Page 1

INTERaegon

jaargang 29 I mvo special I november 2012

Verantwoord beleggen zonder poeha Stoelen, auto’s, afval: alles steeds groener

Martijn Koopmans:

‘We helpen Bikkel Tessa haar eigen bedrijf te starten’ interaegon

I1


als je het mij vraagt

Maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid in ontwikkeling Sjors Heijnen Strategisch inkoper bij AEGON

“Ik vind het logisch: als wij maatschappelijk verantwoord willen werken, dan verlangen we dat ook van onze leveranciers. Dit is ook wat onze klanten verwachten. Daarom zijn we nu bezig met het ontwikkelen van een Maatschappelijk Verantwoord Inkoopbeleid (MVI). Dit beleid sluit aan op de visie van AEGON en op onze gedragscode. Maar ook internationale richtlijnen en risicobeheersing zijn een onderdeel van dit beleid. We willen immers voorkomen dat een leverancier negatief in het nieuws komt. Waar mogelijk gebruiken we de richt­­lijnen voor maatschappelijk verantwoord ­­beleggen, bijvoorbeeld voor de criteria voor toetsing en monitoring van leveranciers. De nadruk ligt op het kennen van onze leveranciersketen. En op het samen met onze leveranciers behalen van onze gezamenlijke MVO-doelen. Een voorbeeld is ons contract met de uitzendbureaus. Daarin is een uitgangspunt dat we mensen met een arbeidsbelem­­ mering, bijvoorbeeld chronisch ziek of ­­gehandicapt, aan werk helpen. Een ander tastbaar voorbeeld is het verkorten van de betalingstermijn van AEGON. Een leverancier die een goed product of dienst levert verdient een snelle betaling. Eind dit jaar ronden we het beleid af, volgend jaar kunnen we het implementeren. Het ontwikkelen van een MVI-beleid geeft mij energie. Ik vind het mooi dat ik een bijdrage kan leveren om deze verandering binnen AEGON in gang te zetten.”

2 I interaegon

Jeroen van Kooten

‘Ik vind het mooi dat ik bijdraag aan maatschappelijk verantwoord inkopen.’


inhoud Colofon Medewerkersblad voor AEGON Nederland November 2012 29e jaargang Verschijnt 6x per jaar.

MVO special november 2012

8

en verder 7 Verantwoord beleggen zonder poeha

Mijn MVO

18 Van A naar B kán nog duurzamer

E- mail redactie: redactie@aegon.nl

20 Echt contact

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/ of overgenomen zonder schriftelijke toestemming. Alle genoemde gegevens zijn onder voorbehoud. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

22 Gezond en gelukkig bij AEGON 26 David Nieborg: ‘Bewijs dat je het wél goed doet’ 28 Steeds groener; de faciliteiten in beeld

Hoofdredacteur: Jan Driessen Bladmanager: Lee Bourke Redactie: Nancy Olthoff, Jacco ­­Verbrugge

30 Korte berichten

Fotografie: Laurens Aaij, Martin Dijkstra, Hollandse Hoogte, Jurgen Huiskes, Jeroen van Kooten, Theo Smit, Timo Sorber, Andreas Terlaak, Tzenko, Ton Zonneveld Bladconcept en eindredactie: Maters & Hermsen Journalistiek, Leiden Artdirection en vormgeving: Maters & Hermsen Vormgeving Drukwerkbegeleiding: Cendris Print Management Lithografie: Mark Boon Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Pictoright te Amsterdam, c/o Pictoright Amsterdam 2008.

rubrieken 2 als je het mij vraagt 4 Klant aan de lijn

12

5 De Stand 6 Marjolein over MVO

Marco Keim: ‘Intentie moet zuiver zijn’

14 lunchen met 15 AEGON round up 15 Inktvraat

16

31 fan Piet is fan van duurzame energie opwekken 32 klant in beeld

Hulp bij administratie interaegon mvo special

I3


kort

1%

Klant aan de lijn René van den Heuvel Medewerker Pensioenafdeling Consumenten Service Pensioen

FairShare -concept ­­betekent dat je 1% ­­bovenop het netto sportsponsorbudget reserveert voor gehandicapten‑ sport. AEGON is de ‘founding partner’ van 1% FairShare. Inmiddels besteden 34 grote bedrijven in Nederland 1% van hun sportsponsorbudget aan gehandicapte sporters. ®

Wat doe je precies? “Ik beantwoord telefonisch vragen van ­­pensioendeelnemers, ik voer ongeveer vijftig gesprekken per dag. En soms beantwoord ik ook schriftelijk pensioenvragen.”

zorgsparen In maart 2012 introduceerden Menzis en AEGON Zorgsparen. Beide partijen zien maatschappelijke ontwikkelingen zoals zorgkosten die toenemen en een overheid die zich steeds meer terugtrekt. Met Zorgsparen kunnen mensen bewust een keuze maken om te sparen voor hun zorg voor later. Klanten van Menzis ­­krijgen een inkoopvoordeel.

4 I interaegon

Speelt MVO een rol in je werk? “Ik doe mijn werk zo goed mogelijk. Ik ben in de gesprekken eerlijk en duidelijk over de pensioenen van de mensen die bellen of schrijven. Dat hoort bij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, vind ik.” Waarderen de bellers dat? “Soms belt een klant heel emotioneel, ­­razend soms. Dan kun je veel over je heen krijgen.

Het is dan fijn als je hem rustig kunt krijgen door zelf kalm te blijven en geduldig te ­­luisteren. Het leukst is het als je inhoudelijk nog een advies of een tip kunt meegeven, zodat een klant uiteindelijk ophangt met een goed gevoel. Als dat gebeurt, waardeert een deelnemer dat.” Vertel je wel eens over MVO bij AEGON? “In sommige gesprekken kan ik me dat wel voorstellen. Ik vind dat klanten en relaties meer moeten zien, horen en het liefst ook voelen wat we op het gebied van MVO doen. Dat kan dan weer de kiem leggen voor nieuwe initiatieven. Daar winnen we allemaal bij.”


de stand

In cijfers Een voltijds personeelslid dat wekelijks gemiddeld één dag vergadert, bespaart 20% energie als hij of zij de computer volledig uitschakelt tijdens die vergadermomenten. Het gemiddelde verbruik van een computer, afhankelijk hoe intensief je hem gebruikt en welke (rand-)apparatuur je gebruikt, is 180 kWh (ongeveer 45 euro) per jaar. Een gemiddelde koelkast van drie jaar oud verbruikt 300 kWh per jaar

Ruim 100 collega’s tekenen sponsorcontract

Andreas terlaak

Eind juni verlengde AEGON het sponsorcontract met het VUmc Alzheimercentrum met een periode van vijf jaar. De ondertekening had een feestelijk tintje, te meer omdat het dit jaar tien jaar geleden was dat het sponsorschap begon. Wiesje van der Flier, hoofd Onderzoek van het VUmc Alzheimercentrum, praatte de aanwezigen bij over de activiteiten en onderzoeksresultaten. De tragiek van deze ziekte schuilt in het feit dat patiënten steeds minder in staat zijn bewust een keuze te maken. Bewust keuzes maken is juist de essentie van AEGON. We streven ernaar onze producten en communicatie zo duidelijk mogelijk te maken, zodat klanten in staat zijn goede keuzes te maken. Vanuit die gedachte wil AEGON blijven investeren in onderzoek naar deze ziekte. Medewerkers konden het sponsorcontract ter plekke symbolisch ‘meeondertekenen’. Daarmee onderschreven ze de belofte om waar mogelijk, in contact met klanten en relaties het onderwerp Alzheimer en AEGON ter sprake te brengen. Dit leverde circa honderd handtekeningen op. Tijdens de ondertekening waren filmpjes te zien waarin AEGON-medewerkers vertelden over hun ervaring met de ziekte van Alzheimer. Bijvoorbeeld omdat een familielid aan deze ziekte lijdt. Deze filmpjes zijn nog steeds te zien op AEGONNet en op de website van AEGON (Over AEGON, Sponsoring). Het onderwerp Alzheimer kwam de afgelopen periode op meer manieren aan de orde, zowel bij medewerkers als bij klanten en relaties. Er waren bijvoorbeeld 4000 exemplaren van de aangrijpende roman ‘Ik mis mezelf’ beschikbaar. Het boek doet op indringende wijze verslag van de lijdensweg van een Alzheimer-patiënte. Ook bezocht een aantal AEGON-collega’s op Wereld Alzheimerdag het Alzheimercentrum.

 it een uitgevoerd ‘carbonfootprint’-onderzoek bij de U AEGON-vestigingen is gebleken dat het papierverbruik 1% omvat van onze totale CO2 -uitstoot. Het papierverbruik is in 2011 met 6% gedaald  it onderzoek van TNO blijkt dat een fietsende medewerker U per jaar 1 dag minder verzuimt In Nederland bestaan ongeveer 100 keurmerken op het gebied van milieu, dierenwelzijn en eerlijke handel. De gemiddelde Nederlander denkt dat het er 9 zijn  oon-werkverkeer, bezoekersverkeer en zakelijk verkeer W zorgt voor 60% van de CO2 -uitstoot van AEGON. De CO2 -uitstoot is gemiddeld 126 gram per autokilometer en 35 gram per treinkilometer, dus reizen met de trein loont  et aandeel hernieuwbare energie in het totale H Nederlandse verbruik van energie nam toe van 3,8 procent in 2010 naar 4,3 procent in 2011 De totale hoeveelheid afgevoerde afvalstoffen van de drie AEGON-vestigingen is met 16% gedaald ten opzichte van 2010 In Nederland maken iedere dag 5 miljoen fietsers 14 miljoen fietsritten. Daarmee voorkomen ze dagelijks de uitstoot van 7000 ton CO2  e populatie van het VUmc Alzheimercentrum, waarvan D AEGON hoofdsponsor is, toont dat Alzheimer geen oudemensenkwaal is: tweederde van de patiënten is 65 jaar of jonger. Meer dan tweederde van de patiënten die verwezen worden naar het Alzheimercentrum komt van buiten Amsterdam Vorig jaar steeg het aantal MKB-bedrijven dat in meer of mindere mate met MVO aan de slag is al tot 60%. De verwachting is dat het aantal bedrijven aangesloten bij MVO Nederland zal toenemen tot 2500 eind 2012. 38% van de Nederlandse bedrijven legt zich ondanks de economische crisis juist méér toe op MVO Bronnen: Blik op MVO, een MVO-trendrapport van MVO Nederland, Aegon Milieujaarverslag 2011, Aegon.nl, Duurzaamnieuws.nl, Duurzaammkb.nl, Oxfamwereldwinkels.be

interaegon

I5


marjolein over mvo

Wat gebeurt er buiten AEGON? Hoe kijkt de buitenwereld naar de MVO-inspanningen van AEGON? Indexen en ranglijsten geven een aardig inkijkje. Duurzaamheidsexpert Mike Mansfield van AEGON zet de meest toonaangevende op een rijtje. De Dow Jones Sustainability Index (DJSI) indexeert internationaal toonaangevende ondernemingen die duurzaamheid centraal stellen in hun beleid. De DJSI gebruikt de zogenaamde ‘best-of-sector methode’; er wordt niet gekeken naar absolute scores, maar naar relatieve scores ten opzichte van branchegenoten. Mike: “We hebben onze plek in de DJSI World Index behouden en zijn weer terug in de DJSI Europe Index na een jaar afwezigheid. De scores zijn niet openbaar, maar ik kan wel zeggen dat we tevreden zijn met onze prestatie. We hebben een flinke inhaalslag gemaakt, mede dankzij onze focus op medewerkersbetrokkenheid. Denk aan het talentontwikkelingsprogramma en ons transparante belonings­­beleid.” FTSE4Good legt bedrijven langs een absolute meetlat. Om in deze index opgenomen te worden, moeten bedrijven voldoen aan wereldwijd erkende standaarden voor verantwoord ondernemen. Mike: “De FTSE4Good is wereld­­wijd gezien een ­­belangrijke graadmeter voor duurzaamheid. AEGON is al jaren geleden in deze lijst opgenomen. Dat zal in 2012 niet veranderen.”

