Page 1

www.storvorde-sejlflod.dk

Efterår 2010 • 73. årgang • nr. 4

Tekst: Niels Lassen Fotos: Christian H. Paulsen og Merete Aarup-Kristensen

ed jævne mellemrum bliver der sagt, at religion er en privat sag og derfor ikke hører hjemme i det offentlige rum. Med andre ord religion må ikke være synlig. Religion bliver henvist til den private sfære. I Danmark har der ikke været de store kampe, højst nogle krusninger på overfladen: at man ikke må bede fadervor i skolen, ikke ringe med kirkeklokker. Men i udlandet går det ikke så stille for sig. I Italien klagede en mor over, at der var ophængt et kors på væggen i hendes barns klasselokale. Da hun ikke fik medhold ved det italienske retsvæsen, klagede hun til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Den fældede i efteråret 2009 den dom, at der ikke må forefindes kors i noget klasselokale i Italien. Det skal være et neutralt rum. Dommen blev af den italienske stat anket til Storkammeret (appelinstansen ved menneskerettighedsdomstolen). Når dette blad er udkommet, er der sandsynligvis faldet en dom.

Armadillo

er om! Tæt på filmen - alle snakk

Læs anmeldelsen på side 8


fortsat fra forsiden Dommen, der faldt i efteråret 2009, har afstedkommet løftede øjenbryn og bekymring for, at de nationale flag med kors kan blive forbudte, for et kors er et kors! Der er 17 af den slags flag i lande, der er underlagt den Europæiske Menneskerettighedsdomstols myndighedsområde. Så galt går det næppe, at Dannebrog bliver forbudt. Men dommen viser, at religion er under pres i Europa. Man vil ikke længere kendes ved sine kulturelle rødder og historie, det som i høj grad er en del af den europæiske identitet. Det vækker mindelser om den franske revolution i 1789, hvor man gik kraftigt til angreb på kirken og afskaffede søndagen og andre helligdage, i stedet indførte man 10 dagsuger med feriedag på den 10. dag. Alt helligt skulle fjernes fra det offentlige rum. Den værste var Voltaire, som havde kampsloganet imod kirken: Knus det infame (Écrasez l’infame). Det gik så vidt, at man i Frankrigs hovedkirke Notre Dame i Paris indrettede et tempel for fornuften.

religion, som erstatning for kristendommen. Det behøver ikke at være en støbt guldkalv. Jesus’ fortælling om den urene ånd viser det med al tydelighed. Han fortæller om et menneske, der bliver befriet fra en uren ånd. Mennesket er derefter ”fejet og prydet”, det vil sige, mennesket er tomt og frit. Vi kan forestille os, at det menneske tænker: Hvor herligt, jeg er et fri, jeg er min egen herre. Men, fortæller Jesus, kort tid efter vender ånden tilbage med syv andre ånder, ”Værre end den selv” (Lukasevangliet kap. 11 vers 24-26). Mennesket er altid fyldt af noget, bestemt af noget.

Andre kirker vanhelligede man. Man ophøjede bl.a. prostituerede til ”fornuftens gudinder” og lod dem tage imod kunderne i kirkerne. Det intessante er, at det tydeligt viser, at idet man vil bortskaffe religion, så indfinder der sig snart noget andet, som man begynder at dyrke lidenskabeligt og dermed religiøst. Der findes et ikke noget neutralt område, hvor mennesket ikke dyrker noget. Mennesket er af natur religiøs, også ateisten. Hans religion er at fornægte Gud og hans ideologi lever således af det religiøse, blot i en fornægtelse af det.

Jeg tror på Gud, men det medindrager min næste. Det hviler kristendommen på. Det er på smukkeste og sandeste vis formuleret i det ofte citerede dobbelte kærlighedbud: Du skal elske Gud og du skal elske din næste som dig selv. Derfor skal du gå ud i verden og møde din næste, vise ham omsorg og kærlighed, og fortælle ham, at der findes en Gud, som elsker ham og tilgiver ham, for det ved vi fra Kristus. Det lød i din dåb: Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple idét i døber dem i Faderens, sønnens og helligåndens navn. Ethvert døbt menneske er kaldet til at fortælle og udbrede evangeliets store glæde i verden, så det rigtig kan brede sig i det offentlige rum, hørligt og synligt!

