Page 1


Inhoudsopgave Algemeen groep 1&2 groep 3&4 groep 5&6 groep 7&8

2-3

Informatie Met Sprongen Vooruit

4-5 6-7 8-9

Informatie nascholing Nascholingsaanbod Rekenmateriaal

10 - 12 Informatie nascholing 13 - 15 Nascholingsaanbod 16 - 20 Rekenmateriaal 21 - 22 Informatie nascholing 23 - 24 Nascholingsaanbod 25 - 26 Rekenmateriaal 27 - 28 Informatie nascholing 29 - 30 Nascholingsaanbod 30 - 31 Rekenmateriaal

oekkor

t

g in

€ 50,-

Vro

boekkort

Gebruik de antwoordkaart of vul de kortingscode VK1415 in bij het online inschrijven.

b eg

g in

Wanneer u zich vóór 31 mei 2014 inschrijft voor een nascholing Met Sprongen Vooruit van schooljaar 2014/2015 dan ontvangt u € 50,- korting per cursist.

Vro

NIEUW! Met Sprongen Voor Thuis

eg

32

1.


Informatie Met Sprongen Vooruit

Algemeen

Onze gecertificeerde opleiders met dr. Julie Menne

Met Sprongen Vooruit is een rekenprogramma dat zich kenmerkt door een duidelijk overzicht van de rekenleerlijnen, interactieve oefenlessen, leuke spelvormen, aantrekkelijke rekenmaterialen, bewegend leren rekenen en eigen producties. Om dit rekenprogramma goed in te zetten heeft dr. Julie Menne een nascholing ontwikkeld voor leerkrachten, intern begeleiders en remedial teachers van groep 1&2, 3&4, 5&6 en 7&8 van het primair onderwijs. Wetenschappelijk is bewezen dat de rekenresultaten van leerlingen, die rekenles krijgen op basis van Met Sprongen Vooruit, significant vooruit gaan. Het rekenprogramma Met Sprongen Vooruit kan ingezet worden naast iedere rekenmethode.

2.


Informatie Met Sprongen Vooruit

Nascholing In een nascholing Met Sprongen Vooruit wordt de leerkracht geschoold in het goed inzetten van dit rekenprogramma. De leerkracht krijgt naast de theoretische achtergrond ook praktische en concrete handvatten waarmee hij direct aan de slag kan gaan in de eigen groep. Speciaal voor dit rekenprogramma zijn rekenmaterialen ontwikkeld. Deze rekenmaterialen kunnen ook zonder het volgen van een cursus aangeschaft worden. Een nascholing Met Sprongen Vooruit bestaat uit vier tot zes bijeenkomsten van 2,5 uur en wordt na schooltijd gegeven door gecertificeerde opleiders van Menne Instituut. Bij aanvang van de cursus ontvangt de cursist een werkmap, een rekenspellenboek, login gegevens en een presentje. De totale studiebelasting is 40 uur waarvan 20 uur besteed wordt aan het verzorgen van oefenlessen in de eigen groep. Na voltooiing van de cursus ontvangt de cursist een certificaat.

In deze brochure vindt u informatie van de verschillende cursussen, het nieuwe nascholingsaanbod van schooljaar 2014/2015 en alle bijbehorende rekenmaterialen. Schrijf u in voor een cursus Met Sprongen Vooruit vóór 31 mei 2014 en ontvang € 50,korting per cursist op de cursusprijs! Gebruik de antwoordkaart of vul de kortingscode VK1415 in bij het online inschrijven via: www.metsprongenvooruit.nl.

Wilt u de nascholing voor uw hele team? Bel ons op 035 7070091 of mail naar info@menne-instituut.nl, wij maken graag een passend aanbod.

3.


Informatie nascholing leerkrachten

groep 1&2

getalsymbolen kunnen herkennen en deze ordenen en koppelen aan hoeveelheden. Meten heeft betrekking op ordenen, vergelijken en afpassen van lengte, inhoud, gewicht en oppervlakte. Ook tijd is een grootheid die tot meten behoort. Bij meetkunde staan activiteiten centraal die oriënteren, construeren en/of opereren met vormen en figuren tot doel hebben. U leert uw leerlingen spelenderwijs alle benodigde kennis die zij nodig hebben om in groep 3 een vliegende start te kunnen maken.

WERKVORMEN •  4 bijeenkomsten van 2,5 uur op een school •  certificaat na voltooiing •  inclusief werkmap en rekenspellenboek •  € 485,- per persoon

DOELGROEP Deze nascholing is voor alle leerkrachten, intern begeleiders en remedial teachers van groep 1, 2 (3) van het basis- en speciaal (basis) onderwijs.

INHOUD NASCHOLING U krijgt in- en overzicht op de rekenleerlijnen voor kleuters. U krijgt ruim honderdvijftig oefeningen aangereikt om te oefenen op de drie domeinen: tellen-en-rekenen, meten en meetkunde. Deze drie domeinen komen afzonderlijk en in relatie tot elkaar aan de orde. Bij tellen-en-rekenen horen activiteiten die tot doel hebben dat kinderen de telrij kunnen opzeggen, kunnen werken met telbare hoeveelheden, erbij en eraf kunnen nemen van 1 of 2, splitsingen tot 6 kunnen maken en

4.

De bijeenkomsten zijn afwisselend in vorm; minicolleges worden afgewisseld met didactische activiteiten, practica en het bekijken van dvd-opnamen. Tussen de bijeenkomsten oefent u in uw eigen groep of met een klein groepje leerlingen. Elke bijeenkomst is er aandacht voor uw eigen ervaringen en vragen over de afgelopen oefenperiode. U kunt een logboek bijhouden waarin staat wat u heeft geoefend en hoe u dat heeft gedaan. Uw eigen reflectie hierop aangevuld met feedback van de opleider verhogen uw professionaliteit.


INCLUSIEF CURSUSMATERIAAL U krijgt een werkmap met de sheets van de cursus en het rekenspellenboek met de meer dan honderdvijftig oefeningen en spellen voor kleuters. Daarnaast krijgt u een login om van de website publicaties en kopieerbladen te downloaden.

REKENMATERIAAL AANSCHAFFEN Het is niet noodzakelijk aanvullend rekenmateriaal aan te schaffen voordat de nascholing begint, maar het is wel handig omdat u dan direct het geleerde in de praktijk kunt brengen. “Is het rekenprogramma Met Sprongen Vooruit groep 1&2 inspectieproof?” vraagt Dorothé Lucassen van de Sint Bernardusschool in Ommen.

JA! U moet wel de nascholing volgen en de oefeningen en spellen uitvoeren zoals beschreven in de Rekenkalender groep 1&2. Deze oefeningen en spellen zijn speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de normen en doelen van de inspectie.

Op maandag, dinsdag en donderdag volgt u de rekenkalender en op woensdag en vrijdag kiest u zelf wat u herhaalt.

De PO raad adviseert 20 minuten per dag te besteden aan rekenen. U voldoet met deze planning verwerkt in uw handelingsplan ruimschoots aan deze norm.

5.


Nascholingsaanbod leerkrachten

groep 1&2

•  4 bijeenkomsten van 2,5 uur op een school •  certificaat na voltooiing •  inclusief werkmap en rekenspellenboek •  € 485,- per persoon

6.