6 I interaegon

De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ont­­ wikkeling (VBDO) onderzocht dit jaar voor de vierde keer het beleggingsbeleid van 29 verzekeringsmaatschappijen die in Nederland actief zijn. Het gaat in deze benchmark dus primair om duurzaam beleggen. Mike: “Vorig jaar stonden we op plek acht, nu op plek vier. Daar zijn we trots op. Overigens is onze goede score puur een bijverschijnsel van de duurzame koers die we zelfstandig kiezen. Dat geldt voor alle lijstjes en indexen: daar in staan is geen doel op ­­zichzelf. Maar het bevestigt wel dat we op de goede weg zijn.” De Vigeo ASPI Eurozone Index selecteert 120 bedrijven uit de Eurozone die het beste score op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Mike: “Na een jaar afwezigheid zijn we opnieuw opgenomen in deze index, wat natuurlijk goed nieuws is. Deze index legt de nadruk op sociale factoren, zoals aandacht voor mensenrechten, personeelsbeleid en betrokkenheid bij de gemeenschap.” De Transparantie Benchmark wordt uitgevoerd door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en kijkt hoe transparant bedrijven zijn in hun verslaggeving over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Mike: “Vorig jaar stond AEGON op de achtste plek in het totale overzicht en scoorden we het beste van alle banken en verzekeraars. De resultaten van dit jaar worden in november openbaar gemaakt.”

Geen slagroom Met deze speciale uitgave van ons medewerkersblad INTERAEGON laten we zien dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) niet iets bijzonders is bij AEGON. Onze producten en diensten zijn in hun aard het invullen van een maatschappelijke verantwoordelijkheid: wij nemen bepaalde zorgen van mensen weg. En in de manier waarop we dat doen, kunnen we onze maatschappelijke verant­­ woordelijkheid verder invullen. Toen ik in de zomer van 2010 de vacature van ­­Programmamanager Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op ons intranet zag staan, was mijn eerste reactie: “Hèhè, eindelijk gaan ze iemand zoeken die aan dat dooie paard gaat sjorren”. Ik werkte op dat moment bijna tien jaar bij de communicatieafdeling van AEGON en werd met enige regelmaat ingeschakeld bij onderwerpen die te maken hadden met MVO. Als het moest deden we even aan MVO. Althans, dat was mijn beeld. Uiteindelijk bedacht ik dat mijn uitdaging zou kunnen zijn om beweging in dat dode beest te krijgen. En ik mocht dat ook gaan proberen. Al gauw bleek dat ik mij enorm vergist had. Bij AEGON gebeurt van alles op het gebied van MVO. We vinden het alleen best lastig om het aan elkaar en anderen te vertellen. En, eerlijk is eerlijk, we weten ook niet zo goed wat maatschappelijk verantwoord ondernemen is. Ik zal je de 37 definities besparen. Waar het in essentie op neer komt, is dat je als bedrijf verantwoordelijkheid neemt voor de invloed die je hebt. Niet alleen voor het ‘hier en nu’, maar ook over het ‘daar en later’. Deze special van INTERAEGON staat vol met ­­informatie over MVO en ervaringen van collega’s die er mee bezig zijn. Meestal zonder zich te realiseren dat het MVO is wat ze doen. En zo is het maar net: MVO is niet iets extra’s dat je af en toe doet omdat het moet. MVO zit ín je werk. Het is niet de slagroom, maar het paard. Pardon: de taart!

Marjolein Wester is programmamanager MVO bij AEGON Nederland. E-mail: mwesterbreed@aegon.nl


Verantwoord beleggen zonder poeha Duurzaamheid roepen is leuk, maar duurzaam doen is beter. Daarom heeft AEGON een verantwoord beleggingsbeleid. “Omdat de klant het wil en wij van onze maatschappelijke rol doordrongen zijn.”

“L

tzenko

aat ik het omdraaien: waarom zou AEGON niet maatschappelijk verantwoord beleggen? Bewezen is dat het rendement hieruit bovengemiddeld is. Maatschappelijk verantwoorde bedrijven zijn namelijk vaak ook bedrijfsmatig solide: veelal grote, ­­gevestigde bedrijven, die al transparant werken.” Niet alleen AEGON zelf wil maat­ schappelijk verantwoord beleggen, zo geeft Eric Rutten van AEGON Bank aan, ook de klanten vragen er om. Met ‘maatschappelijk verantwoord’ bedoelen we: verantwoord omgaan met maatschappij, milieu en bestu­ ring van het bedrijf. Hiervoor kijken we bij investerings­­ beslissingen naast de traditionele

­­ financiële criteria ook naar ESG-factoren. Deze letters staan voor ­­environmental, social en governance. ­­Risico’s en kansen op deze gebieden zijn ook van invloed op het financiële rendement. Ze variëren van energie­­verbruik, uitstoot van broeikas­­ gassen, verzuim, ­­ongevallen tot corruptie. Vroeger moest je iets doen of laten, wilde je maatschappelijk verantwoord zijn: naar een speciale winkel, bij een aparte bank, een hogere prijs betalen. Het wordt echter steeds normaler, ook bij AEGON. “Maatschappelijk verantwoord zit ook in investeringen die géén ‘groen’ label dragen”, zegt Eric, ook voorzitter van de interne commissie Verantwoord Beleggen. “Onze medewerkers zijn niet specifiek ‘groen’, maar zeker door­­ drongen van onze ­­maatschappelijke ­­verantwoordelijkheid.” Best in Class

Voor beleggingen kun je op een aantal manieren ‘maatschappelijk ver­ antwoord’ werken. De oudste manier is ‘uit­ sluitingen’: niet be­ leggen in bedrijven en sectoren die niet volgens bepaalde normen werken, of die ­­producten of dien­ sten leveren waarbij je niet betrokken wilt zijn. “AEGON past uitsluiting beperkt toe, maar kiest er vooral voor om met ­­bedrijven in dialoog te gaan om veranderingen ­­teweeg te brengen.

Dit noemen we ­­engagement”, vertelt Roger Wildeboer Schut, manager ­­Verantwoord Beleggen bij AEGON Asset Management. Een ander instrument om invloed uit te ­­oefenen heeft AEGON op aandeelhouders­­ vergaderingen, door goed geïnformeerd en kritisch te stemmen, en door mee te stemmen met duurzame voorstellen. Tot slot de eerder genoemde ESG-factoren: onze portefeuillemanagers en analisten beoordelen de investerings­­beslissingen ook aan de hand van deze factoren. ­­Daardoor kunnen we risico’s en kansen beter inschatten. Daarnaast heeft AEGON nu twee duurzame fondsen: het Duurzaam Index Aandelen Fonds en het Sustainable World Equity Fund. Hiervoor kiest AEGON bedrijven die de Dow Jones Sustainability Index se­ lecteert. Dit zijn de bedrijven die op basis van ESG criteria tot de beste tien procent van hun sector behoren (‘best in class’). Dit zijn, naast AEGON zelf, onder andere DSM, Philips, Heineken, en Air France-KLM. Ook biedt AEGON samen met Eneco Bron­ Sparen aan, een duurzame spaarregeling die ook volgens dit principe werkt. Eric Rutten wil komend jaar het aandeel maatschappelijk verantwoorde beleggin­ gen binnen het pakket van AEGON Bank (totaal: zeven miljard euro) uitbreiden. Dat kan natuurlijk alleen als de klant dat ook wil. Uiteindelijk zal het hele pakket “verantwoord” zijn. Volgend jaar moet een beleidsplan klaar liggen voor beleggingen per sector.

interaegon mvo special

I7


Directie足足secretaresse Monique Noorlander met directielid Edgar Koning (CFO).


Mijn MVO Martijn Koopmans (manager Klantenservice AEGON Bank) begeleidt via de Bart de Graaff Foundation een startende ondernemer. Sjoerd Meijer, schademanager Zwaar materieel & Techniek, fietste de Tour for Life voor Artsen zonder Grenzen. En Monique Noorlander (directiesecretaresse Directie AEGON Nederland) onthaalde buurtbewoners met een diner bij Resto VanHarte.

‘Even wachten met uitserveren, jôh’

ton zonneveld

Monique Noorlander, directiesecretaresse bij Directie AEGON Nederland, ­­onthaalde buurtbewoners met een ­­dinertje bij Resto VanHarte. “Resto VanHarte brengt mensen bij elkaar. Vrijwilligers koken voor buurtbewoners om sociale drempels weg te nemen en om ­­eenzaamheid te doorbreken. Het is een organisatie die in heel Nederland actief is, ook bij ons om de hoek in Mariahoeve. Ze nodigen buurtbewoners enkele malen per week uit voor een maaltijd à zes euro. Ik had er nog nooit van gehoord, geen idee dat zoiets ­­bestond. Maar ik was meteen enthousiast om ons teamuitje van Directie Nederland een MVO-tintje te geven. Dus hebben we afgelopen 20 september met elkaar staan koken voor buurtbewoners bij VanHarte. AEGON trakteerde hen op deze maaltijd. Om drie uur werden de directieleden vanuit een vergadering ‘gedropt’ bij het restaurant. Ze wisten hier van tevoren niets over. Ik zag

wel wat ‘Okee… waar ben ik nu?’-blikken, maar dat werd snel duidelijk na de briefing en taakverdeling. Een man of zes dook de keuken in met een professionele kok. ­­Opdracht: een driegangenmaaltijd klaar­­ maken voor 95 man – 75 buurtbewoners en 20 vrij­­willigers. Alles is vers bereid, met spullen uit de eigen moestuin.” AEGON-goodiebag “Vooraf aten we Italiaanse tomatensoep, een enorme pan – door onze directievoorzitter eigen­­handig gepureerd. Als hoofdgerecht zalm met een aardappeltaartje, en toe tiramisu. Een andere ploeg stortte zich op de opbouw van het restaurant, tafels en stoelen neerzetten, tafels dekken, gasten ontvangen, bedienen. Het was hard werken, maar het liep gesmeerd. En ook leuk om met een uitje normale patronen te doorbreken. Dat je tegen je baas kunt zeggen ‘Je moet nog even wachten met soep uitserveren, jôh’. Dat is toch hilarisch?