Det er ganske enkelt en illusion at hævde, at der findes et neutralt rum og at mennesket selv kan være neutralt, ikke bestemt af en ideologi eller religion. Man skal derfor være klar over, at søger man at fjerne kristendommen fra det offentlige rum, så snupper andre værdier uvilkårligt dens plads. Alt muligt kan ophøjes til ny

2

Den kristne tro kan ikke forbeholdes privatlivet Det er en misforståelse, at man kan dyrke sin religion privat, som man kan gå og hyppe kartofler i sin have. Mit forhold til Gud er nemlig ikke kun en sag mellem Gud og mig. Der indgår en tredje part i den: min næste.

MENIGHEDSBLADET


DET SKER “Den værste sorg”

Foredrag med Ole Michelsen (kendt fra DR’s filmmagasin “Bogart”) Onsdag, den 8. september kl. 19 i festsalen på Tofthøjskolen. Entré: 50 kr. Ole Michelsen er uden tvivl Danmarks mest berømte filmanmelder, og han har som redaktør på tv-programmet Bogart i et kvart århundrede spillet en stor rolle i formningen af dansk filmkultur. Han er desuden forfatter og har skrevet “Film skal ses i biografen” (1997), “Den dansende dæmon” om alkoholisme (1999) og novellesamlingen “Natten har tusind øjne” (2002). Om foredraget Det, vi frygter mest, er at miste det, vi elsker højest – vores børn. Man sidder som far og kigger på kisten og siger til sig selv: ”Det var jo mig, der skulle ligge deroppe, og Trine skulle sidde her på min plads.” Men det blev mig, faderen, der sad tilbage med det ubegribelige. Med en sorg, der ikke kan rummes, men den stiller ikke

spørgsmål. Den er der bare, og den bliver en livsledsager. Man kan ikke tie smerten væk. Man kan og skal måske tale om den. Højt. Med sig selv og med andre – psykologer og præster og med vennerne, som har så svært ved at sætte ord på et drama, de formodentlig aldrig selv bliver deltagere i. Ole Michelsen taler om Trine og deres sidste tid sammen. Fordi det var så stor og stærk en oplevelse, som blev langt mindre skræmmende, end han havde forestillet sig. Den sidste tid lagde sig til rette omkring dem og gav ro og plads til humor. Til at se den skønhed, der var tilbage. Duften af en blomst og af friskbrygget kaffe. De talte ikke meget om døden. De nød samværet og vennerne. Det blev en god og rund tid.

KONFIRMANDINDSKRIVNING Søndag d. 29. august er der indskrivning i Storvorde Kirke kl. 10.30. Medbring derfor enten dåbs- eller navneattest. Mangler I attesten, kan præstesekretær Lone Skovgaard kontaktes på tlf. 98 31 88 08 eller pr. mail: lsje@km.dk Til indskrivningen skal I tilkendegive hvilken dag og kirke, hvor I ønsker konfirmanden skal konfirmeres i. Til gudstjenesten bliver søndagens salmer akkompeneret af et rockorkester. www.storvorde-sejlflod.dk

3


Børnegudstjeneste Søndag d. 5. september kl. 14 i Sejlflod Kirke

Medvirkende: Kristian Krebs (basbaryton), Jens Jagd (tenor) og Rikke Kursch (orgel)

Medvirkende: Tine og Thomas Tine Mynster og Thomas H. Lennert har skrevet tekster og sange til en række fortællinger fra Biblen. Denne søndag handler det om ”Den barmhjertige samaritaner” (fortællingen om barmhjertighed), og Tine og Thomas er klædt ud og synger og spiller sig gennem fortællingen. Musik og tekst er skrevet, så nutidens børn kan forstå og forholde sig til det, de oplever.

Denne aften får vi lejlighed til at høre vores kirkesanger i Storvorde Kirke, Kristian Krebs, udfolde sig. Han og Jens Jagd vil synge sange og duetter af nordiske komponister som C.E.F. Weyse, Gunnar Wennerberg, P.E. Lange-Müller m.fl. Ved orglet sidder Rikke Kursch, som vil akkompagnere sangerne og spille værker af bl.a. Niels W. Gade og Carl Nielsen.

