Page 46

46

marketing

mensis.pl

Odstąpienie od umowy, rękojmia, gwarancja – charakterystyka i najważniejsze różnice Konrad Cioczek

Bardzo często przedsiębiorcy nie rozróżniają trzech wskazanych w tytule pojęć, a  także związanych z nimi praw i obowiązków. Biorąc pod uwagę trudny język prawniczy taka sytuacja nie jest niczym nadzwyczajnym, co nie zmienia jednak faktu, że warto te pojęcia rozumieć i wiedzieć, jak zachować się w sytuacji, kiedy klient zgłasza swoje roszczenia. W niniejszym artykule postaram się w sposób zrozumiały wyjaśnić, na czym każde z tych uprawnień polega, biorąc pod uwagę w szczególności najbardziej „palące” kwestie związane z tymi pojęciami.

Prawo odstąpienia od umowy Odstąpienie od umowy, zwane potocznie zwrotem towaru, jest uprawnieniem ustawowym, czyli „narzuconym” przez ustawę. Pod-

stawową rzeczą, która musi zaistnieć, aby prawo do odstąpienia w ogóle było możliwe, jest zawarcie umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa – czyli np. zakup towaru w  sklepie in-

ternetowym lub założenie konta w serwisie internetowym. Nie mówimy więc o prawie do odstąpienia w przypadku zakupu w sklepie stacjonarnym, przy fizycznej obecności stron (ale już zakup przez

Mensis.pl nr 42 - magazyn e-commerce  

Wywiad z Prezesem Zarządu Mall.pl, YouTube - zasięg internetu, siła telewizji. Nowości w Google AdWords, Content Marketing odpowiedzią na po...

Mensis.pl nr 42 - magazyn e-commerce  

Wywiad z Prezesem Zarządu Mall.pl, YouTube - zasięg internetu, siła telewizji. Nowości w Google AdWords, Content Marketing odpowiedzią na po...

Advertisement