Cursusplaats

Tijd

Aalsmeer Alkmaar Almelo Almere Amersfoort Amsterdam Apeldoorn Arnhem Assen Barneveld Beesterzwaag Bemmel Bergen op Zoom Bolsward Breda Den Haag Den Bosch Deventer Doetinchem Dokkum Eindhoven Emmeloord Emmen Goes Gorinchem

13.30 - 16.00 13.30 - 16.00 19.00 - 21.30 14.30 - 17.00 19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 14.30 - 17.00 19.00 - 21.30 14.30 - 17.00 19.00 - 21.30 13.30 - 16.00 19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 14.30 - 17.00 19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 13.30 - 16.00 19.00 - 21.30 13.30 - 16.00 14.30 - 17.00 19.00 - 21.30 19.00 - 21.30

Bijeenkomst 1

Bijeenkomst 2

Bijeenkomst 3

Bijeenkomst 4

11-03-15 29-10-14 11-02-15 01-10-14 30-09-14 24-09-14 28-01-15 06-10-14 24-09-14 10-02-15 24-09-14 02-02-15 13-10-14 02-10-14 02-03-15 24-09-14 23-02-15 23-09-14 09-02-15 18-02-15 06-10-14 18-02-15 04-03-15 09-03-15 09-03-15

01-04-15 12-11-14 25-03-15 29-10-14 28-10-14 29-10-14 18-03-15 10-11-14 22-10-14 10-03-15 29-10-14 02-03-15 10-11-14 30-10-14 23-03-15 15-10-14 23-03-15 28-10-14 16-03-15 18-03-15 03-11-14 18-03-15 25-03-15 30-03-15 30-03-15

22-04-15 10-12-14 15-04-15 19-11-14 25-11-14 19-11-14 22-04-15 08-12-14 26-11-14 14-04-15 26-11-14 13-04-15 15-12-14 27-11-14 13-04-15 12-11-14 13-04-15 25-11-14 13-04-15 08-04-15 08-12-14 22-04-15 15-04-15 13-04-15 20-04-15

27-05-15 07-01-15 03-06-15 14-01-15 20-01-15 04-02-15 20-05-15 19-01-15 14-01-15 12-05-15 07-01-15 08-06-15 19-01-15 15-01-15 01-06-15 07-01-15 01-06-15 13-01-15 01-06-15 27-05-15 05-01-15 20-05-15 20-05-15 01-06-15 18-05-15


Cursusplaats

Tijd

Gouda Groningen Haarlem Harderwijk Hilversum Hoofddorp Houten Joure Leeuwarden Leiden Lelystad Maastricht Nijmegen Ommen Oosterwolde Purmerend Roermond Rotterdam Ruurlo Scherpenzeel Sittard Sneek Sprang-Capelle Staphorst Steenwijk Tiel Uitgeest Utrecht Veghel Venray Vianen Vlaardingen Zaandam Zwolle

13.30 - 16.00 19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 14.30 - 17.00 13.30 - 16.00 14.30 - 17.00 14.30 - 17.00 14.45 - 17.15 13.30 - 16.00 14.30 - 17.00 13.30 - 16.00 19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 13.30 - 16.00 13.30 - 16.00 19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 14.30 - 17.00 14.30 - 17.00 19.00 - 21.30 14.00 - 16.30 19.00 - 21.30 14.30 - 17.00 14.30 - 17.00 14.30 - 17.00 19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 14.30 - 17.00 14.30 - 17.00 13.30 - 16.00 19.00 - 21.30 13.30 - 16.00

Bijeenkomst 1

Bijeenkomst 2

Bijeenkomst 3

Bijeenkomst 4

10-03-15 08-10-14 11-03-15 30-09-14 04-03-15 01-10-14 28-01-15 24-09-14 08-10-14 24-09-14 18-02-15 08-10-14 29-09-14 10-03-15 03-03-15 04-03-15 01-10-14 17-02-15 29-09-14 01-10-14 18-03-15 09-02-15 01-10-14 07-10-14 11-02-15 11-02-15 11-03-15 29-09-14 25-02-15 11-03-15 08-10-14 08-10-14 20-10-14 08-10-14

31-03-15 05-11-14 01-04-15 28-10-14 25-03-15 29-10-14 18-02-15 22-10-14 12-11-14 29-10-14 11-03-15 05-11-14 03-11-14 31-03-15 31-03-15 15-04-15 29-10-14 17-03-15 27-10-14 29-10-14 08-04-15 16-03-15 29-10-14 04-11-14 11-03-15 11-03-15 08-04-15 27-10-14 18-03-15 01-04-15 05-11-14 12-11-14 17-11-14 05-11-14

21-04-15 10-12-14 22-04-15 25-11-14 15-04-15 26-11-14 18-03-15 19-11-14 07-01-15 19-11-14 01-04-15 26-11-14 24-11-14 21-04-15 21-04-15 27-05-15 19-11-14 14-04-15 24-11-14 26-11-14 20-05-15 13-04-15 19-11-14 09-12-14 01-04-15 15-04-15 20-05-15 24-11-14 15-04-15 22-04-15 26-11-14 07-01-15 19-01-15 10-12-14

26-05-15 21-01-15 27-05-15 06-01-15 20-05-15 07-01-15 08-04-15 21-01-15 11-02-15 04-02-15 22-04-15 10-12-14 12-01-15 02-06-15 19-05-15 10-06-15 07-01-15 19-05-15 12-01-15 07-01-15 10-06-15 01-06-15 14-01-15 06-01-15 22-04-15 13-05-15 17-06-15 12-01-15 20-05-15 03-06-15 21-01-15 11-02-15 09-02-15 14-01-15

Inschrijven? met bijgevoegde antwoordkaart of online: www.metsprongenvooruit.nl

7.


Rekenmaterialen

groep 1&2

REKENMATERIALEN OEFENLESSEN GROEP 1&2

Met deze materialen kunt u spelenderwijs rekenactiviteiten doen met kleuters.

€ 395,- incl. BTW

Inhoud: handleiding met voorbeeldoefeningen bij de materialen, Lieveheersbeest met afneembare stippen, klassikale dobbelstenen, Kikker-handpop, twaalf wilde dieren, knijpkaarten met domino-, vinger-, turf- en getalbeelden, Kleine Waku-waku, Draaivijver met twaalf magnetische visjes, wasknijpers, spiegels, Grote-mensen-want, 60 drinkbekers, Tovergetallen in hoge hoed, touwen van verschillende dikte en lengte en Slangen in slangenmandjes. Schatkist met gouden blokjes en diverse sets getalkaarten en Politiebureau met fiches, touwtjes, zandloper en politiepet.

REKENKAARTEN GROEP 1&2

Met deze rekenkaarten kunt u allerlei activiteiten doen waarbij de kleuters de getalbeelden zoals de vingerbeelden, dominobeelden, turfbeelden en getalsymbolen leren kennen. Inhoud: handleiding met voorbeeldoefeningen bij de materialen, diverse sets getalkaarten met vingerbeelden, dominobeelden, turfbeelden, getalsymbolen, een kroon, een kaartenlijn, figuurpuzzels en figuurkaarten.

Set prijs € 595,- incl BTW + Rekenmaterialen oefenlessen groep 1&2 + Rekenkaarten groep 1&2 € 645,8.

€ 250,- incl. BTW


REKENKALENDER GROEP 1&2

De Rekenkalender groep 1&2 is opgedeeld in vijf perioden en geeft per dag aan wat u kunt oefenen uit het Rekenspellenboek groep 1&2. Wanneer u de Rekenkalender nauwgezet volgt, komen alle doelen voor het rekenwiskundeonderwijs in groep 1&2 aan de orde.

€ 25,- incl. BTW

Ook beschikbaar voor groep 3,4,5 en 6

los van de kist te koop

KAARTENLIJN 0 T/M 20

Deze kaartenlijn bestaat uit eenentwintig beschrijfbare 3d driehoekjes. Op de driehoekjes 0 t/m 12 staan getalsymbolen, overeenkomstige dominobeeld en de derde zijde is blanco. Op de driehoekjes, 13 t/m 20, staan alleen getalsymbolen. De overige zijden zijn blanco. Zo kunt u de, voor de klas bekende, getallen blanco draaien. Deze Kaartenlijn zit ook in de kist Rekenkaarten groep 1&2.

€ 39,95 incl. BTW Ook beschikbaar voor groep 3

WHITEBOARD INCLUSIEF STIFT

De wisbordjes kunt u bij elke oefening inzetten. Het is een hulpmiddel dat stimuleert om stapsgewijs over te gaan van informeel handelen naar steeds meer formeel handelen. Het gebruik van wisbordjes verhoogt de betrokkenheid tijdens de oefeningen aanzienlijk. Met de achterkant van de stift kunnen eigen producties eenvoudig worden weggeveegd.

