Page 31

rynek

Kinguina na Twitchu jest chęć pomagania innym, krótko mówiąc wspieramy rożnego rodzaju fundacje charytatywne, takie jak Child's Play na przykład. Chcąc zrealizować ten cel, zorganizowaliśmy i nadal organizujemy szereg turniejów charytatywnych z udziałem najlepszych zawodników e-sportu. W trakcie tych turniejów każdy użytkownik mógł, za p o m o c ą k l i k n i ę c i a w o d p ow i e d n i ą ikonkę, dokonać wpłaty na konto fundacji. Wiadomo, im większa oglądalność, tym więcej zebranych środków. I tak, dzięki współpracy z zespołami, które umieszczały link o turnieju n a s wo i c h p o r t a l a c h cz y w m e d i a c h społecznościowych, udało się zebrać sporą widownię i całkiem niezłą sumę. Na przykład

mensis.pl

31

,,

Dużym atutem Twitcha jest możliwość zobaczenia największych gwiazd świata e-sportu w akcji na żywo. Twitch transmituje największe turnieje e-sportowe na świecie. Ostatnia relacja z Intel Extreme Masters z Katowic pobiła rekordy popularności.

w trakcie turnieju Kinguin for Charity Spring Edition 2015 udało się zebrać kwotę 3088 $. Gwiazdy e-sportu na żywo! Dużym atutem Twitcha jest możliwość

t a c j i . K i b i c u j e my i m , p o m i m o w y n i ku

zobaczenia największych gwiazd świata

i poziomu.

e-sportu w akcji na żywo. Twitch transmituje największe turnieje e-sportowe na świecie. Ostatnia relacja z Intel Extreme Masters z Katowic pobiła rekordy popularności. Każdy, kto nie mógł być w katowickim spodku osobiście, miał możliwość śledzenia na żywo poszczególnych meczów na swoim monitorze. To trochę tak, jak oglądanie powtórki meczu Polska – Niemcy z 1974 roku. Znamy wynik, wiemy, że wydarzyło się to w przeszłości i co z tego, że już prawdopodobnie nigdy n i e b ę dz i e my re p reze n towa ć t a k i e g o p oz i o m u . J e d n a k to ty l ko p ow tó r ka . W tym już nie ma żadnych emocji. Zupełnie co innego, gdy siadamy przed telewizorem i oglądamy na żywo mecz obecnej reprezen-

Po p rz ez a n a l o g i e n a l eż y roz m a w i a ć również o współpracy reklamowej. W przekazie na żywo efekt reklamowy jest dużo lepszy – wystarczy zobaczyć co się dzieje w trakcie finału Superbowl. Tutaj jest podobnie. Twitch daje możliwość współpracy z największymi gwiazdami e-sportu, które gromadzą dziesiątki i setki tysięcy ludzi przed komputerami, którzy obserwują ich grę. Na żywo komentują ich poczynania, angażują się, a tym samym są skłonni do określonych zachowań. Takich, które s p rzy j a j ą re k l a m o d awc y. To o g ro m ny potencjał, który wystarczy odpowiednio skonsumować.

Mensis.pl nr 35  

Magazyn e-commerce, rozmowa z Bartoszem Michałkiem prezesem Comperia.pl

Mensis.pl nr 35  

Magazyn e-commerce, rozmowa z Bartoszem Michałkiem prezesem Comperia.pl

Advertisement