Page 65

TE DA UP

WATERPARK IN AANBOUW Naar aanleiding van het toekomstbeeld Nationaal Waterpark Zuid-Holland zijn Hans, Andries, Theo en Manouk aan de slag gegaan: ‘het Waterpark is een nieuw verdienmodel in het landelijk gebied waarin voedselproductie, waterbeheer en landschapsbeheer een hoofdrol spelen. In het waterpark zien we bovendien mogelijkheden voor versterking van de sociale cohesie in het landelijk gebied en nieuwe verbindingen met de stad. (...) Voor het waterpark kijken we in eerste instantie vooral naar polders waar een wateropgave is: waar aanpassingen nodig zijn in het watersysteem om water te bergen, of waar het juist niet mogelijk is om peilen verder te verlagen. We selecteren twee voorbeeldgebieden en gaan daar met betrokkenen praten over de mogelijkheid om een waterpark op te richten.’

63

Eten waar je blij van wordt!  

De voedselfamilies, tweede voortgangsrapportage, Zuid-Holland mei 2017: Iedereen heeft kan bijdragen aan de voedselfamilies: de Voedselfami...

Eten waar je blij van wordt!  

De voedselfamilies, tweede voortgangsrapportage, Zuid-Holland mei 2017: Iedereen heeft kan bijdragen aan de voedselfamilies: de Voedselfami...

Advertisement