Page 1

MEMURLARIN e - DİJİTAL DERGİSİ


Polise seçim ücreti İçişleri Bakanlığı, 298 sayılı Seçim Kanunu'nda değişiklik yapılması için kanun tasarısı hazırladı MÜŞAHİTLERİ SEÇİM KURULU BELİRLEYECEK Propaganda serbestliği sürecinde İlçe Seçim Kurulu Başkanları (Hakimler) miting alanlarının belirlenmesinde tek belirleyici olmayacak. Hakimler mülki amirin görüşünü alarak mitingin hangi alanda yapılmasına karar verecek. Miting alanlarında uygulanacak güvenlik tedbirleri yüzünden mevcut maddenin değiştirildiği öğrenildi.

Bakanlıkta idare memuru kadrosuna atanabilmek için 'hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, eğitim, eğitim bilimleri, mimarlık ve mühendislik fakülteleriyle en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksek okulların sosyoloji, psikoloji ve sosyal hizmetler bölümleriyle bunlara denkliği kabul edilen yabancı fakülte veya yüksek okulların adı geçen bölümlerinden mezun olmak' şartı, 'en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak' şeklinde değiştirildi.Yönetmeliğe göre, sınav sonuç listesi on gün içinde ilan edilecek.Mazerete dayalı naklen atamalarda, yönetmelik kapsamındaki personelin sağlık, eş durumu, öğrenim durumu ve can güvenliği nedenleriyle belirtilen şartlar aranmaksızın istekleri üzerine naklen atanabilecekleri öngörülüyordu. Değişiklikle bu maddedeki 'öğrenim durumu' ibaresi yürürlükten kaldırıldı. http://www.memurlar7.net/haber/adalet-bakanligindayonetmelik-degisti-37096.html

Parti müşahitlerini İlçe Seçim Kurulları belirleyecek. Seçim Kurulları, parti müşahitlerine kimlik kartı verecek. Doğu-güneydoğuda parti müşahitliğinin suiistimal edildiği bildirildi. Geçmiş seçimlerde 180 seçmenli bir sandıkta bir parti müşahidinin 110 ayrı kişi adına imza atıp oy kullandığı iddia edildi. Benzer suiistimallerin bir daha yaşanmaması için düzenlemeye gidildiği ifade edildi. Polise seçim ücreti Son 10 günlük seçim propaganda serbestliği dönemindeki miting, toplantı, vb. propagandalarda görev yapan polislere diğer kamu personeli gibi ücret ödenecek. Polislere ne kadar ücret ödeneceğine Yüksek Seçim Kurulu karar verecek. Bunda diğer kamu personeline ödenen meblağlar esas alınacak. http://www.memurlar7.net/haber/polise-secimucreti-37099.html

Adalet Bakanlığında Yönetmelik Değişti Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

'BANKAMATİK' MEMURLARA NEŞTER VURULUYOR 657'de yapılacak değişiklikle, üst düzey yöneticilere sınırlama getirilecek. Yeni düzenlemeyle, bankamatik memurlara neşter vurulacak. Hükümet, 657 No’lu Devlet Memurları Kanunu’nda birtakım değişikliklere gidiyor. Yeni yasa ile üst yöneticilerin görev sürelerine sınırlama geliyor. http://www.memurlar7.net/haber/bankamatik-memurlaranester-vuruluyor-37094.html


YDS sınavına biraz kala neler yapılabilir? YDS (Yabancı dil sınavı) sınavına bilindiği üzere oldukça az bir süre kaldır. Sene içinde 2 sefer yapılacak olan bu sınavın ilkbahar dönemi sınav tarihi 7 Nisan’da olacaktır. Öğrencileri büyük bir hızla eksikliklerini kapatmaya çalışmaktadır. YDS sınavında ise karşılaşacağınız yabancı diller Fransızca, Almanca, İngilizce, Rusça ve Arapça’dır. Bundan dolayı az bir süre kalan YDS sınavına son aylarda neler yapılabilir bir bakalım. Öncelikle YDS sınavı öncesi son bir ay kala eksikliklerinizi tamamlamaya gayret ediniz. Özellikle deneme sınavlarına ağırlık veriniz. Bilmediğiniz kelimeleri öğrenmeye devam ediniz. Sınavlarda çözdüğünüz ve yanlış olarak cevapladığınız soruların kelimelerine mutlaka dikkat ediniz. Sözlüğü yanınızda gezdirmek yerine bilmediğiniz kelimeleri kağıda yazarak her gün en az 10 kelimenin anlamını öğrenip cümle içinde kullanmaya çalışın.

