene høsten 2016. – Jeg satt og ventet på denne muligheten. Muligheten til å gjøre rett igjen noe av det som er gjort urett mot barn. Gi dem en pauseknapp fra hverdagen. Læring gjennom lek, kaller jeg det. Faglig forankring Stine Sofie Senteret er ikke en behandlingsinstitusjon, men et lærings- og mestringssenter. Likevel er det faglige fundamentet viktig. – Det faglige innholdet er utviklet i tett samarbeid med RVTS Sør. I tillegg har vi ansatte med høy faglig kompetanse, og vi har hver uke tilgang på en jurist som svarer på spørsmål fra de voksne, forteller Kristin. De som søker opphold på senteret er familier med barn som er utsatt for vold eller overgrep, eller har vært vitne til det. For å få opphold må det komme et følgeskriv fra en fagperson som bekrefter at dette er viktig for barnet.

– Vi må ikke glemme søsken og foresatte. De har også levd i og med dette. De er også preget. Her møter vi foreldre som har glemt at barnet kan le. Kristin forteller at mange føler seg mislykket som foreldre. På senteret handler mye om å være sammen og skape gode øyeblikk. Gi de voksne en mulighet til å se at barnet kan ha det bra. – Familiene knytter varige relasjoner og føler seg mindre alene etter ei uke på Stine Sofie Senteret. De kommer hit enkeltvis, men vi ser at de raskt blir én stor familie, sier Kristin. Flere kommer tilbake Resultatene fra pilotprosjektet har nettopp kommet. Kristin forteller at de viser gode resultater for barnas utvikling etter et slikt opphold. –I tillegg ser vi nå at flere av familiene ønsker å komme tilbake på et opphold nummer to og tre. Nå skal vi bruke tiden fremover til å utvikle det faglige innholdet for de som kommer tilbake, og samtidig vurdere uker for mer avgrensede målgrupper. For eksempel for alenepappaer eller fosterforeldre. – Vi må nå ut til flere – både barn, pårørende og fagfolk. Det er altfor mange der ute som trenger en overdose gode opplevelser.

Én stor familie Senteret kan ta imot 15 til 20 barn hver uke – inkludert søsken. Sammen med sine voksne bor de ei uke sammen med familier i lignende situasjoner.

-De voksne trodde så mye på meg! Stine Sofie Senteret får mange og sterke tilbakemeldinger fra barn og voksne. Vi har fått lov til å gjengi deler av innholdet i et brev fra en stemor som har vært på senteret – med ei jente som har opplevd mer enn de fleste. I brevet beskriver stemoren et sterkt møte med en savnet åpenhet. Allerede ved ankomst merket vi at her var det plass til oss med det hele. Å møte så mye åpenhet er en sjelden gave. Det vet alle som lever med tabuer. Ungdommen var veldig glad for å føle seg både invitert, hørt og trodd. Stemningen var så åpen, og hun følte at alle dere stilte de helt riktige spørsmålene.

Hun forteller hvordan oppholdet på senteret endret jentas syn på seg selv. Gjennom uka fikk hun mer omsorg for seg selv, både den lille jenta inni som ble voldtatt, og den store jenta hun er nå. Her i familien er vi skjønt enige om at det ble sådd mange frø i oss under oppholdet, noe som har vokst etter at vi kom hjem, og enda gjør det. Med dyp takknemlighet, tusen takk for dere!

5


Ada Sofie Austegard

Tone Vareberg

Fra drøm til virkelighet på ett år Ada har alltid vært gründer, daglig leder og frontfigur. Da 2016 resulterte i et nytt senter, et nytt kompetansebygg og mange nye ansatte, var det på tide å gi én av titlene videre. – Det har vært et hektisk år. Vi har gått fra å være en liten gründerbedrift til å bli en mellomstor virksomhet. Jeg har kjent på det store ansvaret det medfører. Stiftelsen har på ett år gått fra 6 til 28 ansatte. Selv om etableringen av Stine Sofie Senteret står for den største økning, er det én ansettelse som har vært særlig viktig for Ada Sofie Austegard.

– Nå når det er på plass, skal vi bruke mer tid på å løfte arbeidet med forebygging og avdekking, sier Ada.

– Tiden var moden for å profesjonalisere ledelsen og driften av stiftelsen. Når vi i desember ansatte en ny daglig leder, ga det også meg en mulighet til å drive med det jeg kan best – og ikke alt annet, forteller Ada, som nå er gitt tittelen generalsekretær.

