Page 1

2009 Euskal Unibertsitate Sistemari buruzko

INFORMAZIO OROKORRA del Sistema Universitario Vasco

INFORMACIĂ“N GENERAL

2009


INFO UNI eusk

22/5/09

12:07

Pรกgina 2


INFO UNI eusk

22/5/09

12:07

Página 3

2009 Euskal Unibertsitate Sistemari buruzko

INFORMAZIO OROKORRA

Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Vitoria-Gasteiz, 2009


INFO UNI eusk:Maquetación 1

27/5/09

12:18

Página 4

Lan honen bibliografia-erregistroa Eusko Jaurlaritzako Liburutegi Nagusiaren katalogoan aurki daiteke: http://www.euskadi.net/ejgvbiblioteka

Argitaraldia

1.a 2009ko maiatza

Ale kopurua

15.000 ale

©

Internet

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila www.euskadi.net

Argitaratzailea

Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco Donostia-San Sebastián, 1 - 01010 Vitoria-Gasteiz

Inprimaketa

RGM, S.A. Polígono Igeltzera Pab. A1 bis - 48610 Urduliz-Bizkaia

L.G.

BI-1608-2009


INFO UNI eusk

22/5/09

12:07

PĂĄgina 5

Aurkibidea 6

Euskal Unibertsitate Sistema

7

1. Datu orokorrak. 2008-2009 Ikasturtea

9

2. Ikastegiak eta Titulazioa

9

2.1. Universidad del PaĂ­s Vasco / Euskal Herriko Unbertsitatea

25

2.2. Universidad de Deusto / Deustuko Unibertsitatea

35

2.3. Mondragon Unibertsitatea

38

3. Unibertsitatean Sartzeko Prozedura. 2009-2010 Ikasturtea

41

4. Bekak


INFO UNI eusk

22/5/09

12:07

PĂĄgina 6

Euskal Unibertsitate sistema Otsailaren 25eko 3/2004 Legearen 2. artikuluak xedatutakoaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza duten unibertsitateek osatzen dute Euskal Unibertsitate Sistema. Unibertsitate horiek, gaur egun, hiru dira; bat publikoa, Universidad del PaĂ­s Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, eta bi pribatuak, Universidad de Deusto/Deustuko Unibertsitatea eta Mondragon Unibertsitatea. Unibertsitate horietako bakoitzak historia eta eragin berezia du Euskal Autonomia Erkidegoko goi-hezkuntzaren egituran, haien tamaina eta ezaugarriak oso desberdinak baitira ikasleei, irakasleei, administrazioko eta zerbitzuetako langileei eta titulazio-eskaintzei erreparatuz gero. Universidad del PaĂ­s Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Universidad de Deusto/ Deustuko Unibertsitatea eta Mondragon Unibertsitatea osatzen duten pertsonei, ikastegiei eta titulazioei buruzko oinarrizko datuak ageri dira dokumentu honetan, 2008-2009 ikasturteari dagokion Euskal Unibertsitate Sistemaren ikuspegi orokorra azaltzeko eta 2009-2010 ikasturterako titulazio-eskaintzari buruzko informazioa emateko.

6

Informazio honek gure unibertsitate-sistemaren potentzialtasunen berri ematen du, eta erreferentzia baliagarria da informazioa nahi duten gurasoentzat, ikasleei orientazioa eman behar dieten irakasleentzat eta 2009-2010 ikasturtean unibertsitatean sartu nahi duten ikasleentzat. Aldaketa-garai honetan hezkuntzaren alorrean sortzen diren zalantzak argitzeko lagungarria izango delakoan gaude.


INFO UNI eusk

22/5/09

12:07

PĂĄgina 7

1. DATU OROKORRAK 2008-2009 IKASTURTEA Universidad del PaĂ­s Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Lehen eta bigarren zikloko ikasleen kopurua Master ofizialak egiten ari diren ikasleen kopurua Doktorego-programak egiten ari diren ikasleen kopurua Tesi-proiektua inskribatuta duten ikasleen kopurua Berezko tituluetako ikasleen kopurua Titulazioen kopurua Master ofizialen kopurua Doktorego-programen kopurua Berezko tituluen kopurua Irakasle eta ikertzaileen kopurua Administrazio eta zerbitzuetako langileen kopurua (AZP)

41.996 829 1.170 1.526 801 80 51 79 40 4.950 1.697

Universidad de Deusto/Deustuko Unibertsitatea Lehen eta bigarren zikloko ikasleen kopurua Master ofizialak egiten ari diren ikasleen kopurua Doktorego-programak egiten ari diren ikasleen kopurua Berezko tituluetako ikasleen kopurua Titulazioen kopurua Master ofizialen kopurua Doktorego-programen kopurua Berezko tituluen kopurua Irakasle eta ikertzaileen kopurua Administrazio eta zerbitzuetako langileen kopurua (AZP)

7.085 615 146 654 25 34 17 43 1.818 386

Mondragon Unibertsitatea Lehen eta bigarren zikloko ikasleen kopurua Master ofizialak egiten ari diren ikasleen kopurua Doktorego-programak egiten ari diren ikasleen kopurua Titulazioen kopurua Master ofizialen kopurua Doktorego-programen kopurua Berezko tituluen kopurua Irakasle eta ikertzaileen kopurua Administrazio eta zerbitzuetako langileen kopurua (AZP)

3.099 328 127 21 6 4 17 326 109

7


INFO UNI eusk

22/5/09

12:07

Pรกgina 8


INFO UNI eusk

22/5/09

12:07

Página 9

2. IKASTEGIAK ETA TITULAZIOAK 2.1. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea · www.ehu.es 1. ETA 2. ZIKLOKO IKASKETAK / GRADUKO IKASKETAK*

ARABAKO CAMPUSA IKASTEGIAK

TITULAZIOAK

Gasteizko Enpresa Ikasketen Unibertsitate Eskola Izarduy Komandantea 23 01006 VITORIA-GASTEIZ

Enpresa Zientzietan Diplomatura

Tel.: 945 01 30 00 · Fax: 945 01 33 95

Industria Antolakuntza Ingeniaritza (2. ziklokoa soilik)

Gasteizko Ingeniaritzako Unibertsitate Eskola Nieves Cano 12 01006 VITORIA-GASTEIZ Tel.: 945 01 30 00 Fax: 945 01 32 70

Industria Ingeniaritza Teknikoa, Elektrizitatea espezialitatea Industria Ingeniaritza Teknikoa, Industria Elektronika espezialitatea Industria Ingeniaritza Teknikoa, Mekanika espezialitatea Industria Ingeniaritza Teknikoa, Industria Kimika espezialitatea Kudeaketa Informatikako Ingeniaritza Teknikoa Topografiako Ingeniaritza Teknikoa

Gasteizko Irakasleen Unibertsitate Eskola

Irakasletza, Heziketa Fisikoa espezialitatea

Juan Ibañez Santo Domingo 1 01006 VITORIA-GASTEIZ

Irakasletza, Haur Hezkuntza espezialitatea

Tel.: 945 01 30 00 · Fax: 945 01 33 95

Irakasletza, Lehen Hezkuntza espezialitatea

* Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatean 2010-2011 ikasturtetik aurrera ezarriko dira Goi Hezkuntzako Europar Eremura egokitutako graduko ikasketak.

9


INFO UNI eusk

22/5/09

12:36

P谩gina 10

ARABAKO CAMPUSA IKASTEGIAK

Gasteizko Gizarte Langintzako Unibertsitate Eskola Apraiztarrak 2 - 01006 VITORIA-GASTEIZ

TITULAZIOAK

Gizarte Lanean Diplomatura

Tel.: 945 01 30 00 路 Fax: 945 01 33 08

Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzien Fakultatea Nieves Cano 12 - 1006 VITORIA-GASTEIZ

Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietan Lizentziatura

Tel.: 945 01 30 00 路 Fax: 945 01 32 70

Farmazia Fakultatea Unibertsitateko ibilbidea 7 01006 VITORIA-GASTEIZ Tel.: 945 01 30 00 路 Fax: 945 01 30 14

Giza Elikadura eta Dietetika Diplomatura Elikagaien Zientzia eta Teknologia Lizentziatura (2. ziklokoa soilik) Ingurumen Zientzietan Lizentziatura Farmazia Lizentziatura Aleman Filologia Lizentziatura Filologia Klasikoan Lizentziatura Frantses Filologia Lizentziatura

Letren Fakultatea

Hispaniar Filologia Lizentziatura

Unibertsitateko ibilbidea 5 01006 VITORIA-GASTEIZ

Ingeles Filologia Lizentziatura

Tel.: 945 01 30 00 Fax: 945 01 32 00

Euskal Filologia Lizentziatura Geografia Lizentziatura Historia Lizentziatura Artearen Historia Lizentziatura Itzulpengintza eta Interpretazio Lizentziatura