YDS(Yabancı dil sınavı) sınavına çalışırken önemli olan kelime dağarcığınızı geliştirmektir. Hem Türkçe hem İngilizce çeviri cümlelere dikkat ediniz. Bol bol İngilizce alt yazılı ya da yazısız filmler diziler bakabilir ve oradaki geçen konuşmalara kulak aşinalığını olacak ve bilmediğiniz kalıp ve kelimeleri not alınız. Bunun yanında arkadaşlarınızla da İngilizce diyaloglar kurunuz. Müziklerle de İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. Mutlak İngilizce konuşma CD’lerden yararlanıp, hem dinleyip hem de takip ederek konuların kalıcılığını sağlayabilirsiniz. Önemli olan bol tekrar yapmaktır. Ezberden ziyade o kelimeleri öğrenerek ve hayatınızda kullanarak kalıcılığını sağlamaktır. Ezberlediğiniz takdirde sınav günü heyecanla birlikte hiçbir kelime aklınızda kalmayacaktır. Çünkü Okuduklarımızın % 10 unu, duyduklarımızın % 20 sini, söylediklerimizin % 80 ini ve yaptıklarımızın % 90 ını, görüp ve işittiklerimizin % 50 sini hatırlarız. Bundan dolayı hem görüp, hem işiterek ve bunun yanında o kelimeleri hayatınızda kullanırsanız başarı kaçınılmaz olacaktır.

YDS sınavına az günler kala bu uygulamaları gerçekleştirmek önemli olacaktır. Sizlerde başarının anahtarı yakalamak istiyorsanız planlı ve doğru çalışmakla gerçekleştirebilirsiniz. http://www.memurlar7.net/haber/yds-sinavina-biraz-kala-neler-yapilabilir-37078.html


KAMU EKONOMİSTLERİ HAKSIZLIĞA KARŞI ÇIKIYOR Kamuda ekonomist kadrosunda çalışan personeller kendilerine yapılan ayrı ve haksız uygulamalardan dolayı tepkili. Teknik hizmetler sınıfında yer almasına rağmen kendilerinin teknik hizmet zam ve tazminat oranlarından yararlandırılmadığını, görev tanımlarının yapılmadığını, hiçbir kadroda uygulanmayan yüksek lisans ve doktora yapma şartının ileri sürüldüğünü ve yasal olarak önlerine zorluklar çıkarıldığını belirtiyorlar. Ekonomistlere özel düzenlemeler yapılarak genel idari hizmetler sınıfı içerisinde değerlendirilmeye çalışıldığını –hiçbir kadro ve unvanda olmayan farklı uygulamalar ve zam ve tazminatlar cetvellerindeki tutarsızlıklar – sonucunda haksızlığa uğradıklarını bunun açıkça anayasanın eşitlik ilkesine ve adalet anlayışına ters düştüğünü dile getiriyorlar. Aşağıda ekonomistlerin karşı çıktığı uygulamalar ve bu uygulamalara karşı talepleri yer almaktadır. EKONOMİST UNVANI İLE İLGİLİ GEREKÇELİ TALEPLERİMİZ Gerekçe 1: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ortak Hükümler başlığının (A) 4. bendinde Teknik hizmetler sınıfında belirtilen unvanların öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle hizmete başlatılacağı belirtilmiştir. Aynı hizmet sınıfında bulunmasına rağmen sadece “ekonomist” unvanı eğitim durumuna göre bir derece eklenmeden 9. dereceden başlatılmaktadır. Talep 1: Öğrenim durumu ve hizmet sınıfı aynı olan unvanlar arasındaki bu durum Anayasanın 10. Maddesi’nde belirtilen eşitlik ilkesine aykırı olduğundan mevcut durumun yeniden düzenlenerek “ekonomist” unvanı da öğrenim durumuna göre giriş derece ve kademesine bir derece eklenerek 8. dereceden başlatılmalıdır. Gerekçe 2: 2006/10344 Sayılı BKK Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Karar’ın Özel Hizmet Tazminatı başlıklı II Sayılı Cetvelin (E) bendinde Teknik Hizmetler Sınıfında bulunan unvanların özel hizmet tazminat oranları belirtilmiş olup aynı hizmet sınıfında olmasına rağmen “ekonomist” unvanına ilgili (E) bendinin 7. fıkrasında sadece ekonomi alanında lisansüstü öğrenim görülmesi halinde ek özel hizmet tazminatına yer verilmiştir. “Ekonomist” unvanı bulunduğu hizmet sınıfının özel hizmet tazminatından yararlandırılmayıp III Sayılı Cetvelin (G) bendinde unvanlı olmayan diğer kadrolarla birlikte sayılmıştır. Özel hizmet tazminat oranı ise %50 olarak belirlenmiş olup aynı zamanda bölge ek tazminat oranlarından da faydalandırılmaktadır. Alınan eğitim ve donanımlara göre emsal olan http://www.memurlar7.net/haber/kamu-ekonomistleri--haksizliga-karsi-cikiyor-37067.html


