Page 1

mo De jongeren van Volendam die de ramp overleefden,

willen verder met hun leven. "lk doe zo gewoon mogelijk, dan vergeet ik wat er gebeurd is." Vandaar deze biizondere modereportage met heel bijzondere mensen. Fotografie: Piek Tekst: Mensje Melchior

ELLY STEUR (15), havo-scholiere

Heeft haar armen, handen, schouders en voorhoofd verbrand: "Dat het .-*l

;l,rl

,

',J, ,ii, i

;Ăˆ

DiĂ­ 1'

leven doorgaat, dat mag je eigenlijk niet zeggen. Voor de ouders die een kind hebben verloren, is het leven gestopt. Ook voor mij en mijn vriendinnen wordt het nooit meer hetzelfde. We zijn allemaal verbrand en een van onze vriendinnen is gestorven. lk denk vaak aan haar. Als ik geen zin heb om huiswerk te maken, doe ik het gewoon niet meer.

lk weet nu dat je leven elk moment voorbij kan zi1n. Stel je voor: ik leer en ik leer, en hop, ineens ben ik dood. Dat is zonde van mijn energie. lk weet nu dat andere dingen belangrijker ziln dan school." GARY BOOTSMAN (15),

zit in het examenjaar van de mavo Haar armen en handen zijn verbrand: "lk ben

tegenwoordig vaak bang en heb last van hyperventilatie. Straks is het weer oud en nieuw. Daar zie ik wel tegenop. Mijn vriendinnen willen graag bij elkaar zijn die avond. lk weet niet of ik dat wel kan. Dan ben ik met hetzelfde groepje als bij de brand, dat geeft een rare sfeer. lk weet zeker dat ik daardoor GARY BOOTSMAN

de hele avond aan de ramo moet denken."

Nieuwe Revu 52 / ?

1


ELLY draagt een boa-topje van DlDl $729,951 op een printbroek van

Chilly Pepper (/159,90). De riem (135,-) is van Joss. GARY draagt een broek van Morgan (1169,95). Daarop een top (1139,95) en bontjasje (1419,95), beide van Miss Sixty. De ring is van Versteegh.

,l

##;

*誰,,,.t*;

ELLY STEUR

Nieuwe F';esr' 62 I 20


TOM KWAKMAN

TOM KWAKMAN (18),

studeert mts-bouwkunde H1 is over zijn hele lichaam verbrand: "De Tom die ik was, is er niet meer. Toen ik na zes

maanden uit het ziekenhuis kwam, zei ik tegen mijn vader: 'Je hebt er een nieuw kind bU gekregen.' lk kon niet lopen, niet zelf eten, niks. Ook geestelijk had ik het moeilijk. MUn vrienden kwamen langs, blrj dat ik weer thuis was. Ze dronken een biertje en lachten. lk kon niet meer meedoen, wist niet meer hoe ik lol moest maken. Eigenlijk schaamde ik me voor mijn verbrandingen; omdat ik anders was. Maar ik laat me niet kisten. Nu ga ik wel weer

Nieuwe

B,evtu

52 I 22

naar de kroeg. lk wil weer net zo goed sporten goed

microfoon gepakt. lk vertelde een paar goede grappen. Dat had ik vroeger nooit gedurfd.

bewegen, maar ik ga echt geen ander beroep kiezen. lk doe gewoon twee keer zo hard mijn

lk ben wel bang dat ik mijn hele leven alleen blijf. Meisjes kijken toch eerst naar je uiterlijk. Als ik in de kroeg sta, dans en praat ik wel

als vroeger. Mijn handen kan ik niet

best. lk wil niks in mijn leven veranderen, gewoon alles op mijn eigen manier doen.

