Page 1

www.storvorde-sejlflod.dk

Pinse/Trinitatis 2009 • 72. årgang • nr. 3

- det er pinse

Tekst: Niels Lassen Foto: Christian H. Paulsen

E

n pige sad på en strand og byggede et sandslot. Hun gjorde sig umage og ville grave en voldgrav med sin plastikskovl. Det gik også fint indtil, at hun stødte på en stor sten, som lå i vejen. Hun baksede med stenen uden at kunne grave den fri. Hun blev efterhånden mere og mere både vred og ked af det. Da kom hendes far hen til hende og spurgte, hvad der var galt. Hun forklarede snøftende om problemerne med stenen og at hun havde gjort alt, hvad hun kunne. ”Nej, det har du ikke,” sagde han. ”Jo, jeg har så”, svarede hun fornærmet tilbage. ”Du har ikke gjort alt, for du kunne have bedt mig om hjælp og så kunne jeg have hjulpet dig”, sagde hendes far. Og så gravede han ellers stenen fri og kastede den ud i havet. Pigen havde slet ikke tænkt på at bede om hjælp ude fra. Men det var det som skulle til. Det er det, pinse handler om. Pinse er det frimodigt at bede om og få hjælp fra Gud og erfare hans hjælp. Før den første pinsedag, sad disciplene apatiske. Jesus var godt nok opstået fra de døde. Det havde bragt dem stor glæde at erfare, at Guds magt

er stærkere end dødens og det ondes magt. Men de kunne ikke rigtig komme i gang med at fortælle om den glæde. De havde ikke modet til det. De troede heller ikke, at de havde evnerne til det. Men da var det, at det blev pinse. Pinsedag gav Gud dem modet og styrken til at gå ud og forkynde det glædelige budskab. De magtede det ikke selv, ligesom pigen ikke selv kunne fjerne stenen fra stranden. Og det store er, at vi ikke skal magte det selv, men kan bede Gud om hjælp. Og når vi erfarer, at vi får hjælp til at klare en stor udfordring, til at bære en sorg eller simpelthen er grebet af en inderlig glæde ved at være til, så kan vi se det som et tegn på, at Gud er hos med sin hellige ånd. Det har vi lov til sammen at glæde os over og fejre i pinsen.


DET SKER Pinse &trinitatisi kirken Pinsedag er den tredje af kirkens tre store højtider.

Vi fejrer ved festlige gudstjenester pinsens store begivenhed, at Gud er hos os ved sin hellige ånd. Vi skal synge de nogle af de store pinsesalmer. Der er gudstjeneste kl. 9. i Sejlflod kirke og kl. 10.30 i Storvorde kirke.

2. pinsedag er der musikgudstjeneste kl. 10.30 i Sejlflod kirke. Sarah Gaston (marimba) og Vibeke Astner (orgel) medvirker ved dagens musikgudstjeneste, hvor de opfører værket ”Helt fra begyndelsen”. Dette værk bygger på Ingrid SchrøderHansens fortolkning af skabelsesberetningen, og er en vekselvirkning mellem tekstlæsning med underlægningsmusik og fællessalmer. Dette er en musikgudstjeneste for hele familien og det er måske de færreste der ved, hvad en marimba er for et instrument, så kom og vær med! Der er kirkefrokost og hyggeligt samvær i konfirmandstuen efter gudstjenesten. Alle er velkomne og det er gratis!

Foredrag med Klavs Birkholm

Tirsdag den 26. maj kl. 19 i Tofthøjskolens festsal

Kristendom og globaliseringen – McWorld contra Jihad Er kristendommen blevet udrangeret, eller drøner den tværtimod på et hovedspor i den moderne verden? Er vi på vej mod nye religionskrige, eller er der andre ting på spil i fx konflikten mellem kristendom og islam? Hvad er der vundet, og hvad er der tabt ved sekulariseringen? Om troens rolle fremover. Klavs Birkholm er radiojournalist, redaktør, medlem af Det Etiske Råd og skribent i Kristeligt Dagblad. Han var 1997 – 2007 vært på P1-programmerne Menneske & Tro, Millennium og Agenda. Han har tidligere været højskoleforstander og har i årenes løb holdt talrige foredrag over hele landet.

MENIGHEDSBLADET


...også på Ældregudstjenester

blive afholdt et forældremøde.

Vi holder tre specielle ældregudstjenester i Storvorde kirke: Den 27. maj, den 19. august og den 9. september. De afholdes kl. 14.

Første mødedag for konfirmanderne er i uge 36. Den ugentlige mødedag vil fremgå af skoleskemaet.