Wij aten zelf ook mee met de buurt­­bewoners. Die kwamen uit alle lagen van de bevolking. Veel ouderen, maar zeker niet altijd arm­­lastig. Veel buurtbewoners komen vaker bij ­­VanHarte, voor het gezelschap. Het was reuzeleuk. Er was een glaasje wijn, live muziek en we hadden een AEGON-­goodiebag voor alle gasten. De mensen waren ons echt dankbaar. Onze MVO-missie is geslaagd. Ik kreeg net een mailtje van Jeroen de Munnik (tot 1 oktober 2012 directeur Business Line Pensioen) hoe bijzonder deze avond was en hoe hij de passie van de vrijwilligers bewonderde. Mooie woorden. Zo voelt het voor mij ook. Zelf had ik geen ervaring met vrijwilligerswerk, maar het heeft me wel aan het denken gezet. Meer collega’s ­­hebben oren naar het idee. Weliswaar heb ik geen uitjes staan snijden met een van de directieleden – waar ik me zo op verheugde vooraf – maar het was super om eens iets heel anders te doen en absoluut voor ­herhaling vatbaar.” www.restovanharte.nl

interaegon mvo special

I9


mijn mvo

Afzien voor de Artsen

Na 130 kilometer kwam Sjoerd over de finish op de Cauberg in Valkenburg

Sjoerd Meijer, schademanager Zwaar materieel & Techniek bij AEGON, fietste de Tour for Life voor Artsen zonder Grenzen. “Met een club van zeven vrienden en twee begeleiders – de Toppers uit Twente – heb ik van 26 augustus tot en met 2 september de Tour for Life gefietst. Aan de wielertocht doen pelotons mee van maximaal negen man die minimaal vijftienduizend euro sponsorgeld meenemen. Het goede doel: Artsen Zonder Grenzen. Een fietstocht van Italië naar Limburg: 1300 kilometer en 19.000 hoogtemeters in 8 dagen. De tour gaat dwars door de Franse Alpen, de Vogezen, de Jura en de Ardennen naar Limburg. We zijn alle grote cols over gefietst die ook in de Tour de France zitten. Een week later was ik nog moe. Het fietsen was goed te doen, maar slapen ging minder. We zaten elke avond met duizend man op een camping, ik sliep meer niet dan wel.” 400 kilometer per week “De voorbereiding voor de Tour for Life begon in december. Met een club van zeven man reden we vanaf januari elke zaterdag een tocht van 150 tot 250 kilometer. Zelf fietste ik 400 tot 500 kilometer per week. Het sponsorgeld inzamelen kostte ook enorm veel tijd. Een website bouwen, bedrijven benaderen. We hebben op de meimarkt in Haaksbergen veel geld opgehaald, een Twents kabelbedrijf investeerde flink in ons. AEGON sponsorde onze fietsbroeken en 250 euro. In totaal hebben we 20.000 euro ingezameld voor Artsen Zonder Grenzen. Van de tour zelf was de tweede dag de zwaarste en de mooiste. We reden vier grote ‘pukkels’, onder andere de Col de la Croix-de-Fer: 4,5 kilometer recht de berg op. Afzien, maar de overwinning op jezelf maakt de beloning groot. Ik ben geen enkele keer afgestapt, behalve voor een lekke band. Soms had ik er zes achter elkaar. Het dieptepunt was de rit in de Vogezen. Het regende, het waaide en ik was niet lekker. Dan is het fietsen en niets meer om je heen zien, alleen de derailleur van de fiets voor

10 I interaegon mvo special

je. Je telt de minuten af. Die dag stopte een van onze rijders ermee. Hij zat erdoorheen.” Veel impact “De saamhorigheid in de groep was overigens geweldig. Het goede gevoel dat je samen deelt. Dat gevoel was ook sterk bij de finish, er stonden wel tienduizend mensen ons op te wachten in Valkenburg. De Tour for Life heeft meer dan 1,6 miljoen euro opgebracht voor Artsen Zonder Grenzen. Vanaf januari was ik er zeker 25

uur per week mee bezig. Ik heb er tien hele goede vrienden aan over gehouden, maar er zijn ook momenten geweest dat het me bijna mijn huwelijk heeft gekost. Natuurlijk was het heel erg fijn om goed te doen, zeker voor een oprechte en belangeloze club als Artsen Zonder Grenzen. Maar heel eerlijk? Dit heeft zoveel impact gehad, met name in de voorbereiding, dat ik het niet nog eens zou doen. ” www.tourforlife.nl


Tessa van der Linden heeft multiple sclerose en droomt van haar eigen bloemstukkenbedrijf. Ze krijgt hulp van de Bart de Graaff Foundation en van Martijn Koopmans en andere AEGON-collega’s.

Adviseur van een ‘bikkel’ Martijn Koopmans, manager Klanten­­ service bij AEGON Bank, begeleidt Bikkel Tessa voor de Bart de Graaff Foundation “In mei schoof ik met een paar collega’s aan bij een gesprek met de Bart de Graaff Foundation. Die stichting steunt Bikkels bij het opzetten van een eigen onderneming. Bikkels zijn jonge mensen met een levensbepalende lichamelijke beperking. De vraag was: kan AEGON vraagbaak zijn voor de ­­vrijwilligers die de Bikkels intensief begelei­­ den bij de opstart van een eigen bedrijfje. Het liep anders: eind juli kwam er een mailtje met de vraag of we Bikkel Tessa konden ‘adopteren’. Tessa is 32 en heeft multiple sclerose. Ze droomt van haar eigen bloemstukkenbedrijf. Ik vond het zo’n mooi project en dacht meteen: doen! In vier weken hebben we Tessa een ondernemingsplan laten ­­schrijven. Voor haar was dat ook zwaar, in combinatie met de ziekte en de zorg voor haar jonge gezin. Het was een maand van strakke ­­planning met een paar flinke etappes.

Tessa’s idee over ondernemen is nogal ­­romantisch: in een idyllisch pandje prachtige bloemstukken maken voor trouwerijen en begrafenissen. Tessa is goed geschoold en kan fantastisch mooie bloemstukken maken, maar een eigen bedrijf runnen is wel even andere koek. Ze realiseerde zich onvoldoende dat een idyllisch pandje veel geld kost en dat je die kosten ook betaalt als je geen bloemstuk verkoopt.” Starten in de schuur “We zijn als groep vier of vijf keer naar Tessa in Deurne gereden, belden regelmatig en we hielden per mail en sms intensief contact. Als coördinator hield ik vooral in de gaten dat Tessa en iedereen bij AEGON op tijd zijn ding deed. En ik adviseerde Tessa. Het ging bij haar van links naar rechts, ze had structuur nodig. Eerst een marketingplan schrijven, dan een financieel plan. Niet dromen van een mooi pandje maar je eigen schuur verbouwen en daar starten. Voor het plan kreeg ze van ons input, maar ze schreef het uiteindelijk zelf. Een voorwaarde, wil je als Bikkel

een startkapitaal van 25.000 euro plus een jaar intensieve begeleiding ontvangen. Het was een intensief project en het kostte veel tijd, maar het resultaat is er naar. We hopen natuurlijk dat Tessa met steun van de Foundation haar eigen bedrijf kan starten. Alle Bikkels zijn extreem ­­gedreven en willen, ondanks hun lichamelijke ­­beperking, hun droom realiseren. Tessa was en is intens gelukkig met onze hulp en ze is ons verschrikkelijk dankbaar. Dat maakt het extra waardevol om er tijd en energie in te steken. Ook al is dit heel erg een ­­één-op-één project, ik zie de parallel met mijn werk bij Klantenservice. Daar proberen we aan onze klanten ook zo goed mogelijk uit te leggen wat AEGON doet. Die maatschappelijke verantwoordelijkheid heb je als grote financiële instelling en ­­diezelfde verantwoordelijkheid voel ik ook bij dit MVO-project. In beide gevallen gaat het om het bijbrengen van financiële bewustwording.” www.bartfoundation.nl

interaegon mvo special

I 11


‘De intentie moet zuiver zijn’ Wat betekent Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) voor AEGON? Marco Keim, CEO AEGON Nederland zet zich wereldwijd in voor MVO. Niet omdat het moet of hoort, maar vanuit de innerlijke overtuiging dat het werkt. Voor de samenleving én voor AEGON. We vroegen hem naar zijn visie op MVO. door Nancy Olthoff

Wat betekent Maatschappelijk Verantwoord ­­Ondernemen volgens jou?

“MVO staat niet los van je bedrijf. Het hele bedrijf moet maatschappelijk verantwoord ondernemen, het moet terugkomen in alles wat je doet. Je ziet het terug in onze visie: ‘Wij stellen onze klanten in staat zelf bewuste keuzes te maken voor een gezonde ­­financiële toekomst’. Dat is óók MVO. Het draait om goede ­­producten, met goede voorwaarden. ­­Uitstekende dienstverlening. Heldere communica­ tie. MVO moet meer zijn dan een verzameling losse projecten. Het moet geïntegreerd zijn in je hele ­­dagelijkse werk.” Wat doet AEGON aan MVO?

“Veel. Als ik het samenvat ligt onze focus op drie punten. Het naleven van onze visie met goede producten, ­­kennisoverdracht en dienstverlening. Ons beleggings­­ beleid. En onze bijdrage aan de gemeenschap.” Winst maken en iets goed doen voor de samenleving, bijt dat elkaar niet?

“Absoluut niet. De basisgedachte is dat je de planeet ook na jouw bestaan goed achterlaat. Dat kan prima samengaan met een goede boterham verdienen.” Vertel je ook buiten de deur wat AEGON aan MVO doet?

“Ik vond altijd dat je de goede dingen die je doet, vooral niét moest vertellen. Het lijkt al snel alsof je 12 I interaegon mvo special

­­ jezelf op de borst klopt. Zo van ‘kijk ons eens goed bezig zijn’. Intussen denk ik er anders over. Je kunt ook vanuit bescheidenheid duidelijk maken wat we doen bij AEGON. We mogen intern best trots zijn op wat we doen! Vandaar deze MVO-special. Als je transparant wilt zijn als organisatie, wees dan ook transparant over hoe je maatschappelijk verantwoord onderneemt. De intentie moet zuiver zijn, dat is heel belangrijk.” Wat betekent MVO voor je beleggingen?

