Page 61

marketing

2

mensis.pl

61

Sieć GDN to łowienie większej

Ta s a m a z a s a d a o b o w i ą z u j e p r z y

szansy na konwersję

kierowaniu na płeć, wiek, dzień

Można by trochę humorystycznie powiedzieć: każdy budżet w sieci GDN jest budżetem ograniczonym. Ilość stron w sieci i jej ogromny zasięg pozwalają tu alokować milionowe budżety. Nam jednak zawsze zależy na pozyskiwaniu jakościowego ruchu, stąd cały czas ograniczamy zasięg kampanii wyłącznie

tygodnia czy porę dnia. Jeśli nasz sklep ma większą szansę na konwersję w małych miastach i wsiach, spokojnie możemy wykluczyć kampanie na duże miasta, gdzie droższe kliknięcie i mniejsza s za n s a n a k o n w e rs j ę p o w o d o w a ły by mniejszy zwrot z inwestycji.

Najprościej tę zasadę opisać tak: otrzymaliśmy

3

10 000 kliknięć i 100 konwersji w sklepie

Ws p o m n i a ł e m o o p ty m a l i za c j i p rzez

z wędkami, badamy płeć klikających –

pryzmat dnia tygodnia. Aby to osiągnąć,

s t a tys ty k i p reze n tu j ą s i ę 5 0 % / 5 0 %

warto zaprzyjaźnić się z zakładką wymiary.

natomiast sprawdzenie płci zamawiających

W tym miejscu konta AdWords mamy

pokazuje, że 30% to mężczyźni, 70% to

m oż l iwo ś ć a n a l izy w y n i ków ka m p a n i i

kobiety kupujące prezenty dla mężczyzn.

właśnie przez pryzmat dni tygodnia czy

Od tej pory kampania powinna być kierowana

mnóstwa innych parametrów kampanii.

wyłącznie do kobiet. Warto też ustalić, w jakim

Jeśli do tej pory cyklicznie nie odwiedzałeś

przedziale wiekowym mamy najlepsze wyniki.

tej zakładki, zdecydowanie polecam.

do osób o wyższej szansie na konwersję.

Po prostu ograniczamy kampanię wyłącznie do tej grupy użytkowników, gdzie szansa na konwersję (współczynnik konwersji) jest wyższa.

Karta wymiary

Mensis.pl nr 35  
Mensis.pl nr 35  

Magazyn e-commerce, rozmowa z Bartoszem Michałkiem prezesem Comperia.pl

Advertisement