Door de ramp ben ik sterker geworden. lk ben nergens meer bang voor. Erger dan ik heb meegemaakt kan het toch niet worden. Vroeger was ik wel eens bang dat mensen me zouden uitlachen als ik iets geks deed. Nu niet meer. Laatst gaf een band een liveoptreden in Volendam. Toen ze klaar waren, ben ik het podium opgesprongen en heb de

met meisjes. Maar ik denk dat ik nooit met eentje naar huis zal gaan. 'Je kunt toch een relatie beginnen met een verbrand meisje?' zeggen sommigen. Ze vergeten dat, ook al ben ik verbrand, mijn smaak niet veranderd is. lk val nog steeds op mooie meiden." TOM heeft een broek aan van Overseas lĂ?729,95), een blouse van Energie (Ă?749,95ll en een cap van Replay. De schoenen zUn van Nike via Olympus/Pro Sport.


MELANIE KLENE

MELANIE KLENE (1 6), vmbo-scholiere ls voor 48 procent verbrand: "lk was altijd gek op badminton. Maar ik kan mijn rechterhand niet meer gebruiken en moest daarom met links alles opnieuw leren. Dat is moeilijk,

maar het lukt uiteindelijk wel. Zo zal het straks wel met meer dingen in mijn leven gaan. Misschien zi)n er jongens die niet op mij vallen door mijn littekens. Dat is dan mooi

stom van ze, want als ze slim zijn, geven ze niet om mijn uiterlijk. lk denk dat ik op een gegeven moment wel een relatie krijg met iemand die naar mijn karakter kijkt. Ook op school gaat het nu moeizamer. lk kan

me niet lang concentreren. Daarom ben ik van de havo overgestapt naar het vmbo. Maar als het over een tijdje beter met me gaat, maak ik de havo gewoon af. lk wil door mijn verbrandingen geen uitzondering zijn. Een paar weken geleden ging ik met een paar vriendinnen die ook in de brand hebben gezeten naar de bioscoop in Purmerend. De mensen keken ons aan alsof we monsters

waren. Belachelijk vind ik dat. lk bedoel, ik ben nog steeds dezelfde Melanie."

Het truitje van MEI-ANIE is van Morgan (/109,95), het vest van Superstar (f 279,95). JAN draagt een streepjeans (1149,95) en een lurex blouse (1139,95), beiden van Energie. HELLEN draagt een broek van Overseas (Í729,95) en een truitje van Morgan (Í89,95).

HELLEN SCHTLDER (15),

is leerlinge vbo-verzorging Hellen heeft haar hand, arm en schouderblad verbrand: "Ergere dingen dan de ramp zullen er niet gebeuren in mijn leven. Dat is best een geruststellende gedachte. Bang voor

de dood ben ik ook niet meer. Toen ik

in

De Hemel flauwviel, dacht ik dat ik doodging.

Het ging zo snel dat ik er bijna niets

van

merkte. Heel even was het maar pijnlijk. Aan de ene kant ben ik uiterlijk minder belangrijk gaan vinden door de brand. lk kan nu zo op een verbrande jongen verliefd worden. Het maakt me niets meer uit of hU knap is, als hij maar een goed karakter heeft. Maar zelf ben ik meer bezig met hoe ik er uitzie. lk doe meer make-up op, misschien wel om de aandacht van mijn handen af te leiden. Wanneer ik voor de spiegel sta, denk ik: wat ben ik blij dat ik mijn gezicht nog kán opmaken."

Nieuwe F"evw 52 | 23


JOHAN KONING

ANDRE SCHILDER

ANDRÉ SCHILDER (28), bouwvakker Zit door letsel na de brand in de ziektewet: "Voor de brand had ik mijn eigen bouwbedrijf. Door de sprong uit het raam heb ik mijn voet verbrijzeld en mijn rug gebroken. Daarom is

in de bouw werken te zwaar. Nu wil ik lT'er worden. In januari begint eindelijk mijn omscholingscursus. lk ben het thuiszitten zat. Al mijn vrienden werken en ik zit de hele dag maar achter mijn computer. lk kan niet wachten tot ik weer aan het werk ben."