Tone forteller at de bygger livsløpsprogrammet – fra svangerskap til grav. I 2017 skal programmet realiseres. Flere skal vite hva som skjer, og flere skal forstå hvilket ansvar de har for å avdekke. For å vite mer om hvorfor overgrep skjer, skal det også forskes.

En jobb med mening 1. desember 2016 begynte Tone Vareberg som daglig leder. Hennes erfaring fra ledelse og markedsføring i det private næringslivet var viktig for stiftelsen, men selv forteller hun om en viktigere motivasjon.

– I mai 2016 etablerte vi Stine Sofies Forskningsprogram. Det skal bidra til å øke forståelsen rundt barn som voldsofre, og forskningsprosjekter som retter seg mot forebygging, avdekking, ivaretakelse eller styrking av rettssikkerheten til denne gruppen, vil bli prioritert.

– Meningen er den store forskjellen i denne jobben. De ansatte her har et enormt hjerte for det de jobber med, og det er helt unikt å få kombinere business og engasjement på denne måten.

Sammen med de andre i Stine Sofies Stiftelse, jobber Tone og Ada med et tøft tema. Likevel er kampen mot en barndom uten vold, en kamp med mye inspirasjon.

Nå har Tone kontroll på kontoret i stiftelsens nyreiste kompetansesenter på Østerhus i Grimstad. Der møtte hun en virkelighet det var vanskelig å ta inn over seg.

– Når vi hver dag ser at vi gjør en forskjell for de voldsutsatte barna, gir det glød og giv. Det gjør at gründeren og forretningskvinnen kan gå sammen i kampen, avslutter Ada.

– Jeg visste ikke at det var så omfattende. Så brutalt. Så mange.

6

Nye løft i 2017 Gjennom etableringen av Stine Sofie Senteret, har stiftelsen tatt et første viktig steg mot bedre ivaretakelse av pårørende og barn som er utsatt for vold og overgrep.


Det er viktig at barn forstår at noen hemmeligheter skal man ikke holde for seg selv.

Erik S. Oksavik

Barnas førstelinjeforsvar Erik S. Oksavik er prosjektleder i Stine Sofies Stiftelse. En av hans oppgaver er å snakke med barn om de ulovlige hemmelighetene. – Skal vi forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn, må vi hjelpe barna med å sette ord på og forstå hva som er lov og hva som ikke lov. Det er det viktigste jeg gjør.

Voksne må forstå I tillegg til flere tusen barn, møter Erik både foreldre, pårørende voksne og fagpersoner. Han er stadig på reisefot og ser at det fungerer.

– Det er viktig at barn forstår at noen hemmeligheter skal man ikke holde for seg selv, men fortelle til noen man stoler på. Mange rettferdiggjør sine handlinger overfor barn ved å spille på deres lojalitet og gi dem skyldfølelse. Det må vi bryte gjennom.

– Dette er barnas førstelinjeforsvar. De voksne som møter barna i hverdagen må forstå for å kunne beskytte. Heldigvis er fagmiljøene opptatt av kompetanseheving, forteller Erik.

Erik snakker med barna om hva som er lov og hva som ikke er lov. Forteller dem hva sex er og hvordan barn blir til. Stiller spørsmål. Svarer på spørsmål.

Stine Sofies Stiftelse driver omfattende formidlings- og foredragsvirksomhet. I tillegg er særlig to verktøy viktige redskaper i arbeidet med å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn.

– Det viktigste er å snakke med dem om vold og overgrep på en naturlig måte, men det hender også at det dukker opp ulovlige hemmeligheter både under og i etterkant av foredragene.

Jegvilvite.no og Barnehagepakken er to verktøy som er særlig viktige i arbeidet med å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn.

Jegvilvite.no er et e-læringsverktøy og et undervisningsopplegg for 1.–4. trinn. Barnehagepakken er et annet verktøy, der barnehageansatte både får kompetanse og verktøy til å snakke med barn om vold og overgrep.

7


Mari Jensen

V jobber kontinuerlig med forslag til endringer innen gjeldende lovverk.

Viser vei i systemet Mange som opplever at et barn utsettes for vold eller overgrep, kjenner på en håpløshet i møte med rettssystemet. Hos Stine Sofies Stiftelse kan de snakke med Mari. – Jeg har vært hos stiftelsen i snart syv år, og hver eneste dag får jeg telefon eller e-post fra mennesker som støter på juridiske utfordringer.

Påvirker politikken Juridisk kompetanse er også viktig når stiftelsen jobber med å bedre lovverket rundt barn og pårørendes rettssikkerhet.

