Page 1

Apríl/2018 nepredajné

www.stromzivota.sk


konečne prišla jar a nie je už len v kalendári. Prvý jarný deň síce bol už 20. marca, ale ozajstná jar s oteplením nás potešila až pred pár dňami. Viete o tom, že prvý jarný deň je dňom jarnej rovnodennosti? Deň je vtedy rovnako dlhý ako noc a čas sa vtedy posúval o hodinu dopredu, takže sme spali o hodinku menej. Od tohto dňa sa dni postupne predlžujú a noci skracujú, takže máme dlhšie svetlo. Niekto sa tomu teší, ale veľa ľudí práve naopak kvôli zmene času pociťuje takzvanú jarnú únavu. Verím však, že vás sa to netýka a ste stále rovnako plní energie a chuti po nových informáciách a zážitkoch ako zvieratká z lesa nelesa.

Vydáva: Kancelária Stromu života, Jelenia 7, 811 05 Bratislava Kontakt: 0948 525 885, kancelaria@stromzivota.sk Časopis Stromáčik je vydávaný v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR “Programy pre mládež 2014 - 2020” , ktoré administruje IUVENTA Slovenský inštitút mládeže.

Lastovičky prileteli, včielky pekne bzučia, potok nám spieva o jari, všetky stromy pučia. Trávička je zelená, slnko stále hreje, o jari si spievame, veď nič krajšie nie je. Šéfredaktorka: Michaela Valachovičová Ilustrácie: Katarína Slaninková, Anna Machovičová Redakčná rada: Jozef Kahan, Žofia Miklovičová Grafická úprava: Martina Rozinajová Distribúcia: Strom života, Registrované na MK SR, reg. číslo 2983/2003, ISSN 1336-2837


Na jar je podľa mňa príroda najkrajšia. Tráva je sýto zelená, stromy pučia, kvietky kvitnú, zvieratká sa prebúdzajú z dlhého zimného spánku, rodia sa nové mláďatká a sťahovavé vtáky sa po dlhej ceste vracajú domov. V apríli k nám prilieta najviac sťahovavých vtákov, preto v tento mesiac už viac ako 100 rokov slávime Svetový deň vtáctva. Vylúštite slovné puzzle skrývajúce šesť sťahovavých vtáčích druhov a jeden nesťahovavý vtáčí druh a zistite, ktorý deň je dňom oslavujúcim vtáctvo na celom svete.

P B R E H U Ľ A R V Ý L A B U Ť B I E L A A L A S T O V I Č K A P B U L O H B O C I A N kukučka

T R S T E N I A R I K R K U K U Č K A Í L :-) Tajnička

labuť BIELA

bocian

Brehuľa

trsteniarik

holub

lastovička


Sonine Tajomstvo Stromáčik nechcel veriť vlastným ušiam. „Veď ona cestuje po svete! Je poriadna a dochvíľna. Prečo by zhadzovala hniezdo sýkorky Dorky zo stromu?“ hútal Stromáčik potom, ako mu stromy prezradili vinníka tohto činu. „Skôr, ako niečo poviem ostatným zvieratkám, musím ju nájsť. Určite je za tým logické vysvetlenie...“.


Diviak Martin opäť raz nemal svoj deň. Bahnisko, ktoré si budoval pri malom lesnom prameni, zatvrdlo a popraskalo. Prameň pre nedostatok zrážok vyschol a spolu s ním aj okolitá zem. „Zase musím ísť rýpať niekam inam,“ hundral len tak do vetra popritom, ako sa šúchal o strom. „Martin, trasieš celým stromom,“ ozvalo sa z koruny, „ten strom nie je iba tvoj.“ Diviak zdvihol hlavu a hlasito zafučal. „Tadeáš! Pozri aké nešťastie sa mi prihodilo,“ povzdychol si Martin. Ďateľ Tadeáš zletel na popukanú zem: „Nešťastie nepostihlo len teba, ale celý les. Všade je sucho. Snehu bolo málo a ten, čo napadol, sa už dávno roztopil.“


Stromáčik zašiel hlbšie do lesa: „Soňa, Soňa, kde si?“ Z lesa sa ozvalo hlasité kukuk-kukuk a po chvíli pri Stromáčikovi pristála kukučka Soňa: „Ahoj, hľadáš ma?“ „Áno, chcem sa ťa opýtať vážnu vec. Stromy mi povedali, že si zhodila Dorke hniezdo. Prečo si to spravila?“ „Ach, Stromáčik, mrzí ma, že som Dorke spôsobila nepríjemnosti. Chcela som vyskúšať, či je hniezdo dostatočne pevné,“ vysvetľovala Soňa. „Bála si sa, že by hniezdo s malými sýkorkami spadlo?“ nechápavo kládol ďalej otázky Stromáčik. „Nie, kamarát môj, chcela som vedieť, či by udržalo malú kukučku.“ „Ty si chcela zniesť vajíčko do cudzieho hniezda?“  


