Page 41

strategie

mensis.pl

rynku oraz szacowanie wpływu zmian w o fe rc i e n a w y n i k i f i n a n s owe f i r my, uwzględniając np. poziom odpływu klientów w związku ze zmianą oferty.

P

odsumowując, cena jest ważnym czynnikiem wpływającym na decyzje zakupowe klienta. Nie musi być jednak

czynnikiem kluczowym. Firmy z branży e-commerce muszą dobrze znać rynek, otoczenie konkurencyjne, a przede wszystkim – oczekiwania swoich klientów i wartość dostarczanej im oferty, aby dokonywać rozsądnych zmian w swoich modelach cenowych – szczególnie w obszarze polityki cenowej. W branży e-commerce niewątpliwie

Grzegorz Świętek Dyrektor w warszawskim biurze Simon-Kucher & Partners.

potrzeba zwiększenia profesjonalizacji w obszarze zarządzania cenami. Ta kompetencja jest kluczowa dla podnoszenia marżowości transakcji handlowych, a tym samym podnoszenia rentowności nie tylko samych firm internetowych, ale również całej branży.

Kluczem do sukcesu w branży e-commerce, podobnie jak winnych branżach, jest dogłębne poznanie potrzeb klienta – czynników, które wpłyną na postrzeganie zakupów w sklepie internetowym, jako atrakcyjnych – oraz zweryfikowanie, czy firma wychodzi naprzeciw zdiagnozowanym oczekiwaniom swoich klientów, czyli, czy sklep internetowy oferuje to, czego jego klient tak naprawdę oczekuje.

Michał Zimiński Konsultant w warszawskim biurze Simon-Kucher & Partners. Specjalista w zakresie audytów cenowych, budowania logik produktowocenowych oraz systemów rabatowych.

41

Mensis.pl nr 35  

Magazyn e-commerce, rozmowa z Bartoszem Michałkiem prezesem Comperia.pl

Mensis.pl nr 35  

Magazyn e-commerce, rozmowa z Bartoszem Michałkiem prezesem Comperia.pl

Advertisement