Page 19

rynek rynek

była jak najszybsza. Tak powstała Drugi element: czynnik ludzki usługa same day delivery, będąca faktycznie rewolucją, jeśli chodzi Wyobraźmy sobie klienta, który o doręczanie przesyłek. niecierpliwie czeka na zakupioną, wymarzoną rzecz. Chce ją dostać W skrócie: jest to usługa, dzięki w konkretnym dniu, czeka na przektórej możliwe jest kupienie pro- syłkę w konkretnym miejscu. Zaduktu i dostawa kurierem tego sa- mówił w końcu usługę dostawy kumego dnia, w którym dokonany rierem. Ze sklepu jest zadowolony, został zakup. Czasami, w zależno- z samego procesu zakupu także. ści od godziny zamówienia i sklepu, Czeka na finał tej transakcji - moklient może wybrać sobie okien- ment, gdy produkt otrzyma do rąk ko dostawy. Z punktu widzenia własnych. Co może pójść nie tak? dotychczasowych doręczeń - czyli czekania cały dzień na kuriera - jest Niestety bardzo dużo. W przypadto rozwiązanie idealne. ku dostawy kurierem w grę wchodzi cała paleta zachowań, których nie W Polsce coraz więcej sklepów da się ustalić z góry, a negatywne online oferuje tę usługę i kolejne skutki chaotycznego, spóźniająsklepy widząc to, też chcą ją wdra- cego się czy wręcz nieuprzejmego żać. Zwiększa się też świadomość kuriera - jest bardzo trudno wymaklientów co do możliwości i opcji zać z pamięci klienta. Wystarczy, jakie mogą wybrać przy zakupach że dostawa będzie opóźniona, online. Słyszeli już o takich usłu- paczka zniszczona, formularz regach i jeśli jeszcze nie spróbowali, klamacji niemożliwy do spokojnego to są dosłownie o krok od wybrania wypełnienia, bo “kurier się spieszy”. tej formy dostawy przy najbliższej Gdy do tego dojdzie jeszcze jakiś okazji. Tym bardziej, że ceny nie “miły” komentarz ze strony dosą wygórowane. Sklepy o odpo- stawcy, jest prawie pewne, że klient wiednim wolumenie paczek mogą zniechęci się i do tej formy odbioru oferować usługę same day delive- przesyłki, jak i do samego sklepu, ry w cenie do 15 zł, czyli tylko kilka w którym produkt kupił. złotych drożej od standardowej wysyłki. Oczywiście jest jeszcze Takich sytuacji jest stosunkowo dużo pracy przed polskim e-com- niewiele, jest to procent wszystmerce w tym temacie, szczególnie kich dostaw. Jednak klienci najjeśli chodzi o jasną komunikację lepiej pamiętają zwykle właśnie skierowaną do klientów. Jeśli nie te zdarzenia. To psuje opinię zama wyraźnej informacji na samym równo sklepom, jak i firmom dopoczątku procesu zakupowego stawczym, w końcu głośno awano tym, że taka usługa jest dostęp- turujący się klient ma wpływ na to, na, najprawdopodobniej w koń- że inni, obserwujący różnego rodzacowym etapie kupujący już jej nie ju negatywne dyskusje chociażby wybierze. A fakt, że informacja w social mediach, mogą się zawabędzie dostępna bardzo wcze- hać, czy z danej firmy korzystać. śnie może wpłynąć tylko pozytyw- Dlatego też branża logistycznie na decyzję zakupową klienta. na bardzo intensywnie dąży do To może być też czynnik decydujący zapewnienia dostawy idealnej. o wyborze tego, a nie innego sklepu - ze względu właśnie na najszybszy Dróg jest kilka, jednak dwie z nich możliwy czas dostawy. są najważniejsze. Pierwsza to brak ograniczeń w odbiorze osobistym.

mensis.pl mensis.pl

17 19

Druga, ewentualnie dostępna w przyszłości - to uruchomienie dostaw realizowanych przez maszyny, na przykład ostatnio nośne medialnie drony. Brzmi fantastycznie, a jakie są realia? W pierwszym przypadku - klienci mogli już na przykład korzystać z samoobsługowych punktów odbioru paczek.Opcja click & collect jest to rozwiązanie dla osób, które chcą kupić produkt przez Internet, po czym chcą sami zdecydować, o której godzinie i skąd odbiorą paczkę. Klienci mają do wyboru wiele form tej usługi: odbiór osobisty w wybranym sklepie, Paczkomaty w wielu atrakcyjnych punktach dostępnych 24/7, placówki Ruchu (tzw. Paczka w Ruchu) - ciekawa koncepcja, gdzie kupujący może odebrać paczkę w wybranym kiosku, których duże zagęszczenie jest w miastach. Z tego powodu jest to dobra alternatywa dla Paczkomatów, szczególnie, że ceny są przystępne. Jeśli chodzi o drony, tu wyobraźnię rozpalają próby dostarczania przesyłek przez firmy takie, jak Amazon czy DHL. Jest to dobry pomysł na zmniejszenie kosztów. Zanim jednak drony z paczkami “zapukają” do naszych drzwi, przed branżą logistyczną rysują się inne wyzwania z nimi związane, a mianowicie: dostosowanie się do regulacji prawnych czy zadbanie o bezpieczeństwo przesyłek oraz przechodniów - gdyż drony musiałyby się poruszać w każdej przestrzeni, często zatłoczonej. Większe prawdopodobieństwo szybszego wdrożenia mają AGV czyli automatycznie kierowane pojazdy. Prace nad tym sposobem dostarczania paczek są bardziej zaawansowane, niż testy dronów. Pojawiły się już na drogach samochody Tesli czy Google’a i pokazały, że ten kierunek ma duże

Mensis.pl nr 44 - magazyn e-commerce  
Mensis.pl nr 44 - magazyn e-commerce  

Rozmowa z założycielami Sinersio Data Center. Customer Journey Map, Jak wycisnąć więcej z reklamy na Facebooku.

Advertisement