Doktoru tehdit ve hakarete 1 yıl 8 ay hapis Beyoğlu 4 No’lu aile sağlığı merkezinde görevli bir doktoru 15 Kasım 2012 tarihinde tehdit edip hakaretler savuran D.K. isimli şahıs hakkında açılan dava sonuçlandı. Davaya bakan İstanbul 25. Sulh Ceza Mahkemesi, sanığın ‘tehdit ve hakaret’ suçunu işlediğine hükmetti. Mahkeme sanığı, tehdit suçundan 6 ay, hakaret suçundan da 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Cezası ertelenen sanık, 5 yıl içerisinde suç işlerse bu cezayı da çekecek. http://www.memurlar7.net/haber/doktoru-tehdit-ve-hakarete-1-yil-8-ay-hapis-37079.html

Avcı'dan atanamayan öğretmenler için 3 adres Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Cumhuriyet'in sorularını yanıtladı. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, kamuda türbana özgürlük eylemi ile ilgili olarak “sadece durum tespiti yaptıklarını” belirtirken, “Yasal düzenleme ile serbestleştirilmesi, özgürleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi. Okulda mescit tartışmalarıyla ilgili olarak “Toplumsal ihtiyaç olabilir. Bütün bunların hepsinin doğal akışına bırakılmasından yanayım” diyen Avcı, yaklaşık 300 bin atanamayan öğretmen için “Sağlık Bakanlığı’nın, Maliye Bakanlığı’nın ve Adalet Bakanlığı’nın önerileri var. Adaylarımızı bu kurumlarda ve başka alanlarda da iş bulabilir hale getirecek birtakım istihdam politikaları, eğitim politikaları üzerinde çalışılıyor” açıklamasını yaptı. Liseye devam etmeyen öğrencilere yeni sistem gereği diploma verilmemesiyle ilgili olarak da Avcı, “Devam etmek zorundalar. Etmiyorlarsa alamayacaklar. Yoksa işin ucunu alamayız” dedi. Bakan Avcı, göreve geldikten sonraki ilk kapsamlı röportajını Cumhuriyet’e verdi. Avcı’nın Türkiye’nin eğitim gündemine ilişkin sorulara verdiği yanıtlar şöyle: http://www.memurlar7.net/haber/avc idan-atanamayan-ogretmenler-icin3-adres-37086.html


Babalara da doğum izni geliyor Kadınların istihdama katılımını artırmak amacıyla hazırlanan tedbir paketinden babaya da doğum izni çıktı Kadınların istihdama katılımını artırmaya yönelik paket kapsamında babaya da anneye verilen süre kadar doğum izni verilecek. Babanın iznine ilişkin 2 seçenek var: Babaya anne ile aynı anda izin kullandırılacak veya annenin ardından babanın izni başlayacak. Vatan'dan Gülümhan Gülten'in haberine göre, kadınların istihdama katılımını artırmak amacıyla hazırlanan tedbir paketinden babaya da doğum izni çıktı. Başbakan Erdoğan'ın talimatıyla Aile ve Sosyal Politikalar, Kalkınma, Maliye ve Çalışma Bakanlığı'nın birlikte çalıştığı paketin genel çerçevesi şekillendi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in bizzat çalıştığı pakette bir dizi önlem masada. Paket, son hali verildikten sonra önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu'na sunulacak. Pakete son halini Başbakan Erdoğan verecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Türk-İş ve Hak-İş başta olmak üzere işçi sendikaları ile tüm taraflardan görüş aldı, yurtdışı örneklerini inceledi. Bakanlığın son aşamaya getirdiği çalışmanın ayrıntılarına ulaşıldı.