Alle børn er velkomne, og tag gerne jeres far og mor med! Høstgudstjenester Søndag den 26. september er der høstgudstjenester i kirkerne: Sejlflod Kirke kl. 10.30 og Storvorde Kirke kl. 9.00. Man er meget velkommen til at bringe afgrøder i form af f.eks. bær, blomster, frugt, marmelade og honning ind i kirken til at pynte med. Efter gudstjenesten i Sejlflod Kirke er der auktion til fordel for Kirkens Korshær og Kofoeds Skole. Nordiske sange og duetter Onsdag d. 13. oktober kl. 19.30 i Storvorde Kirke

4

Halloweengudstjeneste Søndag, den 31. oktober kl.18.30 i Sejlflod Kirke Traditionen tror afholder vi en børne- og ungdomsgudstjeneste med halloween som tema. FDF medvirker ved gudstjenesten. Der er opstillet græskarhoveder med lys i. Jeppe & Johannes Torsdag, den 4. november kl. 19 i festsalen på Tofthøjskolen Medvirkende: Fhv. skoleinspektør Samuel Frederiksen og sognepræst Troels Laursen

inspiration.

Jeppe (Aakjær) og Johannes (V. Jensen) kom fra hver sin side af Limfjorden. De var gode venner og kollegaer til fælles

MENIGHEDSBLADET


...også på Tidligere skoleinspektør fra Louns-Alstrup Skole, Samuel Frederiksen og sogneog sygehuspræst Troels Laursen vil lede publikum gennem aftenen med fællessang, oplæsninger på dialekt og fortællinger. En aften for sanger- og lattermusklerne! Alle Helgens gudstjeneste Søndag, den 7. november i begge kirker

Kirke kl. 9.

Alle Helgens søndag markeres med to gudstjenester: Storvorde Kirke kl. 10.30 og Sejlflod

Vi mindes på denne dag de mennesker, som vi har mistet her i sognene eller som er blevet begravet/bisat fra en af kirkerne siden sidste års alle helgen. Vi mindes de kære ved at læse navnene op på dem. Efter gudstjenesten får hver familie en rose til at lægge på gravstedet. Juletræstænding & adventsgudstjeneste Søndag, den 28. november kl. 15.30 i Storvorde Kirke Kl. 15 tændes juletræet på pladsen foran Storvorde Kirke. FDF byder på æbleskiver. Derefter er alle velkomne til adventsgudstjeneste i kirken kl. 15.30. Det er en dejlig tilbagevendende tradition. Kom og vær med! Flaglauget, FDF og kirken står bag arrangementet. ”Vi synger julen ind” Tirsdag d. 30. november kl. 19.30 i Sejlflod Kirke

www.storvorde-sejlflod.dk

Medvirkende: Kirkernes Kor Kom og hør Storvorde og Sejlflod Kirkers kor, som denne aften vil synge adventsog julesange. Kom og syng med på de kendte salmer, som hører denne tid til! Julekoncert Onsdag d. 8. december kl. 19.30 i Storvorde Kirke Medvirkende: Tina Siel, akkomponeret af Tine Lilholt (fløjte) og Knud-Erik Thrane (piano) Sang, fløjte og klaver kommer til at lyde i Storvorde Kirke denne decemberaften. Medvirkende er Tina Siel, som er kendt for sin fine sangstemme og flere cd-udgivelser. Tillige Tine Lilholt, fløjte, som ofte forbindes med sin medvirken i Lars Lilholt band. Tina og Tine akkompagneres af pianist Knud-Erik Thrane, og mon ikke blandingen af traditionelle julesalmer og nyere julesange bliver en smuk optakt til julen? Kirkernes kor På grund af ombygning af konfirmandstuen er korprøverne flyttet til Storvorde Kirke, hvor vi øver hver tirsdag kl. 14 – 14.45.

