Page 17

UUDISED

AASTAKOOSOLEKUL VÕETI VASTU UUS KOOLITUSTE KORD 27. märtsil toimunud notarite aastakoosolek startis Notarite Koja esimehe Tarvo Puri ülevaatega sellest, millega kliendid on notarite töös rahul ja millega rahulolematud. Puri tõdes, et kõige enam hindavad kliendid notariteenuse head kättesaadavust üle kogu Eesti. Miinuspoolele jäid tankistidega seotud probleemid ning puuetega inimeste piiratud ligipääs notariteenusele. Külalisena osalenud justiitsministeeriumi asekantsler Marko Aavik ütles, et kui kõigi ametkondadega oleks nii vähe muret nagu notaritega, siis oleks hästi. „Notarite töö on sedavõrd ladusalt korraldatud, et selle kohta ei laeku üldse kaebusi,” tõdes Aavik. Ühtlasi andis asekantsler lubaduse, et uusi notarikonkursse tänavu välja ei kuulutata. Traditsiooniliselt tänati koosolekul kõiki tööjuubilare – nii neid, kellel täitus ametis juba 20 aastat, kui ka neid, kes on 10 aastat notaritööd teinud. Tutvustati revisjonikomisjoni aruannet, eelarve täitmist ja kinnitati majandusaasta aruanne. Notarite Koja tegevjuht Eve Strang andis ülevaate nii mullusest kui tänavusest kulude ja tulude baasist ning tõdes, et eelmise aasta kulutused kujunesid oodatust väiksemaks. „2015. aasta eelarves on pandud oluline rõhk erinevatele IT-arendustele, teiste seas e-notari edasiarendustele,” rääkis Eve Strang. Aastakoosolekul võeti vastu uus notarite, kandidaatide ja asendajate koolituse kord, mille kohaselt tuleb kolme aasta jooksul läbida teatud arv koolitusi. Koja kohustuseks jääb korraldada piisav arv seminare kahes grupis, et igaühel oleks võimalus osaleda ja samal ajal bürood töös hoida. Koosolekul võeti vastu ka uus notarikandidaatidest asendajate tasustamise kord, muudeti Notarite Koja toetuste fondis olevate vahendite kasutamise reglementi ning uuendati vahekohtu reglementi.

Notarite Koja aastakoosolek 27. märtsil.

Notarite Koja esimees tänab 20 aastat ametis olnud notareid.

ž

17

Profile for Menu  Kirjastus

Notarbene2  

Notarbene2  

Profile for menuk
Advertisement