CASUSLUK ÇETESİNDEKİ KOZMİK BELGELER Casusluk çetesinin elindeki askeri bilgiler dudak uçuklattı. İşte casusluk çetesinden çıkan kozmik belgeler. ugün'ün haberine göre; İzmir'deki casusluk çetesinden TSK'ya ait 'gizli, çok gizli ve hizmete özel' ibareli kozmik belgeler çıktı. Üsteğmen O.S, marinacı Bilgin Ö, eskort kızlar Narin K, Safiye K. ve Filiz A'ya ait hard disklerdeki bilgiler dudak uçuklattı. Fezlekede kozmik belgeler şöyle sıralandı: * dikkat.doc: Bu kitap ABD ve TC dışında herhangi bir ülkeye gizli ibaresine uygun olarak bile verilemez. Kitapta F16'ya takılabilen mühimmatın hangi şartlarda nasıl kullanılacağı anlatılıyor. http://www.memurlar7.net/haber/casusluk-cetesindeki-kozmik-belgeler-37080.html


Müezzinoğlu: Sağlık kurumlarından T.C. ibaresi kaldırılamaz Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Akil Adamlar heyetine ilişkin, “Biz kendi üzerimize düşeni ve bize yakışanı yaptık. Bu süreç uzamış bir süreç. 30 yıldır bu ülkenin ve milletin ağır bedeller ödediği bir süreç. Ana muhalefet partisi ve MHP tarafından çözüm alanında dinamik bir çalışma yapılsaydı süreç uzamazdı” dedi. SAĞLIK KURULUŞLARINDA T.C İBARESİNİN KALDIRILMASI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı tarafından kendine bağlı sağlık kurumlarının tabelalarında Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması olan "T.C." ibaresini kaldırılacağı iddialarına cevap veren Müezzinoğlu, “Benim Bakan olduğum dönemde hiçbir kurumda T.C ibaresinin kaldırılması söz konusu değildir. Kanun Hükmünde Kararname ile Kamu Hastaneler Kurumu ve Halk Sağlığı Kurumu T.C Sağlık Bakanlığı’nın kurulları haline geldiği için kurul tabelaları haline dönüşmüştür. Dolayısıyla esas olan T.C Sağlık Bakanlığıdır” dedi. Bunun 1 yıl önce yapılan bir değişiklik olduğunu ifade eden Müezzinoğlu, “Bunun şimdi gündeme gelmesinde art niyet vardır. Tabela değişikliği fotoğrafını koyanlar altına bir de tarih koyması lazım” açıklamasında bulundu. http://www.memurlar7.net/haber/muezzinoglusaglik-kurumlarindan-tc-ibaresi-kaldirilamaz37090.html

Öğretmenlere 'otizm' eğitimi verilecek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca otizmli bireylerin ve ailelerinin toplumsal hayata daha fazla katılımlarını sağlamak için hayata geçirilecek ulusal eylem planı hazırlandı. Otizm konusundaki bilinç düzeyinin artırılması için anaokul, ilkokul, ortaokul ve liselerdeki öğretmenlere konuyla ilgili farkındalık eğitimi verilmesi, otizmlilerin istihdamına yönelik ''iş koçluğu'' sisteminin oluşturulması hedefleniyor. http://www.memurlar7.net/haber/ogretmenlere-otizmegitimi-verilecek-37087.html

