Page 57

strategie

mensis.pl

57

Jednak, które komunikaty wybrać, a przede

zagadnienia, gdzie wprost zapytamy się, jakie

wszystkim, które z nich rzeczywiście najlepiej

cechy sklepu przekonały ankietowanego

będą budować zaufanie wśród nowych

do dokonania zakupu.

odwiedzających i przyszłych klientów? Odpowiedź na to pytanie znają nasi obecni, zadowoleni klienci. Najlepszą grupę docelową, od której uzyskamy takie informacje stanowią klienci, którzy nie tylko kupują u nas, ale wręcz promują nasz sklep – mówią o nim znajomym i polecają go najbliższym. Taką grupę nazywamy

Efekt końcowy to precyzyjna informacja, jakie obszary naszego sklepu sprawiają, że klienci staja się naszymi fanami. I te obszary powinny być bezpośrednio inspiracją do wybrania odpowiednich tekstów budujących zaufanie wśród nowych odwiedzających.

promotorami.

Po co to wszystko?

W jaki sposób dotrzeć do naszych

Innymi słowy czy warto angażować środki

promotorów?

i czas, aby przeprowadzić takie badanie oraz

Wystarczy przeprowadzić badanie wskaźnika Net Promoter Score (NPS) na precyzyjnie

wprowadzać na stronę sklepu komunikaty dla nowych użytkowników?

dobranej grupie naszych klientów. NPS jest

Jak pokazuje przykład Ecco Buty (rumuńska

to wskaźnik służący do pomiaru lojalności

wersja witryny), na której zastosowano nowe

klientów. Opracował go Frederick F. Reichheld.

komunikaty USP, zdecydowanie warto.

Idea polega na zadaniu klientowi podstawowego pytania: „Jak bardzo jest prawdopodobne, że polecisz nasz sklep swoim znajomym i rodzinie?” . Badany zaznacza odpowiedź na 11 stopniowej skali: 0 – w ogóle nie polecę, 10 – polecę z pewnością. Wszystkich uczestników badania dzieli się na następujące grupy: • Promotorzy – entuzjastycznie nastawieni lojalni klienci, którzy polecają nasz sklep, • Obojętni – osoby nie mające do końca wyrobionego zdania, czy są na tyle

Na stronie głównej nad pierwszym slajderem

zadowoleni, aby polecać nasz sklep. Nie są

umieszczono trzy krótkie komunikaty,

również lojalni, wiec ich zakup u nas mógł

dlaczego warto kupić w tym sklepie.

być jednorazowy • Krytycy – niezadowoleni klienci, zdecydowanie nie będą nas polecali. Jednak nie możemy poprzestać tylko na tym pytaniu. Rozbudowujemy badanie o dodatkowe

Wynik: współczynnik konwersji wzrósł o 27,14%, przychody wzrosły o 23,54%, a średnie przychody z jednego odwiedzającego o 21,29%.

Mensis.pl nr 35  

Magazyn e-commerce, rozmowa z Bartoszem Michałkiem prezesem Comperia.pl

Mensis.pl nr 35  

Magazyn e-commerce, rozmowa z Bartoszem Michałkiem prezesem Comperia.pl

Advertisement