“We behoren in Nederland tot de meest verantwoorde beleggers. Het lastige is dat we vaak wereldwijd ­­beoordeeld worden, daarom staan we niet in alle duurzame lijsten hoog. Internationaal gelden andere normen en waarden, bijvoorbeeld in Amerika. Daar mag in elk legaal bedrijf belegd worden, maar legaal is iets heel anders dan maatschappelijk verantwoord. Wij gaan in Nederland een stap verder. We krijgen langzaamaan erkenning voor ons beleid. We zijn nu vierde op de ranglijst van duurzame verzekeraars in Nederland, vorig jaar waren we nog achtste. We beleggen verantwoord. We hebben grote potentiële klanten geweigerd vanwege hun reputatie. Als we bij bestaande klanten iets zien waarin we niet geloven, gaan we het gesprek aan. Zo proberen we dat bedrijf te beïnvloeden. Dat heet in MVO-land ‘engagement’. Het draait niet om praten alleen: als een stevige ­­discussie niet helpt, ­­kunnen bedrijven waarin wij ­­investeren op een zwarte lijst komen.”


Heeft AEGON al zo’n zwarte lijst?

“Jazeker. Die lijst is onderdeel van ons beleid voor Verantwoord Beleggen. De lijst is openbaar en staat op onze website. Ook daarin moet je transparant zijn.” Ben je niet bang dat MVO ten koste gaat van de winst?

“Nee. Want ik zie een duidelijk onderscheid ­­tussen de korte en lange termijn. Op de lange termijn snijdt het mes aan twee kanten. Je hebt als bedrijf een verantwoordelijkheid voor de samenleving. Als je duurzaam en maatschappelijk verantwoord onder­ neemt, levert dat uiteindelijk meer op. Ook voor je bedrijf. Daar ben ik van overtuigd. Een voorbeeld: als je klanten helpt hun administratie op orde te krijgen door ­­schoenendozen vol bonnetjes uit te pluizen, is dat MVO. Maar het helpt ons bedrijf ook. Want als je de ­­financiële situatie van je klanten voor ze in kaart brengt, krijgen ze meer grip op hun financiën. Zo voorkom je betalingsachterstanden. MVO en onze businessdoelstellingen gaan dus vaak samen.” Wat doe je zelf?

“Ik zit in het bestuur van het VUmc Alzheimercentrum. Daarnaast zit ik in de Raad van Toezicht van giro 555, van de Stichting Samenwerkende Hulporganisaties. Als vader was ik jarenlang coach bij de hockeyclub van mijn dochters en ik help daar nog regelmatig mee. Dat zie ik ook als een vorm van vrijwilligerswerk. Het is heel leuk om te doen, ik zie mijn inzet niet als een opoffering. Binnen AEGON zie ik mijn rol als iemand die faciliteert en stimuleert. Ik vind dat we betrokken moeten zijn bij onze omgeving. Ik ben heel enthousiast over acties van collega’s voor onze buurt; van hulp bij administratie tot een kerstdiner voor eenzame mensen. Ook dat hoort bij onze maat­ schappelijke betrokkenheid.”

We hebben grote potentiële ­­klanten geweigerd ­­vanwege hun ­­reputatie. Als we bij bestaande klanten iets zien waarin we niet geloven, gaan we het gesprek aan

timo sorber

Wat wil je AEGON-collega’s meegeven?

“Het belangrijkste vind ik: wat je ook doet, doe het bewust. Alle kleine beetjes helpen, denk na over hoe jij jouw bijdrage kunt leveren. Het draait om zoveel: het scheiden van plastic bekertjes. Vaker de fiets pakken. Het licht uitdoen als je een ruimte niet gebruikt. Vrijwilligerswerk. Denk na over hoe je de aardbol ­­achterlaat. Iedereen kan vanuit zijn eigen rol een bijdrage leveren, zakelijk en privé. Ik weet dat er ­­ontiegelijk veel gebeurt op dit gebied. Het zou leuk zijn daarover meer te horen van collega’s. Dan ­­kunnen we elkaar onderling helpen. Er gebeurt heel veel ­­binnen AEGON, maar niet iedereen weet het.”

interaegon mvo special

I 13


lunchen met

Geert-Jan Hillebrand Cateringmanager Sodexo 36 jaar Vrouw, drie kinderen: zoon van 4, dochter van 2 jaar en dochter van anderhalve maand.

Dit soort dagen valt bij jullie goed in de smaak? “Letterlijk en figuurlijk. De MSC-gecertificeerde wilde zalm die ik tijdens de lunch at, is heerlijk. Niet te vergelijken met gekweekte zalm. Op Duurzame Dinsdag laten we zien wat Sodexo allemaal heeft op het gebied van biologisch en duurzaam eten. Normaal is dertig procent van ons assortiment bij AEGON verantwoord. Maar deze dag bieden we iets extra’s. Onze chef maakte onder meer twee soepen met biologische groentes, biologische sukade van weiderund en een biologische kroket. Verantwoord eten vind ik belangrijk, maar het moet ook gewoon lekker zijn.” Wat betekent verantwoord voor jullie? “We kiezen waar mogelijk voor een biologische variant binnen een productcategorie. Bijvoor-

14 I interaegon mvo special

jurgen huiskes

Een bruine boterham met wilde zalm uit Noorwegen en een biologische lente-ui, verse aardbeien en jus d’orange. ­­Geert-Jan Hillebrand is bij AEGON ­­manager van ­­cateraar Sodexo. Hij vult zijn dienblad op de Duurzame Dinsdag met biologisch én lekker eten. “Dat laatste is toch het belangrijkst.” beeld onze groentes: die zijn geteeld zonder chemische bestrijdingsmiddelen. En we kiezen voor vlees met het Beter Leven kenmerk van de Dierenbescherming. Hiermee laten we zien dat dierenwelzijn belangrijk is voor ons. De wilde zalm die ik at, is duurzaam gevangen. Duurzame visserij is een garantie voor het behoud van visbestanden én de basis voor het behoud van de visserij.” Waarom is het biologische ­­assortiment bij AEGON niet groter? “Dit aanbod is met AEGON afgesproken. We kunnen dagelijks nog meer biologische producten aanbieden, maar veel van die producten zijn wel duurder. Uit enquêtes blijkt dat niet alle medewerkers kiezen voor biologisch, of niet meer willen

­­ betalen voor de biologische variant. We hebben trouwens wel een groenprijs-­ beleid, waarmee we gezonde keuzes willen stimuleren. Dit betekent dat we gezonde producten aanbieden met een lagere winstmarge.” Hoe groen ben je thuis? “Als het aan mijn zoontje van vier ligt, eten we elke dag pannenkoeken. Maar wij willen het goede voorbeeld geven. Eén á twee keer per week eten we daarom vegetarisch, één keer per week duurzaam gevangen vis en veel biologische groenten. Boeren zien dat hiernaar steeds meer vraag is en dat merk je. De groentes zien er aantrekkelijk uit. Zelf hou ik erg van ­­biologische bietjes. Ze zien er prachtig uit en smaken heerlijk.’


aegon

MVO, dat ben jij! inktvraat Moe(s)t Vaak Overwerken… allemaal om het uitkeringenprobleem opgelost te krijgen. Dat is dus echt MVO: je eigen fouten herstellen. Zonder gekheid, we weten natuurlijk allemaal dat MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. En we weten allemaal welke invulling AEGON daaraan geeft. Of toch niet? Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een begrip waaraan AEGON Nederland keihard werkt. AEGON stijgt op de hitlijsten die MVO ‘rangschikt’. Er wordt goed over gecommuniceerd en er zijn mooie projecten in het kader daarvan. Het invullen van de term MVO op ons intranet levert 109 treffers op, van het MVO-beleidsdocument tot aan interviews met Marco Keim. Inktvraat heeft een korte steekproef gedaan op verschillende afdelingen. De vraag was; wat doen jullie in je dagelijks werk aan MVO? De antwoorden zijn kleurrijk, origineel en divers. Een bloemlezing: “MVO, dat doet Marjolein Wester, die weet er alles van”, “De Verenigde Naties heeft iets geschreven over MVO. Daar moeten we ons aan houden.”, “We mogen niet doen aan kinderarbeid, terwijl er wellicht best kinderen zijn die willen werken” en “We beleggen niet in clusterbommen”. Inktvraat heeft geen antwoorden gehoord die daadwerkelijk een duidelijk beeld geven van MVO in de dagelijkse praktijk. Het zou toch mooi zijn als we het voor ons dagelijks werk zouden kunnen invullen? Inktvraat ziet de poster al voor zich: MVO dat ben jij! Uitdagend blijft de vraag: hoe dan? Wat doe ik of kan ik (anders) doen? Het viel Inktvraat in zijn kleine onderzoek op dat de term MVO op intranet dus 109 treffers oplevert. De term strategie levert op intranet 339 treffers op. De combinatie van beide termen levert 0 treffers op. Zit MVO wel in onze strategie? Inktvraat heeft direct de strategische kaart erbij gepakt. MVO vormt geen strategische pijler, maar is ook niet overkoepelend aan alle pijlers? Een gemiste kans? Waarom hangt MVO niet als de tak van een boom over de blokkendooshuisjes van onze strategische kaart(en)? Waarom is MVO geen onderdeel van Inktvraat zijn werkafspraken of de werkafspraken van de baas van Inktvraat? Alleen met voldoende context en afdwingbaarheid (inclusief aanspreken, complimenteren en belonen) wordt MVO van de medewerkers. Laat Inktvraat gerust overwerken om zijn MVOtarget te volbrengen. Inktvraat kijkt er naar uit…