Memur-Sen: Millet için milli göreve 'evet Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), milli birlik ve kardeşlik projesi kapsamında oluşturulan Akil İnsanlar Listesi’nde Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu’nun isminin yer almasının kamu görevlileri ve Memur-Sen teşkilatı tarafından olumlu karşılandığını açıkladı Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), milli birlik ve kardeşlik projesi kapsamında oluşturulan Akil İnsanlar Listesi’nde Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu’nun isminin yer almasının kamu görevlileri ve Memur-Sen teşkilatı tarafından olumlu karşılandığını açıkladı. Memur-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, Ahmet Gündoğdu’nun Marmara Bölgesi listesinde yer aldığı hatırlatılarak, "Kamu görevlileri konfederasyonları arasında genel yetkili olan ve Türkiye’nin 81 ilinde örgütlü bulunan MemurSen’in Akil İnsanlar Listesi’nde yer alması milletimiz, kamu görevlileri ve teşkilatlarımız tarafından olumlu karşılanmıştır." denildi. Türkiye’nin her noktasından ve her kesimden gelen yoğun desteğin Memur-Sen’in sorumluluğunu daha da artırdığının belirtildiği açıklamada, "Kangren haline gelen ve Türkiye’nin ekonomik, sosyal olarak küresel aktör olmasının önündeki en büyük engellerden birisi olan terör sorununun çözülmesini milletimiz, kamu görevlileri ve milli iradenin tecelli ettiği TBMM büyük bir kararlılıkla istemektedir." ifadelerine yer verildi. http://www.memurlar7.net/haber/memur-sen-milleticin-milli-goreve-evet-37088.html


Okullarda Personel Çalıştırılması MEB okullara alınan personellerle ilgili olarak uyarı yazısı yolladı. MEB’in en büyük sıkıntılarından olan özellikle hizmetlilerin çalıştırılması içim çözüm yolu olarak yine mevzuat gösterilmiştir. Aslında çözüm demek yanlış oluyor çünkü sorun sadece örtülüyor. Okullarda özellikle köy okullarında hizmetliler okul aile birliklerince görevlendiriliyor. Tabi bu cümle yasaya uymak için olmuş oluyor. Çoğu okul hizmetli ücretini toplamakta sıkıntı çekiyor. Öğretmenler aylık veya dönemlik para toplamak zorunda kalıyor. Ama MEB bu konuda çözüm üreteceğine mevzuata uyun diyor. Acaba hangi okul çalıştırdığı hizmetlinin sigortasını yaptırıyor? Yaptıracak para hangi okul bulabiliyor? MEB okullara hizmetli temininde üzerine düşen sorumluluğu almalıdır. İdareciler ve öğretmenler bu sıkıntıdan kurtarılmalıdır.


"ÖZAL ORGANİZE BİR CİNAYETLE ÖLDÜRÜLDÜ» Savcılık, Levent Ersöz'e sorduğu soruda Türkiye’nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın zehirlenmek suretiyle öldürülmesi suçuna iştirak ettiğiniz sonucuna varılmıştır.” ifadelerini kullandı. Turgut Özal’ın ölümüne ilişkin soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘şüpheli’ sorgu tutanaklarında Özal için ‘zehirlenerek öldürüldüğü’ tespitinde bulunduğu ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheliyi sorgulayan savcılık, bu kişilere yönelik olarak, “Türkiye’nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın zehirlenmek suretiyle öldürülmesi suçuna iştirak ettiğiniz sonucuna varılmıştır.” ifadelerini kullandı. Savcı, Ergenekon Sanığı Levent Ersöz'e "8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın zehirlenmek suretiyle öldürülmesi suçuna iştirak ettiğiniz sonucuna varılmıştır. Bu suçlama ile ilgili ifade veriniz" diye soru yöneltti. http://www.memurlar7.net/haber/ozal-organize-bir-cinayetle-olduruldu-37060.html

ANAR'IN ANKETİNDE MHP SÜRPRİZİ Anar'ın anketine göre AKP oy oranını korurken MHP'nin yükselişte olduğunu, CHP'nin ise kan kaybettiği görülüyor. MHP en fazla oyu CHP'den alıyor... , Anar'ın anketine göre çözüm sürecine destek verenlerin oranı yüzde 57.7 iken, karşı çıkanların oranı ise yüzde 34... Her 3 CHP ve MHP seçmeninden biri destek veriyor. Ege ve Akdeniz’de CHP’den MHP’ye oy kaydı... ANAR'IN ANKETİNE GÖRE SON DURUM ANAR Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi Genel Müdürü Dr. İbrahim Uslu, çözüm sürecine son üç ayda desteğin iki kat arttığını açıkladı. Toplumun yüzde 58’e yakınının sürece destek verdiğini belirten Uslu, süreçte en fazla zarar gören partinin CHP göründüğünü, Ege ve Akdeniz’de bir miktar CHP oylarının MHP’ye kaydığını söyledi. http://www.memurlar7.net/haber/anarin-anketinde-mhp-surprizi-37061.html

