Page 89

TE DA UP en kennisverspreiding. De kennispartners vertalen de opgedane ervaringen naar ondernemers die geïnteresseerd zijn in een volgende stap naar duurzame innovatie. Kennisontwikkeling en kennisdeling zijn essentieel bij de uitvoering van de innovatie-experimenten in de vorm van proeftuinen. Uitwisseling van opgedane kennis en leerervaringen vinden plaats in de concrete proeftuinen, tussen de concrete proeftuinen en op strategisch kennisniveau. De kennispartners werken nauw samen en willen elkaar versterken in die samenwerking. Elke partij brengt kennis, studenten en menskracht in. Partijen willen hun onderwijs en onderzoek up to date houden door mee te doen aan deze duur­zame innovatieaanpak. Looptijd van de samenwerking is ca. 4-6 jaar en gekoppeld aan de uitvoering van de InnovatieAgenda Duurzame Landbouw van de provincie. 

een nieuw gezamenlijk idee, is niet altijd even groot. Daarbij kost het veel energie om door bestaande manieren van doen, denken en organiseren heen te breken. Experimenteerruimte is voor pioniers een belangrijke voorwaarde om tot nieuwe ideeën te komen en daar samen mee aan de slag te gaan. Met de Voedselfamilies doen wij ons best om samenwerkende pioniers maximale ruimte te geven. En we vragen ook maximale ruimte: wij zien dat het nodig is om pioniers die besluiten samen iets uit te proberen, te steunen door het aanbieden ruimte. Niet alleen fysieke ruimte, maar ook juist financiële, juridische en mentale ruimte. Samenwerken aan kennisontwikkeling geeft boost aan proeftuinen Het Voedselfamilies Kennis- en Ontwikkelprogramma is een netwerksamenwerking van DRIFT-Erasmus Universiteit, Hogeschool InHolland, HAS Hogeschool, Wageningen Economic Research en de provincie. Dit programma wordt vormgegeven en uitgevoerd door geëngageerde onderzoekers en docenten die reflecteren op de ontwikkelingen die de potentiële doorbraakideeën en proeftuinen doorlopen. Deze samenwerkende partners willen de lessen in kaart brengen. Duurzame innovaties komen alleen verder naar volgende fasen in het innovatiesysteem met een gestructureerde kennisontwikkeling

Eerst denk je dat zo iemand gek is, een tijdje later doet iedereen het zo…

87

Eten waar je blij van wordt!  

De voedselfamilies, tweede voortgangsrapportage, Zuid-Holland mei 2017: Iedereen heeft kan bijdragen aan de voedselfamilies: de Voedselfami...

Eten waar je blij van wordt!  

De voedselfamilies, tweede voortgangsrapportage, Zuid-Holland mei 2017: Iedereen heeft kan bijdragen aan de voedselfamilies: de Voedselfami...

Advertisement