Page 1

HORARI ACTIVITATS DIÀRIES I DIRIGIDES AL MENJADOR – 1er TORN (EI3 – EI4 – EI5 i 1er) DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

12:30 – 12:40

Recollida aula

Recollida aula

Recollida aula

Recollida aula

Recollida aula

12:40 – 13:30

Dinar

Dinar

Dinar

Dinar

Dinar

13:30 – 14:00

Pati Lliure

Pati Lliure

Pati Lliure

Pati Lliure

Pati Lliure

EI 4 A i B Joc Lliure (Pati inf.) EI5 A ContaContes (aula ei5 A) EI5 B Ludoteca (aula ei5 B) 1er A, B i C Joc Lliure (pati pista)

EI4 A Conte contes (aula ei4 A) EI4 B Jocs dirigits (meitat pati inf.) EI5 A Jocs dirigits (meitat pati inf.) EI5 B ContaContes (aula ei5 B) 1erA Jocs del món (pati pista) 1erB Arts/titelles (aula 1erA) 1erC Jocs de taula (aula 1erC)

14:30 – 14:45

Recollim

Recollim

Recollim

EI4 A Jocs dirigits (pati inf.) EI4 B Ludoteca (aula ei4 B) EI5 A Ludoteca (aula ei5 A) EI5 B Jocs Dirigits (pati inf.) 1erA Art/titelles 1erB Jocs de taula (aula 1erB) 1er C Jocs del món (pati pista) Recollim

14:45 – 15:00

Relaxació

Relaxació

Relaxació

Relaxació

14:00 - 14:30

• •

• • • • • •

• • • • •

EI4 A Ludoteca (aula ei4 A) EI4 B Conta Contes (aula ei4 B) EI5 A i B Joc Lliure (pati inf.) 1erA Jocs de taula (aula 1erA) 1erB Jocs dirigits (pati pista) 1erC Arts/titelles (aula 1erC)

• • • • • •

EI4 A i B Joc Lliure (pati inf.)

EI5 A i B Joc lliure (pati inf.)

1er A, B i C Joc lliure (pati pista)

Recollim Relaxació


HORARI ACTIVITATS DIÀRIES I DIRIGIDES AL MENJADOR – 2on TORN (2on – 3er – 4rt – 5è i 6è)

12:30 – 12:45 • • •

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Recollida

Recollida

Recollida

Recollida

Recollida

2nA,B i C Joc Lliure (pati pista) 3erA i B Joc Lliure (pati pista) 4rt, 5è i 6è (dividits en 3 grups): Art

• • •

• •

12:45 – 13:30 •

2nA Jocs del món (pati pista) 2nB Art (aula 2nB) 2nC Biblioteca/est udi (aula 2nC) 3erA Jocs dirigits(pati pista) 3erB Jocs de rol (aula o pati pista zona picnic) 4rt, 5è i 6è (dividits en 3 grups): jocs

• • • • •

2nA Biblioteca/est udi (aula 2na) 2nB Jocs del món (pati pista) 2nC Art (aula 2nc) 3er A i B Joc lliure (pati pista) 4rt, 5è i 6è (dividits en 3 grups): lliga

• • •

2nA, B i C Lligueta “pichi” (pati pista) 3erA Jocs de rol (pati pista zona picnic) 3erB Jocs dirigits (pati pista) 4rt, 5è i 6è (dividits en 3 grups): biblioteca

• •

• •

2nA Art (aula 2nA) 2nB Biblioteca/est udi (aula 2nB) 2nC Jocs del món (pati pista) 3er A i B Joc Lliure/ Lligueta “pichi” (pati pista) 4rt, 5è i 6è (dividits en 3 grups): Pati lliure

13:30 – 14:30

Dinar

Dinar

Dinar

Dinar

Dinar

14:30 – 14:45

Joc lliure

Joc Lliure

Joc lliure

Joc lliure

Joc Lliure

14:45 – 15:00

Relaxació

Relaxació

Relaxació

Relaxació

Relaxació

Activitats menjador 2013-2014  
Activitats menjador 2013-2014  
Advertisement