Inspektion af tanke

Page 1

FOKUSERER DU PÅ RETTE STED?

MILJØKONTROL AF TANK! Komplet inklusiv:

Miljørådgivning Smedearbejde Rensning af tank Entreprenørarbejde Tæthedsprøvning - Et lovkrav ifølge miljøstyrelsens Bekendtgørelse nr. 1321 af 21/12 2011!

A.A. Service & Transport Danmark A/S Så bliver det ikke kun ved tanken… - vi GØR noget for miljøet! A.A. Service & Transport Danmark A/S Adm.: Grenåvej 631B, 8541 Skødstrup Telefon: 86 22 07 33 / 59 27 88 40

www.tankinspektion.dk www.tanktømning.dk www.aaservice.dk


Inspektion, Din professionelle

Du er kun få skridt fra at opfylde loven: § 43. Ejeren og brugeren skal sikre, at nedgravede anlæg på 6.000 l og derover, men højst 100.000 l, og overjordiske anlæg på 6.000 l og derover, men højst 200.000 l, inspiceres og tæthedsprøves af en sagkyndig med følgende intervaller, jf. dog stk. 2-6 og § 44: 1) Mindst hvert 10. år for anlæg med ståltanke, som er indvendigt korrosionsbeskyttede med offeranoder eller indvendig organisk eller uorganisk belægning. 2) Mindst hvert 5. år for anlæg med ståltanke, som ikke er beskyttede mod indvendig korrosion som angivet i nr. 1.

…… Stk. 4. Rørsystemer, skal tæthedsprøves ved samme lejlighed som de tilknyttede

tanke. ……. Stk. 5. Hvis tankens tilstand tilsiger dette, skal inspektion udføres oftere end angivet i stk. 1. Stk. 6. Hvis tidspunktet for sidste inspektion og tæthedsprøvning ikke kan fastlægges, skal ejeren eller brugeren sikre, at anlægget inspiceres og tæthedsprøves straks.

Er DIN tank ulovlig? Du bør som udgangspunkt regne med at din olie-/benzintank har et lovkrav om at skulle miljøkontrolleres, hvis den er på 6000 ltr. eller derover og er ældre end 10 år! Medmindre din olie-/benzintank tank er etableret for mindre end A.A. Service & Transport Danmark A/S Adm.: Grenåvej 631B, 8541 Skødstrup Telefon: 86 22 07 33 / 59 27 88 40

5 år siden (gældende for tanke med indvendig beskytttelse) eller 10 år siden (gældende for tanke uden indvendig beskyttelse) eller er af typen med overvåget dobbeltrum (Perma tank) skal du ifølge loven have den miljøkontrolleret for fortsat at kunne bruge den!

www.tankinspektion.dk Kun om inspektion af tanke


rensning og tæthedsprøvning af tanke samarbejdspartner som ikke lader det blive ved tanken

1. skridt

Kontakt A.A. Service & Transport Danmark A/S for en uforpligtigende og GRATIS vurdering af hvorvidt din tank er omfattet af lovgrundlaget!

2. skridt

Hvis din tank er indbefattet i lovkravet, fremsender vi dig orienterende GRATIS materiale omkring lovgrundlaget.

3. skridt

Førend udførelsen af inspektionen kontrollerer vi om der er specielle forhold eller nødvendige forholdsregler for inspektionen af netop DIN tank så er du på forhånd bevidst omkring den samlede økonomi for kontrollen!

Du kan bruge beskrivelsen overfor din egen tilsynsmyndighed og derved opnå en forhåndsgod-kendelse af projektet og som dokumentation på at arbejdet bliver udført af et særligt sagkyndigt firma, således som loven foreskriver.

www.aaservice.dk Om firmaets mange forskellige kompetencer

www.tanktømning.dk Kun om tømning af tanke


Så bliver det ikke kun ved tanken…… vi GØR noget for miljøet! VI HAR SVARET!

Sidste skridt Først herefter træffes endelig aftale om arbejdet! Vi tager selvfølgelig hensyn til dine ønsker, så arbejdet bliver udført til mindst mulig gene for dig.

..det rigtige skridt!

Kontakt os NU for nærmere info!

God samvittighed, tryghed og omtanke ……også for fremtiden!

Tæthedsprøvning Entreprenører Tankrensning Tanktømning Sandfyldning Renovering Inspektion Smed

¤ Deltagelse i miljøstyrelsens høringer siden 2005 ¤ Uddannede renseinspektører med certifikater ¤ Længste erfaring i Danmark-33 år indenfor området! ¤ Specialkonstrueret patenteret materiel – brugbar olie-/benzin bevares. A.A. Service & Transport Danmark A/S er naturligvis kvalificeret som særlig sagkyndig.

A.A. Service & Transport Danmark A/S Så bliver det ikke kun ved tanken…- vi GØR noget for miljøet! aa@aaservice.dk

A.A. Service & Transport Danmark A/S Adm.: Grenåvej 631B, 8541 Skødstrup Telefon: 86 22 07 33 / 59 27 88 40

www.aaservice.dk www.tanktømning.dk www.tankinspektion.dk