Bestellen? online: www.metsprongenvooruit.nl

24cmx27,5cm

v.a. € 3,50 p.s. incl. BTW Te gebruiken voor groep 1 t/m 8

9.


Informatie nascholing leerkrachten

groep 3&4

DOELGROEP De nascholingen zijn bestemd voor alle leerkrachten, intern begeleiders en remedial teachers van groep 3&4 van het basis- en speciaal (basis) onderwijs. De Vervolg nascholing kunt u alleen volgen als u de Basis nascholing heeft gedaan.

INHOUD BASIS NASCHOLING

BASIS NASCHOLING GROEP 3&4

•  4 bijeenkomsten van 2,5 uur op een school •  certificaat na voltooiing •  inclusief werkmap en rekenspellenboek •  € 485,- per persoon

VERVOLG NASCHOLING GROEP 3&4

•  2 bijeenkomsten van 2,5 uur op een school •  certificaat na voltooiing •  inclusief werkmap en rekenspellenboek •  € 295,- per persoon

COMPLETE NASCHOLING GROEP 3&4

•  6 bijeenkomsten van 2,5 uur op een school •  certificaat na voltooiing •  inclusief 2 werkmappen en 2 reken- spellenboeken •  € 695,- per persoon

10.

Tijdens deze nascholing krijgt u in- en overzicht op de leerlijnen voor het optellen en aftrekken tot 100 en u leert hoe u goede oefenlessen geeft. U krijgt ruim honderdvijftig oefeningen en spellen aangereikt die geplaatst zijn in de leerlijn van de tien oefenonderdelen. Met de tien oefenonderdelen leert u de leerlingen de basale vaardigheden (tellen, ordenen & lokaliseren, springen naar getallen, aanvullen tot 10, splitsingen en sprong van 10) en de vervolg vaardigheden: eigen producties, opereren op de lege getallenlijn, bijnaverdwijnsommen en rekenen op formeel niveau. Speciaal bij dit oefenprogramma zijn rekenmaterialen en rekenspellen ontwikkeld. Deze rekenspellen lenen zich net als de oefeningen voor zowel interactieve, klassikale oefensessies als voor verlengde instructie en remedial teaching. U leert de rekenspellen adequaat in te zetten. Ook weet u hoe u vereenvoudiging, verdieping en variatie kunt aanbrengen zodat ze lange tijd de leerstof van dienst zijn.


INHOUD VERVOLG NASCHOLING

WERKVORMEN

Deze nascholing is een vervolg op de Basiscursus. In deze nascholing verdiept u uw kennis, inzichten en vaardigheden in de reken-wiskundedidactiek. U leert onder andere hoe u interactieve, klassikale oefenlessen in vermenigvuldigen en delen kunt geven en er wordt ingegaan op het leren begrijpen van contextopgaven. We kijken naar videoopnamen van leerkrachten in groep 3&4 die de Basis nascholing hebben gevolgd, spelen een spellenpracticum, maken een didactische kaart voor het rekenen tot en met 20 en vergelijken Met Sprongen Vooruit met rekenwiskundemethoden.

De bijeenkomsten zijn afwisselend in vorm; minicolleges worden afgewisseld met didactische activiteiten, practica en het bekijken van dvd-opnamen. Tussen de bijeenkomsten oefent u in uw eigen groep of met een klein groepje leerlingen. Elke bijeenkomst is er aandacht voor uw eigen ervaringen en vragen over de afgelopen oefenperiode. U kunt een logboek bijhouden waarin staat wat u heeft geoefend en hoe u dat heeft gedaan. Uw eigen reflectie hierop aangevuld met feedback van de opleider verhogen uw professionaliteit. In bijeenkomst 3 stelt u in het practicum ‘Mijn Programma-overzicht’ een eigen oefenprogramma samen.

INHOUD COMPLETE NASCHOLING Zoals beschreven bij Basis nascholing én Vervolg nascholing. “Een paar jaar geleden was ik leerkracht in groep 4. Een groep waar (net als in de hele onderbouw) de basis wordt gelegd voor heel veel vaardigheden. Dus ook voor rekenen. We hadden op onze school een goede rekenmethode. Maar toch liep ik als leerkracht regelmatig tegen obstakels aan. Ik vond niet dat de gevoerde didactiek zou leiden tot die stevige basis. Ik had goede verhalen gehoord over de nascholing Met Sprongen Vooruit, dus ik ging naar de cursus groep 3&4. Door het volgen van deze nascholing vielen heel veel puzzelstukjes op zijn plaats. Mijn kennis van de rekendidactiek werd versterkt en ik had allerlei middelen in handen gekregen om samen met de kinderen te bouwen aan een stevig rekenfundament.” Juf Marjolein Marjolein Fekkes is inmiddels zelf één van onze docenten die de nascholing Met Sprongen Vooruit geeft.

11.


INCLUSIEF CURSUSMATERIAAL Bij de Basiscursus krijgt u een werkmap met sheets voor vier bijeenkomsten en een rekenspellenboek met meer dan 150 oefeningen en spellen, en een login om van de website publicaties en kopieerbladen te downloaden. Bij de Vervolgcursus krijgt u een werkmap met sheets voor twee bijeenkomsten en een rekenspellenboek met vijfentwintig oefeningen en spellen, een set Rekenstickerdiploma’s voor groep 3 of 4 (naar keuze) en een login om van de website publicaties en kopieerbladen te downloaden. Als u de Complete nascholing groep 3&4 volgt, krijgt u zowel de cursusmaterialen genoemd bij de Basiscursus als bij de Vervolgcursus.

REKENMATERIAAL AANSCHAFFEN Het is niet noodzakelijk, maar wij raden u aan het rekenmateriaal aan te schaffen voordat de cursus start. Vooral de kist: Rekenmaterialen oefenlessen groep 3&4 is handig om meteen na de eerste bijeenkomst aan de slag te kunnen.

“Met Sprongen Vooruit inspireert mij om prentenboeken te maken. Ik ben alweer met een nieuwe bezig over vermenigvuldigen. Rekenen kun je heel goed beeldend en spelenderwijs uitleggen en dat is ook de filosofie van Met Sprongen Vooruit”, aldus Astrid Sintenie, auteur van ‘De verliefde getallen’.

Het nieuwe boek over vermenigvuldigen

12.


Nascholingsaanbod leerkrachten

groep 3&4 COMPLETE NASCHOLING GROEP 3&4 •  6 bijeenkomsten van 2,5 uur op een school •  certificaat na voltooiing •  inclusief 2 werkmappen en 2 rekenspellenboeken •  € 695,- per persoon

Cursusplaats

Tijd

VERVOLG NASCHOLING GROEP 3&4

•  4 bijeenkomsten van 2,5 uur op een school •  2 bijeenkomsten van 2,5 uur op een school (bijeenkomst 1 t/m 4) (bijeenkomst 5 en 6) •  certificaat na voltooiing •  certificaat na voltooiing •  inclusief werkmap en rekenspellenboek •  inclusief werkmap en rekenspellenboek •  € 485,- per persoon •  € 295,- per persoon

Bijeenkomst: 1

19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 Alphen aan den Rijn 19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 Amersfoort 19.00 - 21.30 Amsterdam 19.00 - 21.30 Amsterdam 13.30 - 16.00 Apeldoorn 14.30 - 17.00 Arnhem 14.30 - 17.00 Assen 19.00 - 21.30 Barneveld Bergen op Zoom 19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 Bolsward 19.00 - 21.30 Borne 19.00 - 21.30 Boxmeer 19.00 - 21.30 Breda 19.00 - 21.30 Coevorden 14.30 - 17.00 Delft Alkmaar Almelo Almkerk