AEGON round-up Wat publiceerde AEGON de ­­afgelopen periode zoal over MVO? We maakten een selectie uit ‘Transforming Tomorrow’ en het ‘Responsible Investment Report 2011’ dat je online kunt vinden. Betrokkenheid bij ­­bedrijven waarin AEGON investeert – dat is de ­­sleutel van ‘Responsible Investment’. Bedrijven die niet naar ­­kritiek van AEGON willen luisteren of producten maken waar AEGON niet achter staat, worden uit de portefeuilles geweerd. Concreet betekent dat AEGON niet meer investeert in producenten of ­­ontwikkelaars van clusterbommen. Of bedrijven die erin handelen. Naast bedrijven staan ook landen op de ‘zwarte lijst’. Denk daarbij aan Noord-Korea, ­Wit-Rusland, Birma of Iran. Uitsluiting van investeringen is natuurlijk een uiterste middel. AEGON boekt liever succes door betrokkenheid. Dat gebeurt bijvoorbeeld in een dialoog met de producent van rubberbanden in West-Afrika. Het bedrijf, verdacht van kinderarbeid, nam een zero-tolerance-beleid aan en verbeterde de werkomstandigheden van ­­volwassenen. Daarbij blijft AEGON-onderdeel TKP Investments druk op de ketel houden – bijvoorbeeld om te zorgen dat de bandenproducent de interne audit op orde brengt. Dat is een waarborg tegen kinderarbeid in de toekomst, ook bij leveranciers. Vanwege het

belang van verantwoord investeren sloot AEGON zich aan bij het United Nations ­­Principles for Responsible Investment. Elk aandeel geeft stemrecht. Daar maakt AEGON ­­actief gebruik van. In 2011 stemde AEGON bij 1777 aandeelhouders­­ vergaderingen over 23.399 ­­agendapunten. 91 procent van de stemmen was voor, 8 procent van de stemmen was tegen het management. Het grootste deel van die tegenstem (38 procent) was gericht tegen de structuur van de bedrijfsleiding. AEGON heeft een Global Voting Policy, gebaseerd op nationale en internationale governance-richtlijnen en best practices. Een aantal AEGONonderdelen heeft die aangevuld of aangepast naar specifieke lokale ervaringen. Vergrijzing, klantgedrag, toenemende verwachtingen, economische onzekerheid en regelgeving – dat zijn de vijf belangrijkste veranderingen waarmee AEGON aan de slag zal moeten. Geen reden voor paniek, wel reden om de schouders eronder te zetten. Want met deze veranderingen ontstaat er ook meer vraag naar beheer van pensioengeld, ontwikkeling van begrijpelijke en nieuwe producten, meer openheid en transparantie of nieuwe kansen in opkomende markten (Brazilië, Azië, of Oost-Europa).

Meer lezen? www.aegon.nl/multimedia/overaegon/responsible-investment-report-2011 http://corporatereporting.aegon.com/2011/review/

interaegon mvo special

I 15


Orde in de ­­administratieve chaos ‘Mijn manier om iets terug te geven’ Sinds maart helpt Sherita ­­Ramcharan (klantbeheerder Pensioen) een ­­alleenstaande moeder met haar thuis­­ administratie. Ze is zo enthousiast, dat ze regelmatig ervaringen uitwisselt met andere AEGON-vrijwilligers.

jurgen huiskes

“Tassen vol met ongeopende post kwamen bij mijn eerste huisbezoek tevoorschijn. Gelukkig was ik daarop voorbereid door het Rode Kruis. Voordat we aan de slag gingen, kregen we twee workshops. Met een multomap en een perforator van het Rode Kruis gingen we daarna op pad. Samen hebben mijn cliënte en ik de ­­zakken doorgespit en de post geordend. Mijn cliënte woont in een nieuwbouwwijk in Den Haag met veel tweeverdieners. Ik was verbaasd dat er in mijn eigen buurt mensen wonen met financiële problemen. Het heeft me geleerd dat dit iedereen kan overkomen. Deze mevrouw heeft gewerkt, ze was administratief medewerkster, maar ze raakte haar baan kwijt. Nu zit ze in de bijstand, met twee kinderen.” Coach

“Het is niet de bedoeling dat ik de zaken van haar overneem. Ik ben een soort coach die haar helpt het straks weer zelf te kunnen. Dat sluit goed aan bij de missie van onze organisatie: financiële bewustwording en ontwikkeling bij men­ sen vergroten. Voor deze cliënte was het best moeilijk om inzicht te geven in haar persoonlijke uitgaven. Ik zag al snel dat er meer uitgaven zijn dan inkomsten. In onze cultuur – ik ben Hindoestaans – wordt niet 16 I interaegon mvo special

graag over geldproblemen gesproken. ­­Gelukkig kon ik haar in contact brengen met schuldhulpverlening.” Kwestie van prioriteit

“Ik merk dat mijn cliënte het waardeert dat ik naast een drukke baan tijd maak voor haar problemen. Maar voor mij is vrijwilligerswerk doen géén kwestie van tijd, maar van prioriteit. Ik ben een gelukkige vrouw, met een fijn gezin.

Ik vind dat ik best iets mag terug geven. Met een aantal collega’s bij AEGON zijn we zo enthousiast dat we brainstormen over de problemen die we tegenkomen. Ik ben nog steeds blij dat AEGON dit ­­vrijwilligerswerk bij mij in beeld heeft gebracht. Door de voorlichtingsbijeen­ komsten en workshops onder werktijd werd het ons makkelijker gemaakt om mee te doen. Het was het laatste zetje dat ik nodig had.”


Laurens Aaij

Een simpele mail maakt al verschil Een keer per week houdt ­­vrijwilligster Hanneke Nicolai (Servicedesk ­­Vermogen) spreekuur in een nieuw buurtservicepunt in Leeuwarden. Ze helpt bewoners met allerlei ­­administratieve problemen.

“Iedereen heeft soms een steuntje in de rug nodig. Ik heb zelf twee jaar niet ­­kunnen werken na een burnout. Therapie en de loopbaancoach van AEGON zetten me weer op de rit. Toen het weer beter met me ging, wilde ik graag andere mensen helpen. Ik ben de opleiding ­­psychosociaal therapeut gaan doen. Inmiddels ben ik ­­halverwege deze opleiding. Toen de ­­oproep kwam voor vrijwilligers thuis­­ administratie, leek het me een goede ­­manier om mijn kennis en vaardigheden van zowel werk als studie te benutten.” Meteen iets doen

“Elke donderdagochtend houd ik samen met een andere vrijwilligster spreekuur in de wijk Bilgaard. Er komen voorname­ lijk mensen met blauwe enveloppen.

Ze begrijpen een brief niet of willen be­ zwaar maken bij het UWV of de Belasting­ dienst. Door mijn werk ben ik vertrouwd met verzekeringen en financiën. Ik pak gemakkelijk de telefoon of stuur een mail. Het is fijn dat je meteen iets voor mensen kunt doen. Een mevrouw was in de finan­ ciële problemen geraakt nadat ze borst­ kanker kreeg en haar moeder verloor. Rekeningen bleven liggen, ze deed geen aangifte bij de Belastingdienst en kreeg een boete. Tijdens ons gesprek vloeiden er tranen. Het is fijn dat ik er voor iemand kan zijn en luisteren. Ik heb meteen een brief gemaakt en afgeleverd bij de ­­Belastingdienst. Na het spreekuur ga ik meestal direct door naar het werk. Ik krijg energie van dit vrijwilligerswerk. Met hele simpele dingen, zoals een mail sturen, kun je een verschil maken. Vaak komen mensen terug om te vertellen hoe het is afgelopen met bijvoor­ beeld een bezwaarschrift. Daar vragen we ook nadrukkelijk naar. Zo weten we of we het goed hebben gedaan.”

Eerste Hulp Bij Administratie (EHBA) Het Rode Kruis afdeling Den Haag startte het project thuisadministratie 2,5 jaar geleden vanwege de groei van de schuldenproblematiek. Vanuit AEGON gingen dit jaar 14 collega’s aan de slag. Vrijwilligers krijgen een training van twee dagdelen en gaan daarna wekelijks en later maandelijks op bezoek bij een eigen cliënt. Een flexibele vorm van vrijwilligerswerk, waarvoor het Rode Kruis met name young professionals wil interesseren. Ook vrijwilliger worden? Meld je aan bij Florina van der Kraan: Fvanderkraan@redcross.nl. In totaal helpen 27 AEGON-­ collega’s in hun eigen woonplaats bij het project thuisadministratie. Wil jij ook vrijwilliger worden in je eigen woonplaats? Stuur dan een mail naar mvo@aegon.nl

interaegon mvo special

I 17


Hoe duurzaam gaan De mobiliteit van AEGONmedewerkers in Nederland is de grootste veroorzaker van onze CO2-uitstoot. Vervoer van en naar huis en van werk naar afspraken beslaat 60% van de uitstoot. Hier is nog resultaat te halen in de verduur‑ zaming, zou je zeggen. Een ‘masterplan’ ontbreekt nog, maar er gebeurt al van alles. leaseauto’s Medewerkers die buiten de cao ­­vallen, krijgen altijd als arbeidsvoorwaarde een leaseauto. Verder krijgen de collega’s die meer dan 15.000 zakelijke kilometers maken per jaar er een. De milieubelasting van leaseauto’s loopt iets terug. Dat is af te leiden uit het feit dat er minder auto’s in de categorie met de hoogste bijtelling van 25% vallen: vorig jaar 86%, nu 79%; twintig auto’s minder. Om het leasewagenpark nog ‘groener’ te maken, is een pilot met elektrische auto’s gestart. ­­Iedere leaserijder krijgt een NS Business Card. Tot nu toe maken minder dan vijftig ­­collega’s er maandelijks gebruik van.

3

1

2

4

1 pendelbus In Den Haag rijden pendelbusjes ­­tussen het hoofdkantoor en NS-station Laan van NOI en soms Randstadrail-station Voorburg ‘t Loo. Laan van NOI heeft een betere aansluiting op intercity’s dan Mariahoeve, waar het kantoor zo’n beetje óp staat. 300 Collega’s maken ­­geregeld gebruik van de pendelbusjes.

2

laadpunten Om het gebruik van elektrische scooters en fietsen te stimuleren, zijn in de garages van Mariahoeve en Leeuwenborg laadpunten aangebracht. In Leeuwarden zijn er 6 voor scooters en fietsen, in Den Haag 11. Sinds kort zijn er in beide garages ook drie oplaadpunten voor elektrische auto’s.

3

18 I interaegon mvo special


we van A naar B? auto Als je geen OV-abonnement wilt, betaalt AEGON een vergoeding (tussen iets meer dan 7 cent tot iets minder dan 10 cent per kilometer) voor woon-werkverkeer. De tegemoetkoming is bewust laag om een overstap naar openbaar vervoer ­­aantrekkelijk te maken.

4

Openbaar vervoer AEGON vergoedt alle kosten die je maakt om met openbaar vervoer op je werk te komen tot een enkele-reisafstand van 60 kilometer. Als je meer dan twee keer per maand ‘zakelijk’ met de trein wilt reizen, kun je een NS Business Card krijgen. Met zo’n kaart hoef je alleen in en uit te checken, de rekening gaat rechtstreeks naar AEGON.

5

5

fiets Wie met de fiets naar het werk komt, krijgt de ‘gewone’ kilometervergoeding. Via de Flexshop kun je daarnaast deelnemen aan het fietsplan. In het kort: elke drie jaar mag je fiscaal aantrekkelijk een nieuwe fiets kopen ter waarde van maximaal €749. Wie 42% belasting betaalt, krijgt bijna €315 ‘cadeau’ van de belastingdienst. Onder dezelfde gunstige regeling kun je jaarlijks ook een bepaald bedrag besteden aan zaken als een goed slot, verzekering en bijvoorbeeld regenkleding. Rond de 150 collega’s maken jaarlijks gebruik van deze regeling.

