Page 1

3 7 MENIGHEDSB STORVORDE-SEJLFLOD.DK 76. årgang, nr. 3 Juni - august 2013

NASER PÅ BESØG I SOGNEGÅRDEN

KRISTENDOMMEN IFØLGE KHADER SIDE 8-9


KONTAKT OS ADRESSER OG TELEFONNUMRE

STORVORDE KIRKE

2

SEJLFLOD KIRKE

SOGNEGÅRDEN

Storvorde Menighedsråd Formand Poul Nygaard Heise Karensvej 1 9280 Storvorde Tlf.: 9831 7689

Sejlflod Menighedsråd Formand Claus Johannsen Gadekærsvej 35, Sejlflod 9280 Storvorde Tlf.: 9831 6382

Storvorde-Sejlflod Kirkekontor Tofthøjvej 37 9280 Storvorde

Kirkeværge Søren Holm Nielsen Charlottevej 20 9280 Storvorde Tlf.: 9831 8375

Kirkeværge Laila Sølver Vigen 31, Sejlflod 9280 Storvorde Tlf.: 2941 4036

Sognepræst Niels Lassen (kbf) Træffes bedst efter aftale. Dog ikke mandag.

Ekstern kasserer Mogens Kaiser Bouet Møllevej 16, 9400 Nørresundby Tlf.: 9930 1616

Ekstern kasserer Mogens Kaiser Bouet Møllevej 16, 9400 Nørresundby Tlf.: 9930 1616

Storvorde Kirke Kirkesanger Helge Willum Larsen Smedegårdsvej 96 9220 Aalborg Øst Tlf. 2687 3766

Sejlflod Kirke Kirkesanger Helge Willum Larsen Smedegårdsvej 96 9220 Aalborg Øst Tlf.: 2687 3766

Graver Erik Bæk Kærsholmvej 24, Mou 9280 Storvorde Tlf.: 2926 5015

Graver Lone Bank Stadionvej 32, Gudumholm 9280 Storvorde Tlf.: 2048 4142

Organist Birgitte Søndergaard Kronen 3, 9260 Gistrup Tlf.: 2044 4306

Organist Birgitte Søndergaard Kronen 3, 9260 Gistrup Tlf.: 2044 4306

Forsiden: Fhv. folketingsmedlem og nuværende konsulent og radiovært Naser Khader fortalte i marts måned om sit forhold til kristendommen. Foto: Merete Aarup-Kristensen.

Web: www.storvorde-sejlflod.dk

Tlf. 9831 8470 E-mail: ncsl@km.dk Sognepræst Anette Melbye Madsen Træffes bedst efter aftale. Dog ikke mandag. Tlf.: 2233 1429 E-mail: amad@km.dk Præstesekretær Lone Skovgaard Træffes: Mandag 12.30 - 16.00 og fredag 9.00 - 14.30 Tlf. 9831 8470 E-mail: lsje@km.dk Kirkebladets redaktionsudvalg: Niels Lassen (ansv. redaktør), Christian H. Paulsen (layout) og Merete AarupKristensen. Deadline til nr. 4/2013: 5. august 2013. Stof til kirkebladet sendes på mailadressen: medier@storvorde-sejlflod.dk.


MINE ERFARINGER MED BABYSALMESANG

Babysalmesang i Sognegården. Foto: Merete Aarup-Kristensen.

Af Christiane Hylander

Det var helt tilfældigt, jeg hørte om babysalmesang første gang. Jeg hørte en kollega fortælle om, at hun havde gået til det med sit barn, og jeg syntes, det lød dejligt med et tilbud i lokalområdet. Mit forhold til kirken var som de fleste andres. Jeg havde ikke deltaget i kirkelige aktiviteter i Storvorde Kirke før udover en enkelt gudstjeneste ved højtiderne, så jeg var spændt på at finde ud af, hvad det var. Dengang var sognegården under ombygning, så salmesangen med de små fandt sted i kirken. Det viste sig at være en positiv oplevelse, allerede fra vi trådte ind i kirken. Der var lavet en lille ”oase” ved siden af døbefonten med hynder og tæpper, og det var virkelig hyggeligt at sidde der med vores babyer. Der var en behagelig og afslappet stemning, og man kunne mærke, at børnene nød at