Kukučka Soňa sa zhlboka nadýchla a vyšla s pravdou von: „Pozri, Stromáčik, môj život nie je jednoduchý. O svoje mláďa by som sa nevedela postarať. Nedokázala by som mu dať chutné mušky a malé motýle, ktoré pre svoj rast potrebuje. Nikdy som sa nenaučila ich chytať. Dokážem uloviť len chlpaté húsenice a veľký hmyz, a to by moje mláďa nezjedlo. Zahynulo by od hladu. Moja voľba je teda jasná. Musím výchovu svojho mláďaťa prenechať na niekoho iného. Tak, ako to kedysi urobila moja matka. Aj ja som sa vyliahla iným rodičom, ktorí ma neúnavne podporovali a kŕmili.“


Stromáčik počúval kukučku s úžasom. Je to veľmi smutné, že matka sa v záujme prežitia svojho druhu musí zriecť vlastného mláďaťa. „Pomáhali by sme ti, ako by sme mohli,“ vypadlo z neho. „Ďakujem, Stromáčik, ale ver mi, že by to nestačilo. Neľutuj ma, veď na tom nie je nič zlé, keď ťa vychováva niekto iný. Niekto, kto ťa má rád, ako svoje vlastné mláďa.“ „A čo mám povedať ostatným zvieratkám? Oni totiž vedia, že mi stromy povedali o spadnutom hniezde pravdu.“ „To nechám na tvoje uváženie Stromáčik. Bola by som však rada, keby si môj príbeh nerozširoval.“


„Stromáčik, kde sa schovávaš?“ ozýval sa z diaľky Félixov hlas. Kukučka Soňa sa so Stromáčikom rozlúčila a odletela chytať chutné húsenice. Stromáčik chvíľu ticho stál a rozmýšľal. Keď jeho myšlienky prerušilo opätovné volanie, zakričal: „Tu som, Félix, tu som.“ Lišiak sa celý naradostený rozbehol k nemu. Už sa bál, že Stromáčikovi sa niečo prihodilo. „Čo robíš sám tak hlboko v lese? Zvieratká ťa už netrpezlivo čakajú. Najmä sojka Vojka je ako na ihlách. Chce vedieť, kto zhodil Dorkino hniezdo. Má vraj svoje horúce tipy.“ Stromáčik sa pousmial: „Sojka opäť „sojkuje“. Poď, Félix, je načase vrátiť sa.“ Čo by mal urobiť Stromáčik? Má povedať zvieratkám pravdu alebo radšej chrániť kukučkine tajomstvo?


HĽADAČKA Hovorí sa, že apríl je bláznivý mesiac, typický najmä rýchlo sa meniacim počasím. Svieti slnko, vzápätí sa spustí dážď, či dokonca sneh a po pár minútach opäť hreje slniečko spoza krásnej dúhy. Nájdite v aprílovej hľadačke 18 predmetov, vyfarbite ich a fotku pošlite na adresu redakcia@stromzivota.sk. Vyžrebovanému klubu pošleme peknú knihu.

angl ičt ina

v ýslovnosť

nemčina

výslovnosť

BROCCOLI

[Brókli] DAS BROKKOLI

[BROKOLI]

LEMON

[Lemn] DIE ZITRONE

[CITRÓNE]

HEART

[Hát] DAS HERZ

[HERC]

STAR

[Stár] DER STERN

[ŠTERN]

UFO

[Jú-ef-ou] DAS UFO

[UFO]


Kukučk a jarabá

alias kukučka obyčajná V prírode ju veľmi jednoducho rozpoznáme podľa charakteristického spevu „ku-kuk, ku-kuk...“‚ Je veľká asi ako hrdlička. Samec má vrchnú časť tela sivú, spodnú časť tela má sivobielo pruhovanú. Samička má hnedý nádych. Patrí medzi najrozšírenejšie vtáčie druhy. Kukučky žijú na celom území  Slovenska. Je sťahovavá, prilieta v apríli až v máji.