Ekonomia eta Enpresa Zientzien Fakultatea Gasteizko Atala Izarduy komandantea 23 01006 VITORIA-GASTEIZ

10

Tel.: 945 01 30 00

Enpresen Administrazio eta Zuzendaritza Lizentziatura (2. zikloa)


INFO UNI eusk

22/5/09

12:07

P谩gina 11

ARABAKO CAMPUSA IKASTEGIAK

Medikuntza eta Odontologia Fakultatea Gasteizko Atala

TITULAZIOAK

Medikuntza lizentziatura (2. zikloa)

Jose Atxotegi z/g 01007 VITORIA-GASTEIZ Tel.: 945 01 30 00

BIZKAIKO CAMPUSA IKASTEGIAK

TITULAZIOAK

Industria Automatika eta Elektronikako Ingeniaritza (2. ziklokoa soilik) Industri Ingeniaritza

Bilboko Ingeniaritza Goi Eskola Teknikoa

Materialen Ingeniaritza (2. ziklokoa soilik)

Urkijo zumardia z/g 48013 BILBO

Kimika Ingeniaritza

Tel.: 94 601 20 00 Fax: 94 601 39 39

Industria Antolakuntza Ingeniaritza (2. ziklokoa soilik) Telekomunikazio Ingeniaritza Teknikoa, Telekomunikazio Sistemak espezialitatea Telekomunikazio Ingeniaritza Teknikoa, Telematika espezialitatea Telekomunikazio Ingeniaritza

Nautika eta Itsasontzi-makineria Goi Eskola Teknikoa

Itsasontzi Makinetan Diplomatura

Maria Diaz Haroko 68 48920 PORTUGALETE

Itsasontzi Makinetan Lizentziatura (2. ziklokoa soilik)

Tel.: 94 601 20 00 路 Fax: 94 601 77 00

Leioako Erizaintzako Unibertsitate Eskola Sarriena auzoa z/g - 48940 LEIOA Tel.: 94 601 20 00 路 Fax: 94 601 33 00

Itsasketa Diplomatura Nautika eta Itsas Garraioan Lizentziatura (2. ziklokoa soilik)

Erizaintza Diplomatura

11


INFO UNI eusk

22/5/09

12:07

P谩gina 12

BIZKAIKO CAMPUSA IKASTEGIAK

Bilboko Enpresa Ikasketen Unibertsitate Eskola Elkano 21 - 48008 BILBO

TITULAZIOAK

Enpresa Zientzietan Diplomatura

Tel.: 94 601 20 00 路 Fax: 94 601 76 00

Industria Ingeniaritza Teknikoa, Elektrizitatea espezialitatea

Bilboko Industria Ingeniaritza Teknikoko Unibertsitate Eskola Casilla plaza 3 - 48012 BILBO Tel.: 94 601 20 00 Fax: 94 444 16 25

Industria Ingeniaritza Teknikoa, Industria Elektronika espezialitatea Industria Ingeniaritza Teknikoa, Mekanika espezialitatea Industria Ingeniaritza Teknikoa, Industria Kimika espezialitatea Kudeaketa Informatikako Ingeniaritza Teknikoa

Meatzeen eta Herri Lanen Ingeniaritza Teknikoko Unibertsitate Eskola Beurko muinoa z/g - 48902 BARAKALDO Tel.:94 601 20 00 Fax:94 601 78 00

Meatze Ingeniaritza Teknikoa, Meatzeen Ustiakuntza espezialitatea Meatze Ingeniaritza Teknikoa, Mineralurgia eta Metalurgia espezialitatea Meatze Ingeniaritza Teknikoa; Energia Baliabide, Erregai eta Lehergaiak espezialitatea Herri Lanetako Ingeniaritza Teknikoa, Eraikuntza Zibilak espezialitatea

Bilboko Irakasleen Unibertsitate Eskola

Gizarte Hezkuntza Diplomatura Irakasletza, Haur Hezkuntza espezialitatea

Ramon y Cajal 72 - 48014 BILBO

Irakasletza, Musika Hezkuntza espezialitatea

Tel.: 94 601 20 00

Irakasletza, Lehen Hezkuntza espezialitatea

Fax: 94 601 75 00

Irakasletza, Atzerriko Hizkuntza espezialitatea

Lan Harremanen Unibertsitate Eskola Sarriena auzoa z/g - 48940 LEIOA Tel.: 94 601 20 00

12

Fax:94 601 22 77

Lan Harremanetan Diplomatura


INFO UNI eusk

22/5/09

12:07

P谩gina 13

BIZKAIKO CAMPUSA IKASTEGIAK

TITULAZIOAK

Arte Ederren Fakultatea Sarriena auzoa z/g - 48940 LEIOA

Arte Ederretan Lizentziatura

Tel.: 94 601 20 00 路 Fax: 94 601 33 77

Elektronika Ingeniaritza (2. ziklokoa soilik) Kimika Ingeniaritza Biologia Lizentziatura

Zientzia eta Teknologia Fakultatea Sarriena auzoa z/g - 48940 LEIOA Tel.: 94 601 20 00 Fax: 94 601 35 00

Biokimika Lizentziatura (2. ziklokoa soilik) Ingurumen Zientzietan Lizentziatura (2. zikloa) Fisika Lizentziatura Geologia Lizentziatura Matematika Lizentziatura Kimika Lizentziatura Enpresen Administrazio eta Zuzendaritza Lizentziatura

Ekonomia eta Enpresa Zientzien Fakultatea Agirre Lehendakaria 83 - 48015 BILBO Tel.: 94 601 20 00 Fax: 94 601 36 00

Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea

Aktuariotza eta Finantza Zientzietan Lizentziatura (2. ziklokoa soilik) Ekonomia Lizentziatura Merkatuen Ikerketa eta Tekniketan Lizentziatura (2. ziklokoa soilik) Politika eta Administrazio Zientzietan Lizentziatura Ikus-entzunezko Komunikazioan Lizentziatura

Sarriena auzoa z/g - 48940 LEIOA

Kazetaritza Lizentziatura

Tel.:94 601 20 00

Publizitate eta Harreman Publikoetan Lizentziatura

Fax: 94 601 34 00

Soziologia Lizentziatura

Medikuntza eta Odontologia Fakultatea Sarriena auzoa z/g - 48940 LEIOA

Odontologia Lizentziatura

Tel.: 94 601 20 00 路 Fax: 94 601 34 00

13


INFO UNI eusk

22/5/09

12:07

Página 14

BIZKAIKO CAMPUSA IKASTEGIAK

Zuzenbide Fakultatea Bizkaiko Atala

TITULAZIOAK

Zuzenbide Lizentziatura

Sarriena auzoa z/g - 48940 LEIOA Tel.: 94 601 20 00

GIPUZKOAKO CAMPUSA IKASTEGIAK

TITULAZIOAK

Arkitekturako Goi Eskola Teknikoa Oñati plaza 2 20018 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

Arkitektura

Tel.: 943 01 80 00 · Fax:943 01 51 70

Donostiako Erizaintzako Unibertsitate Eskola Jose Begiristain doktorearen pasealekua 105 20014 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

Erizaintza Diplomatura

Tel.: 943 01 80 00 · Fax: 943 01 73 30

Donostiako Enpresa Ikasketen Unibertsitate Eskola Oñati plaza 1 20018 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

Enpresa Zientzietan Diplomatura

Tel.: 943 01 80 00 · Fax: 943 01 83 60

Eibarko Industria Ingeniaritza Teknikoko Unibertsitate Eskola

Industria Ingeniaritza Teknikoa, Industria Elektronika espezialitatea

Otaola ibilbidea 29 - 20600 EIBAR Tel.: 943 03 80 00 · Fax: 943 03 31 10

14

Industria Ingeniaritza Teknikoa, Mekanika espezialitatea


INFO UNI eusk

22/5/09

12:07

Página 15

GIPUZKOAKO CAMPUSA IKASTEGIAK

TITULAZIOAK

Donostiako Irakasleen Unibertsitate Eskola

Irakasletza, Hezkuntza Berezia espezialitatea

Oñati plaza 3 20018 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN Tel.: 943 01 80 00 · Fax: 943 01 84 57

Irakasletza, Haur Hezkuntza espezialitatea Irakasletza, Lehen Hezkuntza espezialitatea Irakasletza, Atzerriko Hizkuntza espezialitatea Arkitektura Teknikoa Industria Antolakuntzan Ingeniaritza (2. ziklokoa soilik)

