Page 30

30

mensis.pl

rynek

Wystarczy spojrzeć na polski rynek. Mamy

współpraca z osobami mającymi swoje

coraz więcej ludzi, którzy grają. Z różnych

konto na Twitchu? Jest wiele możliwości,

raportów i opracowań wynika, że w Polsce

oczywiście tutaj kluczowym punktem

na graniu w gry czas spędza ponad 10 milionów

jest zbadanie swojej grupy docelowej.

ludzi. I są to naprawdę różne środowiska.

Wątpię, żeby jakiekolwiek efekty z kampanii

Nie mówimy tu tylko o „gimbazie” (nieco

przeprowadzonej na Twitchu miała firma

obraźliwe określenie grupy wiekowej),

sprzedająca klej do protez zębowych. Trzeba

ale również o studentach czy osobach po

pamiętać o tym, że jest to kanał dedykowany

35 roku życia. Są to najczęściej osoby,

do konkretnej grupy: graczy. Dlatego też

które swoją przygodę z grami zaczynały

najlepiej w tym środowisku czują się firmy

od pierwszych numerów Secret Service

związane z tą branżą.

i komputerów typu Commodore czy Amiga. Ludzie grają również bez względu na rodzaj pracy, czy wykonywanego zawodu. Skuteczność w pomaganiu Powstaje pytanie, jak reklamodawca powinien wykorzystać możliwości, które daje mu

O skuteczności przekazu na żywo nie trzeba nikogo przekonywać, to rzecz oczywista. Warto jednak opisać, jak wykorzystać to na Twitchu. Za przykład posłuży nam jedna z akcji charytatywnych przeprowadzonych przez firmę Kinguin. W pierwszej kolejności należy określić cele. Jednym z celów funkcjonowania

Mensis.pl nr 35  

Magazyn e-commerce, rozmowa z Bartoszem Michałkiem prezesem Comperia.pl

Mensis.pl nr 35  

Magazyn e-commerce, rozmowa z Bartoszem Michałkiem prezesem Comperia.pl

Advertisement