6

6

niet reizen De beste manier om uitstoot te ­­verminderen is natuurlijk minder reizen. Vaker thuis werken dus. In overleg met je manager krijgen structurele thuiswerkers een werkplek in bruikleen. Zelf zorg je voor een bureau, AEGON voor een laptop en toebehoren met toegang tot het netwerk, een telefoon en een bureaustoel. Om reizen tussen Den Haag en Leeuwarden te beperken, heeft AEGON sinds kort ­apparatuur voor videoconferencing: in Park Lane 5 (Mariahoeve) en de Trekvaart ­­(Leeuwenborg).

1050

medewerkers ­­reizen van huis naar werk met openbaar vervoer, er werken in totaal 3200 mensen bij AEGON

1750

medewerkers krijgen een kilometer­­ vergoeding en iets minder dan 400 medewerkers hebben een lease-auto

60%

van de totale CO2uitstoot komt door reizen, ver daarna komt elektriciteit met 28% en ver­­ warming met 11%

martin dijkstra

!

interaegon mvo special

I 19


echt contact

In onze vaste rubriek Echt contact besteden we deze keer aandacht aan pensioenspreekuren die AEGON verzorgt. Medewerkers Annelies Tjia (commercieel servicemedewerker Pensioen) en Martijn Bontenbal (commercieel specialist Pensioen) delen hun ervaringen. Echt contact zorgt voor échte bewustwording. door jacco verbrugge

T

ijdens de spreekuren hielpen Annelies en Martijn elk twee ­­bezoekers en die staan beiden nog helder voor de geest. ­­Annelies denkt er met een positief gevoel aan terug. “Eén mijnheer kwam in een scootmobiel. Hij was nog jong en kon niet meer werken. Hij vroeg zich af hoe zijn pensioenuitkering eruit zou zien als hij in de toekomst met pensioen zou gaan. Hij had de administratie keurig voor elkaar.” Martijn deed vorig jaar mee. Ook hij herinnert zich de gesprekken nog. Zijn eerste gesprek voerde hij met een gepen­­

20 I interaegon mvo special

sioneerde man en zijn nog werkende vrouw. “Dat was een leuk gesprek en ging over hoe pensioen eigenlijk werkt”, herinnert hij zich. “Mijn tweede gesprek was met een allochtone vrouw. Het was best moeilijk om alles goed uit te leggen. Zij had eigen­ lijk maar één vraag: kan ik nu al stoppen met werken?’ Met alleen een pensioen gaat dat niet lukken als je in de 40 bent.” Het doel van de spreekuren was om mensen bewust te maken van hun finan­ ciële ­­situatie. Of je klant was van AEGON speelde geen rol. “Het was zeker geen campagne om bij ons een pensioen af te

sluiten”, licht Annelies toe. Volgens haar is het bij ‘de gemiddelde Nederlander’ droevig gesteld met pensioenkennis. Ze denkt dat AEGON daarin nog veel werk heeft te ­­verzetten. Na een korte stilte: “Mensen zien het als iets voor later. De bewust­­wording is er niet. Ik sprak laatst met ­­iemand in de trein over pensioen en die was achter in de 30. Hij zei dat zijn ­­pensioen nog zo ver weg was.” Niet eng

Annelies en Martijn vinden het bijbrengen van die bewustwording een taak voor


'De spreekuren hielden ons een spiegel voor'

weet vooraf niet wat er gaat gebeuren. Een ­­gesprek kan alle kanten uitgaan.” een Hoop goodwill

Beiden vinden de spreekuren zeker voor herhaling vatbaar. Annelies: “Er komt ook een dag voor mensen die wel een pensioen bij AEGON hebben. Dat vind ik goed.” Martijn is ook enthousiast over een vervolg van de spreekuren. “Als je door de ogen van de deelnemer kijkt naar onze manier van communiceren, dan haal je er dingen uit die anders moeten. Stap twee is iets doen met de informatie.” Martijn vindt de consulten “niet noodzakelijk, maar zeker rendabel. Met relatief weinig inspanning creëer je een hoop goodwill en iedere ­­medewerker krijgt meer gevoel bij wat er leeft onder de deelnemers en dat is een mooie wisselwerking.”

Meer pensioenspreekuren Eind september hield AEGON in het kader van de pensioen3daagse weer spreekuren. Ook op 10 november zijn er weer pensioenspreekuren in de vestiging in Den Haag. Dan worden via flyers gericht mensen uit de buurt uitgenodigd.

Echt Contact Doel van het programma Echt Contact ­­binnen AEGON is om ‘echt contact’ te maken met de klant. Niet een briefje sturen omdat het moet vanuit de informatieplicht, maar omdat AEGON echt wil dat de klant de boodschap goed begrijpt. Medewerkers worden daarom gestimuleerd zich te verplaatsen in de klant, en goed met hem te communiceren. Echt Contact is daarmee veel meer dan een kwestie van trainen en brieven herschrijven: het zit vooral in de mensen zélf.

interaegon mvo special

jurgen huiskes

AEGON. Vanwege zorgplicht en maat­ schappelijk verantwoord ondernemen zijn we het zelfs verplicht. Martijn: “Je merkt dat we blijvend moeten werken aan duidelijke communicatie. De spreekuren hielden ons een spiegel voor. Het is een mooie vorm van feedback. Als wij al niet uit de verstrekte informatie komen, kun je je afvragen hoe duidelijk het is voor mensen die er helemaal niets van af weten.” Daarom viel volgens Martijn ook voor ­­medewerkers lering te trekken uit de spreekuren. “De informatie die wij versturen is soms moeilijk te ontcijferen. Mijn collega’s en ik willen graag uitleg ­­sturen die deelnemers snap­ pen.” Martijn en Annelies vonden het leuk om met klanten en niet-klanten aan tafel te zitten. Annelies: “We hadden nu echt ­­contact en dat is absoluut niet eng. Ik wil dat best vaker doen.” Martijn: “Je

I 21


AEGON investeert in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Welke regelingen zijn er en wat verwacht AEGON van zijn medewerkers? Een overzicht van wat er op papier staat over people, planet, profit.

Gezond en gelukkig De cao

Streven naar eenvoud, flexibiliteit behouden

Gelijke behandeling van me­ dewerkers is een uitgangspunt, net als plezier in het werk. En zoals AEGON met de eigen medewerkers omgaat, gaan we ook om met externe mede­ werkers, zoals schoonmakers of beveiligers. Verder staan nu al goede voornemens op het gebied van interne doorstro­ ming op papier. En AEGON maakt flex- en thuiswerken mogelijk. Wie structureel een 22 I interaegon mvo special

paar dagen per week thuis werkt, tekent een thuiswerk­ overeenkomst en krijgt onder meer een laptop, telefoon en bureaustoel in bruikleen. Hoe je de tijdsindeling vervol­ gens regelt, is een kwestie van overleg met je manager en je collega’s. extra verlofuren

Of en hoe een bijdrage van de werkgever aan vrijwilligerswerk in de cao terecht komt, weet Walter nog niet. “In de Flexshop kun je ook nu al extra ver­ lofuren kopen voor vrijwilligerswerk of voor bijvoorbeeld mantelzorg. Dat is nu voor eigen rekening.” Hij streeft ernaar de cao eenvou­ dig te houden. “Het ideaal is een cao van één A4’tje waarin de kaders staan. Binnen die regels maak je in overleg met je manager en je collega’s ­­afspraken. Onze medewerkers zijn immers volwassen mensen die hun verantwoordelijkheid kunnen nemen.”

foto’s jurgen huiskes

Een aanbeveling van de ­­management board om mede­­ werkers vrijwilligerswerk te laten doen in AEGON-tijd staat niet in de huidige cao. “Misschien wordt het een ­­element in de nieuwe cao, waar nu hard aan wordt gewerkt”, vertelt Walter Minderhoud, senior adviseur Compensation & Benefits. De nu geldende cao liep formeel tot en met november 2011. Een nieuwe cao is er nog dit jaar, hoopt Walter. Maar, betoogt hij, ook in de huidige cao is MVO een rode draad. Bijvoorbeeld in het hoofdstuk over personeels­ beleid.


bij AEGON De hernieuwde gedragscode

Duidelijkheid voorop De gedragscode van AEGON, die in 2008 voor het laatst werd herzien, is sinds begin dit jaar weer helemaal up to date. De code – de basis van goed en professioneel gedrag binnen AEGON – sluit goed aan op onze visie: Wij voelen ons verantwoordelijk voor de financiële bewustwording en ontwikkeling van mensen. Om dit te bereiken moet iedereen binnen AEGON zijn of haar verantwoordelijkheid nemen om duidelijk te communiceren en begrijpelijke oplossingen te bieden, zowel intern als extern. AEGON verwacht van zijn medewerkers dat zij het klantbelang centraal stellen. Tot slot behandelt de gedrags­ code ook de nieuwe benade­ ring van AEGON ten aanzien van duurzaam investeren. De vernieuwde gedragscode wordt wereldwijd uitgerold. Alle AEGON-medewerkers

zullen een e-Learning ­­programma volgen om zich de hernieuwde gedragscode eigen te maken. In het na­ jaar is AEGON Nederland aan de beurt. “We willen dat iedereen overtuigd raakt van het belang van de code”, zegt Mirjam ­­Bakker, global head com­­pliance. “De regels en principes vormen de bouw­ stenen van ons succes en onze reputatie. Iedereen kan zijn of haar steentje bijdragen aan een beter AEGON.” De gedragscode lezen?

Kijk op www.aegon.com onder Governance. De Code of Conduct staat hier onder het kopje Compliance. Medewerkers kunnen het boekje downloaden op http://intranet.ds.global/ aegon-global/governance/ compliance/Pages/ Code-of-conduct.aspx.

interaegon mvo special

I 23


gezond en gelukkig bij aegon

Diversiteit

Iedereen zichzelf

BRAVO!

Op naar een vitale organisatie AEGON investeert in de gezondheid van zijn medewerkers. De Arbodienst heeft hiervoor het leefstijlprogramma BRAVO! gelanceerd, onderdeel van het AEGON-­vitaliteitsplan. BRAVO! staat voor Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning. “Vitale medewerkers zijn langer inzetbaar en verzuimen minder”, zegt Linda Hoekstra, Coördinator van de Arbo-dienst. “Wij willen met BRAVO! de bewustwording over het belang van vitali­ teit en een gezonde leefstijl vergroten. Het programma dwingt niets af, maar doet een beroep op de eigen verantwoordelijkheid en daadkracht van medewerkers.” In juni vond de kick off plaats, in de vorm van een Roei Challenge. Veel medewer­ kers hebben deze dag nog op hun netvlies 24 I interaegon mvo special

staan, omdat oud-bestuursvoorzitter Jaap Peters na het roeien op de ergometer onwel werd. Hij bleek een hartstilstand te hebben. Gelukkig is hij inmiddels succes­­ vol geopereerd en aan het revalideren. Linda: “De heer Peters is 81 jaar en altijd met sport en beweging bezig. Het feit dat hij zo fit is, heeft er mede toe bijgedragen dat hij de hartstilstand heeft overleefd. ­­Vitaliteit kan dus van levensbelang zijn.” Zelf meedoen

Wil je meedoen aan een activiteit van BRAVO! of informatie over een van de thema’s, kijk dan op de website van BRAVO!, onder het kopje Ruimte voor jezelf.