BASIS NASCHOLING GROEP 3&4

29-09-14 18-02-15 01-10-14 09-03-15 15-09-14 10-02-15 17-09-14 01-10-14 01-10-14 11-02-15 04-03-15 09-02-15 24-09-14 01-10-14 03-02-15 01-10-14 16-02-15 01-10-14

COMPLETE NASCHOLING GROEP 3&4 BASIS GROEP 3&4 VERVOLG GROEP 3&4 2 3 4 5 6 27-10-14 11-03-15 29-10-14 30-03-15 06-10-14 10-03-15 08-10-14 29-10-14 29-10-14 04-03-15 01-04-15 02-03-15 22-10-14 29-10-14 03-03-15 29-10-14 09-03-15 29-10-14

24-11-14 01-04-15 26-11-14 20-05-15 03-11-14 31-03-15 12-11-14 19-11-14 19-02-14 01-04-15 22-04-15 23-03-15 19-11-14 26-11-14 14-04-15 19-11-14 30-03-15 19-11-14

12-01-15 22-04-15 07-01-15 15-06-15 08-12-14 21-04-15 10-12-14 07-01-15 14-01-15 22-04-15 20-05-15 20-04-15 10-12-14 14-01-15 09-06-15 07-01-15 20-04-15 07-01-15

16-02-15 17-03-14 20-05-15 10-06-15 28-01-15 18-02-15 05-01-15 19-05-15 21-01-15 11-02-15 04-02-15 20-05-15

16-02-15 10-06-15 11-02-15 11-03-15 04-03-15 17-06-15

28-01-15 18-02-15 04-02-15 04-03-15 04-02-15 04-03-15 18-05-15 22-06-15

Inschrijven? met bijgevoegde antwoordkaart of online: www.metsprongenvooruit.nl

13.


14.

Cursusplaats

Tijd

Den Bosch Den Haag Deventer Doetinchem Dokkum Drachten Eindhoven Emmeloord Emmen Goes Gorinchem Gouda Groningen Haarlem Harderwijk Heerlen Hilversum Hoofddorp Hoorn Houten Joure Kollum Landsmeer Leerdam Leeuwarden Leiden Lelystad Maastricht Middelburg Nieuw-vennep Nijmegen Purmerend Raalte

19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 14.30 - 17.00 19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 13.30 - 16.00 14.30 - 17.00 19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 14.30 - 17.00 19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 13.30 - 16.00 19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 14.00 - 16.30 19.00 - 21.30 13.30 - 16.00 19.00 - 21.30 13.30 - 16.00 19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 13.30 - 16.00

Bijeenkomst: 1 15-10-14 30-09-14 04-02-15 10-03-15 24-09-14 01-10-14 01-10-14 01-10-14 30-09-14 06-10-14 04-02-15 01-10-14 30-09-14 02-02-15 10-02-15 25-02-15 16-02-15 09-02-15 07-10-14 07-10-14 16-02-15 11-02-15 30-09-14 08-10-14 05-02-15 17-09-14 10-02-15 25-09-14 29-09-14 29-09-14 01-10-14 29-10-14 01-10-14

COMPLETE NASCHOLING GROEP 3&4 BASIS GROEP 3&4 VERVOLG GROEP 3&4 5 6 2 3 4 12-11-14 28-10-14 04-03-15 31-03-15 22-10-14 05-11-14 29-10-14 05-11-14 28-10-14 03-11-14 11-03-15 29-10-14 28-10-14 02-03-15 03-03-15 25-03-15 09-03-15 02-03-15 04-11-14 04-11-14 02-03-15 11-03-15 28-10-14 05-11-14 05-03-15 08-10-14 03-03-15 15-10-14 27-10-14 27-10-14 05-11-14 12-11-14 29-10-14

10-12-14 25-11-14 25-03-15 21-04-15 19-11-14 10-12-14 26-11-14 10-12-14 25-11-14 08-12-14 01-04-15 19-11-14 25-11-14 23-03-15 24-03-15 15-04-15 30-03-15 23-03-15 09-12-14 09-12-14 30-03-15 01-04-15 25-11-14 26-11-14 26-03-15 12-11-14 31-03-15 12-11-14 24-11-14 24-11-14 26-11-14 10-12-14 10-12-14

14-01-15 20-01-15 15-04-15 19-05-15 07-01-15 14-01-15 07-01-15 14-01-15 06-01-15 05-01-15 22-04-15 14-01-15 06-01-15 13-04-15 14-04-15 13-05-15 20-04-15 20-04-15 13-01-15 13-01-15 20-04-15 22-04-15 20-01-15 28-01-15 23-04-15 10-12-14 28-04-15 03-12-14 05-01-15 26-01-15 14-01-15 07-01-15 07-01-15

27-05-15 02-06-15 04-02-15 04-02-15 04-02-15 04-02-15 27-01-15 02-02-15 20-05-15 11-03-15 17-02-15 18-05-15 19-05-15

17-06-15 23-06-15 04-03-15 11-03-15 04-03-15 11-03-15 17-02-15 09-03-15 03-06-15 22-04-15 17-03-15 22-06-15 16-06-15

18-05-15 22-06-15 18-05-15 22-06-15 10-02-15 10-03-15 18-05-15 22-06-15 20-05-15 17-06-15

21-05-15 25-06-15 21-01-15 11-02-15 19-05-15 16-06-15

04-02-15 01-04-15 04-02-15 01-04-15 11-02-15 11-03-15


Curusplaats

Tijd

Roermond Roosendaal Rotterdam Scherpenzeel s-Heerenberg Sittard Sprang Capelle Staphorst Steenbergen Terneuzen Tiel Tilburg Utrecht Veghel Venray Vianen Vlaardingen Wageningen Winschoten Woerden Zaandam Zoetermeer Zwolle

19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 14.30 - 17.00 14.30 - 17.00 19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 14.00 - 16.30 19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 14.30 - 17.00 13.30 - 16.00 19.00 - 21.30 13.30 - 16.00 14.30 - 17.00 19.00 - 21.30 14.30 - 17.00 19.00 - 21.30 14.30 - 17.00 13.30 - 16.00

Bijeenkomst: 1 09-02-15 10-03-15 24-09-14 08-10-14 01-10-14 06-10-14 03-02-15 30-09-14 06-10-14 23-02-15 04-02-15 09-02-15 02-02-15 09-02-15 01-10-14 17-02-15 04-03-15 15-10-14 10-03-15 11-02-15 04-03-15 04-03-15 04-02-15

COMPLETE NASCHOLING GROEP 3&4 BASIS GROEP 3&4 VERVOLG GROEP 3&4 2 3 4 5 6 02-03-15 14-04-15 29-10-14 05-11-14 29-10-14 03-11-14 10-03-14 28-10-14 03-11-14 16-03-15 04-03-15 02-03-15 16-03-15 09-03-15 29-10-14 03-03-15 08-04-15 12-11-14 31-03-15 04-03-15 15-04-15 01-04-15 04-03-15

23-03-15 19-05-15 26-11-14 10-12-14 19-11-14 24-11-14 31-03-15 25-11-14 08-12-14 13-04-15 25-03-15 23-03-15 13-04-15 30-03-15 26-11-14 24-03-15 22-04-15 07-01-15 21-04-15 25-03-15 27-05-15 22-04-15 01-04-15

20-04-15 09-06-15 21-01-15 14-01-15 07-01-15 08-12-14 21-04-15 06-01-15 12-01-15 11-05-15 22-04-15 20-04-15 18-05-15 20-04-15 07-01-15 14-04-15 10-06-15 28-01-15 09-06-15 15-04-15 10-06-15 20-05-15 22-04-15

18-05-15 15-06-15 18-02-15 18-03-15

12-01-15 02-02-15 17-02-15 17-03-15 01-06-15 27-05-15 18-05-15 08-06-15 18-05-15 04-02-15 19-05-15

29-06-15 24-06-15 15-06-15 29-06-15 22-06-15 04-03-15 23-06-15

20-05-15 17-06-15

20-05-15 10-06-15

Inschrijven? met bijgevoegde antwoordkaart of online: www.metsprongenvooruit.nl

15.