blive sunget for. Annemette, der underviste i babysalmesang, var rigtig god til at finde på sjove aktiviteter på babyernes præmisser med sjove rekvisitter, fx sæbebobler, tørklæder og rasleæg, og der gik ikke længe før, de små kunne genkende nogle af salmerne. Min datter Leonora lyser stadig op i et stort smil, når vi synger ”I Østen stiger solen op” og laver fagter til. Selvom der var 10 – 12 babyer sammen hver gang, var der aldrig skrig og skrål. Salmesangen var tilrettelagt på børnenes præmisser, og der var tid til at give en lille ammetår eller skifte en ble, hvis der var brug for det. Efter cirka 45 min. var babyerne ved at være trætte efter de mange indtryk, og de plejede at tage en lang lur efterfølgende. Vi skiftedes til at tage brød eller kage med, som mødrene kunne hygge sig med. Vi har nydt samværet med de andre

babyer og deres mødre og ikke mindst med Annemette, der har været rigtig dygtig til at gøre babysalmesang i kirken til en dejlig og meget positiv oplevelse for os alle. Da arbejdet atter kaldte, og mit barn var blevet et års tid, var det slut med babysalmesang. Vi fortsatte dog med babybongo, der er for de lidt større børn. På det tidspunkt var sognegården færdig, så vi fik lov til at være med til at indvie de nye og lækre faciliteter der. Babybongo var også rigtig godt. Der blev bygget videre på mange af de gode elementer fra babysalmesang, som børnene elsker og kan genkende, men der er lidt mere gang i både aktiviteterne og børnene. På det tidspunkt har de fleste lige nået kravlealderen, så de har lidt sværere ved at sidde stille. Selvom det var skønt at være i den nye, flotte sognegård var det alligevel ikke helt det samme som at være i

3


kirken. Der var en helt særlig stemning der, der smittede af på både babyerne og os. Jeg har gået til babysalmesang og babybongo med begge mine børn, og vi er efterfølgende begyndt at deltage mere i de aktiviteter, der foregår i kirken. Begge mine børn synes det er sjovt og dejligt at komme der, og jeg synes, det er med til at præge dem på en positiv måde. For nylig var vi til ulvetimegudstjeneste, der var tilrettelagt

specielt for børn. Det handlede om Noas ark, og det var mit ældste barn Ludvig meget optaget af. Efter gudstjenesten var der spisning i sognegården, og det var rigtig hyggeligt. Jeg vil helt bestemt anbefale babysalmesang, babybongo og også ulvegudstjenesterne til andre. Det er en dejlig måde at være sammen med sit barn på, og det er rart

at møde andre børn og deres forældre. Børnene lærer det, der foregår i kirken, at kende på deres præmisser og får derved et mere afslappet og naturligt forhold til kirken. Og så er det bare et ekstra plus, at det foregår i Storvorde, så man kan trille derhen med barnevognen. Og så er det tilmed gratis.

VI HAR MODTAGET:

”PJOKVÆRK” ER FITNESS FOR HJERNECELLERNE

4 Af BRUNO LARSEN Lokalmeddeler ved Nordjyske Medier Annemette Hübner fra Tiendemarken ved Gudumholm er uddannet folkeskolelærer med musik som liniefag. I de senere år har hun som musiklærer – og som afløser ved orglerne i Storvorde og Sejlflod – været tilknyttet vores pastorat. Inden da mødte jeg Annemette i Gl. Hasseris Skole, hvor hun i omkring 30 år har været beskæftiget med musik for småbørnsgrupper. Hendes opgave her i Storvorde-Sejlflod er og har været babysalmesang for børn mellem to og otte måneder og senest babybongo for ét-tre-årige. Flere gange har jeg i Stiftstidende omtalt skiftende hold og er i

den anledning også blevet spurgt: ”Hvad er nu det? Musik og sang for børn på kun få måneder, er det ikke noget pjokværk?” Jeg har ikke kunnet give disse spørge-Jørgen’er kvalificerede svar, fordi jeg aldrig er gået dybere i baggrunden for disse musikalske legestuer (det har ”Menighedsbladet nu heller ikke), men alene betragtet dem som begivenheder på linie med foredrag, koncerter, hyggeeftermiddage og lignende. Så dukkede der pludselig et læserbrev op her i begyndelsen af november. ”Fitness for hjerneceller”, lød overskriften, og var underskrevet af høre-talepædagog Dorte Bisgaard, der har privatpraksis i Brettevillesgade i Aalborg. I øvrigt har vi begge levet vores barndom og