Donostiako Unibertsitate Eskola Politeknikoa

Industria Ingeniaritza Teknikoa, Elektrizitatea espezialitatea

Europa plaza 1 20018 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

Industria Ingeniaritza Teknikoa, Industria Elektronika espezialitatea

Tel.: 943 01 80 00

Industria Ingeniaritza Teknikoa, Mekanika espezialitatea

Fax: 943 01 71 30

Industria Ingeniaritza Teknikoa, Industria Kimika espezialitatea Herri Lanetako Ingeniaritza Teknikoa, Hiri Garraio eta Zerbitzuak espezialitatea

Kimika Zientzien Fakultatea Manuel Lardizabal pasealekua 3 20018 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

Kimika Lizentziatura

Tel.: 943 01 80 00 · Fax: 943 01 52 70

Zuzenbide Fakultatea Manuel Lardizabal pasealekua 2 20018 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

Zuzenbide Lizentziatura

Tel.:943 01 80 00 · Fax: 943 01 52 90

Gizarte Hezkuntzan Diplomatura

Filosofia eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea Tolosako etorbidea 70 20018 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN Tel.: 943 01 80 00 · Fax: 943 01 54 70

Gizarte eta Kultur Antropologia Lizentziatura (2. ziklokoa soilik) Filosofia Lizentziatura Pedagogia Lizentziatura Psikopedagogia Lizentziatura (2. ziklokoa soilik)

15


INFO UNI eusk

22/5/09

12:07

Página 16

GIPUZKOAKO CAMPUSA IKASTEGIAK

TITULAZIOAK

Informatika Fakultatea Manuel Lardizabal pasealekua 1 20018 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

Informatikan Ingeniaritza Sistemen Informatikan Ingeniaritza Teknikoa

Tel.: 943 01 80 00 · Fax: 943 01 55 90

Psikologia Fakultatea Tolosako etorbidea 70 20018 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

Psikologia Lizentziatura

Tel.: 943 01 80 00 · Fax: 943 01 56 70

Ekonomia eta Enpresa Zientzien Fakultatea Donostiako Atala Oñati plaza 1 20018 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan Lizentziatura (2. zikloa)

Tel.: 943 01 80 00

Medikuntza eta Odontologia Fakultatea Donostiako Atala Jose Begiristain doktorearen pasealekua 105 20014 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN Tel.: 943 01 80 00 · Fax: 943 01 73 30

16

Medikuntza Lizentziatura (2. zikloa)


INFO UNI eusk

22/5/09

12:07

Página 17

ATXIKITAKO IKASTEGIAK UPV/EHUko ikastegi propioez gain, unibertsitateak baditu bestelako ikastegiak, «atxikitako ikastegiak» alegia. Unibertsitateko ikasketa ofizialak egiten dira ikastegi horietan ere, baina haien titulartasuna pribatua da. Ikastegi horietan sartzeko eskaerak ikastegi bakoitzaren idazkaritzan egin behar dira, haiek zehaztutako egunetan. Helbideak eta telefonoak honako hauek dira:

ARABAKO CAMPUSA IKASTEGIAK

TITULAZIOAK

Erizaintzako Unibertsitate Eskola Jose Atxotegi z/g – 01009 VITORIA-GASTEIZ

Erizaintza Diplomatura

Tel.:945 21 80 52 · Fax: 945 22 06 26

BIZKAIKO CAMPUSA IKASTEGIAK

TITULAZIOAK

Irakasletza, Haur Hezkuntza espezialitatea

«Begoñako Andra Mari» Irakasleen Unibertsitate Eskola* Barrainkua 2 - 48009 BILBO Tel.: 94 424 22 42 · Fax: 94 424 76 04

Irakasletza, Lehen Hezkuntza espezialitatea Irakasletza, Heziketa Fisikoa espezialitatea Irakasletza, Musika Hezkuntza espezialitatea Irakasletza, Atzerriko Hizkuntza espezialitatea

Bilboko Merkataritza, Industria eta Nabigazio Ganbararen Unibertsitate Eskola

Enpresa Zientzietan Diplomatura

Poza Lizentziatua 17 - 48011 BILBO Tel.: 94 4702484 · Fax: 94 415 36 24

* Ikastegi hori Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatetik bereizi eta Universidad de Deusto/Deustuko Unibertsitatera atxikitzeko prozesuan dago.

17


INFO UNI eusk

22/5/09

12:07

Página 18

GRADUONDOKOEN ESKAINTZA • INGURUMENA ETA NATUR BALIABIDEAK – Ingurugiroaren Agrobiologia (Unibertsitate Masterra eta Doktoregoa)* – European Master in Marine Environment and Resources (Unibertsitate Masterra eta Doktoregoa)* – Ingurumenaren Kutsadura eta Toxikologia (Unibertsitate Masterra eta Doktoregoa)* – Biodibertsitate, Funtzionamendu eta Ekosistemen Gestioa (Unibertsitate Masterra eta Doktoregoa)* • MATEMATIKA – Matematikarako Ikerkuntzaren Hastapena (Unibertsitate Masterra eta Doktoregoa) – Eredugintza Matematikoa, Estatistika eta Konputazioa (Unibertsitate Masterra) • FISIKA, KIMIKA ETA MATERIALAK – Kimika Aplikatua eta Material Polimerikoak (Unibertsitate Masterra eta Doktoregoa)* – Nanoscience (Unibertsitate Masterra eta Doktoregoa)* – Kimika Sintetiko eta Industriala (Unibertsitate Masterra eta Doktoregoa)* – Kimika Teorikoa eta Konputazionala (Doktoregoa)* – Materialen Zientzia eta Ingeniaritza (Doktoregoa) – Laserrak eta Espektroskopia Aurreratua Kimikan (QUIMILASER) (Doktoregoa)* – Kimika (Doktoregoa) • BIOMEDIKUNTZA, BIZI-KALITATEA ETA OSASUNA – Biologia Molekularra eta Biomedikuntza (Unibertsitate Masterra eta Doktoregoa)* – Elikadura Kalitatea eta Segurtasuna (Unibertsitate Masterra eta Doktoregoa)* – Farmakologia, Medikamenduen Garapena, Balioespena eta Erabilera Arrazionala (Unibertsitate Masterra eta Doktoregoa)* – Analisi Forentsea (Unibertsitate Masterra eta Doktoregoa) – Fisiologia (Doktoregoa) 18

* 2008-2009 ikasturterako Zientzia eta Berrikuntza Ministerioaren Kalitate Aipamena jaso duten doktorego-programak.


INFO UNI eusk

22/5/09

12:07

Página 19

– Immunologia, Parasitologia eta Mikrobiologia (Doktoregoa) – Neurozientziak(Doktoregoa)* – Zelulen Biologia eta Garapenarena (Doktoregoa) – Aurrerapenak Pediatrian eta Haur Elikaduran (Doktoregoa) – Aurrerapenak Obstetrizian eta Ginekologian (Doktoregoa) – Kirurgiaren Oinarri Zientifikoak (Doktoregoa) – Gaixotasun Neoplasikoak: Onkologiaren Oinarri Orokorrak eta Klinikako Oinarriak (Berezko Masterra) – Gaixotasun Neoplasikoak: Onkologiaren Oinarriak (Berezko Titulua: Unibertsitateko Espezialista) – Ahoko Inplantologia (Berezko Titulua: Unibertsitateko Espezialista) – Ebaluazio Medikuntza (Berezko Masterra) – Periodontzia (Berezko Masterra) • INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIOEN TEKNOLOGIAK – Sare Mugikorretarako Informazio eta Komunikazio Teknologiak - SMIKT (Unibertsitate Masterra eta Doktoregoa)* – Hizkuntzaren Azterketa eta Prozesamendua (Unibertsitate Masterra eta Doktoregoa) – Sistema Txertatuen Ingeniaritza (Unibertsitate Masterra) – Sistema Elektroniko Aurreratuak (Unibertsitate Masterra eta Doktoregoa) – Komunikazioak, Elektronika eta Kontrola (Doktoregoa) – Ingeniaritza Informatikoa (Doktoregoa)* – Probabilistikako Ereduak Adimen Artifizialerako eta Datuak Erauzteko (Doktoregoa)* – Informazio Sistemak Webean (Doktoregoa) – Azpiegiturak, Zerbitzuak eta Segurtasuna Sareetan (Berezko Masterra) • INDUSTRIA INGENIARITZA ETA TEKNOLOGIA – Prozesu Kimikoen Ingeniaritza eta Garapen Iraunkorra (Unibertsitate Masterra eta Doktoregoa)*

* 2008-2009 ikasturterako Zientzia eta Berrikuntza Ministerioaren Kalitate Aipamena jaso duten doktorego-programak.

