Page 82

80% MADE IN ZUID-HOLLAND: KAN DAT? Drees Peter daagt ‘de Voedselfamilies’ uit! Denk mee welke lokale doelstelling wij in 2020 kunnen halen en hoe wij dat samen gaan doen.

Op 25 januari 2017 verwelkomt Drees Peter de Voedselfamilies in zijn houtcel, tussen de kratten. Drees Peter pioniert sinds 2009 met Willem&Drees om lokaal voedsel makkelijk beschikbaar te maken. De eerste paar jaar in samenwerking met supermarkten, maar na 7 jaar wil Drees niet meer ‘het spiegeltje aan de wand zijn’. Nu bouwt hij een alternatieve keten waarin boeren en burgers samen aan het stuur zitten. Willem&Drees is daarin samengegaan met Beebox, een leverancier van biologische maaltijdboxen met 100% Nederlandse producten. Supermarkten hebben wel degelijk de intentie om de keten te verduur-

zamen, maar ze hebben er ook veel belang bij om hun huidige machtige positie in de keten te behouden. Deze machtsconcentratie zorgt uiteindelijk voor verdergaande schaalvergroting met meer anoniem voedsel tot gevolg. 40% lokaal kan nu al! Nog maar 40% lokaal? Voedselfamilieleden PJ, Merten en Pepik delen hun eerste inschattingen naar aanleiding van een paar uur googelen en rekenen: als wij iets gezonder eten en als wij vraag en aanbod van voedsel lokaal reorganiseren, is 40% lokaal voedsel nu al mogelijk. Als dit min of meer juist is ingeschat, welke betekenis geef jij hier dan aan? Voor 40% in je eigen voedsel kunnen voorzien… is dat veel, of is het weinig? Met een serie ingrijpende maatregelen kan Zuid-Holland in de buurt van de 80% komen. Maar dan wel met een heel ander dieet – zonder vlees! – en ook een heel ander landschap. Met natuurgebieden die dienen als voedselbos en een extra Maasvlakte vol hightech in-

25 jaar geleden was het normaal om veel meer lokaal gevoed te worden. Nu vinden wij het moeilijk om dit als mogelijkheid te zien. 80

Eten waar je blij van wordt!  

De voedselfamilies, tweede voortgangsrapportage, Zuid-Holland mei 2017: Iedereen heeft kan bijdragen aan de voedselfamilies: de Voedselfami...

Eten waar je blij van wordt!  

De voedselfamilies, tweede voortgangsrapportage, Zuid-Holland mei 2017: Iedereen heeft kan bijdragen aan de voedselfamilies: de Voedselfami...

Advertisement