Page 1

mensen met een missie

nieuwsbrief - november 2012

De missie van Gusta ter Veen Het verhaal van Lian Gogali raakt me. EĂŠn persoon blijkt zoveel verschil te kunnen maken. Haar aanpak, de dialoog aangaan en vertrouwen herstellen, is de sleutel naar duurzame vrede.

Gusta ter Veen werkt bij Mensen met een Missie in Den Haag

Met financiĂŤle ondersteuning kan de School voor Vrouwen succesvol blijven. En kan Lians droom in vervulling gaan: vrede en rechtvaardigheid voor alle vrouwen. Het is mijn missie om langetermijnsteun te zoeken voor zulke projecten. Daarom heb ik me verdiept in de mogelijkheden voor donateurs om ons geld na te laten. Dit is een zeer persoonlijke kwestie en daarom kom ik vaak (en graag) bij mensen thuis.

In deze gesprekken valt me altijd de betrokkenheid op. Ik krijg veel vragen: komt mijn geld wel goed terecht en kan ik bepalen waar mijn geld heen gaat? Ook informeren mensen vaak naar de verschillende vormen van geven en nalaten. Alle vragen beantwoord ik met plezier. Ook u ondersteun ik graag, mocht u een keuze voor nalatenschap of schenking overwegen. Ik stuur u graag een brochure. Desgewenst kan ik langskomen voor een persoonlijk en vrijblijvend gesprek. U kunt me bellen of mailen: tel. 070-3136 741, email gustaterveen @mensenmeteenmissie.nl

Wilt u de missie van Lian Gogali volgen? Kijk dan op twitter @mensenmissie of Facebook.com/mensenmeteenmissie. En lees haar blogs op www.ditismijnmissie.nl

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Mensen met een Missie en wordt vier keer per jaar verzonden aan donateurs en belangstellenden. Wijzigingen kunt u doorgeven aan: Mensen met een Missie Postbus 16442, 2500 BK Den Haag Tel. 070 - 31 36 731 campagnes@mensenmeteenmissie.nl www.mensenmeteenmissie.nl facebook.com/mensenmeteenmissie @mensenmissie Bank: 17.89.90.000 t.n.v. Mensen met een Missie, Den Haag

Indonesische vrouwen brengen vrede in hun gemeenschappen

NIEUWSBRIEF - NOVEMBER 2012


mensen met een missie

nieuwsbrief - november 2012

Strijd mee voor vrede met Lian Gogali

Wat is de School voor Vrouwen? De School voor Vrouwen in Poso, Sulawesi (Celebes) is actief in 20 dorpen en 5 districten. De school brengt moslim- en christenvrouwen bij elkaar. Het geweld tussen christenen en moslims tussen 1998 en 2001 heeft gezorgd voor veel achterdocht en gebrek aan onderling vertrouwen en respect.

Lian Gogali vertelt:

‘Ik weet uit ervaring hoe het is om op te staan uit onrecht en zwakte. Ik raakte zwanger na een verkrachting en werd destijds verstoten door mijn familie. Want ik weigerde mijn dochtertje af te staan aan het gezin van mijn zus. Twee jaar geleden kreeg ik een ongeluk waardoor ik mijn been nauwelijks nog kon bewegen. Ondanks operaties ik nog niet zonder krukken lopen, ik kan er nu wel af en toe op staan. Maar niets weerhoudt me van mijn strijd voor vrede! Als onderzoeker in de vluchtelingenkampen ontdekte ik dat uitwisseling de beste manier is om geweld te verwerken. Als vrouwen onderling hun geschillen uitpraten, kan een hele gemeenschap herstellen. Op mijn veranda ontstond de eerste School voor Vrouwen, die later uitgroeide tot succesvol vredesinitiatief. Ons project won diverse prijzen voor het overbruggen van verschillen tussen godsdiensten. Het is zo dankbaar om vriendschappen te zien ontstaan tussen vrouwen die elkaar eerst niet eens aan durfden te kijken. Einde aan geweld en ongelijkheid In Sulawesi is geweld tegen vrouwen aan de orde van de dag. Vrouwen

worden gezien als tweederangs burgers. Alle deelneemsters aan de School voor Vrouwen, moslim- en christenvrouwen, herkennen dit probleem en vinden nu steun bij elkaar. Een deelnemer van de School voor Vrouwen vertelde me dat een vrouw bijna vermoord werd door haar eigen man, op straat. De reden? Het eten was niet op tijd klaar, vanwege haar andere werk. Fysieke bescherming kreeg ze niet uit haar gemeenschap. De School voor Vrouwen stelt dit geweld aan de kaak, verbindt vrouwen en zoekt naar oplossingen. Een aantal van mijn oud-leerlingen wil nu voor mishandelde vrouwen een veilig thuis creëren, vergelijkbaar met een blijf-van-mijn-lijfhuis. Het is geweldig om te zien hoeveel kracht vrouwen dankzij de school hebben gekregen

