Page 1


OBSAH

OoO

VODA AKO NOSITEĽ INFORMÁCIE .................................................................2 VNÍMANIE, ROZHODOVANIE A ICH DÔSLEDKY .....................................6 VPLYV REKLAMY NA SPOTREBITEĽSKÉ SPRÁVANIE ................................10 AKO SPRÁVNE NAKUPOVAŤ.................................................................................14 SILA JE V RUKÁCH NAKUPUJÚCICH ..............................................................18

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA A VÝCHOVA K UDRŽATEĽNÉMU ROZVOJU - 9. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL © Mgr. Stanislava Blahová, Mgr. Vladimír Dobiaš, Ing. Jozef Kahan, PhD., Mgr. Adriana Lojdová, Mgr.. Miloš Vincík, PhD. PaedDr. Soňa Vincíková PhD., Mgr Martin Weber

Vydavateľ: Strom života, Bratislava Vydanie: prvé Vyšlo v roku 2014 Rozsah: 20 strán Formát: A4 ISBN: 978-80-88688-79-2 EAN: 9788088688792 táto

publikácia

programu republika

vznikla

vďaka

cezhraničnej -

Rakúsko

2007-2013

finančnej

spolupráce v

rámci

podpore Slovenská

projektu

BeFoRe.


AKO SPRÁVNE NAKUPOVAŤ

N

a to, aby sme sa naučili správne nakupovať, musíme poznať následky našich spotrebiteľských rozhodnutí. Keď si kupujete v obchode jogurt, alebo iný výrobok, pozriete sa či je to slovenský výrobok? Prečo je to dôležité? Jednoducho – keď si nekúpite slovenský výrobok, slovenský výrobca jogurtov nebude mať od vás peniaze za predaný jogurt, bude mať menej práce a nakoniec môže aj skrachovať. Bude o ďalšieho nezamestnaného na Slovensku viac. A pokým zamestnával aj iných ľudí (čo je veľmi pravdepodobné), o prácu príde viacero ľudí. Keď sa ale stále pýtate prečo je dôležité nemať u nás ďalších nezamestnaných, odpoveď je jednoduchá. Čím viac nezamestnaných máme, tým menej sa vyprodukuje a tým pádom je na tom horšie celá spoločnosť.

REKLAMA PROPAGUJE VÝROBOK KTORÝ: názov VÝROBKU ALEBO SLUŽBY:

OHROZUJE ĽUDSKÉ OHROZUJE ĽUDSKÉ OHROZ ZDRAVIE? ZDRAVIE? ZD

SKÓRE: 14| ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - 9. ROČNÍK


Úlohy: Z novinových výstrižkov reklám vytvorte na dvoch baliacich papieroch koláž. Vašim kolážam vymyslite vhodný slogan.

Vyhľadajte a vystrihnite z časopisov reklamy na rôzne výrobky. V skupinách potom diskutujte aké nebezpečenstvo pre človeka a prírodu môžu propagované výrobky znamenať, prípadne či sú zdravé a k prírode ohľaduplné. Jedna skupina nech vyhodnocuje výrobky prospešné a druhá zase škodlivé. Svoje zistenia zapíšte do tabuľky a urobte si skóre. Ktorých výrobkov je viac?

ZUJE ĽUDSKÉ JE PROSPEŠNÝ PRE JE PROSPEŠNÝ PRE JE PROSPEŠNÝ PRE DRAVIE? ĽUDSKÉ ZDRAVIE? ĽUDSKÉ ZDRAVIE? ĽUDSKÉ ZDRAVIE?

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - 9. ROČNÍK

|15


UKAZOVATEĽ CHUŤ PODIEL OVOCNEJ ŠŤAVY KONZERVANTY UMELÉ FARBIVÁ A ARÓMY OBAL - ESTETICKÁ HODNOTA OBAL – ENVIRONMENTÁLNA HODNOTA KRAJINA PÔVODU CENA SPOLU BODOV

Sumárna tabuľka: NÁZOV DŽÚSU POČET BODOV CHUŤ PODIEL OVOCNEJ ŠŤAVY KONZERVANTY UMELÉ FARBIVÁ A ARÓMY OBAL - ESTETICKÁ HODNOTA OBAL – ENVIRONMENTÁLNA HODNOTA KRAJINA PÔVODU CENA SPOLU BODOV

16| ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - 9. ROČNÍK


NÁZOV VÝROBKU : POČET BODOV (3= najviac, 0=

NÁZOV VÝROBKU : POČET BODOV (3= najviac, 0=

NÁZOV VÝROBKU : POČET BODOV (3= najviac, 0=

NÁZOV VÝROBKU : POČET BODOV (3= najviac, 0=

Rozdeľte sa do 4-5 členných skupín. Každá skupina dostane rovnakú sadu 4 džúsov v pôvodných obaloch. Vašou úlohou bude do nasledujúcej tabuľky ohodnotiť jednotlivé nápoje podľa viacerých ukazovateľov.

Úlohy: Výsledky hodnotenia kvality všetkých džúsov prepíšte do sumárnej tabuľky. Následne diskutujte o tom, aké je dôležité všímať si všetky údaje na obaloch výrobkov. Skúste v diskusii odpovedať na nasledujúce otázky: 1. Ktorý ukazovateľ hodnotenia výrobku je podľa teba pre človeka najdôležitejší? 2. Aký dopad na životné prostredie môžu mať obaly z rôznych materiálov? 3. Dal by si pri nákupe potravín prednosť vplyvu produktu na ľudské zdravie alebo jeho cene? 4. Dal by si prednosť domácemu výrobku? Ak áno, prečo?

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - 9. ROČNÍK

|17


Environmentálna výchova - 9. ročník - ukážka  
Environmentálna výchova - 9. ročník - ukážka  
Advertisement