5


Solbeskinnet tur til Frederikshavn

Tekst & fotos: Merete Aarup-Kristensen

ørdag den 29. maj var en dejlig forsommerdag med høj dybblå himmel og en let sommerbrise – stik modsat dagen inden og dagen efter, som begge var råkolde og regnfulde. At vejret netop denne lørdag skulle blive så dejligt, var umuligt at forudse, da turen blev planlagt i efteråret. Men heldigt var det for de 29 sognebørn, der havde valgt at deltage i menighedsrådenes årlige sogneudflugt. Første mål for turen var den meget specielle Strandby Kirke beliggende i den idylliske fiskerby ved Frederikshavn. Kirken er tegnet af den berømte Aalborg-arkitekt, Jacob Blegvad, som havde den romanske byggetradition i tankerne, da han tegnede denne enkle kirke med form som et æg med den smalle ende med alteret pegende mod øst og den brede ende med det opadstræbende tag mod vest. Kirkesangeren fortalte os bl.a. om kirkens tilblivelse: to søstre i Strandby, Johanne og Grethe Nørgaard, skænkede en grund til opførelse af kirken som blev bygget i 1965 – 66. Herefter gik turen til Cloostårnet, som med sine 60 meters højde hæver sig 160 meter over havet. Tårnet blev indviet i 1962 og har siden stået som vartegn for Frederikshavn. Fra udsigtsplatformen kan man i klart vejr som i lørdags se til Skagen i nord, Rubjerg Knude i vest, Jyske Ås i syd og Læsø i øst. De fleste af turdeltagerne, som havde valgt at nyde udsigten fra toppen af tårnet, tog elevatoren, men

6

enkelte friske – blandt andre vores sognepræst – tog de mere end 300 trappetrin i skarpt trav. Herefter havde alle samlet god appetit til det bugnende kaffebord på Restaurant Møllehuset, som er et af de ældste huse i Frederikshavns udkant, da det kan dateres tilbage til omkring 1748. I den nye del med den pragtfulde udsigt gennem de store panoramavinduer til den smukke forsommerskov og Bangsbo Å, som løber lige forbi, smagte kaffen og det lækre bagværk ekstra godt. Nu var der samlet ny energi til næste og sidste udflugtsmål, Bangsbo Museum. De mest lette til bens tog turen til fods gennem den smukke museumspark. Resten blev kørt med bus. I den smukke hovedgård, som første gang nævnes i et brev dateret den 13. april 1364, er der bl.a. indrettet en by- og lokalhistorisk samling samt en almue- og klunkestue. Museumsdirektøren, som modtog os på den gamle gårdplads, fortalte om bygningernes interessante og omskiftelige historie. Inden døre gav han os en levende beretning om livet på herregården med dens skiftende ejere, som blandt deres mange gæster i tidernes løb kunne tælle store kulturpersonligheder. Ved 17-tiden gik turen atter mod StorvordeSejlflod. En dejlig dag med mange spændende oplevelser og indtryk og hyggeligt samvær nærmede sig sin afslutning.

MENIGHEDSBLADET


rods morgenens høje tordenskrald og kraftige regnskyl sluttede dagen med en helt renfejet klar blå himmel med sommerlige temperaturer og en let brise. Et perfekt vejr til forsommerens store arrangement med deltagelse af stort set alle foreninger i Storvorde-Sejlflod. Et farverigt skue var pladsen foran Storvorde Kirke, hvor rødt og hvidt var det mest dominerende. Omkring 400 deltagere kunne optoget mønstre med otte flotte foreningsfaner i spidsen. Imponerende så det ud, da FDF’s tamburkorps satte i med festlig marchmusik som tegn til, at fanebærerne kunne føre an. Med politieskorte bevægede optoget sig mod FDF-anlægget i Sejlflod, hvor der var gjort klar til aftenens arrangementer. Første punkt på programmet var en festlig udendørs gudstjeneste, hvor sognepræst Niels Lassen prædikede over Dannebrogs symbolværdi – den røde dug med det hvide kors, hvor den vandrette bjælke symboliserer menneskenes liv fra fødsel til død og den lodrette forbindelsen til det guddommelige. Herefter var der opvisning af GIF’s dygtige springgymnaster, som endnu engang viste et flot veldisciplineret program med bl.a. imponerende spring.

