Page 73

marketing

mensis.pl

73

Czy sklep internetowy potrzebuje public relations? Igor Podgórski

Odkryjmy na nowo PR dla sklepów internetowych. Może się wydawać, że wszystko zostało już na ten temat powiedziane w artykułach, na blogach branżowych czy na konferencjach. Coraz częściej jednak wykorzystujemy termin e-PR, którego istota być może opiera się na stuletnim modelu, ale dzięki nowym narzędziom, jego forma i intensywność ulega stałemu rozwojowi. Nowe technologie pozwalają lepiej dostosowywać działania PR-owe, skutecznie je monitorować i dywersyfikować, ale nie ulega wątpliwości, że trzeba za nimi nadążać i umieć wybierać to, co jest rzeczywiście wartościowe.

Czym jest public relations i jak je rozumieć?

to planowy i nieustanny wysiłek, aby stworzyć

PR ma wiele definicji, lecz znaczenie

i utrzymać dobrą reputację przedsiębiorstwa

tego pojęcia zawsze opiera się o relację marki

oraz wzajemne zrozumienie między instytucją

z jej otoczeniem. To opinie i wyobrażenie

a odbiorcami jej działań". Źródło: Sam Black,

odbiorców na temat Twojej działalności.

Public relations, Oficyna Ekonomiczna,

"Praktyczne działania w public relations

2003, s. 14

Mensis.pl nr 35  

Magazyn e-commerce, rozmowa z Bartoszem Michałkiem prezesem Comperia.pl