Page 85

TE DA UP

DOE-EN FLUISTERPLANNEN Bij Drees Peter maken wij de eerste aanzetten voor: Vertrouwen op groente Monique en Herman: ‘Een duurzame voedselvoorziening vereist een grondige reductie in de consumptie van vlees, en een groter aandeel van groenten in ons dieet. Welke cijferexercities kunnen ons helpen? Het Westland kan Rotterdam voeden. Dat weten we, maar we hebben bewijs nodig. De studenten van nu zijn straks de producenten. Hoe kunnen we hen helpen het op de goede manier te doen?’ Fluisterplan voor radicale keuzes en wetsvoorstellen PJ: ‘Pioniers hebben allang bewezen dat duurzaam voedsel makkelijk kàn. Maar de overheid bepaalt mede de prijs, en de consument kiest met de beurs. Welke maatregelen kunnen ons in de kaart spelen?’ Een paar eerste mogelijkheden: wat ons betreft gaan we toe naar ‘aansprakelijkheidsvoedsel’. Kleinschalig geproduceerd voedsel is niet meer HACCP-plichtig, de THT datum kan er af. Daar hoort bij: voedingsonderwijs is onderdeel van het lesprogramma, zodat we weer herkennen wanneer iets niet meer goed is. Dat kun je namelijk prima zien en ruiken. Omgekeerde bewijslast is de dood in de pot van de eigen verantwoordelijkheid. IJzeren voorraad van landbouwgebieden Merten en Jan-Willem: ‘Ruimtelijke ordening is een subtiel, langzaam, zeer effectief middel om de voedselvoorziening van Zuid-Holland te beïnvloeden. Hoe kunnen wij als provincie lokaal voedsel afdwingen?’ Eerste mogelijkheden: houd een zogenaamde ijzeren voorraad van landbouwgebieden aan. Dit is in China en Zwitserland heel normaal. Met het uitfaseren van fossiele brandstoffen en de woelige geopolitiek in het achterhoofd is een gegarandeerde eigen landbouwproductie geen slecht idee. Compenseer verloren landbouwgebieden. Natuurcompensatie kennen we immers al; waarom creëren we niet eenzelfde compensatiesysteem voor de landbouw? Stapel functies. Naast de voedselvoorziening is er ook behoefte aan bijvoorbeeld schoon water, duurzame energie, biodiversiteit en recreatie. Geen monocultuur, maar diversiteit en afwisseling.

83

Eten waar je blij van wordt!  

De voedselfamilies, tweede voortgangsrapportage, Zuid-Holland mei 2017: Iedereen heeft kan bijdragen aan de voedselfamilies: de Voedselfami...

Eten waar je blij van wordt!  

De voedselfamilies, tweede voortgangsrapportage, Zuid-Holland mei 2017: Iedereen heeft kan bijdragen aan de voedselfamilies: de Voedselfami...

Advertisement