Page 8

68

mensis.pl

felieton

Jak uwierzyć w swoje marzenia? Krzysztof Skubis

Podróż do przyszłości Nie wiesz o co chodzi z „podróżą w przyszłość”? Jest to bardzo mocne narzędzie motywacyjne przy pracy nad zmianą. Klient, który planuje wprowadzić istotną (znaczy to też: trudną) zmianę - odbywa podróż w czasie. Podróż do dnia kiedy ta zmiana już zaszła. Coach pomaga mu zobaczyć siebie i swoje otoczenie w 5D (tak „5D”, nie 3D). Klient dostrzega wówczas wszystkie korzyści jakie taka zmiana w jego życiu wprowadzi. Również takie, o których wcześniej nawet nie pomyślał. Ta wizja dodaje klientowi motywacji w czasie wprowadzania zmiany. Zwłaszcza, gdy pojawiają się trudności. Ja proszę też klienta (pod koniec takiej sesji), aby opisał siebie metaforą: „jestem teraz (po tej przemianie) jak ….”. Taka metafora, przedstawiona w postaci graficznej (np. orzeł, skała, dąb, itp.) może być umieszczonym w widocznym miejscu (i zrozumiałym tylko dla klienta) codziennym „motywatorem”. Klient tylko spojrzy na obrazek i przypomina sobie jak ważne dla niego jest to do czego dąży.

Niemożliwe W swojej praktyce coachingowej spotkałem się już z niepowodzeniem w czasie sesji „podróży w przy-

szłość”. Klient stwierdził, że widzi jak nie dostaje tego na czym mu zależalo. Przerwałem tę podróż. Na pewno nie zmotywowała ona mojego klienta. Ale też dowiedział się o sobie czegoś czego się nie spodziewał. Dowiedział się, że nie jest gotów na zmianę, nad która miał pracować. Zrozumiał, że sam nie wierzy iż może tego dokonać. Prawdziwy coaching nie polega na wmawianiu innym „możesz wszystko”, ograniczenia nie istnieją”, itp. Uszanowałem więc decyzje mojego klienta żeby procesu nie kontynuować. Klient zaoszczędził sporo czasu, trochę pieniędzy. Uniknął też rozczarowania gdyby w procesie trwał, a rezultatu nie osiągnął.

,,

Destrukcyjna siła ograniczającego przekonania bierze się stąd, że klient uważa je za prawo przyrody.

Mensis.pl nr 49 - magazyn e-commerce  

Innowacje w biznesie. Wywiad z Krzysztofem Foltą prezesem TIM SA

Mensis.pl nr 49 - magazyn e-commerce  

Innowacje w biznesie. Wywiad z Krzysztofem Foltą prezesem TIM SA

Advertisement