Page 36

36

mensis.pl

strategie

większe znaczenie dla klienta mają takie

mniejsze ryzyko związane z wcześniejszą

czynniki, jak czas, jakość i bezpieczeństwo

płatnością za produkt (karty kredytowe,

dostawy.

polecenia zapłaty, np. przez rozwiązania typu PayU). Mniejsze, mniej znane sklepy online nie zawsze cieszą się zaufaniem klientów – im mniejszy sklep, tym większe znaczenie dla klienta stanowi minimalizacja ryzyka, jakim jest wspomniana wcześniejsza płatność za produkt. Mając powyższe na uwadze, firmy z branży e-commerce powinny zastanowić się, czy oferują swoim klientom właściwe formy płatności. Może być bowiem tak, że oferowanie klientom odpowiedniej metody płatności pozwoli firmie online pobierać za to dodatkową premię cenową.

Rysunek 1. Istotność czynników zakupowych

Udogodnienia dla klienta to szansa na dodatkowy zysk

Od początku pozyskuj zaufanie klientów Każda firma z branży e-commerce zetknęła Ważnym czynnikiem wpływającym na decyzje

się z pewnością z dylematem, czy można

zakupowe klienta branży e-commerce jest

uzyskać lepsze (tj. wyższe) ceny, ułatwiając

reputacja sklepu internetowego. Powszechnie

klientowi zwroty? Doświadczenie Simon-

dostępne porównywarki cenowe poza samymi

Kucher & Partners pokazuje, że wielu klientów

cenami udostępniają również opinie o sklepach

jest w stanie więcej zapłacić za produkt kupiony

internetowych. Okazuje się, że większe zaufanie

online, jeśli zaoferowana jest im łatwiejsza

klientów do sklepów internetowych przekłada

procedura zwrotu towaru (patrz: Rysunek 3).

się na zwiększenie gotowości klientów do

Okazuje się, że dla wielu klientów poczucie

zakupów w tym właśnie sklepie. Ponadto, im

komfortu z dokonanych zakupów oraz poczucie

większa oraz bardziej znana i zaufana jest firma

bezpieczeństwa jest bardzo ważnym czynnikiem

sprzedająca produkt online, tym klient odczuwa

wpływającym na decyzję o zakupie online.

Rysunek 2. Metody płatności oferowane przez sklepy internetowe

Mensis.pl nr 35  

Magazyn e-commerce, rozmowa z Bartoszem Michałkiem prezesem Comperia.pl

Mensis.pl nr 35  

Magazyn e-commerce, rozmowa z Bartoszem Michałkiem prezesem Comperia.pl

Advertisement