en del af ungdomsårene i den lille limfjordsby Sebbersund. Dorte er datter af ”Bageren i Sebbersund”, som også er kendt som restaurationsvirksomhed, der oprindelig hed ”Sølyst”. Det sidste er ret uvedkommende – og alene koloristisk, så tilbage til sagen: Udtrykket ”pjokværk” bliver faktisk skudt i sænk med indholdet i Dortes læserbrev, som jeg har lånt til publicering i ”Menighedsbladet”. Jeg må tilstå, at jeg ikke kontaktede dette organs redaktør inden låneaftalen blev indgået.


5 Af DORTE BISGAARD Tale- og hørepædagog Musik tidligt i livet er yderst vigtigt. Nyfødte har mere brug for, at vi synger for dem, end at vi taler til dem. Forklaringen er at finde i hjernen. Musikken opfattes af den højre hjernehalvdel, der netop udvikles først hos børn. Talesproget hører til i den venstre hjernehalvdel, der udvikles senere. Hos begynderen er det højre hjernehalvdel, der lytter til musikkens tonesprog. Det tonesprog, der dannes, vil efterhånden indgå i den sproglige udvikling. Derfor går processen fra ”begynder” til ”ekspert” uomtvisteligt via musisk intelligens til sproglige færdigheder.

Musikstimulering er idræt for hjernen, og det er noget, vi har brug for i dag i en verden, der forandrer sig hurtigere, end den gjorde for 100 år siden. Musik er nøglen til fællesskabet, fordi den indeholder de elementer, der giver os mulighed for at kommunikere. Ved at give børn auditiv stimulation trænes evnen til at lytte, og således fremmes læringspotentialet generelt. Jo før børn stimuleres med musik, jo bedre forudsætninger har de for at kommunikere og at opnå læring i samspil med andre resten af livet. Musikken aktiverer så store dele af hjernen, at man udøver fitness på hjernecellerne, og indlæringen styrkes, fordi musik øger vores evne til at organisere information i tid: Det styrker ikke mindst vor arbejdshukommel-

se, som er flaskehalsen i al læring. Høresansen relaterer til tid, synssansen til det rumlige aspekt. Når man skal lære noget, organiserer man det altid i tid. Noget læres før noget andet, A kommer før B osv. Vi kæder ting sammen. Høresansen organiserer, hvilket er en forudsætning for at kunne lære overhovedet. Al musik er godt, når man skal fange børns opmærksomhed og opøve koncentration. Udover de musiske elementer, er indre ro en anden vigtig ting, som musik kan give.


LIV I KIRKEN KIRKELIGE HANDLINGER FRA 13. FEBRUAR TIL 25. APRIL

DØBTE STORVORDE KIRKE

SEJLFLOD KIRKE

3. marts: Alea Bediako Villumsen 31. marts: Andreas Vork Nikolajsen

Ingen dåb

VIELSER STORVORDE KIRKE

6 9. marts 2013: Dorthe Nørtved Christensen og Hans-Henrik

SEJLFLOD KIRKE Ingen vielser/velsignelser

Lindholm Christensen 6. april 2013: Louise og Carsten Søgaard Maibak

BEGRAVELSER & BISÆTTELSER STORVORDE KIRKE

SEJLFLOD KIRKE

13. februar: Inga Othenny Frederiksen 19. februar: Ingelise Kristensen 28. februar: Svend Ove Christensen 23. marts: Ritta Nielsen 13. april: Anna Katrine Sølgaard 25. april: Henrik Valdemar Christenen

