Page 83

rubryki stałe

mensis.pl

83

bowiem to czynność na którą nie do końca ma się wpływ; coś może pójść nie tak, trzeba

Liczy się to co zawarto w umowie, a nie to, do czego zadeklarował się jej wykonawca w rozmowie telefonicznej czy folderze reklamowym

liczyć się ze zmianą algorytmów wyszukiwania, strona może być źle przygotowana pod pozycjonowanie, w trakcie prac właściciel strony może coś zepsuć itd. Umowa o dzieło będzie dobrze postrzegana z perspektywy zlecającego w myśl zasady płacę i wymagam. Ostateczny wpływ na kształt umowy ma przeważnie strona dominująca w tym przypadku zazwyczaj zlecający pozycjonowanie. Trzeba również pamiętać, że strony w toku

założyć, że mamy do czynienia z umową rezultatu, a więc umową o dzieło. Jeżeli w umowie nie zawarto konkretnego rezultatu, a wykonawca po prostu zobowiązał się, że przeprowadzi szereg czynności, które mają na celu pozycjonowanie, ale bez konkretnego wyniku, to oznacza, że mamy do czynienia z umową zlecenia. Co za tym idzie, nie możemy domagać się od wykonawcy np. zwrotu

negocjacji mogą obopólnie pójść sobie na rękę i ustalić tak przedmiot umowy, aby w tej relacji nie było poszkodowanych. Czas na takie ustalenia jest zawsze nim na dokumentach p o j aw i ą s i ę p o d p i sy. Wa r to p a m i ę t a ć o wspomnianym, ponieważ w razie sporu przed sądem temida bywa nieugięta, jako priorytet stawiając wyłącznie postanowienia sformalizowane.

wynagrodzenia w związku z tym, że jego praca nie przyniosła zamierzonego efektu, bo w myśl umowy nie było gwarancji, że taki efekt się pojawi. Oprócz powyższego możemy napotkać na różne „haczyki” polegające np. na wpisywaniu potencjalnych wyników w miejscach umowy, które nie określają jej przedmiotu. Dla przykładu, jedna z topowych firm pozycjonerskich w Polsce określa, w definicjach umowy, że przez osiągnięcie „wyniku” rozumie przynajmniej X użytkowników odwiedzających stronę dziennie. Haczyk polega na tym, że nigdzie dalej w umowie nie pojawia się stwierdzenie „wynik”. Jak więc stworzyć umowę pozycjonowania? Punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia. Umowa zlecenia będzie korzystniejsza z punktu widzenia pozycjonera. Pozycjonowanie

JAKUB SZAJDZIŃSKI Partner Zarządzający ENSIS Kancelaria Doradztwa Prawnego Cioczek & Szajdziński Spółka Cywilna

Mensis.pl nr 35  

Magazyn e-commerce, rozmowa z Bartoszem Michałkiem prezesem Comperia.pl

Mensis.pl nr 35  

Magazyn e-commerce, rozmowa z Bartoszem Michałkiem prezesem Comperia.pl

Advertisement