Page 58

58

mensis.pl

rubryki stałe

Sprzedaż za granicę w sklepie internetowym - jak zacząć? Jakub Szajdziński

Przedsiębiorcy prowadzący sklepy internetowe w Polsce coraz częściej rozważają rozpoczęcie sprzedaży internetowej poza terytorium naszego kraju. Do podęcia tego kroku zachęcają m.in. doniesienia o największych w Polsce graczach e-commerce, którzy z powodzeniem podbijają zagraniczne rynki. Pomocne w ekspansji jest również ustawodawstwo Unii Europejskiej, które zostało w dużym stopniu ujednolicone. Przepisy które obowiązują w Polsce od końca 2014 r. są faktycznie zastosowaniem ogólnej Dyrektywy UE, która pozwoliła na usystematyzowanie zasad związanych ze sprzedażą na terenie państw członkowskich. Decydując się na rozpoczęcie swojej przygody ze sprzedażą na rzecz konsumentów z innych niż Polska krajów członkowskich, musimy działać m.in. w zgodzie z ww. dyrektywą. Sposób prowadzenia sprzedaży może być dwojaki i znacznie różny pod względem zainwestowanych w przedsięwzięcie środków, o czym poniżej. Przede wszystkim każdy przedsiębiorca, który prowadzi sprzedaż swoich towarów lub usług na rzecz konsumentów musi pamiętać, że jest to grupa szczególnie uprzywilejowana. Uprzywilejowanie polega na konieczności dbania przez przedsiębiorcę o prawa konsumenta, dotyczy to zarówno przepisów obowiązujących w Polsce, jak i całej Unii Europejskiej. W relacji przedsiębiorca – konsument, to właśnie ten pierwszy musi zadbać o ułożenie w taki sposób stosunku prawnego, aby nie ograniczyć praw tego drugiego. Podobnie więc jak w Polsce, w UE ciąży na przedsiębiorcy szereg obowiązków, które musi spełnić, jest to m.in. udzielenie konsumentowi prawa do informacji w ramach którego przed złożeniem zamówienia konsument musi poznać: • • •

• • • • •

dane identyfikujące przedsiębiorcę, podstawowe cechy towaru i usługi, łączną cenę za towar lub usługę wraz z podatkiem oraz wszystkimi kosztami w tym kosztami dostawy, sposób płatności, dostawy lub spełnienia świadczenia, stosowaną procedurę reklamacyjną, informację na temat prawa do odstąpienia od umowy, warunków, terminu i procedury, kosztów zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia, terminu w którym oferta lub cena pozostają wiążące dla konsumenta.

Oczywiście wszelkie informacje, które znajdują się powyżej, muszą zostać przekazane w języku zrozumiałym dla konsumenta, zaś samo dokonanie zamówienia, podobnie jak w Polsce, musi być dla konsumenta czytelne i jednoznaczne z obowiązkiem zapłaty. Przycisk dokonania zakupu musi być oznaczony w odpowiedni sposób, również uwzględniając język jakim konsument się posługuje.

W tym miejscu dochodzimy do sedna problemu sprzedaży przez internet poza granice Polski. Najistotniejszym z perspektywy skierowania oferty na dany, konkretny rynek jest fakt, że przepisy jakie będą miały zastosowanie w przypadku sprzedaży na rzecz konsumentów, muszą pozostawać w zgodzie z przepisami obowiązującymi na tym właśnie rynku. To po stronie przedsiębiorcy odpowiedzialnego za skierowanie oferty leży obowiązek dostosowania jej do konkretnego kraju. W tym miejscu warto przypomnieć, że regulamin sprzedaży to tak naprawdę specyficzna forma umowy, jaka zawierana jest między sprzedającym, a kupującym. Specyficzność jej polega na tym, że to przedsiębiorca od początku do końca narzuca warunki umowy i to również on odpowiada za to, aby była ona zgodna z prawem i respektowała prawa konsumenta. Jeżeli więc kierujemy ofertę na rynek niemiecki, nasz regulamin musi odpowiadać standardom tamtejszego prawa, jeżeli francuski, to prawa francuskiego itd.

Mensis.pl nr 44 - magazyn e-commerce  

Rozmowa z założycielami Sinersio Data Center. Customer Journey Map, Jak wycisnąć więcej z reklamy na Facebooku.

Mensis.pl nr 44 - magazyn e-commerce  

Rozmowa z założycielami Sinersio Data Center. Customer Journey Map, Jak wycisnąć więcej z reklamy na Facebooku.

Advertisement