Efter gudstjenesterne er der kaffe på plejehjemmet. Der kan selvfølgelig benyttes kirkebil. Gudstjenesterne er for alle!

Ny konfirmand og forældre se her: Konfirmandopstart og indskrivning i Storvorde kirke

Konfirmationerne i 2010 foregår st. bededag, den 30. april og søndag, den 2. maj.

Babysalmesang Til september opstartes babysalmesang. Annemette Hübner står for det i præstegårdens konfirmandstue. Mødre og babyer vil blive indbudt. Er der spørgsmål, er man velkommen til at kontakte sognepræst Niels Lassen.

Foto: Søren Meng Sørensen, FDF Storvorde-Sejlflod

Søndag den 30. august kl. 10.30 i Storvorde kirke gør vi gudstjenesten ekstra indbydende. Vi byder velkommen til de nye konfirmander ved en festlig gudstjeneste - hvor FDF’ernes eget band er med til at supplere orgelmusikken. Efter gudstjenesten orienterer sognepræst Niels Lassen kort om konfirmandforløbet og der er konfirmandopskrivning herunder tilkendegivelse af, hvilken kirke den enkelte konfirmand skal konfirmeres i. Konfirmanderne skal medbringe dåbsattest eller navneattest. Konfirmanderne modtager en bibel og salmebog i gave fra kirkerne. Der vil senere www.storvorde-sejlflod.dk

...starter op igen efter sommerferien tirsdag d. 18. august kl. 14- 14.45 i konfirmandstuen. Velkommen til de nye kormedlemmer, som afsluttede korskolen før ferien.

Menighedsrådsmøder Vi har planlagt følgende møder i menighedsrådene. Møderne holdes kl. 19 i konfirmandstuen Storvorde: 9. juni(budgetmøde), 18.august og 24. september Sejlflod: 10.september Fællesmøde: 16. juni


Tekst & fotos: Merete Aarup-Kristensen

Hjælp! Det... Hvad gør man, hvis uheldet er ude? ed særlige højtideligheder er kirkerne tit pyntet med levende lys i lysestagerne i bænkegavlene. Ved sådanne gudstjenester er kirkerne ofte stuvende fulde, og en enkelt kirkegænger får måske et særligt brandbart stykke stof for tæt på flammen? En kortslutning i de elektriske installationer fx i orglet er også noget, der kan ske. For at kunne klare en evakuering af en stopfyldt kirke og førstehåndsslukke en brand kræves der et personale, der ved, hvad der skal gøres for at undgå en katastrofe, og at der går panik i folk. Derfor havde graver, Erik Bæk, som også er frivillig brandmand, arrangeret et brandsluknings- og evakueringskursus på Falckstationen i Mou for alle kirkefunktionærerne og menighedsrådsmedlemmerne ved de to sogne.

Varmt påklædte tog kursusdeltagerne imod instrukser fra brandchefen. Her ses fra venstre Flemming Knudsen, Laila Bjerg, Poul Heise, Birgitte Søndergaard, Laila Sølver og Niels Lassen.

4

MENIGHEDSBLADET


Sognepræst Niels Lassen fik stille og roligt ilden under kontrol...

Brandmand Erik Bæk og brandchef Flemming Knudsen

...mens fællesmenighedsrådsformand Poul Heise gik mere indædt til værks!

Øvelsen blev afholdt en kold, blæsende og mørk februaraften. Brandchef, Flemming Knudsen, startede med at give os en grundig teorigennemgang i Falckstationens hyggelige, varme personalestue. Herefter skulle teorien omsættes til praksis, og vi måtte ud i februarblæsten. Her havde brandchefen og brandmand, Erik Bæk, forberedt forskellige øvelser, som strakte sig lige fra at lægge et låg på en gryde med brændende olie til slukning af en kraftig benzinbrand med stor Co2-slukker. Vi fik alle fik lov at afprøve vores færdigheder som amatørbrandmænd, og selv om det for de flestes vedkommende var første gang, de prøvede at kæmpe mod ilden, kunne vi alle gå hjem med en følelse af at være i stand til at turde tage kampen op. Til sidst var der kaffe og fastelavnsboller i personalestuen. De nyerhvervede færdigheder blev ivrigt drøftet, mens den varme kaffe fik gløden tilbage i vores kinder.

www.storvorde-sejlflod.dk

Som om hun ikke bestilte andet, viste Laila Sølver, kirkeværgen i Sejlflod, at sådan en smule ild ikke kunne skræmme hende!