19


INFO UNI eusk

22/5/09

12:07

Página 20

– Ingurumen Ingeniaritza (Unibertsitate Masterra eta Doktoregoa)* – EURO MPM – Proiektuen Zuzendaritza (Unibertsitate Masterra eta Doktoregoa)* – Teknologiak eta Ingurumenaren Kudeaketa (Unibertsitate Masterra) – Material Aurreratuen Ingeniaritza (Unibertsitate Masterra eta Doktoregoa) – Material Berriztagarrien Ingeniaritza (Unibertsitate Masterra eta Doktoregoa)* – Ingeniaritza Mekanikoa: Diseinua eta Ekoizpena (Unibertsitate Masterra eta Doktoregoa)* – Ingeniaritza Energetiko Iraunkorra (Unibertsitate Masterra) – Diseinuaren Ingeniaritza (Doktoregoa) – Ingeniaritza Fisikoa (Doktoregoa) – Ingeniaritza Termikoa (Doktoregoa) – Generazio Banatua eta Energia Berriztagarriak: Eragina eta Potentziazko Sistema Elektrikoan Sartzea (Doktoregoa) – Ingeniaritza Termikoa Eraikuntzan (Berezko Masterra) – Software Librea: Sistema, Sarea, Segurtasuna eta Web Aplikazioak (Berezko Titulua: Unibertsitateko Espezialista) • ARKITEKTURA – Ideia, Forma eta Materia Arkitekturan (Doktoregoa) – Fatxada Arinen Arkitektura. Eraikuntza Industrializatua (Berezko Masterra) – Eraikuntza Iraunkorra eta Eraginkortasun Energetikoa (Berezko Tituluak: Unibertsitateko Espezialista eta Masterra) – IMAGO URBIS, Hiriko Paisaiaren Sorkuntza, Eraikuntza eta Gobernua (Berezko Titulua: Unibertsitateko Espezialista) • KAZETARITZA ETA KOMUNIKAZIOA – El Correo-UPV/EHUren Multimedia Kazetaritza (Unibertsitate Masterra) – Euskarazko Komunikazioa eta Hizkuntza Gutxituak (Unibertsitate Masterra) – Joera Berriak Kazetaritza Informaziorako Baliabide eta Euskarrietan (Doktoregoa)

20

* 2008-2009 ikasturterako Zientzia eta Berrikuntza Ministerioaren Kalitate Aipamena jaso duten doktorego-programak.


INFO UNI eusk

22/5/09

12:07

Página 21

• SOZIOLOGIA JURIDIKOA – International Master in Sociology of Law (Unibertsitate Masterra eta Doktoregoa) • ZUZENBIDEA – Ikasketa Aurreratuak Enpresa Zuzenbidean, Administrazio eta Konstituzio Zuzenbidean eta Zuzenbidearen Teorian (Doktoregoa) – Zuzenbide Publiko eta Pribatuaren Egungo Arazoak XXI. Mendeko Europan (Doktoregoa) – Gizarte Demokratikoa, Estatua eta Zuzenbidea (Doktoregoa) – Ingurugiro Zuzenbidea (Berezko Masterra) – Nazioarteko Merkataritzaren Zuzenbidea (Berezko Tituluak: Unibertsitateko Espezialista eta Masterra) – Giza Eskubideak Mundu Globalean (Berezko Titulua: Unibertsitateko Espezialista) – Administrazio Zuzenbidea eta Jardun Judiziala: Administrazio Zuzenbide Autonomikoa eta Lokala, Hirigintza, Ingurugiroa eta Giza Eskubideak: Administrazio Zuzenbide Autonomikoa eta Lokala, Hirigintza, Ingurugiroa eta Giza Eskubideak (Berezko Masterra) – Lurraldearen Antolakuntza eta Gestioa (Berezko Titulua: Unibertsitateko Espezialista) • SOZIOLOGIA ETA ZIENTZIA POLITIKOAK – Ikerketa Ereduak eta Arloak Gizarte Zientzietan (Doktoregoa)* – Gobernu eta Analisi Politiko Konparatuak (Doktoregoa) • FEMINISMOA, GENEROA ETA BERDINTASUNA – Ikasketa Feministak eta Generokoak (Unibertsitate Masterra eta Doktoregoa) • NAZIOARTEKO IKASKETAK ETA GARAPENERAKO LANKIDETZA – Nazioarteko Ikasketak (Unibertsitate Masterra eta Doktoregoa)* – Globalizazioa eta Garapena (Unibertsitate Masterra eta Doktoregoa) – Migrazioak: Migrazio Prozesuen Jakintza eta Gestioa (Unibertsitate Masterra) – Garapena eta Nazioarteko Lankidetza (Unibertsitate Masterra)

* 2008-2009 ikasturterako Zientzia eta Berrikuntza Ministerioaren Kalitate Aipamena jaso duten doktorego-programak.

21


INFO UNI eusk

22/5/09

12:07

Página 22

– Partaidetza eta Komunitate Garapena (Unibertsitate Masterra) – Nazioarteko Lankidetza ez Zentralizatua: Bakea eta Garapena. Agenda Globalaren Azterketa eta Kudeaketa, Nazio Batuen Sistemaren Esparruan (Berezko Masterra) – Garapenerako Lankidetzako Estrategiak, Agenteak eta Politika (Berezko Masterra) – Immigrazioa eta Garapenerako Lankidetza Europar Batasunean (Berezko Masterra) – Integrazio Politikoa eta Batasun Ekonomikoa Europar Batasunean (Berezko Masterra) • BERRIKUNTZA ETA JAKINTZA – Berrikuntza eta Jakintzaren Gestioa (Unibertsitate Masterra) • GIZA BALIABIDEAK ETA LAN ARRISKUAK – Giza Baliabideen eta Enpleguaren Kudeaketa (Unibertsitate Masterra) • EKONOMIA ETA ENPRESA – Economics: Empirical Applications and Policies (Unibertsitate Masterra eta Doktoregoa)* – Banka eta Finantza Kuantitatiboak (Unibertsitate Masterra eta Doktoregoa)* – Ekonomi Integrazioa (Unibertsitate Masterra eta Doktoregoa)* – Ekonomia: Ekonomi Analisirako Tresnak (Unibertsitate Masterra eta Doktoregoa)* – Finantzak eta Finantza Zuzendaritza (Unibertsitate Masterra) – Globalizazioa: Gizarte Prozesuak eta Ekonomia Politika (Unibertsitate Masterra eta Doktoregoa) – Finantza Estrategiak eta Kontabilitatea (Doktoregoa) – Enpresa Globalizazioaren Aurrean: Arriskua eta Ezagutza (Doktoregoa) – Enpresen Bultzapena eta Garapena (Doktoregoa) – Euskal Herriaren Ekonomia Historia (Doktoregoa) – Kontu Ikuskaritza (Berezko Titulua: Unibertsitateko Espezialista) – Finantza Informaziorako Nazioarteko Arauen Ezarpena eta Kontabilitatea (Berezko Titulua: Unibertsitateko Espezialista) – Zergen Ordainketa (Berezko Titulua: Unibertsitateko Espezialista) 22

* 2008-2009 ikasturterako Zientzia eta Berrikuntza Ministerioaren Kalitate Aipamena jaso duten doktorego-programak.


INFO UNI eusk

22/5/09

12:07

Página 23

– Hazienda eta Finantza Publikoak (Berezko Tituluak: Unibertsitateko Espezialista eta Masterra) – Enpresen Gestioa (Berezko Masterra) – Marketinga (Berezko Masterra) – Gerontologia Zentroen eta Gizarte eta Osasun Zentroen Zuzendaritza eta Gestioa (Berezko Titulua: Unibertsitateko Espezialista) – Enpresen Lehiakortasunerako Gestioa (Berezko Masterra) – Herri Erakundeen Kudeaketa (Berezko Titulua: Unibertsitateko Espezialista) – Laneko Arriskuen Prebentzioa (Berezko Titulua: Unibertsitateko Espezialista) – Garapen Iraunkorra. Tokiko Agenda 21aren Kudeatzailea (Berezko Titulua: Unibertsitateko Espezialista) – Ondarearen Gestioa eta Banka Pribatua (Berezko Titulua: Unibertsitateko Espezialista) – Kirolaren Gestioa (Berezko Masterra) • HEZKUNTZA – Psikodidaktika: Hezkuntzaren Psikologia eta Berariazko Didaktikak (Unibertsitate Masterra eta Doktoregoa) – Esku-hartze Psikopedagogikoa (Doktoregoa) – Ekintza Fisikoa eta Kirola (Doktoregoa) – Eusko Ikasketak: Giza, Gizarte eta Natur Zientziak (Berezko Titulua: Unibertsitateko Espezialista) – Ikastegietan Informazioaren eta Komunikazioaren Ardura duten Irakasleen Prestakuntza (Berezko Tituluak: Unibertsitateko Espezialista eta Masterra) – Web 2.0 Hezkuntza Inguruneak eta Ezagutzaren Gestioa (Berezko Tituluak: Unibertsitateko Espezialista eta Masterra) • PSIKOLOGIA – Psikologia: Gizabanakoa, Taldea, Antolamendua eta Kultura (Unibertsitate Masterra eta Doktoregoa)* – Esperientzia Traumatikoetako Biktimei Laguntza (Berezko Titulua: Unibertsitateko Espezialista) – Gatazken Konponketa eta Bitartekaritza (Berezko Masterra)