F

Disse afløstes af folkedanserne, som i festlige egnsdragter og akkompagneret af tre spillemænd gav eksempler på en kulturarv, som nok mest dyrkes af den ældre del af befolkningen. For de yngste var fodbold- og håndboldmålene samt BMX-cyklerne nok mere attraktive – ligesom snobrødsbagningen, som FDF’erne stod for. Noget, som faldt i alles smag, var byens fruers bugnende kageudbud, som trods rigelige mængder hurtigt fik ben at gå på, nydt til enten saftevand eller kaffe. Det festlige arrangement, som styrker sammenholdet og fællesskabet i vores to byer, sluttede med, at FDF’s flag blev taget ned under afsyngning af FDF’ernes flagsang. – Endnu engang var vores nationale samlingspunkt – Dannebrog – blevet fejret med manér. Tekst: Merete Aarup-Kristensen Fotos: Søren Meng Sørensen og Merete Aarup-Kristensen

Se flere billeder på hjemmesiden: www.storvorde-sejlflod.dk --> “Menighedsbladet” www.storvorde-sejlflod.dk

7


ARMADILLO

Når mennesker går i krig vis man skulle bede en almindelig filminteresseret om at nævne tre filmtitler, som han eller hun enten kunne huske at have set eller skulle se, så er dokumentarfilmen ”Armadillo” sikkert iblandt dem. For sjældent har en dokumentarfilm gjort et så stort indtryk på snart sagt alle. Lige fra den unge biografgænger – i kammeraters lag, familien eller bare kæresten ved siden af – og så til filmanmeldere, politikere og naturligvis dem, som hele filmen drejer sig om. De udstationerede i den afghanske Helmandprovins. Vi følger som udgangspunkt to af soldaterne – Mads og Daniel – men møder også de andre på basen i Afghanistan, herunder ”Ølby” og delingsføreren Rasmus, som undervejs bliver såret af en vejsidebombe og må en tur hjem på Rigshospitalet for at blive opereret, inden han vender tilbage til ”Armadillo” tre måneder efter atter fuld af kampmod. Adrenalinen bruser rundt i kroppen på soldaterne. Spændingen, kampgejsten og modet lyser ud af dem alle, men de lærer hurtigt, at man har et kammeratskab, hvor man står sammen i tykt og tyndt. Undervejs viser filmen på en skræmmende realistisk måde, hvordan stilhed og ingenting

8

på en bar mark kan blive til en infam larm og kaos på blot et splitsekund. Man lærer, at modstanderen ikke ligger på den lade side, og man skal være oprigtig varsom, når man bevæger sig i et ukendt terræn. Spændingen afløses snart af hævntørst, da en dansk soldat fra en nærliggende base bliver dræbt, og det er her, hvor man kan konstatere, at filmens hovedpersoner får vendt deres indre opfattelse af, hvem modstanderen i virkeligheden er. Hadet bliver senere symboliseret af en tøjdukke bygget op af et kosteskaft, håndklæder og et tæppe – forestillende en Taliban-kriger, der efterfølgende brændes af. Soldaterne får herved afløb for de frustrationer og den vrede, som præger dem. I filmens slutning fokuseres på ”overgangen” fra sammenholdet, kammeratskabet og kampene i Afghanistan og til den mere stille og fredelige hverdag i Danmark. En hverdag, der afslører, at man ikke bare kommer hjem og går i gang med noget andet. Slutteksterne afslører da også, at flere af dem har planer om at vende tilbage til Afghanistan i 2011. 80.000 danskere har indtil videre set ”Armadillo” i sammenlagt over 40 biografer landet rundt. ”Armadillo”-lejren hedder i dag ”Budwan”.