Mari Jensen er jurist i Stine Sofies Stiftelse. Hennes viktigste oppgave er å lytte, forstå og gi råd.

– Hvert år leverer vi en rekke høringsuttalelser og vi jobber kontinuerlig med forslag til endringer innen gjeldende lovverk. En annen viktig oppgave er å påvirke kriminalomsorgen til i større grad å ta offerperspektivet.

– Vi går vanligvis ikke formelt inn i sakene, men viser vei i systemet, gir de nødvendig informasjon og forteller hvilke rettigheter de har. De som kontakter stiftelsen for juridisk bistand har mange og ulike spørsmål. Noen har en sak liggende hos politiet, noen står midt i en krevende samværssak, mens andre trenger bistandsadvokat eller har spørsmål om voldsoffererstatning. –Lovverket setter noen grenser. Det kan være tøft – særlig når jeg opplever håpløsheten i saker som ikke kan løses, forteller Mari.

8

I 2016 har Ada Sofie Austegard vært medlem av det offentlig oppnevnte Voldsoffererstatningsutvalget. – Ada har sittet der som stemme for de etterlatte. Jeg tror hun har kjent på det store og viktige ansvaret det har vært, forteller Mari, som har en viktig rolle som juridisk og faglig rådgiver for sjefen.


Susanne Hushovd

John Are Bjerge Jonassen

Thor Hushovd

Dette berører oss alle

Forebygger filleristing

Han var tidenes beste norske syklist. Nå er ekteparet Hushovd fra Grimstad to av flere viktige ambassadører for stiftelsen. Susanne og Thor er både Barnerettsfaddere og ambassadører for Stine Sofies Stiftelse.

Filleristing av små barn kan gi store og alvorlige skader, der døden er det verst tenkelige utfallet. For Stine Sofies Stiftelse er målet å informere alle nybakte foreldre om risikoen.

– Vi gjør det fordi det gir oss en mulighet til å stå opp for noe større enn oss selv, sier de to. – Vold og overgrep mot barn berører alle, og vi har alltid visst at det var i Stine Sofies Stiftelse vi ville engasjere oss. Da vi selv fikk barn og Thor pensjonerte seg fra sykkelen, bestemte vi oss for å bli mer aktive, forteller Susanne. Hun får støtte av Thor, som poengterer viktigheten av å være noe mer enn bare et navn på en liste. Skulle de gjøre dette, så skulle de også ha tid og vilje til å prioritere det. – Jeg håper at jeg som en offentlig person kan bidra til å sette fokus på en sak som berører oss alle. Vi tror det er viktig at noen tør å snakke om dette. De to var aktive i arbeidet med innsamlingsaksjonen No Finish Line i Oslo i 2016, og jobber sammen med stiftelsen for å gjenta arrangementet i 2018. – Stine Sofies Stiftelse trenger midler for å gjøre den viktige jobben. Vi er også Barnerettsfaddere, og oppfordrer andre til å gjøre det samme. Mange har råd til å gi 200 kroner i måneden. Penger som kan bety forskjellen for de barna som trenger hjelp, sier Susanne.

De siste årene har John Are Jonassen jobbet med utvikling og realisering av Stine Sofie Senteret. Nå er han for fullt tilbake som prosjektleder for blant annet Nybakte foreldres informasjonsprogram. – Programmet skal forebygge såkalt filleristing av små barn. Vi vet ikke hvor stort problemet er, men vi vet at Rettsmedisinsk institutt avdekker 10 til 15 tilfeller hvert år. Shaken Baby Syndrome er det medisinske begrepet på diagnosen små barn kan få når kroppen blir ristet. – Små barn har et stort hode i forhold til kroppen, små og svake nakkemuskler og en skjør og umoden hjerne. Filleristing kan medføre store skader – og i verste fall døden, forteller John Are. Programmet for nybakte foreldre er et forebyggende tiltak, der alle landets fødeavdelinger får tilgang på brosjyrer og en film om filleristing. Hvert år deles det ut 25 000 eksemplarer. – Det viktigste målet er at alle fødende eksponeres for informasjonen om farene ved å riste et lite barn.

9


10


11


12


13


15


16


Forebygge Avdekke Ivareta PĂĽvirke Stine Sofies Stiftelse Ă˜sterhusmonen 35 4879 Grimstad post@barnerett.com 37 29 40 90

Innsamlingskonto: 9495 05 04794

stinesofiesstiftelse.no stinesofiesenteret.no