Rekenmaterialen

groep 3&4

REKENMATERIALEN OEFENLESSEN GROEP 3&4

Met deze rekenmaterialen kunt u interactieve en productieve oefenlessen geven aan de hele groep.

â‚Ź 189,- incl. BTW

Inhoud: handleiding waarin voor alle materialen een voorbeeldoefening staat beschreven, Wakuwaku, Verliefde harten, Splitsbloemen, Tweelingen, Vrienden van 100, Flitskaarten, posters, Leeftijdenkaart, Kralenketting met elastiek, Tienvangers voor leerlingen en leerkracht, Getalkaarten 1 t/m 130, 30 Wisbordjes (whiteboards met stift en wisser) en HET BOEK met 130 bladzijden.

REKENSPELLEN GROEP 3 (INCLUSIEF INSTRUCTIEFILMS)

Met deze spellen kunt u samen met een klein groepje leerlingen, of de leerlingen onderling, het geleerde spelenderwijs oefenen. Met de instructiefilms wordt binnen twee minuten duidelijk hoe een spelletje gaat. Inhoud: handleiding met de15 spellen beschreven; De dienaren van de koning, Burenbingo, Straatje maken, Gok een hok, Erop of eronder, Domino, Samen 5, Kampen, Verliefde-hart-memory, Maak 10, Bamzaaien, Splitsmemory, Boeven vangen en Drie op een rij.

16.

â‚Ź 149,- incl. BTW


REKENSPELLEN GROEP 4 (INCLUSIEF INSTRUCTIEFILMS) Met deze spellen kunt u samen met een klein groepje leerlingen, of de leerlingen onderling, het geleerde spelenderwijs oefenen. Met de instructiefilms wordt binnen twee minuten duidelijk hoe een spelletje gaat. Inhoud: handleiding met de 16 spellen beschreven; De dienaren van de koning, Burenbingo, Straatje maken, Gok een hok, Erop of eronder, Sommenplof, Drie op een rij, Vriendenvan-100 memory, Raketspel, Koppelen, Kampen, Eentwee-drie, Domino, Vier op een rij, Maak 24 en Trio.

€ 299,- incl. BTW

VERVOLGBOX GROEP 3&4

Met deze rekenmaterialen kunt u Met Sprongen Vooruit nog beter implementeren. Hiermee maakt u uw set compleet. Inhoud: Rekenkalender groep 3, Rekenkalender groep 4, Rekenstickerdiploma’s groep 3, Rekenstickerdiploma’s groep 4, vijf sets Rekenstempels, Kaartenlijn groep 3, Koppels delen, Kat in de zak, Ketting rijgen, Werkbladenmap, prentenboek ‘De verliefde getallen’ en Rekenzwaard.

€ 249,- incl. BTW

Set prijs € 795,- incl BTW + Rekenmaterialen oefenlessen groep 3&4 + Rekenspellen groep 3 + Rekenspellen groep 4 + Vervolgbox groep 3&4

€ 886,-

Bestellen? online: www.metsprongenvooruit.nl

17.


los van de kist te koop

REKENKALENDER GROEP 3 EN GROEP 4

De Rekenkalender groep 3 en groep 4 is opgedeeld in vijf perioden van ieder zeven weken. In deze periode geeft de leerkracht op iedere maandag, dinsdag en donderdag een oefenles van 15 minuten. In de kalenders staan per dag de titels die verwijzen naar de oefeningen en spellen in het Rekenspellenboek groep 3&4 en de materialen voor groep 3&4. De oefeningen en spellen staan gerangschikt van makkelijk naar moeilijk. Uiteraard is ook voor de nodige herhaling gezorgd.

€ 25,- p.s. incl. BTW

Ook beschikbaar voor groep 1&2,5 en 6

los van de kist te koop

REKENSTICKERDIPLOMA’S GROEP 3 EN GROEP 4

Deze Rekendiploma’s voor groep 3 en 4 kunt u inzetten om Met Sprongen Vooruit goed te implementeren. Op deze diploma’s ziet u in één oogopslag welke rekendoelen de leerlingen moeten halen. Ook leerlingen zien direct wat ze al kunnen en wat ze nog moeten leren. Op www.metsprongenvooruit.nl staat een korte instructiefilm van het artikel.

32 diploma’s

32 diploma’s

€ 29,50 p.s. incl. BTW

WHITEBOARD INCLUSIEF STIFT

De wisbordjes kunt u bij elk oefenonderdeel inzetten. Het is een hulpmiddel bij rekenopdrachten met als uiteindelijk doel flexibel kunnen rekenen. Tijdens de oefenlessen noteren de kinderen op de wisbordjes hun antwoorden en eventuele tussenstappen. Het gebruik van de wisbordjes verhoogt de betrokkenheid tijdens de oefenlessen aanzienlijk.

WERKBLADENMAP GROEP 3&4

24cmx27,5cm

v.a. € 3,50 p.s. incl. BTW Te gebruiken voor groep 1 t/m 8

los van de kist te koop

Werkbladenmap met meer dan 100 kopieerbladen van de tien oefenonderdelen.

€ 89,- incl. BTW 18.


VERLIEFDE HARTEN

Verliefde harten (zes stuks: 10-0, 9-1, 8-2, 7-3, 6-4, 5-5).

PRENTENBOEK DE VERLIEFDE GETALLEN

Dit prentenboek is een mooie aanvulling op de Verliefde harten. los van de kist te koop

los van de kist te koop

€ 10,- per set incl. BTW

KAARTENLIJN GROEP 3

Deze kaartenlijn bestaat uit dertig beschrijfbare 3d driehoekjes en een touwtje om de lijn op te hangen. Op de driehoekjes 0 t/m 20 staan getalsymbolen, kralenrekbeelden en de derde zijde is blanco. Op de tientallen 30 t/m 110 staan alleen getalsymbolen de overige zijden zijn blanco. Met deze kaartenlijn kunt u getallen blanco draaien of verstoppen in hun grotere buur.

REKENSTEMPELS

Op deze negen stempels staan rekenpictogrammen. U gebruikt deze bij het stimuleren van eigen producties en bij het nakijken van sommen. Een stempel is 3 bij 3 cm en iedere stempel heeft een eigen kleur. Er zitten negen stempels in een doosje verpakt. Op www. metsprongenvooruit.nl staat een korte instructiefilm bij het artikel.

KRALENKETTING MET 10-STRUCTUUR

Ketting met honderd kralen, om en om tien rode en tien witte. Aan de kralenketting zit een elastiek waarmee de kralenketting om twee schooltafels gespannen kan worden. De Tienvangers uit de kist Rekenmaterialen oefenlessen groep 3&4 kan op deze ketting precies tien kralen “vangen”.

€ 14,95 incl. BTW

los van de kist te koop

€ 39,95 incl. BTW

Ook beschikbaar voor groep 1&2

los van de kist te koop

€ 12,50 per set incl. BTW

los van de kist te koop

v.a. € 10,- p.s. incl. BTW Bestellen? online: www.metsprongenvooruit.nl

19.


KETTINGRIJGEN

Met dit spel worden de splitsingen van 6, 7 en 8 geoefend en het optellen van enen, vijven en tienen.

los van de kist te koop

€ 19,- incl. BTW

los van de kist te koop

KAARTSPELLEN KAT IN DE ZAK & KOPPELS DELEN

Kat in de zak is een kaartspel met als doel de leerlingen eigenschappen te leren van vermenigvuldigen (één keer meer, één keer minder, verwisselen, verdubbelen, halveren en verdelen) koppelen aan keersommen. Koppels delen is een kaartspel met als doel de leerlingen te leren automatiseren van deelsommen uit de tafels 2 t/m 6 en 10 door gebruik te maken van de inverse relatie tussen vermenigvuldigen en delen.

DIENAREN VAN DE KONING GROEP 3&4

€ 12,50 p.s. incl. BTW

los van de kist te koop

Dit spel maakt het tellen spannend en de leerlingen krijgen goed overzicht van de getallenrij.