Tekst: Christian H. Paulsen • Fotos: Lars Skree/Nordisk Film

MENIGHEDSBLADET


Tekst: Poul Heise og Claus Johannsen, fmd. for hhv. Storvorde og Sejlflod menighedsråd Fotos: Merete Aarup-Kristensen

fter afholdelse af licitation over sognegården i marts måned kunne menighedsrådene indstille laveste afgivne bud til Aalborg Østre Provsti. Byggeudgifter i alt inklusiv moms kr. 10.100.000,00. Licitationsindstillingen er godkendt af Aalborg Østre Provsti. Til finansiering af projektet har Aalborg Stift bevilget lån i stiftsmidlerne. Bygningsentreprisen udføres af Egon Christensen A/S Godthåb, installationsentreprisen af Nøddelund VVS A/S Nørresundby. Efter påske begyndte bygningsentreprenøren indretning af byggeplads til den kommende sognegård, omlægning af vand og kloakledninger, nedtagning af tagplader, isoleringsmaterialer mm. Herefter tog den store maskine fat med nedbrydning af murværk, gulve og fundamenter, og efter få dage var grunden ryddet og gjort klar til byggeriet af den kommende sognegård etape I. Byggeriet skrider planmæssigt frem. Det har dog vist sig mere kompliceret end først antaget i praksis at udføre sammenbygningen af sognegården etape I med administrationsfløjen etape II. Menighedsrådene har derfor efter drøftelser med byggeledelsen besluttet at inddrage etape II i byggeriet på nuværende tidspunkt. Derfor blev der, som mange har bemærket, i juli måned udført en delvis nedbrydning af etape II for at lette udførelsen af tagkonstruktionen i sognesalen , der skal afbæres på ”resterne” af murværket fra den gamle præstegård. Den forcerede fremrykning har den positive konsekvens, at hele sognegården forventes at stå færdig til maj 2011. Det var oprindelig planen, at etape II først skulle udføres, når etape I er færdig kort efter nytår. Inddragelse af etape II på nuværende tidspunkt medfører, at aktiviteterne flyttes til andre lokaler. Præstekontoret er flyttet til præstegården, sekretærfunktionen udføres fra præstekontoret i Romdrup/Klarup, konfirmandundervisningen bliver på Tofthøjskolen, kirkens kor øver i kirken, menighedsrådsmøderne afvikles på Sejlflod Hotel eller i FDF’s kredshus, og øvrige aktiviteter vil blive annonceret i Østhimmerlands Folkeblad og på www.storvorde-sejlflod.dk. Sognepræsten og sekretærens træffetider er de samme som hidtil. Der henvises til kontaktoplysningerne bagerst i kirkebladet og www.storvorde-sejlflod.dk.

www.storvorde-sejlflod.dk

9


Kirkelige handlinger Sejlflod Kirke

Storvorde Kirke

Døbte: 9. maj: Aleksander Visti Poulsen 30. maj: Silke Katrine Damsgaard, Simon Nørtved Lindholm Christensen 6. juni: Benjamin Sthyr-Nielsen 20. juni: Freja Villadsen Rohde, Alberte Friis Thomsen

Vielser: 15. maj: Marianne Buus Christensen og Kim Christensen 5. juni: Anja og Rasmus Dahl Jensen 12. juni: Janni Sofie og Michael Drejer Simonsen

Bjerg

Døbte: 25. april: Maja Handskemager Vibæk 27. juni: Villads Præstmann

Kirkelige velsignelse: 3. juli: Dorthe og Ulrik Nielsen Begravede og bisatte: 27. april: Arrild Aagaard Nielsen 15. juli: Ellen Jensen

Kirkelige velsignelse: 3. juli: Laila og Jens Peder Bjerg Begravede og bisatte: 2. juni: Allan Hans Andersen 17. juni: Jimmy Rosenkilde Olsen 19. juni: Ole Grønborg Christensen

Gudstjenester på Storvorde Plejecenter

Flg. onsdage kl. 14 er der gudstjeneste JB = Jan Brogaard NL= Niels Lassen *)Ældregudstjeneste i Storvorde Kirke 1. september JB 15. september NL* 29. september JB

10

27. oktober JB 10. november NL 24. november JB

MENIGHEDSBLADET


Storvorde-Sejlflod Pastorat Sognepræst Niels Lassen (kbf) Tofthøjvej 37 B, 9280 Storvorde Tlf.: 98318470 - Fax: 96779176 E-mail: ncsl@km.dk Præsten træffes ikke om mandagen.

Præstesekretær Lone Skovgaard træffes på tlf.: 98318808: Mandag 13 - 16 Fredag 9 - 12 - eller på e-mail: lsje@km.dk

Adresser: Storvorde Menighedsråd

Storvorde Kirke

Kirkeværge Søren Holm Nielsen, Charlottevej 20, Storvorde, tlf.: 98318375.

