Page 1


ASP KATOWICE dwa tysiące dziewięć rok


SŁO WS WO TĘP U


kilka słów a nawet zdań. Na tych kilku a nawet kilkunastu stronach przedstawie i opowiem historie mojej edukacji Słowo lub

począwszy od końca

gimnazjum

trzeciego roku studiów na ASP w Katowicach. Chronologiczna opowieść za pomocą obrazów i słów. Pokazują postęp i rozwój mojej osoby przez lata. Zawarte materialy mogą być śmieszne lub tragiczne a nawet wulgarne. Zapraszam do zagłębienia się w zakamarki mojej edukacji. do


Moja klasa gimnazjalna. Fajnie było przez te trzy lata. Sporo zrobiliśmy. Choć do zgranych klas nie należeliśmy.


Od góry po lewej: Kowal, Mongoł, Kuba, Dawcio, Badi, Arbi, Seba, Kuki, WolfI, Pani OLA, Kaśka, Olka, Julka, Graża, Golik, Pati, Anka, Wódz Blada Twarz, Rafuls, Baucza.

C E I N KO JUM Z

NA M I G


LICE UM ZSM -E TY E L I B E. N Z IĘC S E I M całą h c i Mam ę. Nie cj k e l o k em s u b o ut jadę a . To się tu e l i b a. c a ł bez p nie o


IDENTYFI KATOR. Każdy ucz eń musiał nosić teki e badziewi e Nie można było wejś ć do szkoły bez niego . Oczywiśc ie tylko TEORETY CZNIE!

O. N I V ina E W W o O eg MARK ka markow e. t e i k zcz y s t e E j ę i cji s a a k i u w d Poja s mojej e ałem! a zi Podcz takich Wid Sporo


GŁUPIA SPRAW

A

BOLI PÓŁ ROK U W ZAWIESZE NIU NA TRZY LATA CZYLI J AK UCZEŃ PRZEZ GŁUPO TE MOŻE TRAFIĆ DO SĄ DU


SI

E N J O R TEJ ŁY ZB

LI O P S IE O P N Y M Z Y C Ł WA RZE Y Z W IE C J Ś E I Ę K Z S ZC POL S A N . IE IL B B E I E S D K DO JA D A I R O KATEG


TEGO

KOME C NTOW HYBA TRZE BA SI A Ę BAW Ć NIE IŁO S IĘ


Y

K

RT E C ON


BARDZO AMBITNA

POEZJA KLOZETOWA PISANA NA BARDZO CIEKAWYCH LEKCJACH. KUPA ŚMIECHU I RADOSNE MORDKI MOICH KOLEGÓW


SZK OLN A POE ZJA

LEŚNE

NAZWA MISIE WYWO D SKRÓT U LM C ZI SIĘ OD ZY MECHA NICZN LI LICEUM E A PO N ASZEM UL ZNACZ Y LEŚN M TO E MISI E


W CZASACH LICEALNYCH BYŁEM ZAKOCHANY W PAKTOFONICE I PÓŹNIEJSZYM POKAHONTAZ. MOJE ZESZYTY BYŁY ZAMALOWANE Z GÓRY NA DÓŁ NAZWĄ GRUPY POKAHONTAZ ITP


ŚWSI

KAC

ZA

PAC

ZKA


NASZ

A P U R AG


WYCINKI Z NASZYCH PRACOWNI TYPOGRAFII I PROJEKTOWANIA. TO BYŁY GENIALNE CZASY.


SKARBY ZBIERANE PODCZAS RÓŻNYCH WYJAZDÓW I WYPADÓW W POLSCE I POZA NIĄ KAJ JO NIE BYŁ, CO JO NIE WIDZIOŁ, CO JO NIE PIŁ, KAJ JO NIE SPOŁ I KAJ NIE ŹYGOŁ


MEGA WYCZESANY KALENDARZ NA NADCHODZĄCE TRZECIE TYSIĄCLECIE.


IDEALNIE NADA SIĘ NA DRZWI WYCHODKA LUB WYTARCIE SOBIE TYŁKA


JADASZ W MAK

DONALDZIE?