23


INFO UNI eusk

22/5/09

12:07

Página 24

• FILOSOFIA – Mundu Globalerako Filosofia (Unibertsitate Masterra eta Doktoregoa) – Language, Cognition, Action and Mind Studies (Unibertsitate Masterra eta Doktoregoa) – Filosofia, Zientzia eta Balioak (Unibertsitate Masterra eta Doktoregoa)* – Egungo Arazoak Filosofian (Doktoregoa) • HISTORIA – Garaiko Historia (Unibertsitate Masterra eta Doktoregoa)* – Europa eta Mundu Atlantikoa: Boterea, Kultura eta Gizartea (Unibertsitate Masterra eta Doktoregoa)* – Ingurugiroa, Lurraldea eta Kultura; Geografiaren, Historiaurrearen eta Arkeologiaren Ikuspegitik (Doktoregoa) • HIZKUNTZA LITERATURA ETA HIZKUNTZALARITZA – Hizkuntzalaritza eta Euskal Filologia (Unibertsitate Masterra eta Doktoregoa) – Hizkuntzalaritza Aplikatua (Doktoregoa) – Linguistika-Hizkuntzalaritza(Doktoregoa)* – Literatura eta Literatur Zientzia (Doktoregoa) – Hizkuntza Plangintza (Berezko Titulua: Unibertsitateko Espezialista) • ARTEA – Ikuskizunaren Arte eta Zientziak (Unibertsitate Masterra) – Beste Ikuspegi batzuk Artearen Historian (Doktoregoa) – Ikerketa eta Sormena Artean (Doktoregoa) – Kultur Ondasunak eta Kontserbazioa (Doktoregoa) – Zinemari buruzko Teoria, Analisia eta Dokumentazioa (Doktoregoa) – Antzertia eta Arte Eszenikoak (Berezko Titulua: Unibertsitateko Espezialista)

24

* 2008-2009 ikasturterako Zientzia eta Berrikuntza Ministerioaren Kalitate Aipamena jaso duten doktorego-programak.


INFO UNI eusk

22/5/09

12:07

P谩gina 25

2.2. Universidad de Deusto/Deustuko Unibertsitatea 路 www.deusto.es 1. ETA 2. ZIKLOKO IKASKETAK / GRADUKO IKASKETAK

BIZKAIKO CAMPUSA IKASTEGIAK

TITULAZIOAK

Zuzenbide Lizentziatura

Zuzenbide Fakultatea Unibertsitateetako etorbidea 24 - 48007 BILBO Tel.: 944 139 055 路 Fax: 944 139 099

Zuzenbide Lizentziatura + Ekonomia Espezialitateko Diploma (berezko titulua) Zuzenbide Gradua*

Helbide elektronikoa: derecho@deusto.es

Zuzenbide Gradua* + Ekonomia Espezialitateko Diploma (berezko titulua) Historia Lizentziatura Hispaniar Filologia Lizentziatura Ingeles Filologia Lizentziatura

Filosofia eta Letren Fakultatea Unibertsitateetako etorbidea 24 - 48007 BILBO Tel.: 944 139 063 路 Fax: 944 139 087

Euskal Filologia Lizentziatura Euskal Filologia Gradua*

Helbide elektronikoa: facultad.letras@deusto.es

Giza Zientzietan Gradua* Hizkuntza Modernoetan Gradua* Hizkuntza Moderno eta Kudeaketan Gradua* * Administrazio-tramiteak egiten. 2009-2010 ikasturterako abian jartzea aurreikusi dute.

25


INFO UNI eusk

22/5/09

12:07

P谩gina 26

BIZKAIKO CAMPUSA IKASTEGIAK

TITULAZIOAK

Filosofia Lizentziatura Psikologia Lizentziatura

Filosofia eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea Unibertsitateetako etorbidea 24 - 48007 BILBO Tel.: 944 139 058 / 944 139 248 Fax: 944 139 089 Helbide elektronikoa: facultad.fice@fice.deusto.es

Pedagogia Lizentziatura Psikopedagogia Lizentziatura (2. zikloa) Gizarte eta Kultur Antropologia Lizentziatura (2. zikloa) Gizarte Hezkuntza Diplomatura Psikologia Gradua* Haur Hezkuntza Gradua* Gizarte Hezkuntza Gradua* Lehen Hezkuntza Gradua*

Ekonomia eta Enpresa Zientzien Fakultatea - La Comercial Agirre Anaiak 2 - 48014 BILBO Tel.: 944 139 262 / 944 139 263 Fax: 944 457 381 Helbide elektronikoa: secretaria@unicomer.deusto.es

Teologia Fakultatea

Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan Lizentziatura Enpresa Administrazioa eta Zuzendaritza Gradua* Enpresa Administrazioa eta Zuzendaritza Gradua* + Zuzendarien Aurrerabideko Programa (berezko titulua)

Eliz Ikasketetan Lizentziatura (Teologia Batxilergoa)

Unibertsitateetako etorbidea 24 - 48007 BILBO Tel.: 944 139 183 路 Fax: 944 139 022 Helbide elektronikoa: teologia@deusto.es

Teologia Lizentziatura

Soziologia eta Politika Zientzien Fakultatea Unibertsitateetako etorbidea 24 - 48007 BILBO

Soziologia eta Politika Zientzietan Lizentziatura (2. zikloa)

Tel.: 944 139 121 路 Fax: 944 139 378 Helbide elektronikoa: sociologia@deusto.es

26

* Administrazio-tramiteak egiten. 2009-2010 ikasturterako abian jartzea aurreikusi dute.


INFO UNI eusk

22/5/09

12:07

Página 27

BIZKAIKO CAMPUSA IKASTEGIAK

TITULAZIOAK

Kudeaketa Informatikan Ingeniaritza Teknikoa Industria Ingeniaritza Teknikoa, Industria Elektronika espezialitatea Telekomunikazio Ingeniaritza Teknikoa, Telematika espezialitatea Informatikan Ingeniaritza (2. zikloa) Industri Antolakuntzan Ingeniaritza (2. zikloa)

Ingeniaritza Fakultatea Unibertsitateetako etorbidea 24 - 48007 BILBO

Industria Automatika eta Elektronikan Ingeniaritza (2. zikloa)

Tel.: 944 139 064 · Fax: 944 139 101

Telekomunikazio Ingeniaritza (2. zikloa)

Helbide elektronikoa: información@eside.deusto.es

Informatika Ingeniaritza (2. zikloa) + Industria Antolakuntza Ingeniaritza (2. zikloa) Informatikako Ingeniaritza Gradua* Industria Antolakuntzako Ingeniaritza Gradua* Automatika eta Industri Elektronikan Ingeniaritza Gradua* Telematikako Ingeniaritza Gradua* Industria Teknologietako Ingeniaritza Gradua* Ikus-entzunezko Sistemetako Ingeniaritza Gradua*

Turismoko Unibertsitate Eskola

Turismo Diplomatura

Unibertsitateetako etorbidea 24 - 48007 BILBO Tel.: 944 139 179 · Fax: 944 139 241 Helbide elektronikoa: turismo@deusto.es

Turismo Gradua*

Gizarte Laneko Unibertsitate Eskola

Gizarte Lanean Diplomatura

Unibertsitateetako etorbidea 24 - 48007 BILBO Tel.: 944 139 121 · Fax: 944 139 378 Helbide elektronikoa: trabajosocial@deusto.es

Gizarte Lanean Gradua*

* Administrazio-tramiteak egiten. 2009-2010 ikasturterako abian jartzea aurreikusi dute.