€ 24,50 incl. BTW

20.


Informatie nascholing leerkrachten

groep 5&6

Schriftelijke standaardprocedures (kolomsgewijs en cijferend rekenen). Op het eind van de cursus beschikt u over tal van oefenactiviteiten die u direct de volgende dag kunt inzetten. Speciaal voor dit oefenprogramma zijn rekenspellen ontwikkeld. Deze rekenspellen lenen zich net als de oefeningen voor zowel interactieve, klassikale oefensessies als voor verlengde instructie en remedial teaching. U leert de rekenspellen adequaat in te zetten. Ook weet u hoe u vereenvoudiging, verdieping en variatie kunt aanbrengen zodat ze lange tijd de leerstof van dienst zijn.

•  4 bijeenkomsten van 2,5 uur op een school •  certificaat na voltooiing •  inclusief werkmap en rekenspellenboek •  € 485,- per persoon

DOELGROEP Deze nascholing is voor alle leerkrachten, intern begeleiders en remedial teachers van groep 5 en 6 van het basis- en speciaal (basis) onderwijs.

INHOUD NASCHOLING U krijgt in- en overzicht op de rekenleerlijnen voor het rekenen tot 100.000 en verder. U leert hoe u goede oefenlessen kunt geven en u krijgt ruim honderd oefeningen en spellen aangereikt die geplaatst zijn in de leerlijn van de oefenonderdelen.

WERKVORMEN De bijeenkomsten zijn afwisselend in vorm; minicolleges worden afgewisseld met didactische activiteiten, practica en het bekijken van dvd-opnamen. Tussen de bijeenkomsten oefent u in uw eigen groep of met een klein groepje leerlingen. Elke bijeenkomst is er aandacht voor uw eigen ervaringen en vragen over de afgelopen oefenperiode. U kunt een logboek bijhouden waarin staat wat u heeft geoefend en hoe u dat heeft gedaan. Uw eigen reflectie hierop aangevuld met feedback van de opleider verhogen uw professionaliteit. In bijeenkomst 4 stelt u in het practicum ‘Mijn Programma-overzicht’ een eigen oefenprogramma samen.

De oefenonderdelen betreffen: oefenen van de Rekenbasis (Leren tellen, Ordenen en lokaliseren, Springen naar getallen, Hoofdrekenen (+ en -)), Vermenigvuldigen en delen (Tafels 0 t/m 10, inverse relatie, tientaltafels en nulregel), Schattend rekenen en

21.


INCLUSIEF CURSUSMATERIAAL U krijgt een werkmap met de sheets van de cursus en het rekenspellenboek met de meer dan honderd oefeningen en spellen. Daarnaast krijgt u een login om van de website publicaties en kopieerbladen te downloaden.

REKENMATERIAAL AANSCHAFFEN Het is niet noodzakelijk, maar wij raden u aan het rekenmateriaal aan te schaffen voordat de cursus start. Vooral de kist: Rekenmaterialen oefenlessen groep 5&6 is handig om meteen na de eerste bijeenkomst aan de slag te kunnen. “In de cursussen Met Sprongen Vooruit leren de leerkrachten hoe ze de volgende dag de rekenlessen beter en leuker kunnen geven. Ik krijg altijd hele positieve berichten van de leerkrachten terug en ik zie in de resultaten dat de kwaliteit van het rekenonderwijs echt omhoog is gegaan.”

Menne Instituut werkt al jaren samen met verschillende besturen in Nederland. Een daarvan is AVES met 26 scholen in de Noordoostpolder, Vollenhove en Kampen. Herman Snelder, adviseur College van Bestuur, organiseert met ons cursussen voor alle leerkrachten van alle groepen. Ook worden leerkrachten van naburige besturen uitgenodigd om deel te nemen. Hij coördineert voor al deze scholen de inkoop van de rekenmaterialen.

22.

Herman Snelder


Nascholingsaanbod leerkrachten

groep 5&6

•  4 bijeenkomsten van 2,5 uur op een school •  certificaat na voltooiing •  inclusief werkmap en rekenspellenboek •  € 485,- per persoon

Cursusplaats

Tijd

19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 Alphen aan den Rijn 19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 Amersfoort 13.30 - 16.00 Amsterdam 14.30 - 17.00 Apeldoorn 14.30 - 17.00 Arnhem 19.00 - 21.30 Assen Bergen op Zoom 19.00 - 21.30 14.30 - 17.00 Bolsward 19.00 - 21.30 Breda 19.00 - 21.30 Den Bosch 19.00 - 21.30 Den Haag 19.00 - 21.30 Deventer 13.30 - 16.00 Dokkum 13.30 - 16.00 Drachten 14.30 - 17.00 Eindhoven 14.30 - 17.00 Emmen 19.00 - 21.30 Enschede 19.00 - 21.30 Franeker 19.00 - 21.30 Goes 13.30 - 16.00 Gouda 19.00 - 21.30 Groenlo Aalsmeer Alkmaar Almelo Almere

Bijeenkomst 1

Bijeenkomst 2

Bijeenkomst 3

Bijeenkomst 4

06-10-14 09-03-15 18-03-15 02-03-15 25-03-15 02-03-15 25-03-15 08-10-14 11-02-15 02-03-15 06-10-14 04-03-15 07-10-14 25-02-15 24-03-15 02-03-15 11-02-15 24-09-14 24-09-14 11-03-15 08-10-14 29-09-14 18-03-15 01-10-14 06-10-14

03-11-14 30-03-15 08-04-15 23-03-15 15-04-15 23-03-15 15-04-15 05-11-14 11-03-15 23-03-15 03-11-14 01-04-15 04-11-14 18-03-15 14-04-15 30-03-15 11-03-15 22-10-14 15-10-14 01-04-15 12-11-14 17-11-14 01-04-15 26-11-14 03-11-14

08-12-14 20-04-15 27-05-15 13-04-15 20-05-15 13-04-15 20-05-15 26-11-14 08-04-15 13-04-15 24-11-14 20-05-15 13-01-15 08-04-15 19-05-15 20-04-15 01-04-15 19-11-14 12-11-14 22-04-15 10-12-14 05-01-15 22-04-15 07-01-15 08-12-14

12-01-15 01-06-15 17-06-15 18-05-15 10-06-15 01-06-15 10-06-15 21-01-15 03-06-15 18-05-15 12-01-15 17-06-15 03-02-15 03-06-15 09-06-15 18-05-15 22-04-15 07-01-15 21-01-15 10-06-15 21-01-15 16-02-15 20-05-15 04-02-15 05-01-15

Inschrijven? met bijgevoegde antwoordkaart of online: www.metsprongenvooruit.nl

23.


24.

Cursusplaats

Tijd

Groningen Heerenveen Heerlen Hilversum Hoofddorp Houten Leerdam Leeuwarden Leiden Maastricht Middelburg Nijmegen Purmerend Roosendaal Rotterdam Schagen Scherpenzeel Schoonhoven Sittard Staphorst Tiel Uitgeest Utrecht veghel venray Vlaardingen Winschoten Zaandam Zwolle

14.30 - 17.00 19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 14.30 - 17.00 19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 14.30 - 17.00 19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 14.00 - 16.30 19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 14.30 - 17.00 14.30 - 17.00 19.00 - 21.30 13.30 - 16.00 19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 13.30 - 16.00 19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 14.30 - 17.00

Bijeenkomst 1

Bijeenkomst 2

01-10-14 04-03-15 29-09-14 01-10-14 16-02-15 23-09-14 18-02-15 08-10-14 30-09-14 24-09-14 13-10-14 11-02-15 23-09-14 11-03-15 04-03-15 06-10-14 25-03-15 08-10-14 09-03-15 04-02-15 10-03-15 03-03-15 09-03-15 15-10-14 23-02-15 08-10-14 23-09-14 18-02-15 08-10-14