! Y W A Z S R A W O D A K WYCIECZ

NA ZDJĘCIA CH AUTOGRAFY . BOGUSŁAW A RYMANOWS KIEGO. BRONISŁAW A WILDSTEINA , ORAZ JOKI Z KALIBRA.


IESTY Z D R E T O CZ T S JSCE Ł E U I K M Y T Ł R I A ZYŚC C CZ E I O N M A C Z Ą Y PIĄT DDAJ O E N OCIE Z W C K I L W B U Y P T KARN A TYCH D O N Ł A Z M T IESIĄ Z D Ć Ę I P


SIĘ M A M YE? O T GII Y O L O T O ŚCIE LA EK E D I Ś M DATY O W N C A Ś E I M O C RÓB AŁ KT RU NA I Z E I Z ? P D Y I A T P W MAJ JCIE W U A CZY N Ć R A A CZ IE M N I E ZESZ I PANOW


AMST

HOLE A K Z S PU

ND

EK N Y D R A S ABIS ERSKICH ANN

UC GATUNK


WITRYNA HOLENDERSK IEGO SKLEPU Z PAMIĄTKAMI PRZY ULICY CZERW ONYCH LATARNII BARD ZO ZNANEJ ZAB YTKOWEJ ULICY NA KTÓ REJ MOŻNA SPO TKAĆ BOHATERÓW SERIALU SPERMOPOLS CY ORAZ KAPITAN DILDO ĆWICZY GŁĘBOKIE GA RDŁO

TERDAM

GLIWICE

w R E T S E W L Y S IE zd do M A D R a E j T y S w y M n edziny. A z c i n a t sponndii w odwi sylwester hola apomniany ! E I z C e i E I n W Ś M Y C B O W


Kolekcja vlepek i naklejek. Zbierane od czasów liceum do rozpoczęcia studiów. Największa ilość od lekarzy.


EFEKT NASZYCH IGRASZEK SŁOWNYCH ZABAWA POLEGAŁA NA ZAPISYWANIU SŁÓW LUB ZWROTÓW WYRWANYCH Z KONTEKSTU


PAMIĄTKA PÓŁROCZNEGO POBYTU NASZEGO KOLEGII W WALII PODOBNO ANGOLE SIĘ TYM ZACHWYCAJĄ CI TO MAJĄ NASRANE W GŁOWACH


ASP


POCZĄTEK STUDIÓW W AKADEMI SIKU POPRZECZNEGO W KATOWICACH


KOLEKCJA VLEPEK STWORZONYCH PODCZAS STUDIÓW NA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KATOWICACH


MOŻE NIE SĄ IDEALNE ALE ZA TO SĄ KLIMATYCZNE I ŁADNIE SIĘ PREZENTUJĄ NA ŚCIANACH I INNYCH


N A K ME

A Z S


L A K NI

S K AR

MECHANICZNE POTWORY. SIEJĄCE STRACH POD POWIERZCHNIĄ KOLEKCJA VLEPEK


WYBRANE ILUSTRACJE PEナ・N WEKTOR


WYBRANE ILUSTRACJE PEナ・N WEKTOR


PERSONAL SERWIS - LOGOTYP

PERSONEL SERWIS

S

PERSONEL SERWIS

WERSJA 1

WERSJA 2

PERSONEL SERWIS

P


PERSONAL SERWIS - LOGO

PERSONEL SERWIS

PERSONEL PERSONEL SERWIS

SERWIS

PERSONEL PERSONEL SERWIS SERWIS

PERSONEL SERWIS

WERSJA 1

WERSJA 2 LOGO I LOGOTYP DLA PERSONEL SERWIS


PROJEKT KSIĄŻKI DLA WYDAWNICTWA ZNAK.


OKŁADKA PŁYTY DLA ZESPOŁU BISQUIT


PROJEKT LOGOTYPU DLA PENSJONATU U JAŚKA


itsmajlajf-final  

finalna wersja :)

itsmajlajf-final  

finalna wersja :)

Advertisement