Tijdens de gewelddadige jaren in Poso zijn veel vrouwen mishandeld en verkracht. De daders zijn nooit fatsoenlijk gestraft. Ik ben trots op Ibu Bea, een van de leerlingen van mijn school. Zij is mede dankzij de school mondig geworden en komt op voor rechtvaardigheid. Door haar inzet kreeg ze het juridisch voor elkaar dat een verkrachter die een kind verwekte, de verplichting kreeg om voor de vrouw en haar kind te zorgen tot het kind 17 jaar oud is. Dit is een voorbeeld geworden. Mensen met een Missie helpt me. Ze deden dat al bij de oprichting van mijn school. Nu steunen zij mij ook met het vervolg van mijn missie. Om vrouwen in conflictgebieden nog sterker te maken, organiseer ik in 2013 een congres waar vrouwen hun stem kunnen laten horen. Een stem die nu ook door overheden serieus wordt genomen.’

Lian Gogali kan uw steun goed gebruiken. Met uw gift kan nog meer moslim- en christenfamilies met elkaar verzoenen. Alvast hartelijk dank! diverse vrouwen rondom Lian

Lian Gogali zorgt ervoor dat via de School voor Vrouwen het vertrouwen herstelt wordt. Door vrouwen echt met elkaar in contact te brengen. In de school discussiëren ze over maatschappelijke onderwerpen, zoals

landroof en corruptie. Ze bezoeken elkaars gebedshuizen en gemeenschappen. Samen trekken ze op tegen gezamenlijke problemen en onrecht.

Samen trekken ze op tegen gezamenlijke problemen en onrecht. Zachtmoedige samenwerking vormt de basis. En het werkt als een sneeuwbal: veel vrouwen vormen nu hun eigen organisaties. Hun mannen zijn trots en worden zelfs actief in de vredesgroepen. Inmiddels werken ook de lokale autoriteiten en religieuze leiders mee. De School voor Vrouwen leert vrouwen (en hun mannen) samen te bouwen aan duurzame vrede.

3 vrouwen bezig met studie

Martince (42):

‘Nooit gedacht dat ik dit zou bereiken’ Een prachtig voorbeeld van de kracht van de School voor Vrouwen is de 42-jarige Martince, begonnen als leerling, nu begeleider van de School voor Vrouwen. ‘Mijn twijfel was groot toen ik begon met de School voor Vrouwen. Ik ben een christen en veel andere deelneemsters moslim. Alle mensen uit mijn dorp zijn getraumatiseerd door wat de moslims hebben gedaan. We durfden niet door een moslimdorp te lopen. En we durfden elkaar zeker niet in de ogen te kijken. We waren bang dat ze ons weer wat zouden aandoen. Inmiddels is mijn wantrouwen verdwenen. Op de School voor Vrouwen

spraken we over religie, tolerantie en vrede. We bezochten een moskee. Ik stelde mijn vragen en ben toen anders over de islam gaan denken. Ik realiseerde me dat we gewoon vrienden konden zijn. De School voor Vrouwen heeft voor deze verzoening gezorgd. Ook al is er nog steeds angst voor conflict in Poso. Wij - de vrouwen van de School - blijven communiceren en beschermen elkaar. Ons gemeenschappelijke doel, vrede in Poso, is belangrijker dan onze verschillen in religie. Tegenwoordig spreek ik met

Martince

hoogwaardigheidsbekleders. Zoals het dorpshoofd en het hoofd van het sub-district. Ik had nooit gedacht dat ik dit zou bereiken. De School voor Vrouwen zorgde ervoor dat ik nu ben wie ik ben. Met mij zullen veel vrouwen sterk worden en vechten voor recht en vrede in Poso.’

‘De School voor Vrouwen zorgde ervoor dat ik nu ben wie ik ben.’

Novembermailing Mensen met een Missie  

Novembermailing Mensen met een Missie Lian Gogali project in Poso School of Women

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you