29-10-14 25-03-15 13-10-14 29-10-14 16-03-15 28-10-14 18-03-15 12-11-14 25-11-14 08-10-14 10-11-14 11-03-15 21-10-14 01-04-15 08-04-15 03-11-14 15-04-15 05-11-14 30-03-15 11-03-15 31-03-15 24-03-15 30-03-15 12-11-14 16-03-15 12-11-14 21-10-14 18-03-15 05-11-14

Bijeenkomst 3 19-11-14 15-04-15 10-11-14 26-11-14 13-04-15 25-11-14 08-04-15 07-01-15 27-01-15 05-11-14 15-12-14 08-04-15 18-11-14 13-05-15 22-04-15 08-12-14 20-05-15 10-12-14 13-04-15 08-04-15 21-04-15 14-04-15 20-04-15 21-01-15 20-05-15 07-01-15 09-12-14 13-05-15 14-01-15

Bijeenkomst 4 07-01-15 20-05-15 15-12-14 07-01-15 01-06-15 20-01-15 20-05-15 11-02-15 17-02-15 10-12-14 19-01-15 10-06-15 06-01-15 17-06-15 10-06-15 26-01-15 10-06-15 07-01-15 01-06-15 29-04-15 12-05-15 03-06-15 08-06-15 25-02-15 01-06-15 11-02-15 13-01-15 24-06-15 18-02-15


Rekenmaterialen

groep 5&6

REKENMATERIALEN OEFENLESSEN GROEP 5&6

Met deze rekenmaterialen kunt u klassikale oefenlessen geven van begin groep 5 tot eind groep 6.

Inhoud: handleiding waarin voor alle materialen een voorbeeldoefening staat beschreven, diverse sets getalkaarten uit het getallengebied 0 t/m 13.000, posters, 30 whitebordjes, Tweelingen 7, 8 en 9, Splitsbloemen 8 en 9, Vrienden van 1000, kopieerkaarten, Rekenbal, 16 Flipflappers (15 leerlingen, 1 leerkracht), beschrijfbare 3d driehoekjes, kaarten met vermenigvuldigingen, dagenkaart en magneten.

€ 299,- incl. BTW REKENSPELLEN GROEP 5&6 (INCL. INSTRUCTIEFILMS)

Met deze spellen kunt u met een klein groepje leerlingen, of de leerlingen onderling, het geleerde spelenderwijs oefenen. Met de instructiefilms wordt binnen twee minuten duidelijk hoe een spelletje gaat. Inhoud: handleiding met de 16 spelletjes beschreven; Burenbingo, Straatje maken, Gok een hok, Dichtdichter-dichtst, Erop of eronder, Vijfduizendje gooien, Zeventje gooien, Domino, Vier op een rij, Tafelbingo, Maak 24, Trio, Koppelen, Kampen, Een-twee-drie, Potje duizend.

€ 299,- incl. BTW

Set prijs € 569,- incl BTW + Rekenmaterialen oefenlessen groep 5&6 + Rekenspellen groep 5&6

€ 598,-

Bestellen? online: www.metsprongenvooruit.nl

25.


REKENKALENDER GROEP 5 EN GROEP 6

De Rekenkalenders zijn opgedeeld in vijf perioden van ieder zeven weken. In deze periode geeft de leerkracht op iedere maandag, dinsdag en donderdag een oefenles van 15 minuten. In de kalenders staan per dag de titels die verwijzen naar de oefeningen en spellen in het Rekenspellenboek groep 5&6. De oefeningen en spellen staan gerangschikt van makkelijk naar moeilijk. Uiteraard is ook voor de nodige herhaling gezorgd.

REKENBAL

Op deze zachte, velourse bal staan de bewerkingstekens +, –, × en : en een joker. Oefeningen met deze bal kunt u vinden in het Rekenspellenboek van Met Sprongen Vooruit groep 5&6 (cursusmateriaal) en in de kist Rekenmaterialen oefenlessen groep 5&6.

€ 25,- p.s. incl. BTW

Ook beschikbaar voor groep 1&2, 3 en 4

los van de kist te koop

€ 14,90 p.s. incl. BTW

WHITEBOARD INCLUSIEF STIFT

De wisbordjes kunt u bij elk oefenonderdeel inzetten. Het is een hulpmiddel bij rekenopdrachten met als uiteindelijk doel flexibel leren rekenen. Tijdens de oefenlessen noteren de kinderen op de wisbordjes hun antwoorden en eventuele tussenstappen. Het gebruik van de wisbordjes verhoogt de betrokkenheid tijdens de oefenlessen aanzienlijk.

SET TWEELINGEN 7, 8 EN 9, SET VRIENDEN VAN 1000 EN SET SPLITSBLOEMEN 8 EN 9

v.a. € 3,50 p.s. incl. BTW Te gebruiken voor groep 1 t/m 8

los van de kist te koop

€ 10,- per set incl. BTW 26.


Informatie nascholing leerkrachten

groep 7&8

het oefenen zoals bedoeld. Op het eind van de cursus beschikt u over tal van oefenactiviteiten die u direct de volgende dag kunt inzetten. Speciaal bij dit oefenprogramma zijn rekenspellen ontwikkeld. Deze rekenspellen lenen zich net als de oefeningen voor zowel interactieve, klassikale oefensessies als voor verlengde instructie en remedial teaching. U leert de rekenspellen adequaat in te zetten. Ook weet u hoe u vereenvoudiging, verdieping en variatie kunt aanbrengen zodat ze lange tijd de leerstof van dienst zijn.

•  4 bijeenkomsten van 2,5 uur op een school •  certificaat na voltooiing •  inclusief werkmap en rekenspellenboek •  € 485,- per persoon

DOELGROEP Deze nascholing is voor alle leerkrachten, intern begeleiders en remedial teachers van groep 7 en 8 van het basis- en speciaal (basis) onderwijs.

INHOUD NASCHOLING U krijgt in- en overzicht op de leerlijnen breuken, kommagetallen, procenten en verhoudingen, hoofdrekenen, schattend rekenen en schriftelijke standaardprocedures en u leert hoe u goede oefenlessen geeft. U krijgt oefeningen en spellen aangereikt die een operationalisering zijn van de doelen en de leerlijnen dekken. Ook wordt aangegeven waar de didactiek een aanvulling is op uw reken-wiskundemethode. Net als in de andere cursussen zijn interactieve, klassikale oefenlessen, eigen producties, interventies en omgaan met fouten belangrijke kenmerken van

WERKVORMEN De bijeenkomsten zijn afwisselend in vorm; minicolleges worden afgewisseld met didactische activiteiten, practica en het bekijken van dvd-opnamen. Tussen de bijeenkomsten oefent u in uw eigen groep of met een klein groepje leerlingen. Elke bijeenkomst is er aandacht voor uw eigen ervaringen en vragen over de afgelopen oefenperiode. U kunt een logboek bijhouden waarin staat wat u heeft geoefend en hoe u dat heeft gedaan. Uw eigen reflectie hierop aangevuld met feedback van de opleider verhogen uw professionaliteit. In bijeenkomst 4 stelt u in het practicum ‘Mijn Programma-overzicht’ een eigen oefenprogramma samen.

27.


INCLUSIEF CURSUSMATERIAAL U krijgt een werkmap met de sheets van de cursus en het Rekenspellenboek met meer dan tachtig oefeningen en spellen. Daarnaast krijgt u een login om van de website publicaties en kopieerbladen te downloaden.

REKENMATERIAAL Het rekenmateriaal voor groep 7&8 is vanaf begin schooljaar 2014/2015 op de website te koop. U kunt op de volgende pagina’s het toekomstige aanbod alvast bekijken. Het is niet noodzakelijk het materiaal aan te schaffen vooraf aan de cursus.

We hebben een fan van Met Sprongen Vooruit: Klaske Zwakkenberg-Kossen van de RK Jenaplanschool De Kwakel in Berkel en Rodenrijs heeft werkelijk alle cursussen gedaan bij Menne Instituut! Zelfs bij de pilotversie van groep 7&8 was zij aanwezig, zie foto, terwijl dat voor haar toch een uur rijden is.

