Page 169

Od roku 2006 jsme vedeni jako akciová společnost a jsme certifikováni pro „provádění technických a biologických rekultivací“, „komunální služby“, “ozeleňování a údržba silnic“. Činnost společnosti o realizaci zemních prací jsme rozšířili o čtyři roky později. V souvislosti s tím dochází k výraznému investování do nových mechanizačních prostředků. V té době se společnost po provozní stránce dělí na 4 střediska: Ozeleňování a údržba silnic, Rekultivace, Komunální služby a Zemní práce. Dále jsme vybudovali vlastní servisní středisko, které zabezpečuje kompletní servis veškerého mechanizačního vybavení společnosti, čímž dochází k téměř absolutní servisní nezávislosti.

V dalších letech začínáme plně využívat změn ve struktuře řízení společnosti a realizujeme ve větším množství zakázky po celém území České republiky. Od minulého roku fungujeme ve třech samostatných divizích: REKULTIVACE, SILNICE a SLUŽBY. Ze současnosti mi dovolte hlavně poděkovat mým nejbližším kolegům, kteří se mnou žijí tento příběh skoro od samého začátku a mají zásadní podíl na tom, kde se společnost H-REKULTIVACE, a.s., nachází dnes. Ne vždy to bylo jednoduché, a tím mám na mysli i svou osobu včetně mých velmi vysoko položených cílů, které by bez nich byly jen těžko dosažitelné. Nyní společnost stojí na pevných ekonomických základech, dlouhodobých obchodních vazbách, moderním technickém vybavení a zkušenostech velkého týmu kolegů odborníků. Naše budoucnost bude vycházet z naší historie a z motta „DĚLÁME TO JINAK“. MARCEL HOLEČEK

Ten co to už 22 let dělá jinak

WWW.H-REKULTIVACE.CZ

SLUŽBY

Počátek společnosti se začal psát, když jsem já, jako fyzická osoba, začal získávat první zkušenosti v oboru lesnických rekultivací. Dvě vysloužilé Škody 1203, kosy, krumpáče a motyky byly první stavební kamínky. Z dnešního pohledu je to úsměvné, ale šlo především o velké odhodlání něco dokázat a především to DĚLAT JINAK. V roce 1998 tak vzniká společnost H-REKULTIVACE, a s tím začíná i budování kvalitního týmu řídících pracovníků, o které se společnost může, jak se v budoucnu potvrdí, opřít po celou dobu své dosavadní existence.

S příchodem roku 2012 pořizujeme a kompletně přestavujeme nový areál společnosti, taktéž rozšiřujeme tým řídících a administrativních pracovníků. Z dnešního pohledu mohu zcela zodpovědně konstatovat, že nás tento krok zásadně posunul k možnosti „hrát 1. ligu“.

REKULTIVACE

dovolte mi, jakožto zakladateli společnosti H-REKULTIVACE, nahlédnout krátce do historie, zrekapitulovat současnost a zamyslet se nad budoucností.

SILNICE

Vážení čtenáři, vážené čtenářky,

Profile for Menhouse

Menhouse No. 18  

Osmnácté vydání magazínu Menhouse si o tématický název Summertime vyloženě říkalo. Okolo nás je spousta vášně, vše je sluncem zalité a přímo...

Menhouse No. 18  

Osmnácté vydání magazínu Menhouse si o tématický název Summertime vyloženě říkalo. Okolo nás je spousta vášně, vše je sluncem zalité a přímo...

Profile for menhouse