Page 49

rubryki stałe

mensis.pl

49

Jak i kiedy stosować podpis elektroniczny? Andrzej Lazarowicz

Podpis elektroniczny to narzędzie coraz częściej wykorzystywane przez przedsiębiorców w prowadzeniu działalności gospodarczej. Jest przydatny zwłaszcza w przypadku, gdy przy używaniu dokumentów elektronicznych należy zweryfikować strony uczestniczące w wymianie, a także przy załatwianiu spraw w systemie ePUAP. Jak należy używać podpisu elektronicznego i w jakich sytuacjach jest to dopuszczalne?

Podpis elektroniczny - przepisy Najważniejszym aktem prawnym związanym z problematyką podpisu elektronicznego jest ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. To w niej możemy znaleźć definicje zarówno podpisu elektronicznego, jak i bezpiecznego podpisu elektronicznego. Art. 3 Użyte w ustawie wyrażenia oznaczają: 1) podpis elektroniczny – dane w postaci elektronicznej, które wraz z  innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny; 2) bezpieczny podpis elektroniczny – podpis elektroniczny, który: a) jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis, b) jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania podpisu elektronicznego,

c) jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna. (...) Oprócz ustawy ważne są również rozporządzenia - akty wykonawcze, które z  zasady rozszerzają i uszczegóławiają treść ustaw. Szczególnie ważne jest rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone.

Podpis elektroniczny i bezpieczny podpis elektroniczny - różnice Ustawa o podpisie elektronicznym wprowadza do obrotu dwa rodzaje podpisu elektronicznego: •

zwykły podpis elektroniczny,

• bezpieczny podpis elektroniczny. • Różnice między nimi opierają się na tym, że bezpieczny podpis elektroniczny potwierdzany jest specjalnym certyfikatem kwalifikowanym. Daje to jego właścicie-

Mensis.pl nr 42 - magazyn e-commerce  
Mensis.pl nr 42 - magazyn e-commerce  

Wywiad z Prezesem Zarządu Mall.pl, YouTube - zasięg internetu, siła telewizji. Nowości w Google AdWords, Content Marketing odpowiedzią na po...

Advertisement