4. april: Kirsten Hougaard


FORSKELLIGHED GIVER ENHED Tekst: Anette Melbye Madsen Fotomanipulation: Christian Hebell Paulsen Original foto af Anette Melbye Madsen: Anita Corpas

deres evner til at nå målet. Og for at det skal lykkes, er holdets medlemmer nødt til at være forskellige, og gode til at være det. I verden uden for cykelløbet kan man betragte os alle som ét stort hold, hvor målet er at nyde det liv, vi har fået. Vi skal alle bruge vore forskellige evner til at gøre det godt for andre og os selv, dvs. hele holdet. Det gælder også i mindre målestok, f.eks. har min mand og jeg et mål om at have en flot have. Og på dage, hvor der ikke er cykelløb, forsøger vi at nå målet. Og så tænker jeg på cykelløb. Min mand kan nemlig nå at køre fem trillebørfulde jord flere meter væk på den tid, hvor jeg henter skovl og trillebør. Og han kan luge flere kvadratmeter, mens jeg luger en halv. Men så er han til gengæld også træt og skal holde pause, mens jeg arbejder videre.

Mange af os søger sikkert oftest selskab med dem, der ligner os. Men det kan være inspirerende og lærerigt at være sammen med nogle, der er anderledes, end man selv er. Det, tror jeg, gælder i livet, og det gælder i hvert fald i landevejs-cykelløb.

Det og de andre landevejsløb viser, at det er underholdende og livsbekræftende, at vi er forskellige. På et cykelhold kan én køre opad, én køre hurtigt, en anden knapt så hurtigt, men til gengæld længere osv.

Vi gør det på forskellig måde, men haven bliver jo flot alligevel, og endda nyder vi begge arbejdet – og ingen af os ville nå så meget uden den anden.

Gud har skabt os forskellige med hver vores talenter, og dem skal vi ikke grave ned, men bruge. Vi skal bruge dem sammen og med hinanden og på hinanden.

Sådan er det også i verden uden for cykelløb. Nogle tager lange, seje træk, andre små hurtige, nogle er gode i modvind, og andre ligger lunt i svinget.

Sådan er mennesker forskellige, det gør verden interessant – og både havearbejde og cykelløb og mange andre ting sjovere.

Hvis ikke det var sådan, ville cykelløb på landevej, f.eks. Tour De France, slet ikke findes.

I cykelløbets verden bruges alles evner til holdets bedste, som er at få holdets kaptajn i mål hurtigst muligt. Alle på holdet bruger

God sommer!

7


KRISTENDOMMEN IFØLGE KHADER En meget sympatisk og veltalende Naser Khader redegjorde for sit religiøse ståsted foran en fyldt sognesal i Sognegården, Storvorde. Det var den 5. marts, hvor de fem samarbejdende sogne endnu engang havde engageret en fængslende foredragsholder.

8 Tekst & fotos: Merete Aarup-Kristensen

”Skulle det komme dertil, så har præsten Søren Krarup allerede tilbudt at døbe mig”, siger Naser Khader, der indrømmer, at han har stor sympati for den kristne Gud, fordi han ikke straffer en ærlig tvivler. Og en ærlig tvivler er, hvad Naser Khader betegner sig selv som, religiøst set. ”Og derfor må Krarup vente lidt endnu ved sin døbefont.” Men Naser Khaders store interesse for religiøse spørgsmål har ført ham langt omkring i kristendommen, og i foredraget fortalte han med udgangspunkt i sin egen religiøse proces som muslim om, hvad han har set på sin vej gennem danskernes kristendom.

Kristendommens smukke budskaber I dag anser Naser Khader sig selv for at være kulturkristen. Kristendommen har haft en enorm indflydelse på den danske kultur og de danske værdier. Værdier som ytringsfrihed, religionsfrihed og respekten for individet er opstået i en smeltedigel af kristne og græsk-romerske tanker. Det er værdier, som han sætter meget højt. Kristendommen har nogle virkeligt smukke budskaber. Både budskabet om næstekærlighed og det om menneskets myndiggørelse, såvel som den kristne gudsforståelse, mener han, bidrager til at styrke såvel den enkeltes liv som samfundets indretning. I Naser Khaders øjne har den luthersk-evan-

geliske kristendom en vægtig indflydelse på, hvordan Danmark er blevet så fantastisk et land at leve i, som det er. Kristendommens indflydelse på danske normer og værdier ”Ligesom det har været mit projekt at kende til min egen muslimske baggrund, mener jeg også, det er vigtigt at forstå kristendommen, og dens indflydelse på de danske normer og værdier. Jeg tror på, at vi alle har et ansvar for at lære os selv at kende – herunder hvorfor vi gør, som vi gør – hvis vi skal kunne respektere og anerkende andre individer og kulturer”, siger Naser Khader. Således fortalte han om sit møde med kri-