27


INFO UNI eusk

22/5/09

12:07

P谩gina 28

BIZKAIKO CAMPUSA PROGRAMA KONBINATUAK IKASTEGIAK

TITULAZIOAK

Zuzenbide Fakultatea Unibertsitateetako etorbidea 24 - 48007 BILBO Tel.: 944 139 055 路 Fax: 944 139 099 Helbide elektronikoa: derecho@deusto.es

Ekonomia eta Enpresa Zientzien Fakultatea - La Comercial

Enpresa Administrazioa eta Zuzendaritza Gradua* + Zuzenbide Gradua*

Agirre Anaiak 2 - 48014 BILBO Tel.: 944 139 262 / 944 139 263 Fax: 944 457 381 Helbide elektronikoa: secretaria@unicomer.deusto.es

Ekonomia eta Enpresa Zientzien Fakultatea - La Comercial Agirre Anaiak 2 - 48014 BILBO Tel.: 944 139 262 / 944 139 263 Fax: 944 457 381 Helbide elektronikoa: secretaria@unicomer.deusto.es

Enpresa Administrazioa eta Zuzendaritza Gradua* + Industria Teknologietako Ingeniaritza Gradua*

Ingeniaritza Fakultatea Unibertsitateetako etorbidea 24 - 48007 BILBO Tel.: 944 139 064 路 Fax: 944 139 101 Helbide elektronikoa: informaci贸n@eside.deusto.es

28

* Administrazio-tramiteak egiten. 2009-2010 ikasturterako abian jartzea aurreikusi dute.


INFO UNI eusk

22/5/09

12:07

Página 29

DONOSTIAKO CANPUSA IKASTEGIAK

TITULAZIOAK

Ekonomia eta Enpresa Zientzien Fakultatea - ESTE Mundaiz bidea 50 20012 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan Lizentziatura Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan Lizentziatura + Kudeaketa Informatikan Ingeniaritza Teknikoa Enpresa Administrazioa eta Zuzendaritza Gradua*

Tel.: 943 326 314 · Fax: 943 273 932 Helbide elektronikoa: secretaria.este@deusto.es

Enpresa Administrazioa eta Zuzendaritza Gradua* + Berrikuntza eta Ekimen Programa (berezko titulua)

Giza Zientzien Fakultatea

Giza Zientzietan Lizentziatura: Enpresa

Mundaiz bidea 50 20012 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

Giza Zientzietan Lizentziatura: Komunikazioa

Tel.: 943 326 296 · Fax: 943 292 635 Helbide elektronikoa: meperez@ud-ss.deusto.es

Komunikazio Gradua*

Turismoko Unibertsitate Eskola

Turismo Diplomatura

Mundaiz bidea 50 20012 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN Tel.: 943 326 301 · Fax: 943 326 188 Helbide elektronikoa: cechezar@ud-ss.deusto.es

Turismo Gradua*

Gizarte Laneko Unibertsitate Eskola Ordezkaritza

Gizarte Lanean Diplomatura

Mundaiz bidea 50 20012 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN Tel.: 943 326 263 · Fax: 943 292 635 Helbide elektronikoa: trabajosocial@ud-ss.deusto.es

Gizarte Lanean Gradua*

PROGRAMA KONBINATUAK

Ekonomia eta Enpresa Zientzien Fakultatea - ESTE Mundaiz bidea 50 20012 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN Tel.: 943 326 314 · Fax: 943 273 932 Helbide elektronikoa: secretaria.este@deusto.es

Enpresa Administrazioa eta Zuzendaritza Gradua* + Zuzenbide Gradua* Enpresa Administrazioa eta Zuzendaritza Gradua* + Informatikako Ingeniaritza Gradua*

* Administrazio-tramiteak egiten. 2009-2010 ikasturterako abian jartzea aurreikusi dute.

29


INFO UNI eusk

22/5/09

12:07

Página 30

BESTE IKASTEGIAK IKASTEGIAK

TITULAZIOAK

Erlijio Zientzien Goi Institutua Unibertsitateetako etorbidea 24 48007 BILBO

Erlijio Zientzietan Diplomatura

Tel.: 944 139 183 · Fax: 944 139 022 Helbide elektronikoa: teologia@deusto.es

Zuzendaritzako Idazkari Eskola Unibertsitateetako etorbidea 24 48007 BILBO Tel.: 944 139 218 / 944 139 224 Fax: 944 139 218

Zuzendaritzako Idazkaritzako Unibertsitate Graduatua (berezko titulua)

Helbide elektronikoa: secretariado@deusto.es

Aisiazko Ikaskuntzen Institutua Unibertsitateetako etorbidea 24 48007 BILBO

Kultura eta Elkartasuneko Unibertsitate Graduatua (berezko titulua)

Tel.: 944 139 075 · Fax: 944 467 909 Helbide elektronikoa: ocio@ocio.deusto.es

UNIBERTSITATEKO MASTER OFIZIALAK (Egiaztatze-tramiteak egiten. 2009-2010 ikasturterako abian jartzea aurreikusi dute). • ZUZENBIDEA – Enpresa Zuzenbidean Unibertsitate Masterra – Zerga Aholkularitzan Unibertsitate Masterra – Nazioarteko Merkataritzaren Zuzenbidean Unibertsitate Masterra - European Master’s in Transnational Trade Law and Finance 30

– Itsas eta Portu Enpresen Kudeaketan eta Itsas Zuzenbidean Unibertsitate Masterra


INFO UNI eusk

22/5/09

12:07

Página 31

• HEZKUNTZA – Espainiera testuinguru eleanitz eta nazioartekoetan ikasteko/irakasteko Unibertsitate Masterra – Ikastetxeen Zuzendaritza eta Kudeaketan Unibertsitate Masterra – Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, Batxilergo, Lanbide Heziketa eta Hizkuntzen Irakaskuntzan Unibertsitate Masterra – Hezkuntza-premia berezietan Unibertsitate Masterra – Ikastetxeen Zuzendaritza eta Kudeaketan Unibertsitate Masterra – Unibertsitate Master Europarra bizitza osoko ikaskuntzan: politikak eta kudeaketa European Masters in Lifelong Learning: Policy and Management • DIZIPLINARTEKO GIZARTE ESKU-HARTZEA (GIZARTE ETA OSASUN ZIENTZIAK) – Gerontologian Unibertsitate Masterra – Errehabilitazio Psikosozialean Unibertsitate Masterra – Drogamenpekotasunetan eta beste menpekotasunetan Unibertsitate Masterra – Gizarte-barneratzean eta Gutxitasunean Unibertsitate Masterra – Adingabekoak gizartean babesik gabe edota gatazkan daudenean esku-hartzeko eta bitartekotza egiteko Unibertsitate Masterra – Familian esku-hartzeko eta bitartekotza egiteko Unibertsitate Masterra – Emakumeen kontrako indarkerian esku-hartzeko Unibertsitate Masterra • EKONOMIA ETA ENPRESA ZIENTZIAK – Enpresen europar eta nazioarteko kudeaketan Unibertsitate Masterra - European and international business management – Giza Baliabideetan Unibertsitate Masterra – MBA-Enpresa Zuzendaritzan Unibertsitate Masterra • NAZIOARTEKO ETA KULTURARTEKO IKASKETAK – Eurokultura Unibertsitate Masterra – Master of Arts in Euroculture – Nazioarteko gizaldeko ekintzan Unibertsitate Masterra - undos cional humanitarian action

31


INFO UNI eusk

22/5/09

12:07

Página 32

– Migrazioak, gatazkak eta kohesio soziala gizarte globalean Unibertsitate Masterra – Politika publiko eta lurralde garapenean Unibertsitate Masterra. Gobernagarritasuna eta integrazio-prozesuak – Eskualdetako osasun-sistema iraunkorretan Unibertsitate Masterra (Erasmus undos)Emreghealth – Sustainable regional health systems (Erasmus undos)-Emreghealth – Giza Eskubide eta Demokratizazioan Unibertsitate Masterra - European Master in Human Rights and Democratisation • INGENIARITZA FAKULTATEA - ESIDE – Software soluzioen garapen eta integrazioan Unibertsitate Masterra – Ingeniaritzan eta ingurunearen kudeaketan Unibertsitate Masterra – Informazioaren segurtasunean Unibertsitate Masterra • GIZARTE ETA GIZA ZIENTZIAK – Aisialdi-, kultura-, turismo-, kirol- eta olgeta-proiektuen zuzendaritzan Unibertsitate Masterra – Biltzar, ekitaldi eta azoken antolaketan Unibertsitateko Masterra – Ikus-entzunezko, enpresetako eta erakundeetako komunikazioaren kudeaketan Unibertsitate Masterra • PSIKOLOGIA – Psikologiaren alorreko ikerkuntzan Unibertsitate Masterra – Buruko osasunean eta psikologia-terapietan Unibertsitate Masterra