JOHAN KONING (í7), tegelzetter "Langzaam wordt het weer gezellig in Volendam, we feesten en drinken weer. Dat moet ook. Alles moet weer hetzelfde worden. Het heeft geen zin om de hele tijd aan de ramp te blijven denken. Wat gebeurd is, kunnen we toch niet meer terugdraaien. We zijn allemaal nog zo jong en hebben nog een heel leven voor ons. Daar moeten we iets van maken. Mijn longen zijn door de brand aangetast. Mijn conditie is achteruitgegaan en daarom ben ik op een lager niveau g3an voetballen. lk droomde er stiekem wel eens van om profvoetballer te worden. Nu is de kans dat het

lukt heel klein. Maar dat vind ik niet

erg.

DagelUks zie ik mensen die over hun hele lichaam verbrand zijn. Dan denk ik: ik heb mazzel gehad. "

JAN KONING (20), militair "Als ik er uit zou zien als Tom of Lou, had ik allang zelfmoord gepleegd. lk ben veel te ijdel om zo door het leven te gaan. lk zou niet weten hoe ik verder moest leven. Daarom heb ik ontzettend veel respect voor ze. lk ben ontzettend blr.; dat ik niets aan de brand heb overgehouden.

Sinds de ramp weet ik dat het in een minuut

met me gedaan kan zijn. Daarom heb

ik

besloten om alleen nog maar dingen te doen die ik leuk vind. Vroeger werkte ik in een vis-

bedrijf, nu ben ik beroepsmilitair geworden. Met oud en nieuw ga ik ook niet in Volendam zitten kniezen. Er is dan niets te doen, we kunnen niet feesten. lk ga daarom lekker een weekendje naar Londen of Parijs."

ANORÉ poseert in een shirt van H&M (Í29,90) en een broek van Overseas (Í729,95). JOHAN draagt een Overseas-broek Ur29,95) met een armyshirt van H&M (Í29,9o). Daaroverheen een vest van Vet (1129,95).

een broek (1399,95) en een topje (199,95) van Morgan. De sieraden en corsages komen van Versteegh. ELLY in

ELLY STEUR

Nieuwe

F"evtu

62 I 24


/f

Ir

tlli

'l

LOU SNOEK (17), mavo-scholier ls voor 61 procent verbrand: "lk moet er iets van maken. lk heb de

ramp niet overleefd om op mijn kamer

te blijven zitten. Sommige

dingen gaan wel moeilijker dan vroeger. Om wat geld bij te verdienen, werkte ik altrld in de visgroothandel van mijn vader. lk fileerde de vis, maar daar heb je goede handen voor nodig. Mijn pezen zijn doorgebrand, dus dat gaat nu even niet. Maar ik weet zeker dat ik er over een tijdje wel iets op vind.

goed drums. Metdie band willen we bewijzen datwe alles nog kunnen. Een ding mis ik wel; bezig zijn met mijn uiterlijk. Vroeger deed ik mijn haar soms kort en dan weer lang. Of ik liet mijn bakkebaarden staan. Nu kan dat niet meer. Nu is het aankleden en meteen dat stomme petje op.En ik heb altijd een hekel aan petjes gehad. Zegaan m'n hoofdhuid opereren.Zodra die mooier is, ga ik zonder pet naar buiten. lk wil

er namelijk niet steeds aan herinnerd worden dat ik een slachtoffer ben. Daarom doe ik zo normaal mogelrlk. Dan vergeet ik zelf wat er

Ook gitaarspelen lukt niet meer. lk kan met zes snaren niet alle akkoorden pakken. Nu ben ik gewoon overgestapt op de basgitaar, want met vier snaren lukt het wel om te spelen. Met een vriend die

gebeurd is en de restvan de wereld na een tijdje misschien ook."

