Page 90

De mensen in het Kennis- en Ontwikkelprogramma gaan in 2017 en komende jaren de volgende activiteiten uitvoeren: ӹӹ Strategisch teambijeenkomsten (sturing en coördinatie programma); ӹӹ Kennisondersteuning aan innovatieprojecten in de proeftuinen; ӹӹ Ambitiedagen: geleerde lessen bundelen, profilering, communicatie; ӹӹ Reflexieve monitoring van de proeftuinen en het programma als geheel; ӹӹ Impactverkenningen van de proeftuinen en de InnovatieAgenda; ӹӹ Kennisdeling; In een jaarlijkse cyclus verzorgt het kennisteam: leergeschiedenis, duiding geleerde lessen, coördinatie activiteiten, identificeren nieuwe onderzoeksvragen, dynamische leeragenda.

88

Eten waar je blij van wordt!  

De voedselfamilies, tweede voortgangsrapportage, Zuid-Holland mei 2017: Iedereen heeft kan bijdragen aan de voedselfamilies: de Voedselfami...

Eten waar je blij van wordt!  

De voedselfamilies, tweede voortgangsrapportage, Zuid-Holland mei 2017: Iedereen heeft kan bijdragen aan de voedselfamilies: de Voedselfami...

Advertisement