DOKTOREGO-PROGRAMAK – Nazioarteko eta Kulturarteko ikasketak – Gizarte eta Komunikazio Zientziak – Zuzenbidea eta Askatasuna – Zuzenbidea, Enpresa eta Merkataritza – Filosofia eta Gaur Egungo Mundua. Oraingo Munduaren Gako Filosofikoak 32

– Hezkuntza Berrikuntza


INFO UNI eusk

22/5/09

12:07

Página 33

– Hezkuntza Berrikuntza eta Esku-hartze Psikopedagogikoa – Hezkuntza – Osasuna eta Familia – Psikologia – XXI. Mendeko Erronka Soziokulturalak – Metodologia eta Ikerkuntza aplikatua Euskal Herriko Historiaren ikerketan – Hezkuntza – Kudeaketa Aurreratua – Informazio Sistemak – Ekonomia eta Enpresa Zuzendaritza – Aisialdia eta Giza Potentziala

BEREZKO TITULUAK – Euskal Herriko Foru Zuzenbide Zibilean Espezializazio Ikastaroa – Konkurtso Legeari buruzko Espezializazio Ikastaroa – Sektore Publikoko Kontratuen Legeari buruzko Espezializazio Ikastaroa – Euskal Herriko Foru Zuzenbide Zibilean Espezializazio Ikastaroa – Abokatutzan eta Praktika Juridikoan Masterra – Egitura eta Proiektuetan oinarritutako Ikastetxe Kudeaketan Espezializazio Ikastaroa – Erakundeetako Pertsona eta Taldeen Zuzendaritzan Espezializazio Ikastaroa – Taldeen Zuzendaritza eta Lidergoan Espezializazio Ikastaroa – Lehen Hezkuntzan eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan Oinarrizko Gaitasunak Ebaluatzeko Espezializazio Ikastaroa – Ikastetxeetako Baliabideen Kudeaketan Espezializazio Ikastaroa – Aldaketaren Kudeaketan eta Hezkuntza Erakundeen Berrikuntzan Espezializazio Ikastaroa – Ikastetxeen Zuzendaritza eta Kudeaketan Espezializazio Diploma – Executive Master in Business Administration – Enpresa Zuzendaritzan Executive Aditua – Internacional Master in Innovation Management – Kontu Ikuskaritzan Masterra

33


INFO UNI eusk

22/5/09

12:07

Página 34

– Berrikuntzaren eta Teknologiaren Kudeaketan Masterra – Finantzetan Master Executive (ESCA eskolarekin) – MBA-Enpresa Kudeaketan Master Executive – MBA-Enpresa Kudeaketan Master Executive – Multinational Master in Business Administration – Finantza Zuzendaritzako Programa Exekutiboa – Programme for Leardership Development (PLD) – SAP Teknologia Aholkularitzan Masterra – Garapen Iraunkorrean Masterra – IKTen erabilera egokian Master Executive – Klimatizazio Ingeniaritzan Master Executive – Buruko Osasunaren Kudeaketa Klinikoan Espezializazio Ikastaroa (OMIE Fundazioa) – Pertsonalitate-arazoen Psikoterapia Integratuan Espezializazio Ikastaroa (OMIE Fundazioa) – Familia Terapian Espezializazio Diploma – Talde Lanean Espezializazio Diploma – Talde Psikoterapia Analitikoan Masterra (OMIE Fundazioa) – Berdintasun Agente Espezializazio Ikastaroa – Hermeneutikan Espezializazio Ikastaroa – Familiako Esku-hartze eta Bitartekotzan Espezializazio Ikastaroa – Haur eta nerabeak gizartean babesik gabe edota gatazkan daudenean esku-hartzeko eta bitartekotza egiteko Espezializazio Ikastaroa – Orientazio, Ikuskapen eta Coaching jardueretan Espezializazio Ikastaroa – Emakumeen aurkako Etxeko Indarkerian Esku-hartzeko Espezializazio Ikastaroa – Dokumentazioan eta Ondare Historikoaren Kudeaketan Espezializazio Diploma – Testu Edizioan Espezializazio Diploma – Europaren Integrazioan Espezializazio Diploma (on line) – Europaren Integrazioan Masterra – Politika eta Gobernagarritasun Masterra 34


INFO UNI eusk

22/5/09

12:07

P谩gina 35

2.3. Mondragon Unibertsitatea 路 www.mondragon.edu 1. ETA 2. ZIKLOKO IKASKETAK / GRADUKO IKASKETAK

ARRASATE ETA GOIERRIKO CAMPUSAK IKASTEGIAK

TITULAZIOAK

Mekanikako Ingeniaritza Gradua Industria Diseinuko eta Produktu Garapeneko Ingeniaritza Gradua Industria Antolakuntzako Ingeniaritza Gradua

Goi Eskola Politeknikoa Loramendi 4 20500 ARRASATE-MONDRAGON (GIPUZKOA) Tel.: 943 79 47 00 路 Fax: 943 79 15 36 Helbide elektronikoa: agorosabel@eps.mondragon.edu

Industria Elektronikako Ingeniaritza Gradua Informatikako Ingeniaritza Gradua Telekomunikazio Sistemetan Ingeniaritza* Industri Ingeniaritza (2. zikloa) Industri Antolakuntza Ingeniaritza (2. zikloa) Automatika eta Industri Elektronikan Ingeniaritza (2. zikloa) Informatikan Ingeniaritza (2. zikloa) Telekomunikazioetan Ingeniaritza (2. zikloa) Mekanikako Ingeniaritza Gradua

Goi Eskola Politeknikoa Granja auzoa z/g - 20240 ORDIZIA (GIPUZKOA)

Industria Diseinuko eta Produktu Garapeneko Ingeniaritza Gradua

Tel.: 943 88 00 62 路 Fax: 943 88 83 51

Industria Antolakuntzako Ingeniaritza Gradua

Helbide elektronikoa: bulegoa@goierrieskola.org

Industria Elektronikako Ingeniaritza Gradua Informatikako Ingeniaritza Gradua

* Administrazio-tramiteak egiten. 2009-2010 ikasturterako abian jartzea aurreikusi dute.

35


INFO UNI eusk

22/5/09

12:07

Página 36

ESKORIATZAKO CAMPUSA IKASTEGIAK

TITULAZIOAK

Ikus Entzunezko Komunikazioa Gradua* Haur Hezkuntza Gradua*

Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea (HUHEZI) Dorleta auzoa z/g 20540 ESKORIATZA (GIPUZKOA) Tel.: 943 71 41 57 · Fax: 943 71 40 32 Helbide elektronikoa: sarrera@huhezi.mondragon.edu

Lehen Hezkuntza Gradua* Irakasletza, Entzumena eta Mintzaira espezialitatea (2. Diplomatura gisa soilik) Irakasletza, Haur Hezkuntza espezialitatea (2. Diplomatura gisa soilik) Irakasletza, Hezkuntza Berezia espezialitatea (2. Diplomatura gisa soilik) Ikus-entzunezko Komunikazioan Lizentziatura (2. zikloa) Psikopedagogian Lizentziatura (2. zikloa)

OÑATI ETA BIDASOAKO CAMPUSAK IKASTEGIAK

TITULAZIOAK

Enpresa Zientzien Fakultatea

Enpresa Administrazioa eta Zuzendaritza Gradua*

Larraña 16 - 20560 OÑATI (GIPUZKOA) Tel.: 943 71 80 09 · Fax: 943 71 81 62

Nazioarteko Kudeaketako Idazkaritza Gradua*

Helbide elektronikoa: eteo@eteo.mondragon.edu

Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan Lizentziatura (2. zikloa)

Enpresa Zientzien Fakultatea

Enpresa Administrazioa eta Zuzendaritza Gradua

Hendaia 8 (Ducourau Jauregia) 20301 IRUN (GIPUZKOA)

Lidergo Ekintzailea eta Berrikuntza Gradua*

Tel.: 943 63 91 29 · Fax: 943 66 70 22 Helbide elektronikoa: bidasoa@bidasoa.eteo.mondragon.edu

36

Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan Lizentziatura (2. zikloa)

* Administrazio-tramiteak egiten. 2009-2010 ikasturterako abian jartzea aurreikusi dute.


