Page 12

12

mensis.pl

,,

które nie tylko zmieniły świat, ale przede wszystkim odniosły spektakularny sukces rynkowy: "Gdybym na początku swojej kariery jako przedsiębiorcy zapytał klientów, czego chcą, wszyscy byliby zgodni: chcemy szybszych koni. Więc ich nie pytałem." Henry Ford "Ludzie nie wiedzą czego chcą, dopóki im tego nie pokażesz." Steve Jobs Marketing. Podstawą w e-biznesie jest

felieton

Gdybym na początku swojej kariery jako przedsiębiorcy zapytał klientów, czego chcą, wszyscy byliby zgodni: chcemy szybszych koni. Więc ich nie pytałem.

marketing efektywnościowy (np. SEM, SEO,

Henry Ford

afiliacja), jednak te działania w długim okresie nie pozwolą na zbudowanie tak silnej i rozpoznawalnej marki, jak działania w mediach ATL, czyli mediach tradycyjnych. Siła i cena mediów tradycyjnych w Polsce sprawiają, że

Istotne jest, aby szybko wyciągać z nich

ciągle jesteśmy krajem rynku telewizyjnego,

wnioski i, w przypadku znaczącej skali,

zaś konsumpcja połączonych mediów, tj.

zapobiegać im w przyszłości. Jeśli wszystko

TV + Internet sprawia, że działania offline

jest idealne w 100%, to prawdopodobnie

mają realne i silne przełożenie na e-biznes.

zostałeś przegoniony przez konkurencję.

Marketing to także odpowiednia komunikacja do Klienta: dla jednych podmiotów zindywidualizowana, zabawna, kokieteryjna, zaś dla drugich dopasowana do oczekiwań, bazująca na zebranych o użytkowniku danych. Wyeliminowanie błędów. Nic tak nie niszczy doświadczenia użytkownika, jak napotkane przeszkody w procesie zakupowym, czy później – podczas realizacji zamówienia. Oczywiście z każdej sytuacji można wyjść z twarzą, a niedoskonałość przy zamówieniu odwrócić w jeszcze większą satysfakcję klienta, dzięki odpowiedniej polityce posprzedażowej. W e-biznesie, będącym częścią handlu detalicznego, błędy i potknięcia zdarzają się i zdarzać się będą.

Najwyższa jakość obsługi klientów, na którą składa się nie tylko czas reakcji na zgłoszenie, ale przede wszystkim moc sprawcza, chęć zadość uczynienia, czy nawet pozytywnego zaskoczenia klienta. Każdy e-biznes jest unikalny i każdy aspekt, który pozwala wyróżnić się wśród konkurencji z czasem przynosi zamierzony efekt. Niezwykle ważne i trudne zarazem jest o d p ow i e d n i e w y waże n i e i o k re ś l e n i e obszarów, które przyczynią się do pochodzącego ze strategii wyróżnienia się wzrostu wizyt i konwersji.

Mensis.pl nr 35  

Magazyn e-commerce, rozmowa z Bartoszem Michałkiem prezesem Comperia.pl

Advertisement