“En ook mijn collega’s hebben met veel enthousiasme de cursus voor hun eigen groep gevolgd. Voor mij is de kracht van het volgen van een cursus Met Sprongen Vooruit tweeledig: mijn kennis rondom de rekendidactiek is versterkt en ik krijg talrijke oefenvormen en spellen aangereikt waarmee ik direct aan de slag kan in de klas. Ik raad het iedereen aan!”

28.


Nascholingsaanbod leerkrachten

groep 7&8

•  4 bijeenkomsten van 2,5 uur op een school •  certificaat na voltooiing •  inclusief werkmap en rekenspellenboek •  € 485,- per persoon

Cursusplaats

Tijd

13.30 - 16.00 19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 13.30 - 16.00 13.30 - 16.00 Berkel en Rodenrijs 14.30 - 17.00 19.00 - 21.30 Breda 19.00 - 21.30 Coevorden 19.00 - 21.30 Den Haag 19.00 - 21.30 Dokkum 19.00 - 21.30 Drachten 19.00 - 21.30 Eindhoven 19.00 - 21.30 Emmeloord 19.00 - 21.30 Emmen 19.00 - 21.30 Enschede 19.00 - 21.30 Gorinchem 14.00 - 16.30 Gouda 13.30 - 16.00 Groningen 19.00 - 21.30 Haarlem 19.00 - 21.30 Hilversum 19.00 - 21.30 Hoofddorp 19.00 - 21.30 Kollum 19.00 - 21.30 Leeuwarden 14.30 - 17.00 Maastricht Alkmaar Almere Amsterdam Amersfoort Apeldoorn Arnhem

Bijeenkomst 1

Bijeenkomst 2

Bijeenkomst 3

Bijeenkomst 4

16-02-15 11-02-15 18-03-15 03-02-15 01-10-14 11-02-15 25-03-15 01-10-14 02-03-15 17-03-15 18-02-15 19-02-15 03-03-15 30-09-14 01-10-14 24-09-14 14-10-14 18-03-15 08-10-14 29-09-14 09-02-15 22-09-14 24-09-14 25-09-14 18-03-15

16-03-15 18-03-15 08-04-15 17-03-15 05-11-14 11-03-15 15-04-15 05-11-14 23-03-15 07-04-15 18-03-15 19-03-15 31-03-15 28-10-14 29-10-14 22-10-14 11-11-14 08-04-15 05-11-14 27-10-14 02-03-15 20-10-14 29-10-14 23-10-14 22-04-15

13-04-15 22-04-15 15-04-15 07-04-15 26-11-14 08-04-15 27-05-15 10-12-14 13-04-15 12-05-15 08-04-15 02-04-15 21-04-15 18-11-14 19-11-14 19-11-14 09-12-14 20-05-15 10-12-14 24-11-14 23-03-15 17-11-14 26-11-14 20-11-14 27-05-15

11-05-15 27-05-15 03-06-15 09-06-15 14-01-15 10-06-15 17-06-15 14-01-15 01-06-15 02-06-15 27-05-15 23-04-15 19-05-15 09-12-14 07-01-15 07-01-15 20-01-15 10-06-15 21-01-15 19-01-15 01-06-15 19-01-15 07-01-15 29-01-15 17-06-15

Inschrijven? met bijgevoegde antwoordkaart of online: www.metsprongenvooruit.nl

29.


Cursusplaats

Tijd

Naaldwijk Nijmegen Rotterdam Roermond Sittard Sneek Staphorst Utrecht Veghel Venray Voorschoten Zaandam Zeewolde Zwolle

14.30 - 17.00 19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 13.30 - 16.00 14.30 - 17.00 19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 13.30 - 16.00 19.00 - 21.30 19.00 - 21.30 13.30 - 16.00 19.00 - 21.30 19.00 - 21.30

Bijeenkomst 1

Bijeenkomst 2

Bijeenkomst 3

Bijeenkomst 4

01-10-14 30-09-14 23-09-14 11-02-15 15-09-14 04-03-15 06-10-14 22-09-14 02-03-15 08-10-14 23-09-14 18-03-15 06-10-14 18-02-15

05-11-14 04-11-14 04-11-14 11-03-15 27-10-14 25-03-15 03-11-14 20-10-14 23-03-15 05-11-14 28-10-14 08-04-15 03-11-14 18-03-15

10-12-14 25-11-14 06-01-15 01-04-15 17-11-14 15-04-15 08-12-14 17-11-14 13-04-15 10-12-14 18-11-14 13-04-15 08-12-14 22-04-15

14-01-15 13-01-15 03-02-15 22-04-15 01-12-14 20-05-15 12-01-15 19-01-15 18-05-15 14-01-15 03-02-15 03-06-15 26-01-15 20-05-15

Rekenmaterialen

groep 7&8 REKENBAL

Op deze zachte, velourse bal staan de bewerkingstekens +, –, × en : en een joker. Oefeningen met deze bal kunt u vinden in het Rekenspellenboek van Met Sprongen Vooruit groep 7&8 (cursusmateriaal) en in de kist Rekenmaterialen oefenlessen groep 7&8.

WHITEBOARD INCLUSIEF STIFT

De wisbordjes kunt u bij elk oefenonderdeel inzetten. Het is een hulpmiddel bij rekenopdrachten met als uiteindelijk doel flexibel leren rekenen. Tijdens de oefenlessen noteren de kinderen op de wisbordjes hun antwoorden en eventuele tussenstappen. Het gebruik van de wisbordjes verhoogt de betrokkenheid tijdens de oefenlessen aanzienlijk.

30.

los van de kist te koop

€ 14,90 p.s. incl. BTW

los van de kist te koop

v.a. € 3,50 p.s. incl. BTW Te gebruiken voor groep 1 t/m 8


REKENMATERIALEN OEFENLESSEN GROEP 7&8

Met deze rekenmaterialen kunt u klassikale interactieve oefenlessen verzorgen.

€ 399,- incl. BTW

Inhoud: handleiding waarin voor alle materialen een voorbeeldoefening staat beschreven; diverse sets met Breukenkaarten en Kommagetallen, 3d driehoekjes, Draaischijven, Breukenstokken, 30 Wisbordjes met stiften, Magneten, Rekenbal, 16 Flipflappers (15 leerlingen, 1 leerkracht), Kopieerkaarten, Breukenpuzzels, Zandloper, Breukencirkels (transparant), Pionnen, Mozaïek (magenetisch en plak-) en een Piratenhoed.

REKENSPELLEN A GROEP 7&8

Met deze kist heeft u zes luxe uitgevoerde spellen die de leerlingen van groep 7&8 aantrekkelijk vinden om te spelen en ondertussen werken ze aan hun rekendoelen. Inhoud: de volgende spellen zitten in een tasje inclusief handleiding; Om de scheet, Vlaaien snaaien, Zee aan schatten, Hartenbreker, Bij de ratten af, Tetterretet.

€ 229,- incl. BTW REKENSPELLEN B GROEP 7&8

Met deze kist heeft u zeven luxe uitgevoerde spellen die de leerlingen van groep 7&8 aantrekkelijk vinden om te spelen en ondertussen werken ze aan hun rekendoelen.

Inhoud: de volgende spellen zitten in een tasje inclusief handleiding; Boksen, Kommasnelweg, Dicht-dichter-dichtst, Goud gokken, Negens scoren, Uit de rekken trekken en Breuken vieren.

€ 229,- incl. BTW

Set prijs € 795,- incl BTW + Rekenmaterialen oefenlessen groep 7&8 + Rekenspellen A groep 7&8 + Rekenspellen B groep 7&8

Bestellen? online: www.metsprongenvooruit.nl

€ 857,31.


â‚Ź19,50

incl. BTW

Binnenkort ook spellen te koop van Met Sprongen Vooruit voor thuis! Handig voor ouders om met hun kinderen op een speelse manier met rekenen bezig te zijn.


Mennezine  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you