INFO UNI eusk

22/5/09

12:07

Página 37

UNIBERTSITATEKO MASTER OFIZIALAK – Informazio eta Komunikazio Teknologien Masterra – Portaera Mekanikoa eta Materialen Masterra – MBA-Enpresa Zuzendaritzan Masterra – Kooperatiba-enpresen Kudeaketen Masterra – XXI. mendeko Hezkuntzaren Erronkak: Kulturartekotasuna eta Eleaniztasuna Masterra – Hezkuntzaren alorreko Ikerketan Masterra

DOKTOREGO-PROGRAMAK – Informazio eta Komunikazio Teknologien Masterra – Portaera Mekanikoa eta Materialen Masterra – MBA-Enpresa Zuzendaritzan Masterra – Kooperatiba-enpresen Kudeaketen Masterra

BEREZKO TITULUAK – Ekoizpen Zuzendaritza Masterra – Logistika eta Kanpo Merkataritza Masterra – Automobil Lehiaketan Espezializazio Teknikoan Masterra- METCA – Logistika Integrala Aditu Ikastaroa – Proiektuen Kudeaketan Aditu Ikastaroa – Cisco Sareen Konfigurazioan (CCNA) Aditu Ikastaroa – Informatika Segurtasuna Aditu Ikastaroa – MBA Executive – Enpresa Proiektuen Zuzendaritza Masterra – Banka eta Burtsa Masterra – Kirol Entitateen Kudeaketa eta Zuzendaritza Unibertsitate Aditu Ikastaroa – Norbere Garapena eta Taldeen Lidergoan Unibertsitate Aditu Ikastaroa – Kooperatibagintzan Unibertsitate Aditu Ikastaroa – Hizkuntzen Kudeaketan Unibertsitate Aditu Ikastaroa – Euskal Kulturgintzaren Transmisioan Unibertsitate Aditu Ikastaroa – Kulturartekotasuna eta Eleaniztasuna Unibertsitate Aditu Ikastaroa – Prestakuntza Pedagogikoan Unibertsitate Aditu Ikastaroa

37


INFO UNI eusk

22/5/09

12:07

Página 38

3. UNIBERTSITATEAN SARTZEKO PROZEDURA 2009-2010 IKASTURTEA

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea IKASLE MULTZOA

SELEKTIBITATEA

• Selektibitatea 2009an egiten duten Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) ikasleak

AURRETIKO IZEN-EMATEA

IZEN-EMATEA BERRESTEA

DEI-ZERRENDA ARGITARATZEA

MATRIKULA

Martxoak 13

Ohiko deialdia: Ekainak 22-26

Uztailak 13

Uztailak 15-24

(Selektibitatea gainditu ostean berretsi behar da)

Ohiz kanpoko deialdia: Uztailak 20-23

Irailak 8

Irailak 9-11

• Egoera hauetan dauden ikasleak: – Selektibitatea aurreko urteetan gaindituta – Selektibitatea beste Unibertsitateetan gaindituta ohiko deialdian*

Ekainaren 29tik uztailaren 3ra

– Unibertsitatera sartzeko bidea ematen duten atzerriko ikasketak (maiatzaren 3ko 2/2006 Hezkuntza Lege Organikoa)

Uztailak 13

Uztailak 15-24

Ohiko deialdia: Uztailak 13

Uztailak 15-24

Ohiz kanpoko deialdia: Irailak 8

Irailak 9-11

Ohiko deialdia: Uztailak 13

Uztailak 15-24

Ohiz kanpoko deialdia: Irailak 8

Irailak 9-11

Uztailak 13

Uztailak 15-24

Irailak 1-2

Irailak 8

Irailak 9-11

Irailak 21-23

Urriak 5

Urriak 6-7

• 2008-2009 ikasturtean Lanbide Heziketako ikasketak egin dituzten EAEko ikasleak

Martxoak 13

• Beste erkidegoetako Lanbide Heziketako ikasleak, eta Lanbide Heziketa aurreko urteetan egin duten EAEko ikasleak

Ekainaren 29tik uztailaren 3ra

• Sarbide-proba 2009an egiten duten 25 urtetik gorako ikasleak

otsailak 16-20

• Sarbide-proba aurreko urteetan gainditu zuten 25 urtetik gorako ikasleak

Ekainaren 29tik uztailaren 3ra

• Titulatuak, atzerritarrak, 2. zikloetara sartu nahi duten ikasleak eta gainerakoak, plaza libreak dituzten ikastegietarako • Edozein multzoetako ikasleak, plaza libreak dituzten titulazioetara sartzeko

L.H. 25 + BESTEAK

38

Ohiko deialdia:

* Selektibitatea beste Unibertsitateetan ohiz kanpoko deialdian gainditu duten ikasleek aurretiko izan-ematea irailaren 21etik 23ra bitartean egin behar dute. (1) Taulan ageri diren data guztiak Akademia Antolakuntzako Azpibatzordeak onesteko daude.


INFO UNI eusk

22/5/09

12:07

Página 39

Universidad de Deusto/Deustuko Unibertsitatea Unibertsitatean sartzeko eskaerak aurkezteko epeak – Graduko ikasketak eta berritu gabeko ikasketen 2. zikloa - Sartze berriak: Urtarrilaren 12tik maiatzaren 29ra bitartean (titulazioren batean plaza libreak geldituz gero, onartzeko epe berri bat ireki daiteke). – Berritu gabeko ikasketak - Trasladoak (beste Unibertsitate batean hasitako ikasketa berdinak jarraitzeko): Uztailaren 1etik irailaren 15era bitartean. – Unibertsitateko Masterrak egiteko: Martxoaren 16tik uztailaren 24ra bitartean (plaza libreak geldituz gero, eskaerak aurkezteko bigarren epea irekiko da abuztuaren 24tik irailaren 21era). – Hirugarren Zikloko Ikasketak (Doktoregoa): Irailaren 1etik 20ra bitartean. Matrikula-epeak – Graduko ikasketak eta berritu gabeko ikasketen 2. zikloa - Sartze berriak: Onarpen-gutuna jaso eta Unibertsitatean sartzeko legezko baldintza guztiak betetzen dituzten eskatzaileek matrikula egin beharko dute onarpen-gutunean zehaztutako epean (epe guztiak ekainaren 17tik irailaren 30era bitartean izango dira). – 1. eta 2. zikloko ikasketak (berritu gabeak) - Goiko mailak: Goiko mailetako ikasleek matrikula egin beharko dute irailean, aurretiazko hitzordu-sistemaren bidez («Automatrikula»). – Unibertsitateko Masterrak egiteko: Onarpen-gutuna jaso eta Master ikasketak egiten hasteko legezko baldintza guztiak betetzen dituzten eskatzaileek matrikula egin beharko dute onarpen-gutunean zehaztutako epean. (Epe horiek ekainaren 1etik uztailaren 30a bitartekoak eta irailaren 1etik urriaren 2ra bitartean izango dira). – Hirugarren Zikloko Ikasketak (Doktoregoa): Urriaren 1etik 20ra bitartean. Hala ere, Programa batzuek ohiz kanpoko matrikulaepeak dituzte urtarrilaren bigarren hamabostaldian eta otsailean.

39


INFO UNI eusk

22/5/09

12:07

Página 40

Mondragon Unibertsitatea Unibertsitatean sartzeko prozedura – Izena emateko epea: 2009ko otsailaren 2tik ekainaren 9ra bitartean. Matrikula-epeak – Graduko ikasketak 2009ko uztailaren 1etik 8ra bitartean. – 2. zikloko ikasketak: 2009ko uztailaren 13tik 16ra bitartean.

40


INFO UNI eusk

22/5/09

12:07

Página 41

4. BEKAK Eusko Jaurlaritzaren Unibertsitate Zuzendaritza (Deialdiari buruzko informazioa eta beken ezaugarriak Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren webgunean ageri dira: www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net) – Beka orokorrak, unibertsitate mailako eta goi-mailako beste ikasketa batzuk egiteko (Master ofizialak barne). – Erasmus eta nazioartean mugitzeko beste unibertsitate-programa batzuen esparruko bekak unibertsitate-ikasleentzat. – Titulu ofizialak lortzeko ikasketen bigarren zikloaren azken urtea egiten ari diren nkidetza-bekak, ikasketak egitearekin batera Unibertsitateko ikasikasleentzako lan tegietan lankidetzan jarduteko. – Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitate-ikastegietako ikasleen eguneroko garraio-gastuak ordaintzeko diru-laguntzak. – Udan ingelesa, frantsesa edota alemana ikasteko ikastaroak atzerrian egiteko dirulaguntzak.

Eusko Jaurlaritzaren Zientzia Politikarako Zuzendaritza (Deialdiei buruzko informazioa eta beken ezaugarriak Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren webgunean ageri dira: www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net) – Ikertzaileen prestaketa- eta hobekuntza-programetarako diru-laguntza berriak eta aurreko urteetako diru-laguntzen berritzea. – Euskal Autonomia Erkidegoarentzat interesgarriak diren gaietan espezializazioikasketak atzerrian egiteko bekak.

41


INFO UNI eusk

22/5/09

12:07

Pรกgina 42

Euskal Unibertsitate Sistema  

Dokumento honetan Euskal Unibertsitate Sistemari buruzko informazio zehatza ematen da

Advertisement