5


Præstegården

får

Tekst: Poul Heise og Claus Johannsen Fotos: Christian H. Paulsen og Niels Lassen

forbindelse med det første provstesyn i det nye Østre provsti blev der drøftet flere muligheder for at istandsætte præstegården. Sognenes hastige udvikling gjorde det nødvendigt med øget plads til kontor og konfirmandundervisning. Nye tider med en ny præst ville også gøre op med den samhørighed mellem privatbolig og den offentlige del med kontor og undervisningslokale. Vores fremtidige behov var ved at gro ud af de nuværende rammer. Det er mere en tilfældighed, at udviklingen er gået så stærkt i sognene, end at vi skulle have en ny præst. Muligheden for at anvende den gamle præstebolig til sognegård har været et ønske, der har været talt om i en del år. Ved bygningen af en ny præstebolig er det nu blevet en realitet. Den nuværende præstebolig er projekteret og opført under energikrisen og byggestoppet (regeringsindgreb) i perioden 1973 – 1975, hvad den udvendige arkitektur afspejler. Den indvendige arkitektur er også, hvad angår materialevalg og farver, i harmoni med byggeperioden. Derimod er dispositionen af de indvendige rum atypiske. De afspejler en indretning af præstegårde, der ligger hundrede år tilbage. Studereværelse til præsten, en konfirmandstue. Stuer en suite til modtagelse af menigheden, køkken og anretterværelse, der både benyttes privat og ved officielle arrangementer. Egen indgang og værelse, toilet uden bad til ”pigen” samt præstefamiliens private gemakker. Den nuværende præstebolig er løbende blevet vedligeholdt og fremstår stort set i originale farver og udførelse.

Gravemaskinen gør grunden klar, så fundamentet kan støbes. Billedet er taget den 22. april.

6

MENIGHEDSBLADET


en ny

præstevilla

Menighedsrådene ønskede i forbindelse med Ove Paulsens fratrædelse med pension at modernisere den nuværende private bolig samt at adskille den private og officielle del. Menighedsrådene besluttede efter drøftelser med arkitekter og byggerådgivere at bygge en ny præstebolig. Omkostningerne ved at omforandre sammenholdt med resultatet og en isoleringsstandard, der rimeligt modsvarer nutidens krav, viste, at et nybyggeri er den økonomiske bedste løsning. Menighedsrådene har indgået en rådgiveraftale med arkitektfirmaet Christensen og Rottbøll A/S om at udarbejde et projekt til en ny præstebolig i baghaven af den nuværende præstegård. Projektet er godkendt af Aalborg Østre Provsti, og Aalborg Stift har bevilget lån i stiftsmidlerne. Budget kr. 4.089.000,00 Byggeriet af den nye præstebolig blev påbegyndt tirsdag den. 14. april, og præsteboligen forventes at være indflytningsklar i januar 2010. Menighedsrådene arbejder videre med skitsering af et sognegårdsprojekt. Projektet planlægges udført 2010.

Sådan så grunden ud - set mod nord - i sommeren 2008.

Følg med i opførelsen af den nye præstebolig på vores hjemmeside:

www.storvorde-sejlflod.dk


En tradition vender tilbage Optog, flaggudstjeneste og aktiviteter Tekst: Niels Lassen Foto: Christian H. Paulsen er er noget, som er helt specielt for Danmark. Det er, at vi har mange foreninger. De fleste af dem har dybe rødder, der strækker sig helt tilbage til 1800-tallets midte. Foreninger er i høj grad med til at kitte samfundet sammen. I dem lægger vi meget af vores fritid. Vi oplever igennem foreningerne et fællesskab. Det gælder også for vores mange forskellige foreninger i Storvorde og Sejlflod, som kan glæde sig over stor tilslutning og aktivitet. Det vil vi markere ved et særligt arrangement mandag den 15. juni, valdemarsdag. Alle også dem, som ikke er med i nogen forening er meget velkomne til at møde op og deltage i arrangementet! Program Kl. 18.45 Optog fra Storvorde kirke. Alle, der har lyst møder op og vi går i et stort optog igennem Storvorde og Sejlflod ad Tofthøjvej. Optoget ender ved FDFs anlæg. Fanebærerne går forrest sammen med FDFs tambourkorps Kl. 19.30 er der friluftsgudstjeneste på pladsen ved FDF Kl. 20 begynder forskellige aktiviteter: Gymnastikopvisning ved GIF En håndboldkamp ved HK89 Folkedansopvisning ved Storvorde Folkedanserforeing Bagning af snobrød ved FDF Kaffebord: Kage, sodavand og kaffe kan købes. Aftenens arrangement slutter ca. 21.30 Fakta om Valdemarsdag