Een bedrijf waar iedereen zich thuis voelt. Of je nu man of vrouw bent, autochtoon of allochtoon. Of je nu fysiek gezond bent, of met een ­­beperking kampt. AEGON zet diversiteit hoog op de agenda. Daarom is besloten om nog een jaar deel te nemen aan Charter Talent naar de Top. Dit is een code met heldere afspraken voor het realiseren van man-vrouw diversiteit aan de top. Volgens senior recrui­ ter Marjolein Sanders doet AEGON het erg goed in de subtop, die voor dertig procent uit vrouwen bestaat. “Aan de top kunnen we het nog beter doen. Momenteel halen we vijftien procent, maar we gaan voor de twintig.” doorstroom

De komende tijd maakt een team vanuit Recruitment samen met Group de balans op. “We gaan onderzoeken hoe we AEGON nog ­­diverser kunnen maken, om de ­­balans binnen de organisatie ­­optimaal te maken”, zegt Marjolein. “Wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat iedereen zich bij ons thuis voelt? Hoe kunnen we de doorstroom van vrouwen naar hogere posities stimuleren? Welke mensen nemen we aan? Die vragen zullen de komende tijd centraal staan.”


jeroen van kooten

Plaats voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

AEGON op je CV helpt Na een geslaagde proef met stagiairs, start AEGON een pilot met het aan­­nemen van een aantal medewerkers met een arbeids­ belemmering, bijvoorbeeld chronisch ziek of gehandicapt. Samen met het daarin ­­gespecialiseerde bedrijf Onbegrensd ­­Talent zoekt AEGON naar geschikte banen op geschikte plekken in Den Haag en Leeuwarden. En naar geschikte men­ sen om die te vervullen. “Hopelijk plaatsen we de eerste collega’s nog dit jaar”, vertelt Janke Bleeker, client service manager bij het Consumenten Contact Center. In Leeuwarden nam Janke vorige zomer een stagiair met een afstand tot de arbeidsmarkt aan. Het begon eigenlijk via via, vertelt ze. “We kregen vanuit een reïntegratiebedrijf een jongen met een vorm van autisme. Hij kwam bij ons om sociale vaardigheden te leren. En dat ging heel erg goed; hij heeft via inhouse uitzendbureau Randstad inmiddels een leuke baan gevonden. AEGON op je CV helpt dan wel.”

Op dit moment zijn er twee stagiairs aan het werk in Leeuwarden, en komt er ­­binnenkort nog een nieuwe bij. “Iedereen heeft zo z’n eigen problemen waardoor de afstand tot de arbeidsmarkt is ontstaan”, vertelt Janke. “De één komt net uit een burnout en wil wennen aan een vast ritme, de ander is in Rusland geboren en wil de Nederlandse arbeidsmarkt leren kennen. Al met al vind ik het erg goed dat wij hen begeleiden en verder helpen. AEGON vervult zijn maatschappelijke rol en is er bovendien groot genoeg voor; er is altijd wel werk te doen. Belangrijk is dat we er tijd voor vrijmaken. Medewerkers moeten het leuk vinden om de begeleiding op zich te nemen en echt in iemand te investeren. Als je dat doet, krijg je er ook heel veel voor terug.” In de nieuwe proef gaat het om vaste medewerkers, niet om stagiairs. Stagiairs blijven uiteraard ook welkom.

interaegon mvo special

I 25


Game-expert David Nieborg:

‘Bewijs dat je het wél goed doet’ David Nieborg weet alles van games en sociale media. Hoe denkt het jongste lid van het stakeholderspanel van AEGON over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? We leggen hem vijf stellingen voor.

1.

MVO is veel te abstract voor het grote publiek. De meeste ­­Nederlanders kunnen hier niks mee.

“Niet mee eens. Veel mensen weten weliswaar niet precies waar MVO voor staat – het is ook een tamelijk vloeibaar ­­begrip – maar ze interesseren zich wel voor duurzame issues. Denk aan biologisch eten, aan oliemaatschappijen die met groene energie bezig zijn. Juíst financiële instellingen hebben er in deze nasleep van de kredietcrisis belang bij om te laten zien welke ‘goede zaken’ ze allemaal aanpak­ ken. En als ik het blog van Joris Luyendijk lees over de financiële wereld, denk ik nog steeds vaak: ‘oef, dat gaat weer over het randje’. Bewijs als financiële dienstverlener nu eens het tegendeel. Dat je het wél goed en verantwoord doet. Bepaal zelf de toon en sfeer van het debat, voordat anderen het doen.”

Wie is David Nieborg? David Nieborg is onderzoeker, journalist en ondernemer op het gebied van games, ‘gamification’ en sociale media. Zijn onderzoek richt zich onder andere op de inzet van sociale media in politieke campagnes. Daarnaast adviseert hij organisaties – waaronder AEGON – hoe zij inzichten uit de game-industrie kunnen inzetten in hun digitale communicatiestrategie. Zo heeft hij meegewerkt aan Speeljetoekomst.nu Zijn website: www.gamespace.nl

26 I interaegon mvo special

2.

Elke organisatie schermt tegenwoordig met zijn MVO-beleid. Daarmee kun je je nauwelijks nog ­­onderscheiden.

“Oneens. Integendeel, bedrijven doen dit juist veel te weinig. Een positieve uitzon­ dering is McDonalds. Je kunt vinden wat je wilt van deze fastfoodketen, maar het is wel duidelijk dat McDonalds een om­ mezwaai heeft gemaakt richting duurzaam en verantwoord. Dat stralen ze duidelijk uit met hun groene logo en nadruk op gezond voedsel. Je kunt daar heel cynisch over doen, maar persoonlijk geef ik ze het voordeel van de twijfel tot het tegendeel is bewezen. Bedrijven zouden daar een voor­ beeld aan kunnen nemen.”

3.

Door de kredietcrisis is het vertrouwen in financiële instellingen tot het nulpunt gedaald. MVO-beleid is het beste instrument om deze relatie weer te herstellen.

“Vind ik niet nee. De essentie is dat je pro­ ducten en diensten goed zijn. Als je op dat vlak steken laat vallen, sta je onmiddellijk met 10-0 achter. Dat maak je niet goed door miljoenen in MVO te pompen. Neem nu zo’n product als een autoverzekering. Meestal heb je die – hopelijk – niet nodig. Maar áls je dan een keer schade hebt gere­ den, dan wil je ook goed en snel geholpen worden. Is dat het geval én krijg je dan ook nog eens een goed gevoel bij je verzeke­ raar omdat hij bijvoorbeeld niet in wapens investeert, ja dan word je fan van een be­ drijf. In die zin is MVO de kers op de taart. Maar wel een heel belangrijke kers.”

4.

De meeste mensen zien pen­­ sioenen en verzekeringen als een noodzakelijk kwaad. Je kunt mensen alleen financieel bewust maken als je het praktisch, simpel en lollig houdt.

“Lastige stelling. Voor sommige klanten kun je heel hoog inzetten, voor anderen moet je het laagdrempelig en lollig maken ja. Op dit vlak is nog te weinig geëxperi­ menteerd om er een pasklaar antwoord op te kunnen geven. Wat ik in zijn algemeen­ heid wel vind, is dat veel financiële pro­­ ducten nodeloos ingewikkeld zijn. De inzet van sociale media en ‘gamification’ kan helpen om complexe issues heel helder uit te leggen, dus ook verzekeringen en


hollandse hoogte

pensioenen. Volgens mij zouden de grote financiële dienstverleners daar stevig op ­­moeten ­­inzetten en mee experimenteren.”

5.

AEGON loopt voorop met haar MVObeleid vergeleken met de branche.

“Eerlijk gezegd vind ik dat moeilijk te beoor­­ delen. Wat ik wel weet, is dat AEGON mooie dingen doet, bijvoorbeeld het ondersteunen van de jeugdafdeling van Ajax, terwijl ze daar maar weinig ruchtbaarheid aan geeft. Dat mag wel iets steviger worden aangezet. Ook heb ik het gesprek met het stakeholderspanel over MVO als heel open en eerlijk ervaren. Ik vind het positief dat een bedrijf zo kritisch naar zichzelf durft te kijken.”

Stakeholderspanel AEGON wil graag goede banden onderhouden met zijn stakeholders oftewel belanghebbenden. Daarom betrekken wij onze klanten, mede­­ werkers, investeerders, leveranciers, verkopers en de samenleving als ­­geheel bij onze bedrijfsvoering. Dit jaar is met een stakeholderspanel onder meer ­­gesproken over de reputatie van AEGON, de rol die

AEGON zou moeten ­­spelen bij financiële bewustwording en over invulling van de maatschappelijke rol van AEGON. Deelnemers aan deze gesprekken waren: R  ients Abma (directeur Eumedion) A  nnemarie van Gaal (ondernemer, ­­investeerder, auteur) Marco  Keim (directeur AEGON

Nederland) R  uud Koornstra (duurzaam ondernemer) David  Nieborg (onderzoeker, ondernemer, adviseur) H  enriëtte Prast (hoogleraar, raadslid WRR) AEGON gebruikt hun aanbevelingen bij het bepalen van de toekomstige strategie.

interaegon mvo special

I 27


Steeds groener De afgelopen jaren is er veel aandacht besteed aan de energiezuinigheid van de kantoren van AEGON. In Nederland is het hoofdkantoor in Den Haag gerenoveerd. Daarbij zijn de nieuwste technieken toegepast. Een overzicht.

Leeuwenborg

Er zijn klimaatplafonds geïnstalleerd, waarbij koud water langs het ­­plafond stroomt ter verkoeling. Daarnaast maakt het gebouw gebruik van ‘free cooling’, het op temperatuur houden van het gebouw door gebruik van de buitenlucht. Ook maken ze gebruik van CO2-melders, die de lucht­­ kwaliteit meten en een signaal afgeven wanneer de ventilatie hoger moet.

Om het gebruik van elektrische scooters en fietsen te stimuleren, zijn in de garages van Mariahoeve en Leeuwenborg laadpunten aangebracht. In Leeuwarden zijn er 6 voor scooters en fietsen, in Den Haag 11. Sinds kort zijn in beide ­­garages ook oplaadpunten voor elektrische auto’s. (Zie ook pagina 18 en 19.)