9

stendommen, og om hvordan hans opfattelse af den har ændret sig, efterhånden som han har fået større indsigt i den. Som folketingsmand var han en overgang med i kirkeudvalget for sit parti. Her fik han et nært kendskab til ”sine to sorte fætre”, Søren Krarup og Jesper Langballe, som indirekte ansporede ham til at følge i deres spor. Naser Khader har en master i teologi – han mangler kun hovedopgaven, før han kan smykke sig med titlen cand. theol. Han nævner i øvrigt, at stort set alle grundlovsfædrene var teologer.

Jesus er unik Den luthersk-evangeliske kristendom er sympatisk. Tilgivelse og forsoning er to vigtige begreber i Luthers teologi. Luthers opdeling af magten i de to regimenter – det åndelige og det verdslige – kunne islam lære meget af. I de muslimske lande har man sharia som lov, hvorved det private bliver offentligt. Men det enestående ved kristendommen er Jesus. Koranen omtaler ham 70 gange som en stor profet, men den største er ifølge muslimerne Muhammed. Han var dog kun et menneske på linje med de gammeltestamentlige profeter. Men Jesus er

ifølge Naser Khader unik – ingen kan måle sig med ham. ”Men hvorfor konverterer du så ikke?” er Naser Khader tit blevet spurgt. Hertil svarer han med et billede: ”Man skal ikke flytte fra et hus (islam), der er ved at falde sammen – nej, man skal genopbygge det. Og som muslim bliver man taget alvorligt af islamisterne. Det gør man ikke som frafalden. – ”Så derfor må Krarup vente lidt endnu ved sin døbefont.


KONFIRMATIONSFOTOS 2013 7.A STORE BEDEDAG 26. APRIL

10

7.B SØNDAG 28. APRIL


Fotos: VisitDenmark, Voergaard Slot og Christian Hebell.

SOGNEUDFLUGT 2013 Tag med menighedsrådene på opdagelse bag den brede voldgrav og de metertykke mure ind i Danmarks smukkeste renæssanceslot med de mest uhyggelige spøgelseshistorier og den fineste private kunstsamling.

LØRDAG DEN 8. JUNI KL. 12 FRA P-PLADSEN VED STORVORDE KIRKE. FEM MINUTTER FØR FRA PETERS AUTO, SEJLFLOD.

Under rundvisningen får vi måske historien om den herskesyge slotsfrue, Ingeborg Skeel, fra 1580, hvilket nok kan få det til at løbe koldt ned ad ryggen på os i sommervarmen, mens vi måske ser et strejf af hende i de tøndehvælvede kældre eller i det høje tårnværelse. Vi kommer til at opleve en fantastisk verden af uvurderlige kunstskatte og kongelige antikviteter. Vi ser fangekælderen, og måske er vi heldige at få øje på blodpletten, der ikke kan vaskes af. Alt dette foregår på Voergaard Slot, som er første besøgsmål på sogneudflugten. Herefter kan vi nok trænge til en forfriskning. Derfor går turen nu til Dronninglund Slotskro, hvor den dampende varme kaffe og den lune bagte æblekage med råcreme venter på os. Sidste besøgsmål er Dronninglund Slotskirke, som omtales første gang i 1264. Den er oprindeligt klosterkirke for det benediktinernonnekloster, som Dronninglund Slot er bygget som. Under rundvisningen ser vi det smukke inventar og de imponerende kalkmalerier og hører deres historie. Prisen for at deltage i denne spændende halvdagstur den 8. juni er 100 kr. Der er afgang fra Storvorde Kirke kl. 12. Bor man i Sejlflod, kan man stige på bussen ved Peters Auto kl. 11.55. Vi regner med at være hjemme ved 18-tiden. TILMELDING SKER TIL SOGNEPRÆST NIELS LASSEN PÅ TLF. 9831 8470 ELLER NCSL@KM.DK - INDEN 1. JUNI.