Navnet refererer til Valdemar Sejr. Han blev født 1170 og blev i 1202 Danmarks konge. Han regerede i korsfarertiden. I sommeren 1219 var Valdemar Sejr draget på korstog til Estland. Han ankom ved klinten Lyndanise og erobrede sammen med sin store hær en borg og anlagde en fæstning. Esterne opsøgte danskerne med ønske om fredsslutning. Nu troede danskerne, at alt var fryd og gammen, men i virkeligheden var esternes fredsanmodning ren krigstaktik. Den 15. juni angreb en stor estisk oprørshær danskerne, mens de var ved at holde nadver. Biskop Teoderik og mange soldater omkom ved angrebet. Da faldt i følge et sagn pludseligt et banner ned fra himlen og en stemme sagde: ”Bærer det højt og I skal sejre”. Danskerne besejrede kort efter esterne. På et tidspunkt begyndte vi at markere Dannebrogs sendelse fra himmelen på en årlig dag, valdemarsdag den 15. juni. Mønter, der er præget før 1219 bærer dog allerede Dannebrogs logo. Man regner med at banneret var Teoderiks, for han var korsridder. Så det har øjensynlig været johanniterriddernes ordensfane, som pludselig ved overfaldet på ham, kom for dagen. Men sagnet hører med som et spændende afsnit i vor historie. De næste 130 år besad danskerne Estland.

8

MENIGHEDSBLADET


rets konfirmander på tur Tekst & fotos: Niels Lassen orsdag den 2. april var de to 7.klasser i Aalborg. Første stop på turen var et besøg i domkirken, Budolfi kirke. Vi ankom et kvarter før beregnet og det skulle vise sig at være meget heldigt. Uden for kirken holdt der en stor turistbus. Den var kommet med to andre 7.klasser. De var også kommet for at se domkirken. De havde dog ikke som os aftalt et besøg og fik lov at hægte sig på os. Vi fandt ved den lejlighed ud af, at de har et stort våbenhus i domkirken. Det kunne rumme 4 store klasser samt to klasselærere, en guide og tre præster! Efter besøget i domkirken, var vi en tur i Kirkens Korshærs varmestue i Korsgade. Varmestuen tager sig af de socialt udsatte grupper i Aalborg. Det er især alkohol- og narkomisbrugere samt hjemløse, der opsøger stedet. Konfirmanderne hørte om det vigtige arbejde, som kirken der yder og blev samtidig advaret imod at komme ud i misbrug. Endelig var vi på en guidet vandretur i centrum. Vi vendte trætte, men forhåbentlig også berigede hjem til skolen.

www.storvorde-sejlflod.dk

9


Kirkelige handlinger Storvorde Kirke

Døbte: 15. februar: Cecilie Vinther Hansen 22. februar: Mathias Bachmann Holland, Patrick Bachmann Holland, Nynne Petersen, Andreas Guldager 1. marts: Julie Flyvbjerg-Gøttler 15. marts: Mathias Christian Hurup Andersen 22. marts: Mette Jespersen 5. april: Laura Fischer Davidsen, Rasmus Fischer Davidsen 12. april: Sofie Thornberg Thomsen, Lucas Betzer Buus 26. april: Niclas Winther Larsen

Sejlflod Kirke

Døbte: 15. marts: Magnus Cornelius Holmgreen Lausten 29. marts: Nellie Skov Larsen 26. april: Klara Hyllested Begravede og bisatte: 11. februar: Johannes Kristensen 13. februar: Villiam Erhardt Sørensen

Ægteviede: 18. april: Susan Bundgaard Jensen og Flemming Bundgaard Christensen Begravede og bisatte: 19. februar: Børge Christian Støy 3. april: Villy Kruse 16. april: Alvilda Bech 18. april: Ellen Marie Nielsen 21. april: Rita Jensen

Gudstjenster på Storvorde Plejecenter

Flg. onsdage kl. 14 er der gudstjeneste JB = Jan Brogaard NL= Niels Lassen 27. maj - Ældregudstjenste i Storvorde Kirke - NL 10. juni - JB 24. juni - NL 22. juli - NL

5. august - JB 19. august - Ældregudstjeneste i Storvorde Kirke - NL 9. september - Ældregudstjeneste i Storvorde Kirke - NL MENIGHEDSBLADET


Sognepræsten Storvorde-Sejlflod Pastorat Sognepræst Niels Lassen Tofthøjvej 37, 9280 Storvorde Tlf.: 98318470 - Fax: 96779176 E-mail: ncsl@km.dk

lsje@km.dk Præsten træffes ikke om mandagen.

Adresser: Storvorde Menighedsråd

Storvorde Kirke

Kirkeværge Søren Holm Nielsen, Charlottevej 20, Storvorde, tlf.: 98318375.

