Page 34

34

strategie

mensis.pl

formularzy (szczególnie w procesie rejestracji i  zamówienia) dane z  lejków sprzedażowych pozwalają zwiększać konwersję i wykluczać błędy na najważniejszej w e-commerce ścieżce decyzyjnej klienta.

Ankiety i zbieranie informacji zwrotnych pozwalają pozyskać opinie użytkowników o  zrealizowanej właśnie ścieżce decyzyjnej. Odpowiednio przygotowane ankiety zbierają też informacje o powodach porzucenia ścieżki zakupowej oraz opinie użytkowników o samej witrynie i szeroko pojętej użyteczności interesujących nas elementów serwisu. Warto dodać, że część narzędzi do prowadzenia badań zdalnych umożliwia rekrutację testerów z  konkretnej grupy docelowej, co z  kolei pozwala na prowadzenie moderowanych testów z użytkownikami.

Podsumowanie

Formularze - analiza formularzy rejestracji i zamówienia pozwala nie tylko obserwować zachowania użytkowników na styku z  formularzami przekazującymi dane do systemu e-commerce ale przede wszystkim rozpoznać, które pola formularza są pomijane lub przyczyniają się do porzucenia procesu rejestracji. System zlicza również częściowe wypełnienia formularzy oraz takie, które ostatecznie nie zostały wysłane. Dzięki analizie zachowań poprzedzających wypełnienie formularza i  działań związanych z  jego porzuceniem można dokładnie optymalizować ten istotny element witryny sprzedażowej. Czytelne komunikaty o błędach, zrozumiałe dla użytkownika formaty czy odpowiedni dobór wielkości czcionki w polach formularza to jedne z  podstawowych błędów widocznych po krótkiej analizie danych zebranych przez narzędzia do testów zdalnych.

Aby zrozumieć zachowania użytkownika porzucającego proces zakupowy w serwisie e-commerce należy połączyć szerokie możliwości narzędzi do testów zdalnych, własne doświadczenia zakupowe i właściwie przeanalizować zebrane dane. Wbrew powszechnie panującej opinii obejrzenie setek i tysięcy nagrań z zachowaniami użytkowników na witrynie e-commerce nie wystarczy do bezbłędnego wprowadzenia zmian na stronach sklepu. Oczywiście same nagrania mogą być inspiracją do stawiania pewnych hipotez podlegających weryfikacji ale dopiero skonfrontowanie własnych założeń z informacjami zwrotnymi od użytkowników oraz danymi płynącymi z ankiet i formularzy daje pełne spojrzenie na potencjalny problem. Połączenie szerokich możliwości narzędzi do prowadzenia testów zdalnych, integracja serwisu z oprogramowaniem do testów A/B i  wyciąganie trafnych wniosków z  gromadzonych w  ten sposób danych może mieć wpływ na mierzalne wzrosty konwersji w  biznesie e-commerce.

Szymon Żynda ux@sohoshop.pl UX Designer w agencji SOHOshop.pl http://sohoshop.pl - Partner PrestaShop w Polsce

Mensis.pl nr 42 - magazyn e-commerce  
Mensis.pl nr 42 - magazyn e-commerce  

Wywiad z Prezesem Zarządu Mall.pl, YouTube - zasięg internetu, siła telewizji. Nowości w Google AdWords, Content Marketing odpowiedzią na po...

Advertisement