Page 34

34

mensis.pl

strategie

Rozmowa z Tomaszem Stępskim i Marcinem Bąkowskim Sinersio Polska Tomasz Stępski – wiceprezes Zarządu Sinersio Polska Związany z rynkiem zaawansowanych usług IT od prawie 20 lat, projektował i wdrażał pionierskie rozwiązania teleinformatyczne. Brał udział we wdrożeniu pierwszego komercyjnego rozwiązania telefonii VoIP over SAT. Pionier rozwiązań CloudComputingu w Polsce – wdrażał jedne z pierwszych platform dla rozwiązań biznesowych w przemyśle. Business Solution Architect na rynku systemów ERP w szczególności SAP. Jego zainteresowania zawodowe skupiają się wokół optymalizacji kosztowej systemów IT w rozwiązaniach przetwarzania rozproszonego. Posiada wieloletnie doświadczenie w optymalizacji rozwiązań IT z zakresu systemów transakcyjnych, data mining i e-commerce.

Marcin Bąkowski – Prezes Zarządu Sinersio Polska Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych i zarządczych w dużych firmach, głównie z sektora telekomunikacji i IT. Pracował między innymi dla takich firm jak: SAP Polska, Intelligence, IDS Scheer, Software AG. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ma doświadczenie w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, inwestycjami oraz koordynacji zespołu sprzedażowego. Posiada duże zdolności negocjacyjne oraz organizacyjne potwierdzone wieloma odbytymi szkoleniami. Pozyskuje i nadzoruje kontrakty IT.

Mensis.pl nr 44 - magazyn e-commerce  

Rozmowa z założycielami Sinersio Data Center. Customer Journey Map, Jak wycisnąć więcej z reklamy na Facebooku.

Advertisement