11


CYKELGUDSTJENESTE SEJLFLOD - GUDUMHOLM - GUDUM KIRKER

SØNDAG DEN 16. JUNI KL. 10. Gudstjenesten foregår i tre etaper. Første etape foregår i Sejlflod Kirke. En tredjedel inde i gudstjenesten afbryder vi gudstjenesten og cykler til Gudumholm Kirke. Vel ankommet til kirken fortsætter vi gudstjenesten. Undervejs er der sandwich og drikkelse. Derpå fortsætter vi mod Gudum Kirke. Her afslutter vi gudstjenesten og får kirkens tredje sakramente: kaffe og kage! Gudstjenesten er ved Jan Brogaard og Niels Lassen. I tilfælde af dårligt vejr kører vi i stedet i bus. NB! Der er selvfølgelig kørsel for dem, som ikke har lyst til at cykle. I møder blot op kl.10 i Sejlflod Kirke.

12

LØRDAGSDÅB FØRSTE GANG: LØRDAG 17. AUGUST KL. 10 I SEJLFLOD KIRKE OG KL. 11.30 I STORVORDE KIRKE Vi vil fremover afholde særlige gudstjenester om lørdagen, hvor der er mulighed for dåb. Der er en stigende tendens i efterspørgsel efter dåb om lørdagen, og der er samtidig et stort pres på højmesserne med mange dåb. De to forhold har gjort, at vi gerne vil forsøge med planlagte lørdagsdåb. Der vil være tilbud om otte lørdagsdåb henover året, fire i hver kirke. I tilfælde af at ingen ønskes døbt til den enkelte gudstjeneste, aflyses den særlige dåbsgudstjeneste.


KONFIRMANDOPSTART OG INDSKRIVNING SØNDAG DEN 18. AUGUST KL. 10.30 I SEJLFLOD KIRKE

Vi byder velkommen til de nye konfirmander og deres forældre ved en festlig gudstjeneste. Der er efter gudstjenesten orientering ved sognepræst Niels Lassen om konfirmandforløbet og konfirmandindskrivning. Jeg vil denne dag gerne have besked om, i hvilken kirke den enkelte konfirmand ønskes konfirmeret. I skrivende stund ved jeg ikke, hvor mange hold der bliver. Under alle omstændigheder holder vi fast i, at den nuværende 6. a konfirmeres Store Bededag, fredag den 16. maj 2014, den nuværende 6. b søndag den 18. maj 2014 og den nuværende 6.c søndag den 11. maj 2014. Konfirmanderne skal medbringe dåbsattest eller navneattest til konfirmandindskrivningen. De modtager en bibel og salmebog i gave fra kirkerne. Der er forældremøde tirsdag den 7. januar 2014 kl. 19 i Sognegården. Første mødedag for konfirmanderne er i uge 34 i Sognegården. Den ugentlige mødedag vil fremgå af skoleskemaet. NB: Skulle andre elever end eleverne i 6. a, 6. b og 6. c ønske konfirmandundervisning hos mig og/eller konfirmation i Storvorde og Sejlflod kirke, vil jeg gerne have besked snarest og senest fredag den 16. august.

13

PANFLØJTE & ORGEL

TIRSDAG DEN 3. SEPTEMBER KL. 19.30 I STORVORDE KIRKE

En rumænskfødt organist og en panfløjtespillende nordmand kommer på besøg denne aften. Organisten Dan Frunza er til daglig organist i Kolt Kirke (ved Århus), og han har en stor interesse for Rumæniens folkemusik. Sammen med panfløjtespilleren Roar Engelberg udgør de to en spændende duo, og de to instrumenter, der indgår, passer perfekt sammen. Duoen har tidligere besøgt Sejlflod Kirke, og det er en stor glæde at byde dem velkommen igen – denne gang i Storvorde Kirke. Dan Frunza og Roar Engelberg har medvirket i DR Kirken, og man kan få et indtryk af de to musikere ved at gå ind og lytte til gudstjenesterne den 9. og 30. september 2012. Især den sidstnævnte er interessant, fordi der er tale om en folkemusik-gudstjeneste med indlagte satser fra Spillemandsmessen, og dele af denne messe vil indgå i koncerten i Storvorde Kirke. Medvirkende: Dan Frunza, orgel Roar Engelberg, panfløjte