28 I interaegon mvo special

In Den Haag koopt cateraar Sodexo dertig procent van de voedingsmiddelen verantwoord in.( Zie ook het artikel op pagina 14.)

Het dak wordt voorzien van groene dakbedekking. Een deel daarvan is sedumdakbeplanting en delen zijn terras met tuin en bomen. Door de isolerende werking bespaart het energie, vermindert het geluidsoverlast en reduceert het wateroverlast door het absorberend vermogen. Bedekking is volledig recyclebaar.


In zowel Leeuwarden als Den Haag wordt waar ­­mogelijk LED-verlichting toegepast onder meer in ­­toiletten, buitenverlichting, terreinverlichting, noodverlichting . Waar nodig, worden bewegingssensoren geplaatst. In het Atrium van gebouw Mariahoeve zijn 64 verlichtingsarmaturen vervangen door 18 armaturen met een gelijkwaardige verlichtingssterkte.

In Leeuwarden participeert het kantoor samen met de gemeente en andere partijen in het project ‘Slim met energie en water’ om bewoners zuiniger te laten omspringen met water en elektriciteit.

mariahoeve

Aannemers dienen eens per jaar te komen met voor­­stellen om duurzamer en energie­­ zuiniger te werken.

Bij het schoonmaak­­ bedrijf worden de schoonmaakmiddelen getest op ­­duurzaamheid. Er mag geen chloor in de middelen zitten en er worden doseerinstallaties gebruikt.

Het afval wordt gescheiden. AEGON neemt ­­maatregelen om de afvalproductie te verminderen, ­­bijvoorbeeld door de stoelen en ­­tapijten in het hoofdkantoor duurzaam in te kopen volgens het ‘cradle to cradle’-­­principe. Dit houdt in dat alle in een product gebruikte materialen na ­­gebruik weer toegepast kunnen worden in een ander product.

interaegon mvo special

I 29


Investeringen met een dubbel rendement

Eneco BronSparen Sinds juni 2012 kunnen klanten van energie­­ bedrijf Eneco duurzaam sparen: BronSparen. Omdat Eneco geen bank is, is de samen­­ werking gezocht met AEGON Bank. Eneco BronSparen werkt hetzelfde als een gewone spaarrekening. Er is echter één wezenlijk verschil: bij Eneco BronSparen wordt het spaargeld uitsluitend gestoken

in bedrijven die in hun sector tot de top van de meest duurzame bedrijven horen. In dit geval een selectie van bedrijven uit de DJSI (Dow Jones Sustainability Index) en de MSCI-ESG (Morgan Stanley ­­Capital International -Environmental, ­­Social and Governance). De focus ligt op duurzaamheid in de energiesector: veertig procent van het spaargeld wordt geïnvesteerd in de meest duurzame ­­bedrijven in de energiesector.

Steuntje in de rug voor MVO-initiatieven Kraakheldere criteria zijn er nog niet, maar je treft ze op verschillende plaatsen in dit magazine: MVO-initiatieven die van AEGON een (financieel) steuntje in de rug krijgen. Programmamanager MVO Marjolein Wester beheert een bescheiden ‘potje’ waarmee ze misschien ook jouw project of plan voor maximaal €250 van de grond kan helpen. Ben je zelf aan het trainen voor een loop-, fietsof ander evenement voor een maatschappelijk verantwoord doel? Aarzel dan niet en mail Marjolein (mwesterbreed@aegon.nl). Het gaat in elk geval om een activiteit waar je zónder AEGON-hulp ook al tijd en energie en een lichamelijke inspanning in zou steken.

Customer Due Diligence Banken en verzekeraars willen geen ­­relatie aangaan met personen of organisaties die het vertrouwen in de financiële onderneming kunnen schaden, Belangrijke voorbeelden in dit kader zijn witwassen van geld, terrorisme­­financiering en fraude. Ook AEGON wil voorkomen dat de dienstverlening wordt misbruikt voor

30 I interaegon mvo special

verkeerde doel­­einden. Customer Due Diligence (CDD) is een hulpmiddel om dit te bewerk­­stelligen. “Voorafgaand aan de dienstverlening stellen we naar elke nieuwe klant een cliëntonderzoek in. Het soort onderzoek is afhankelijk van het risico van het product en de klant”, aldus Kirsten Koolmees van AEGON.

Nieuw fenomeen in verantwoord beleggen zijn ‘impact investments’: investeringen in economische activiteiten die én rendement opleveren én bijdragen aan een betere situatie voor ‘mens, milieu en maatschappij’ (zoals windmolen‑ parken en microkredieten). AEGON doet dit al een tijdje, nog voordat ze impact investments gingen heten. AEGON koos deze beleggingen destijds met name voor het gunstige financiële rendement; nu kijken we ook meer naar het duurzame rendement. Het gaat om investeringen in windmolenparken, sociale woningbouw en duurzame houtproductie in de Verenigde Staten (bij elkaar zo’n 3,3 miljard euro). AEGON onderzoekt of meer bestaande investeringen de titel impact investment mogen ­­dragen en zoekt naar nieuwe projecten. Een goed rendement zonder te grote risico’s blijft het criterium. Momenteel remt de crisis dergelijke investeringen: overheden bezuinigen op subsidies voor ‘groene’ producten en diensten en beleggers kiezen voor ‘veiliger’ investeringen. Ook zijn regels voor verzekeraars verscherpt: ze moeten een buffer hebben die groter wordt naarmate risico’s groter zijn. Voor nieuwe beleggingscategorieën zoals bij impact investments vallen deze regels soms ongunstig uit.

HelpAge International Medewerkers kunnen dit jaar voor het eerst kiezen uit vijf kerstpakketten, waarvan één keuze bestaat uit het storten van een bedrag aan een goed doel van AEGON. HelpAge International wordt als één van de drie goede doelen opgenomen in de kerstpakketactie van AEGON. HelpAge ondersteunt oudere mensen in de strijd tegen armoede en discriminatie, zodat ze een waardig en gezond leven kunnen leiden. Ook helpt de organisatie grootouders in ontwikkelingslanden die hun kleinkinderen verzorgen, omdat de ouders aan AIDS zijn gestorven of zijn vertrokken op zoek naar werk. “We hebben voor HelpAge gekozen, omdat we veel affiniteit voelen vanuit onze business. De organisatie strijdt voor de rechten van ouderen, bijvoorbeeld dat ze landen willen stimuleren om tot een beter pensioenstelsel over te gaan”, zegt Simon Clow, Sustainability Officer bij AEGON.


piet is fan van

Duurzame energie opwekken Piet Oberman (55) Floormanager Data Center Nederland in Leeuwarden Getrouwd, drie kinderen

Zonnepanelen “Al sinds de jaren negentig heb ik zonnepanelen op het dak van mijn huis en mijn schuur. Hier haal ik zo’n zestig procent van mijn elektriciteit uit. Ik zou wel volledig zelfvoorzienend willen zijn, maar daar heb ik de ruimte niet voor op mijn dak. Of ik zou nieuwe panelen moeten kopen, met de huidige systemen heb je meer rendement. Maar dat is een grote investering, het zou jaren duren voordat ik die heb terugverdiend.” Zonnecollector “Water verwarmen wij zo veel mogelijk met ons zonnecollectorsysteem. Dit bestaat uit 96 zogenaamde heatpipes, die samen een vat van 500 liter water verwarmen. Onze douche is erop aangesloten, net als de kraan in de keuken. Ook gebruiken we dit water voor de wasmachine en de vaatwasser. De temperatuur kunnen we aflezen op een display in de woonkamer. Het is al vrij snel zo’n veertig à vijftig ­­graden, ook in de winter. Maar als het nog net iets te koud is, wachten we even met het aanzetten van de wasmachine.”

Windmolen “Mijn zwager en ik zijn allebei technisch aangelegd, we hebben samen ook geëxperimenteerd met een windmolen in zijn tuin. Na veel berekeningen en metingen was echter onze conclusie dat dit voor consumenten niet rendabel is.”

jeroen van kooten

Regenwater “Regenwater vangen we op in 1000-litervaten. Mijn vrouw gebruikt het onder meer om groente en fruit in onze kas mee te besproeien. Je kunt er ook je auto mee wassen. Als je een speciaal filter hebt, zou je het zelfs kunnen gebruiken om te wassen. Wij hebben vrij grote vaten, maar je hebt ze al vanaf 200 liter.”

interaegon

I 31


Klant in beeld

8

voor buurman AEGON Tsja, AEGON is natuurlijk nogal aanwezig. Het is een groot gebouw. Iedereen die met de trein gaat, komt er langs. En dat plein dat jullie naar jezelf hebben vernoemd: daar deden sommige mensen in het begin wel een beetje lacherig over. Maar dat is een klein dingetje. Het contact tussen het Wijkberaad en AEGON is gewoon heel goed. We vinden er altijd een gewillig oor als we ergens mee zitten of een idee hebben om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Neem het project De Verbinding van afgelopen zomer. Samen met de Denktank Sociale Cohesie Mariahoeve organiseerde AEGON een prijsvraag, waarbij je een bedrag kon

32 I interaegon mvo special

winnen voor het beste idee om contact tussen mensen in de wijk te verbeteren. De winnaar kwam met het plan om 4000 euro te verdelen onder 800 man. Iedereen kreeg een briefje van vijf dat ze moesten besteden aan iemand in de wijk waar ze tot dusver geen contact mee hadden. Dat plan wordt op dit moment uitgevoerd. AEGON doet enorm actief mee aan dat soort initiatieven. Dat vind ik heel mooi. Leefbaarheid, dat gaat voor mij vooral over goed contact houden tussen mensen, over wederzijds begrip. En dat is precies waarin AEGON investeert. Ander voorbeeldje: een voorlichtingsavond over Burgernet (het sms-netwerk waarmee

burgers tips kunnen verzamelen voor de politie), waar we geen locatie voor hadden. AEGON sprong in en stelde een ruimte ­­beschikbaar. Het lijkt iets kleins, maar op die manier lever je een belangrijke bijdrage aan de preventie van geweld en schade in de wijk. Dat is trouwens ook goed voor de klanten van AEGON. Het mes snijdt aan twee kanten. Eigenlijk zou ik AEGON een tien geven voor goed nabuurschap, maar dan loop je de kans dat iedereen op z’n lauweren gaat rusten. Da’s natuurlijk niet de bedoeling. Maar de samenwerking is heel prettig. En ach, dat AEGON-plein...weet u nog hoe dat vroeger heette?

ton zonneveld

Vanaf zijn huis is het voor Cock Leidekker (65), voorzitter van het Wijkberaad Mariahoeve, maar een paar stappen naar het AEGON-gebouw. Hij merkt dat de organisatie veel energie steekt in een goede sfeer in de wijk.

MVO Special InterAegon  

Relatiemagazine