Page 63

Openwaterteelt is strafbaar Het waterpark is wereldwijd beroemd geworden vanwege zijn ontwikkeling en toepassing van zoetwater-recycle-technologie in kassen. Het verbod op openwaterteelt heeft een golf van innovatie teweeg gebracht in de kasindustrie.

Ik zie kansen in infrastructuur. Als je een gebied als thema gaat zien, wordt alles anders. Dan moet je durven om echt een park te zijn!

Glasananas Ook is in het park zichtbaar dat een verschuiving heeft plaatsgevonden van klimaatgebonden productieteelten. Energie is geen beperking: energie uit duurzame bronnen is volop aanwezig dus worden ananas en banaan in het park onder glas geproduceerd.

sioenfondsen. De gedachte is even simpel als baanbrekend: we investeren in een gezond landschap en dito eten voor een gezonde oude dag. Geen Zwitserleven, maar een waterparkpensioen. Het grondoverdrachtsproces begon met de verkoop en ingebruikname van 10.000 hectare onrendabele gronden. Op deze verziltte drassige gronden was economische akkerbouw, veeteelt, sierteelt of fruitteelt onmogelijk. De eerste 10 van een reeks van 1000 droomboeren werden uitgedaagd om te pionieren met het concept waterpark. Ze

Eerste droomboeren beheren het nieuwe publieke goed Het land is publiek goed geworden. Het eigendom is in handen van de Stichting Waterpark en is gefinancierd door een aantal pen-

‘Water is wereldwijd de verbindende opgave. Nederland maakt met zijn integrale aanpak van waterschaarste, waterveiligheid, waterkwaliteit, logistiek en transport over de hele wereld het verschil. We zijn koploper, en dat past ons maar verplicht ook tot blijvend investeren en innoveren. In Nederland ĂŠn in het buitenland. De Nederlandse kennis en kunde zijn uniek, ik zie volop kansen die nog beter internationaal te benutten.’ (bron: rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2015/03/12/henk-ovink-benoemd-tot-nederlands-eerstewatergezant)

61

Eten waar je blij van wordt!  

De voedselfamilies, tweede voortgangsrapportage, Zuid-Holland mei 2017: Iedereen heeft kan bijdragen aan de voedselfamilies: de Voedselfami...

Eten waar je blij van wordt!  

De voedselfamilies, tweede voortgangsrapportage, Zuid-Holland mei 2017: Iedereen heeft kan bijdragen aan de voedselfamilies: de Voedselfami...

Advertisement