ARRANGEMENTER & GUDSTJENESTER 28. MAJ TIL 1. SEPTEMBER

FIND OGSÅ SOGNEKALENDEREN PÅ WWW.STORVORDE-SEJLFLOD.DK OG PÅ VORES FACEBOOK-SIDE. Tidspunkt

Arrangement

Sted

Bemærkninger

Søndag 2. juni 1. søndag efter trinitatis

GUDSTJENESTE

Sejlflod Kirke kl. 9 Storvorde Kirke kl. 10.30

Sp. Niels Lassen

Lørdag 8. juni

SOGNEUDFLUGT

Peters Auto, Sejlflod kl. 11.55 Storvorde Kirke kl. 12

Turen går til Voergaard Slot og Dronninglund Slotskirke. Tilmelding koster 100 kroner.

Søndag 9. juni 2. søndag efter trinitatis

GUDSTJENESTE

Storvorde Kirke kl. 9 Sejlflod Kirke kl. 10.30

Sp. Niels Lassen

Søndag 16. juni 3. søndag efter trinitatis

CYKELGUDSTJENESTE

Start fra Sejlflod Kirke kl. 10

Sp. Niels Lassen & Jan Brogaard

Søndag 23. juni 4. søndag efter trinitatis

GUDSTJENESTE

Sejlflod Kirke kl. 9 Storvorde Kirke kl. 10.30

Sp. Anette Melbye Madsen

Onsdag 26. juni

ÆLDREGUDSTJENESTE

Storvorde Aktivitetscenter kl. 14.

Sp. Jan Brogaard

Søndag 30. juni 5. søndag efter trinitatis

GUDSTJENESTE

Storvorde Kirke kl. 9

Sp. Jan Brogaard

Søndag 7. juli 6. søndag efter trinitatis

GUDSTJENESTE

Sejlflod Kirke kl. 9

Sp. Jan Brogaard

Søndag 14. juli 7. søndag efter trinitatis

GUDSTJENESTE

Storvorde Kirke kl. 9 Sejlflod Kirke kl. 10.30

Sp. Per Sørensen

Søndag 21. juli 8. søndag efter trinitatis

GUDSTJENESTE

Sejlflod Kirke kl. 9 Storvorde Kirke kl. 10.30

Sp. Jens Bruun

Søndag 28. juli 9. søndag efter trinitatis

GUDSTJENESTE

Storvorde Kirke kl. 9

Sp. Jan Brogaard

Søndag 4. august 10. søndag efter trinitatis

GUDSTJENESTE

Sejlflod Kirke kl. 10.30

Sp. Niels Lassen

Onsdag 7. august

ÆLDREGUDSTJENESTE

Storvorde Aktivitetscenter kl. 14

Sp. Niels Lassen

Søndag 11. august 11. søndag efter trinitatis

GUDSTJENESTE

Storvorde Kirke kl. 10.30

Sp. Niels Lassen

Lørdag 17. august

DÅBSGUDSTJENESTE

Sejlflod Kirke kl. 10 Storvorde Kirke kl. 11.30

Sp. Niels Lassen

Søndag 18. august 12. søndag efter trinitatis

GUDSTJENESTE

Sejlflod Kirke kl. 10.30

Sp. Niels Lassen. Konfirmandindskrivning

Søndag 25. august 13. søndag efter trinitatis

GUDSTJENESTE

Storvorde Kirke kl. 9

Sp. Jan Brogaard

Søndag 1. september 14. søndag efter trinitatis

GUDSTJENESTE

Storvorde Kirke kl. 9 Sejlflod Kirke kl. 10.30

Sp. Niels Lassen

HUSK! Kirkebilen kan bruges af alle til alle arrangementer og gudstjenester. Ring til Aalborg Taxa på 98101010.


SALMEMARATON 2013-2016 I AALBORG ØSTRE PROVSTI I løbet af de næste 3 år bliver der i Aalborg Østre Provsti mulighed for at lægge stemme til samtlige salmebogens 791 salmer. En lang række sogne i provstiet samarbejder om det, så de sangglade deltagere vil komme til at synge i forskellige kirker og møde forskellige præster og musikere undervejs.