Graver Erik Bæk, Kærsholmsvej 24, Mou, tlf.: 29265015.

Sejlflod Menighedsråd

Sejlflod Kirke

Formand Claus Johannsen, Gadekærsvej 35, Sejlflod, tlf.: 98316382.

Kirkesanger Rikke Elmo Böenche, Sebbersundvej 3, 1. tv.., Aalborg Øst, tlf.: 31727222.

Kirkeværge Laila Sølver Pedersen, Vigen 31, Sejlflod, tlf.: 29414036.

Graver Lone Bank, Stadionvej 32, Gudumholm, tlf.: 20484142.

Begge menighedsråd

Begge kirker

Formand Poul Heise, Karensvej 1, Storvorde, tlf.: 98317689.

Ekstern kasserer Berit Pedersen, Gadekærsvej 11, Sejlflod, tlf.: 98316651.

Kirkesanger Kristian Krebs, Poul Paghs Gade 18, 3. tv., Aalborg, tlf.: 24625208.

Organist Birgitte Søndergaard, Kronen 3, Gistrup, tlf.: 98323962.

Bestilling af dåb og vielser eller hvis du vil ændre navn eller måske står og mangler en ny attest: Så ret venligst henvendelse til præstesekretær Lone Skovgaard på tlf. 98 31 88 08 eller e-mail lsje@km.dk

www.storvorde-sejlflod.dk

11


Gudstjenesteliste

Storvorde

Sejlflod

24/5

6. s. e. påske

Ingen

9:00 - H. M. Skjesol

31/5

Pinsedag

10:30

9:00

1/6

2. pinsedag

Ingen

10:30 - Musikg.

7/6

Trinitatis

10:30

9:00

14/6

1. s. e. trinitatis

9:00 - H. M. Skjesol

Ingen

15/6

Valdemarsdag

Ingen

19:30 - Flagg.

21/6

2. s. e. trinitatis

10:30

9:00

28/6

3. s. e. trinitatis

9:00

10:30

5/7

4. s. e. trinitatis

9:00 - H. M. Skjesol

Ingen

12/7

5. s. e. trinitatis

Ingen

9:00 - H. M. Skjesol

19/7

6. s. e. trinitatis

9:00 - H. M. Skjesol

Ingen

26/7

7. s. e. trinitatis

Ingen

10:30

2/8

8. s. e. trinitatis

10:30

Ingen

9/8

9. s. e. trinitatis

Ingen

10:30

16/8

10. s. e. trinitatis

10:30

9:00

23/8

11. s. e. trinitatis

Ingen

9:00 - Vikar

30/8

12. s. e. trinitatis

10:30 - Eventg.

9:00

6/9

13. s. e. trinitatis

9:00

10:30

13/9

14. s. e. trinitatis

19:00 - Gospelg.

Ingen

20/9

15. s. e. trinitatis

9:00 - Vikar

Ingen

27/9

16. s. e. trinitatis

10:30 - Høstg.

9:00 - Høstg.

H. M. Skjesol = Hanne Moesgaard Skjesol, Mou. Musikg. = Musikgudstjeneste herefter kirkefrokost i præstegården Flagg. = Flaggudstjeneste ved FDF-huset i Sejlflod Eventg. = Gudstjeneste - særligt for kommende konfirmander og deres forældre. FDF’ernes eget band optræder.

Gospelg.: = Gudstjenesten bærer præg af en gospelkoncert - hvor man er meget velkommen til at deltage ved en work-shop, der starter i kirken kl. 12. Høstg. = Høstgudstjeneste. Overskuddet deles mellem Koefoeds Skole og KFUM & K.

Gudstjenestelisten opdateres altid og løbende på www.storvorde-sejlflod.dk Konfirmation: 2010: A-klassen: 30/4, B-klassen: 2. maj, evt. C-klasse: 25. april. Se flere datoer for

kommende konfirmationer på www.storvorde-sejlflod.dk

Kirkebil:

Der ringes til Aalborg Taxa - 98101010 dagen før. Det er gratis, og alle kan benytte ordningen til ethvert arrangement i kirkens regi. Firmaet råder over handicapvenlige biler. Husk dette ved bestillingen. Udgivet af Menighedsrådene i Storvorde og Sejlflod sogne. Red.: Christian H. Paulsen(layout), Birgitte Søndergaard, Merete Aarup-Kristensen og Niels Lassen(ansvarshavende). Tryk: Ecco Print A/S, Hirtshals. Deadline for næste nummer(72. årg., nr. 4): 3. august 2009.

MENIGHEDSBLADET 3/2009  

Kirkeblad for Storvorde-Sejlflod Pastorat