Samička si hniezdo nestavia. Svoje vajíčka umiestňuje do hniezd iných vtáčích druhov tak, že im z hniezda odstráni jedno vajce a nahradí ho svojím, ktoré vzhľadom pripomína hostiteľské. Každá kukučka sa špecializuje len na jeden hostiteľský druh, ktorý je spravidla tiež hmyzožravý. U nás uprednostňuje najmä hniezda trsteniarika, slávika červienku a žltochvosta lesného. Živí sa prevažne hmyzom, najmä chlpatými húsenicami. Je užitočná a patrí medzi chránené druhy vtákov. Mláďa kukučky po vyliahnutí vyhodí z hniezda ostatné vajcia či mláďatá a tak má starostlivosť rodičov len pre seba. Zdanlivo majú kukučky zlú vlastnosť, ale ich správanie nijako neohrozuje početnosť malých vtákov.


KVÍZ Čím sa živí kukučka? a) Semienkami. B) Hmyzom a húsenicami. C) Rybami.

2.

Kde najradšej hniezdi? a) V stromoch. B) Pri vode. C) Nikde, nerobí si hniezdo.

3.

4.

Podľa čoho si vyberá hniezdo pre svoje vajíčka? a) Podľa veľkosti hniezda. B) Podľa spevu hniezdiaceho druhu. C) Podľa sfarbenia vajíčok v hniezde.

Čím je veľmi ľahko rozpoznateľná? a) Farbou peria. B) Spevom. C) Spôsobom letu.

BCBC

1.


našA planétA Čo robí našu planétu šťastnou a čím ju naopak trápime? Už viac ako 25 rokov je 22. apríl sviatkom Zeme. V tento deň sa viac ako inokedy kladie dôraz na ochranu prírody a zodpovedný prístup k životnému prostrediu. Väčšina z nás sa počas roka vôbec nezamýšľa nad tým, ako prispieť k zníženiu znečisťovania a ničenia životného prostredia, od ktorého sme pritom tak závislí. Ľudia robia veci, ktoré našej planéte škodia, ale existujú spôsoby, ako jej neškodiť a urobiť ju „šťastnou“. Správne dokreslite ústa do obrázkov podľa toho, či by obrázky planétu potešili, alebo by ju naopak urobili smutnou.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

:) 2 7 8 9 10 11

1

:( 1 3 4 5 6 12


APRÍLOVÁ PRANOSTIKA Na Ďura každÁ kvapka dažďa hodná je dukáta.

Čo myslíte deti, prečo sa hovorí, že každá kvapka je hodná dukáta? Myslíte si, že dážď je dôležitý? Samozrejme, že je. Dážď je voda a tá je pre život veľmi dôležitá. Rovnako ako ju potrebuješ ty, potrebujú ju k životu aj zvieratká a rastlinky. Naša aprílová pranostika hovorí, že na Ďura je preto každá kvapka hodná dukáta, lebo čím viac prší, tým lepšia by mala byť úroda. Čo by sa však stalo keby vôbec nepršalo? Vyskúšajte si pokus, ktorý vám otázku zodpovie. Čo budete potrebovať: Vytlačenú záznamovú kartičku, tri rolky toaletného papiera a nožnice na výrobu troch malých ekologických kvetináčov, tácku, zeminu, semienka žeruchy a samozrejme vodu.


Výroba ekologických kvetináčov: Toaletnú rolku si pomocou nožničiek skrátite približne o 2 cm. Na jednej strane rolky urobíte nožničkami štyri zárezy tak, aby vám vznikli štyri rovnaké „chlopne“. Zložte jednu chlopňu dovnútra a potom aj ostatné v smere hodinových ručičiek. Založte roh poslednej chlopne pod roh prvej. Otočte rolku a jemne ju zatlačte na rovnej ploche, aby ste vytvorili dno. Rovnakým spôsobom si pripravíte aj ďalšie dva kvetináčiky. Čo budete robiť: Vezmite si vyrobené kvetináče a do všetkých troch nasypte zeminu. Následne do nich nasypte semienka žeruchy a umiestnime ich na tácke na svetlé miesto (napríklad do okna). Jeden kvetináč polejte vodou a označíte si ho značkou „polievať“. Druhý kvetináč polejte vodou len vtedy, keď vonku bude v daný deň pršať. Tretí nezalievajte počas piatich dní vôbec! Počas piatich dní zalievajte pravidelne iba kvetináč so značkou „polievať“. Na označenie kvetináčov môžete použiť napríklad prvotne odstrihnutý kruh z toaletnej rolky. Do záznamovej kartičky si každý deň nakreslením kvapky zaznačte poliatie kvetináča, ktorý ste reálne zaliali vodou. Nezabúdajte, že každý deň máte poliať len 1 kvetináč. Po piatich dňoch porovnajte semiačka v miskách. V ktorej miske sa semienkam žilo najlepšie? Na dvore môžete rozmiestniť nádoby na zbieranie dažďovej vody, ktorú využijete na zalievanie rastlín, maľovanie, či pokusy. Túto vodu však nebudete piť!


