Page 55

TE DA UP Henk: Fundamenteel volhoudbare landbouw nodig Henk (Planbureau voor de Leefomgeving): ‘Voedsel en landbouw zijn wereldwijd de factoren met de grootste impact op onze planeet. Wat eraan vastzit is onder andere transport, landgebruik, gezondheid, de minerale samenstelling van de grond. Van de energietransitie is min of meer duidelijk hoe ze eruit moet zien. Bij voeding zijn de problemen divers en veelkantig. Mede daardoor zijn de oplossingen niet altijd eenduidig. Deze vijf factoren bieden een handvat.’

Bedrijfsfilosofie van Novifarm De basis van een goede samenwerking volgens Dik: vertrouwen en gezamenlijk belang. ‘De drie vennoten die samen eigenaar zijn, hebben álles ingebracht. Er is geen onderlinge scheiding meer van de bezittingen. Zo maak je echt gezamenlijk belang.’ Dik weet precies wat elke handeling kost en oplevert: hoeveel uren er in het uitschuren gaan zitten en waar de knolselderij naartoe gaat. Duurzaamheid maakt hij graag zo concreet mogelijk, zodat je direct aan de slag kan en van elke stap die je zet weet hoeveel effect deze heeft. De doelen die hij zichzelf daarbij stelt zijn fors. Hij wil de ketens waarvan hij deel uitmaakt verkorten door er schakels uit te halen of door de fysieke afstand te reduceren. Hij wil de biodiversiteit vergroten en het bodemleven op eigen percelen verbeteren. Vooral op het reduceren van de CO2 footprint van Novifarm zet hij sterk in. Precisielandbouw helpt hem daarbij, net als het denken vanuit een biobased economy. Welke rol kan akkerbouw spelen in de energietransitie van fossiel naar groen? Die verandering, daar wil hij deel van uitmaken. Dik voelt zich uitgedaagd door de perspectieven van Henk en Mark en maakt van de gelegenheid gebruik om samen met de andere aanwezigen te verkennen hoe hij naast zijn eigen bedrijfsvoering nog verder kan bijdragen aan een lokaal duurzaam voedselweb.

1. Goede bodemverzorging ‘De bodem verpesten heeft impact op de lange termijn. Wegspoeling ook.’ Belangrijkste doel: Geen landdegradatie en een gezonde waterhuishouding. 2. Effectief gebruiken wat we produceren ‘Daarmee hangt samen: de eiwittransitie. We kunnen de wereld al voeden. (...) Nu halen we producten vaak uit elkaar. We geven de beste stukjes aan dieren en eten de slechtste elementen – suikers, vetten – zelf. Daarop draait een grote industrie.’ 3. Efficiënt produceren ‘Dat betekent onder andere het gebruik van stromen optimaliseren. Nu verplaatsen we mineralen nog van land naar stad en halen we micro-elementen uit de bodem zonder ze aan te vullen.’

53

Eten waar je blij van wordt!  

De voedselfamilies, tweede voortgangsrapportage, Zuid-Holland mei 2017: Iedereen heeft kan bijdragen aan de voedselfamilies: de Voedselfami...

Eten waar je blij van wordt!  

De voedselfamilies, tweede voortgangsrapportage, Zuid-Holland mei 2017: Iedereen heeft kan bijdragen aan de voedselfamilies: de Voedselfami...

Advertisement