Den seneste udgave af Den Danske Salmebog udkom i 2003. Her fik Grundtvig, Kingo, Brorson, Ingemann og alle de andre »grand old men« selskab af nulevende salmedigtere som Johannes Møllehave, Lisbeth Smedegaard Andersen, Holger Lissner og Lars Busk Sørensen.

der og de dertil hørende salmer. Man behøver ikke deltage hver gang, men kan hoppe til og fra, når det foregår i en kirke i nærheden.

At synge sig igennem Den Danske Salmebog er som et maratonløb, men det skulle også gerne kaste mange glæder af sig undervejs. Først og fremmest glæden ved at synge sammen i provstiets meget forskellige og smukke kirkerum, der er perfekt bygget til sang og musik, samt tid til at fordybe sig i nogle af dansk digtnings smukkeste tekster. Det er blevet sagt om Den Danske Salmebog, at den er verdens bedste. Den rummer århundreders digteres og komponisters forsøg på at give den kristne tro ord og toner.

Gamle og nye salmer står side om side på salmebogens knitrende sider, vidt forskellige i stil og udtryk.

Tag din sangglade nabo med til salmemaraton i Aalborg Østre Provsti!

I perioden fra september 2013 til maj 2016 vil der blive afholdt salmesangsaftener i en af provstiets kirker. Det vil foregå skiftevis på tirsdage, onsdage og torsdag i ulige uger, kl. 19.00-21.15, og der er kaffepause undervejs. Vi vil synge 15-20 salmer hver aften, og så vidt muligt tage hensyn til kirkeårets højti-

MENIGHEDSRÅDSMØDER 13. juni: Storvorde Menighedsråd 13. juni: Sejlflod Menighedsråd 18. juni: Aktivitetsudvalgsmøde 20. august: Storvorde Menighedsråd 7. september: Aktivitetsudvalgsmøde 26. september: Storvorde Menighedsråd 26. september: Sejlflod Menighedsråd

Alle møder begynder kl. 19. Referater findes på vores hjemmeside: www.storvorde-sejlflod.dk

Vi håber, at rigtig mange har lyst til at krydse sognegrænserne og synge med i provstiets mange smukke kirker.

Se mere på salmemaraton.dk og på Facebook.

15


MINIKONFIRMANDOPSTART FOR DIG DER GÅR I 3. KLASSE Vi skal lege, synge, lytte og lave spændende ting. Har du lyst til at lære noget mere om Gud, om hvad der sker i kirken og meget andet, så kom! Alle børn i 3. klasse får en invitation i august. Det foregår i Sognegården i 1½ time en eftermiddag om ugen i 10 uger, og det er gratis at være med. Venlig hilsen Merete Aarup-Kristensen og Anette Melbye Madsen Et par af de mange aktiviteter, som minikonfirmanderne deltager i. Fotos: Merete Aarup-Kristensen.

Forløbet slutter med et krybbespil, der opføres til adventsgudstjenesten i Storvorde Kirke.

KOROPSTART EFTER SOMMERFERIEN Storvorde og Sejlflod kirkers kor starter igen efter sommerferien tirsdag d. 20. august kl. 14.00 – 14.45. Nye medlemmer er velkomne. Send gerne en mail til birgis3@gmail.com, hvis du vil være med eller sms til 20 44 43 06. Storvorde og Sejlflod kirkers kor øver i Sognegården hver tirsdag. Koret medvirker ved gudstjenester ca. én gang om måneden og synger 1 – 2 koncerter om året. Koret er lige blevet meldt ind i FUK, som står for Folkekirkens Ungdomskor (landsorganisation af drenge-, pige- og ungdomskor, som har deres virke ved en af landets kirker eller har kirkemusik som hovedinteresse). Via dette medlemskab bliver der fremover flere muligheder for deltagelse i forskellige arrangementer, hvor mange kor mødes og synger sammen. Kirkernes kor har deltaget i mange sammenhænge. F. eks. en koncert med Sigurd Barreth i 2011 og til sognepræst Anette Melbye Madsens indsættelse i januar måned. Fotos: Christian Roar Pedersen og Merete Aarup-Kristensen.

Bladdesign: christianhebell.com • Tryk: EccoPrint a-s, Hirtshals

KIRKEKOR NU MEDLEM AF FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR (FUK)

Menighedsbladet 3/2013  

Kirkeblad for Storvorde-Sejlflod Pastorat.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you