Page 50

50

rubryki stałe

mensis.pl

lowi większe możliwości - może on potwierdzać dokumenty, dla których ustawy przewidują taka formę. Niekwalifikowany podpis elektroniczny używany jest przez przedsiębiorców zazwyczaj w korespondencji oficjalnej. Podstawowym podmiotem certyfikującym podpisy elektroniczne jest Narodowe Centrum Certyfikacji.

Podpis elektroniczny - moc prawna Podpis elektroniczny ma taką samą moc, jak podpis złożony własnoręcznie przez jego właściciela, więc dokumenty nim opatrzone traktowane są tak samo jak formularz podpisany w tradycyjny sposób.

Kiedy stosuje się podpis elektroniczny? Podpis elektroniczny wykorzystywany jest przede wszystkim do: •

składania elektronicznych deklaracji podatkowych,

składania elektronicznych deklaracji ZUS,

podpisywania faktur elektronicznych lub umów,

składania pism, podań i innych formularzy rejestracyjnych do sądów, rejestrów takich jak KRS lub CEIDG, urzędów administracji publicznej,

składania ofert w przetargach.

Gdzie można zdobyć bezpieczny podpis elektroniczny? Podpis elektroniczny zdobywa się bezpłatnie, natomiast za bezpieczny podpis elektroniczny należy zapłacić i nabyć go w specjalnie wyznaczonym miejscu, wpisanym do rejestru Ministerstwa Gospodarki. Są to: •

Krajowa Izba Rozliczeniowa (Szafir),

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (Sigillum),

Unizeto Technologies (CERTUM),

Enigma S.O.I.(PEM-HEART),

EuroCert.

Dokonanie zakupu podpisu elektronicznego obejmuje podpisanie umowy, uzyskanie certyfikatu i osobisty

jego odbiór - jest to ważne ze względu na konieczność zweryfikowania danych nabywcy. Właściciel podpisu otrzymuje ponadto: • •

kartę kryptograficzną (z zapisanym na niej prywatnym kluczem) i czytnik lub token, program komputerowy, który umożliwia współdziałanie karty i czytnik lub token.

Podpisu elektronicznego używa się poprzez wpisanie polecenia złożenia podpisu. Skutkiem tego jest obliczenie indywidualnego skrótu podpisywanego dokumentu, zaś przy użyciu oprogramowania szyfruje się dokument, który następnie przesyłany jest do adresata.

Kto potrzebuje podpisu elektronicznego? Możliwość składania formularzy i deklaracji podatkowych w postaci elektronicznej to spore ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego także podpis elektroniczny staje się coraz popularniejszy. Co ważne, żeby skutecznie złożyć deklarację podatkową osoby fizycznej, nie jest konieczne posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego - np. w  przypadku najczęściej składanych deklaracji, takich jak PIT-37. Są one weryfikowane na podstawie elektronicznej wysyłki danych o kwocie przychodu z deklaracji podatkowej składanej w roku poprzednim. Jeżeli podatnik nie składał w roku poprzednim formularza, powinien wpisać “0”. Także ZUS umożliwia składanie formularzy bez podpisywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W  takim przypadku konieczne jest jednak założenie profilu zaufanego na platformie ePUAP i  osobistego odwiedzenia jednej z  placówek w  celu potwierdzenia tożsamości użytkownika. Nabycie podpisu elektronicznego to spore koszty, zwłaszcza dla mikroprzedsiębiorców, jednak z  pewnością niesie ze sobą spore korzyści. Warto więc zastanowić się, czy przyda się naszej firmie.

Andrzej Lazarowicz Prezes wfirma.pl

Mensis.pl nr 42 - magazyn e-commerce  

Wywiad z Prezesem Zarządu Mall.pl, YouTube - zasięg internetu, siła telewizji. Nowości w Google AdWords, Content Marketing odpowiedzią na po...

Mensis.pl nr 42 - magazyn e-commerce  

Wywiad z Prezesem Zarządu Mall.pl, YouTube - zasięg internetu, siła telewizji. Nowości w Google AdWords, Content Marketing odpowiedzią na po...

Advertisement