Graver Erik Bæk, Kærsholmsvej 24, Mou, tlf.: 29265015.

Sejlflod Menighedsråd

Sejlflod Kirke

Kirkeværge Laila Sølver, Vigen 31, Sejlflod, tlf.: 29414036.

Graver Lone Bank, Stadionvej 32, Gudumholm, tlf.: 20484142.

Begge menighedsråd

Begge kirker

Formand Poul Heise, Karensvej 1, Storvorde, tlf.: 98317689.

Formand Claus Johannsen, Gadekærsvej 35, Sejlflod, tlf.: 98316382.

Ekstern kasserer Berit Pedersen, Gadekærsvej 11, Sejlflod, tlf.: 98316651.

Kirkesanger Kristian Krebs, Urbansgade 45, 1., Aalborg, tlf.: 24625208.

Kirkesanger Rikke Elmo Böenche, Knuden 76, Gistrup, tlf.: 31727222.

Organist Birgitte Søndergaard, Kronen 3, Gistrup, tlf.: 98323962.

Bestilling af dåb og vielser eller hvis du vil ændre navn eller måske står og mangler en ny attest: Så ret venligst henvendelse til præstesekretær Lone Skovgaard på tlf. 98 31 88 08 (træffes mandag 13-16 og fredag 9-12) eller på e-mail lsje@km.dk

www.storvorde-sejlflod.dk

11


GUDSTJENESTELISTE Storvorde

Sejlflod

29/8

13. søn. efter trinitatis

10.30 - Konfirmandindsk.

9.00

5/9

14. søn. efter trinitatis

10.30

14.00 Børnemusikgudstj.

12/9

15. søn. efter trinitatis

Ingen

9.00 Hanne Skjesol

19/9

16. søn. efter trinitatis

10.30

9.00

26/9

17. søn. efter trinitatis

9.00 Høstgudstj.

10.30 Høstgudstj.

3/10

18. søn. efter trinitatis

10.30

9.00

10/10

19. søn. efter trinitatis

9.00

10.30

17/10

20. søn. efter trinitatis

10.30

Ingen

24/10

21. søn. efter trinitatis

Ingen

9.00 Hanne Skjesol

31/10

22. søn. efter trinitatis

10.30

18.30 Halloween

7/11

Alle Helgens søndag

10.30

9.00

14/11

23. søn. efter trinitatis

Ingen

10.30 Kirkefrokost

21/11

Sidste søndag i kirkeåret

9.00 Jan Brogaard

Ingen

28/11

1. søndag i advent

15.30 Adventsgudstj.

10.30

5/12

2. søndag i advent

10.30

Ingen

Menighedsrådsmøder

Fællesmøde: 26. oktober + 24. november kl. 19. Storvorde: 23. september kl. 19. Sejlflod: 28. september kl. 19. Dagsordener og referater kan altid læses på hjemmesiden: www.storvorde-sejlflod.dk --> Menighedsrådet.

Gudstjenestelisten opdateres altid og løbende på www.storvorde-sejlflod.dk Konfirmation: 2011: A-klassen: 20. maj, B-klassen: 22. maj, evt. C-klasse: 15. maj. Se flere datoer for kommende konfirmationer på www.storvorde-sejlflod.dk

Kirkebil:

Der ringes til Aalborg Taxa - 98101010 dagen før. Det er gratis, og alle kan benytte ordningen til ethvert arrangement i kirkens regi. Firmaet råder over handicapvenlige biler. Husk dette ved bestillingen. Udgivet af Menighedsrådene i Storvorde og Sejlflod Sogne. Red.: Christian H. Paulsen (layout), Merete Aarup-Kristensen og Niels Lassen (ansvarshavende). Tryk: Ecco Print A/S, Hirtshals. Deadline for næste nummer: 1. november 2010. Al redaktionel stof sendes som altid - til sognepræsten.

MENIGHEDSBLADET 4/2010  
MENIGHEDSBLADET 4/2010  

Kirkeblad for Storvorde-Sejlflod Pastorat