zeven maanden in het ziekenhuis heeft gelegen wil ik een band oprich-

lÍI29.951. TOM draagt een blouse van

ten. Die vriend mist vier vingers, maar speelt nog steeds hartstikke

T-shirt aan van H&l\4 (/9.90) nret daarover een Vet \ est Energre (1149.95) en een cap van Replay JAN in een (159.95). vest van H&Í\4 LOU draagt een H&M'shirt lÍ29.9O) rnet daaroverheen een vest van Vet í1129.95) Zijn cap is van H&M. ANDRÉ draagt een shirt van H&M (129.90) De Jongens vlnr : JOHAN heeft een

Nieuwe F'ev:u 52 I 25


ESTHER BINKEN

ESTHER BINKEN (17), mavo-leerlinge

Heeft haar hand en arm verbrand en heeft last van hyperventilatie: "ledereen zegt dat ik door moet gaan, maar ik vind dat erg moeilijk. Met school lukt het niet goed meer. lk heb last van hyperventilatie en angstaanvallen. Dan zie ik alles weer voor me. Als dat op school gebeurt, wil ik zo snel mogelijk naar huis. De laatste keer dat dat gebeurde zei ik tegen mijn moeder: 'lk kan er niet meertegen, stop mij maar in een gesticht.'Nu krijg ik kalmeringspillen en ga ik naar de psychiater. Dat helpt wel een beetje. Mijn vriendinnen maken veel ruzie met elkaar. We reageren ons verdriet op elkaar af. ledereen is kwaad, omdat een vriendin overleden is en we allemaal verbrand zijn. Dat is niet eerlijk. Hoe kan dat nou? Waarom zijn er in een keer veertien mensen weg? Vroeger dacht ik dat ik ging trouwen,

een huis en kinderen zou krijgen en nog lang en gelukkig zou leven. Nu is dat wel anders. lk heb erg veel verdriet en maak me constant zorgen."

Nieuwe F,evÍ óz I 26

witte broek van H&M (143,85) met daarop een zilveren blouse van Miss Sixty (Í279,95). ESTHER draagt een

De ring en zilveren corsage zijn van Versteegh.


LOU SNOEK

LOU draagt een broek (1769,90) en shirt (Í249,9O) van Jean Paul Gaultier, via Jet Set. De muts is van H&M. MELANIE in een vest van Superstar lÍ219,95\ en een truitje van Morgan (1109,95) op een witte H&M-broek (143,85). De ceintuur is van Joss. LINDA draagt een broek van Overseas \Í729,95) en een truitje van N4organ (f79,95). De corsages komen van Sarlini.

LINDA BOND (16), havo-scholiere Heeft over bijna haar hele lichaam brandwonden: "We zien er misschien allemaal een

beetje anders uit, maar we gaan gewoon verder. we zijn nog steeds dezelfde mensen. lk kan mijn handen nog bewegen, nog lopen en die littekens zijn geen beperking. lk wil dus gewoon op dezelfde manier verder in de toe-

komst. Net als vroeger wil ik lerares worden. Ook zie ik een toekomst met mijn vriendje.

Wij kennen elkaar nu een jaar. Door de ramp is onze relatie hechter geworden. Hij was ook b1 de brand, daarom kunnen we er goed en serieus over praten. We praten ook over de dood. Daar had ik het vroeger niet over, ik was nog maar 15. Maar nu zie ik mijn vriendin op de begraafplaats liggen. Dat maakt indruk. lk weet nu dat het leven zo voorbij kan zijn." o

MELANIE KLENE

Assistent fotograaf: Patrick Bras Styling: hrthia Chiara Visagie: Lida van Straaten Met dank aan: Klaas Schouten, Carla lJff, Mariska Post en Jan van den Akker

Nieuwe

F,ev1u

52 I 27

Dappere modellen  

De jongeren van Volendam die de ramp overleefden, willen verder met hun leven. "lk doe zo gewoon mogelijk, dan vergeet ik wat er gebeurd is....