ZÁZNAMOVÁ kartička poradie pozorovania

1. 2. 3. 4. 5.

HRA NA DÁŽĎ

Pustite si pesničku Klope, klope dáždik na zelený dáždnik... Aké ďalšie pesničky o daždi poznáte? Zaspievajte si ich a ako doprovod môžete použiť rôzne rytmické hudobné nástroje. Snažte sa vnímať rytmus. Inšpirovať vás môže napríklad zvuk dažďa. Postupne napodobnite jemný dáždik dopadajúci na okennú rímsu, veľké pomalé ťažké kvapky, popŕchanie, silný dážď, skákanie v kaluži, dupot človeka utekajúceho pred dažďom, stekanie kvapiek po skle...

Na záver sa s kamarátmi a pani učiteľkou porozprávajte o tom, čo ste sa naučili: Aký význam má voda pre rastliny? Je dôležitá aj pre ľudí?

Ako sa treba starať o rastliny vonku a vnútri? Aký úžitok z nich máme?

Priateľstvo je ako rastlinka. Rastie, keď sa oň staráme. Pestuješ si s niekým priateľstvo? Ako sa volajú tvoji kamaráti? Zdroje: Strom života


JARNÉ MAĽOVANIE Keďže sa nám blíži Deň matiek, tak mám pre vás nápad ako jednoducho namaľovať krásne kvietky pre svoju mamičku. Nepôjde vlastne ani tak veľmi o maľovanie ako o kvietky robené odtlačkami pomocou vidličky. Čo budete potrebovať: výkres, farbičky, vodu, štetec a vidličku.


dokreslovaÄ?ka VyfarbovaÄ?ka


Kamaráti, naša ilustrátorka Katka vám nakreslila dvojstranu plnú jarných kvietkov. Mala však dosť naponáhlo a tak sa jej podarilo nakresliť aj jednu veľkonočnú ozdobu, ktorá tam už nepatrí. Našli ste ju?


Nรกjdi

10 rozdielov


súťaž Bláznivý apríl Strom života vyhlasuje súťaž Bláznivý apríl pre Kluby Stromu života pôsobiace pri materských školách, rodinných či materských centrách alebo pri neformálnych zoskupeniach rodičov detí do 8 rokov. V apríli jeden deň prší, druhý deň je teplo, tretí deň môže aj snežiť. Pokúste sa určiť, ako šantí apríl vo vašom meste či obci. Aspoň týždeň pozorujte, ako sa mení počasie: aký silný je vietor, či pršalo, snežilo alebo bolo pekne, prípadne, aká bola počas dňa teplota. Svoje zistenia spracujte formou výtvarného diela alebo posteru. Na hodnotenie nám zašlite fotografie výsledného diela na emailovú adresu valachovicova@stromzivota.sk. Potešia nás aj fotky z realizácie súťažných aktivít. Pre zaslanie fotografií využite, prosím, dátové úložisko WeTransfer. Tri kreatívne Kluby odmeníme peknými vecnými cenami a diplomom. Uzávierka súťaže: 18. máj 2018 Ak chcete môžete si vyrobiť aj pomôcky na sledovanie počasia a zahrať sa na pravých meteorológov. Návod na prípravu jednoduchého barometra: Potrebujete misku, balón, 2 slamky, lepiacu pásku, kartón s vlastnoručne vyrobenou stupnicou. Odstrihnite spodok balóna a hornú časť natiahnite cez misku. Upevnite balón lepiacou páskou o misku. Vložte jednu slamku do druhej a prelepte ich páskou. Jeden koniec slamky prilepte páskou o balón v strede misky. Ku druhému koncu slamky priložte kartón so stupnicou. Ak je slamka hore, bude pekne, ak klesne dole, bude pršať. Návod na prípravu ukazovateľa smeru vetra nájdete v marcovom čísle Stromáčika.


Čo ak budem nepotrebný? Bohato ilustrované CD s poučnými textami piesní o recyklácií a separácií odpadu bude určite skvelým darčekom pre deti, ktoré chcú spievať, tancovať a majú radi prírodu. Nevidiaci a slabozrakí ľahko identifikujú CD nosič s Braillovým písmom. Detskými interprétmi naspievané CD obsahuje 13 skladieb plus bonus s populárnym slovenským spevákom Thomasom Puskailerom. CD si môžete objednať cez webshop www.obchod.stromzivota.sk za cenu 9 eur. Pri kúpe nad 5ks CD - poštovné zdarma.

Stromacik 4-2018  

Environmentálny časopis pre deti.

Stromacik 4-2018  

Environmentálny časopis pre deti.

Advertisement