Page 1

Doodstraf

Dodelijke injectie staat ter discussie 00

Beul klooit maar raak met spuit Amerikaans Hooggerechtshof bekijkt of executie met injectie wreed is Het gaat nogal vaak mis DOOR MENSJE MELCHIOR AMSTERDAM

Als het Hooggerechtshof beslist dat de executie door middel van een dodelijke injectie ongrondwettig is, betekent dat zeker niet het einde van de doodstraf in de Verenigde Staten. ‘Hooguit zal men proberen de methode te verbeteren’, zegt Richard Dieter, directeur van het Death Penalty Information Center in Washington. Het Hooggerechtshof heeft zich in de discussie over de dodelijke medicijnencocktail gemengd. De injectie zou bij de veroordeelde pijn veroorzaken, en dat mag niet volgens de grondwet. Twee ter dood veroordeelden hebben bij het hoogste rechtscollege beroep tegen hun vonnis aangetekend omdat het een wrede executie zou zijn. Volgend jaar zomer doet het hof waarschijnlijk uitspraak. Tien staten hebben de injectie als executiemethode voorlopig opgeschort. De injectie wordt sinds 1980 gebruikt voor executies. De methode werd populair omdat het een pijnloos en humaan alternatief zou zijn voor de elektrische stoel. Ter dood veroordeelden krijgen bij hun executie drie injecties met achtereenvolgens een snelwerkend slaapmiddel, een middel dat de spieren verlamt en kalium-

chloride dat het hart stilzet. Maar toeschouwers bij executies hebben vastgesteld dat de veroordeelden soms lijken te stikken en dat ook bewust lijken mee te maken, terwijl ze wellicht ook gepijnigd worden door het brandende gevoel van de kaliumchloride. Het probleem is dat het gevangenispersoneel de injecties toedient. Richard Dieter: ‘Artsen en verpleegkundigen willen dat niet meer doen. Maar gevangenismedewerkers zijn vaak niet medisch geschoold en dienen soms maar één keer per jaar een injectie toe.’ Vooral bij mensen met overgewicht en drugsgebruikers is het moeilijk een geschikte ader te vinden. Bovendien gebruiken gevangenissen een standaarddosis, terwijl deze volgens artsen aan het lichaamsgewicht moet worden aangepast. Dieter: ‘De injectie is een methode die er schoon en snel uitziet. Maar we zullen nooit weten of de elektrische stoel of het vuurpeloton sneller en minder pijnlijk zijn. Niemand kan het immers navertellen. Maar we kunnen wel de doses aanpassen en het gevangenispersoneel beter trainen.’

Hoewordenmensen geëxecuteerd? Zie www.dag.nl/doodstraf

Gruwelijkmisgelopenexecuties In december 2006 duurde het 34 minuten voordat AngelNieves Diaz stierf na een injectie in Florida.De moordenaar van de baas van een striptent knipperde met zijn ogen, maakte grimassen, likte zijn lippen en probeerde te praten. Ditalles minuten nadat hij al dood had moeten zijn.Floridaheeft voor-

lopig alle executies opgeschort. Joseph Clarke stierf vorig jaar negentig minuten na het begin van zijn executie. Een bloedvat van de meervoudige moordenaar begaf het bij de eerste poging het dodelijke infuus in te brengen. ‘Het werkt niet’, zei Clarke terwijl hij probeerde overeind

te gaan zitten. Toen Pedro Medinain 1997 op de elektrische stoel werd gezet, ging het goed mis. De banden om zijn hoofd vlogen in brand en de stroom werd uitgeschakeld voordat de 2000 volt lang genoeg waren toegediend. Medina bleef ademen tot het vuur doofde en hij stierf.

Injectieveruitde Van de 38 staten die de doodstraf uitvoeren, gebruiken 37 de injectie. Alleen in Nebraska worden veroordeelden standaard op de elektrische stoel

populairstevan alle Amerikaanseexecutiemethoden gezet. Volgens de Amerikaansegrondwet mogen veroordeelden op de elektrische stoel, met een injectie, in de gaskamer, door een vuurpelotonof door op-

hanging worden gedood. In sommige staten kunnen gevangenen zelf kiezen hoe ze willensterven. Op dit moment zitten zo'n 3300 gevangenen in de do-

dencel. Texas is het fanatiekst met de doodstraf; de staat nam 403 van de 1097 executies die in de VSsinds 1972 zijn uitgevoerd voor haar rekening.

Beul klooit maar raak met spuit  

Als het Hooggerechtshof beslist dat de executie door middel van een dodelijke injectie ongrondwettig is, betekent dat zeker niet het einde v...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you