ÇANKAYA NDE YENİ

KÖŞKÜ' DÖNEM

Cumhurbaşkanı Abdullah Köşkü’nde, sembolik anlam taşıyan ve Türk tarihine not düşülecek bir Milliyet gazetesinin haberine Kuvvetleri; Cumhurbaşkanı Yerleşkesi’ni koruma “seremonik görevleri” çekildi. http://www.memurlar7.net/ha koskunde-yeni-donem-

Gül; Çankaya açıdan önemli bir siyaset ile devlet ilke imza attı. göre Türk Silahlı ve Cumhurbaşkanlığı görevinden dışında tamamen ber/cankaya37059.html


Liseli gençlerin tarihi surlarda esrar partisi Bir grup lise öğrencisi, tarihi Bursa surlarında esrar içerken objektiflere yansıdı. Gündüz vakti esrar ve alkol alan gençler, yoldan gelip geçen kadın ve çocuklara aldırış etmeden uygunsuz hareketlerini sürdürdü. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu yürütülen 2 bin 300 yıllık tarihi Bursa Surları, son zamanlarda uyuşturucu ve alkol alanların mekanı haline geldi. Fetih Kapı üzerinden doyumsuz Bursa manzarası sunan surlar, madde kullananların istilasına uğramış durumda. Surlardan; Ulucami’yi ve Bursa’yı izlemek isteyenler, alkol alıp kızlı erkekli uygunsuz davranışlarda bulunanlar ile esrar ve alkol içenler sebebiyle surlara yaklaşamıyor. Tarihi mekan, alkol alan genç kızlar ile kız arkadaşları ile uygunsuz davranışlar içine giren gençlerden geçilmiyor. http://www.memurlar7.net/haber/liseli-genclerin-tarihi-surlarda-esrar-partisi-37065.html


MEMUR YÜZDE 25 FAZLA TAZMİNAT Başbakanlık'a sunulan 23 maddelik tasarıdayla, memurun emeklilik tazminat gösterge rakamı artırılacak. 2.5 milyon memurun beklediği haber geldi. Başbakanlık'a sunulan 23 maddelik tasarıyla, memurlara pek çok yeni hak geliyor. Buna göre; memurun emeklilik tazminat gösterge rakamı artırılacak. Böylece memur emekli olurken şimdi aldığından yüzde 20 ila 25 arasında daha fazla tazminat alacak. http://www.memurlar7.net/haber/memur-yuzde-25-fazla-tazminat-alacak-37070.html

Sağlık harcamalarında yeni rekor Kamu tarafından yapılan sağlık ödemeleri geçen yıl yaklaşık yüzde 21 arttı. Sağlık ödemelerinin büyüklüğü 2012'de 44 milyar 110 milyon 561 bin lirayla en yüksek seviyeye çıktı. Kamunun geçen yıla ilişkin sağlık ödemelerinin geçici gerçekleşmeleri belli oldu. Buna göre, geçen yıl Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki sağlık hizmetleri için yapılan ödemelerdeki artış, bu alanda son yıllarda yaşanan en yüksek artışlardan biri olarak kayıtlara geçti. http://www.memurlar7.net/haber/saglik-harcamalarinda-yeni-rekor-37066.html


TEKNOLOJİ TASARIM YAZIMIZA MEB’İN CEVABI

Sağlık Özrüne Bağlı Atama Yapılmaması Hukuka Aykırıdır Eğitim-Bir-Sen, Mardin İl Eğitim Denetmen Yardımcısı olarak göreve başlayan üyesinin, Düzce’de ikamet eden ve yürüyemeyen, konuşamayan, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan, yatağa bağımlı annesinin bakımını üstlenmek amacıyla Düzce’ye sağlık özrüne bağlı olarak atamasının gerçekleştirilmesi için yaptığı başvurunun reddine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı’nın işleminin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle açtığı davada Mardin İdare Mahkemesi, Bakanlığın işleminin iptaline karar verdi. Dava dilekçesinde, Anayasa’nın 12. maddesinin,“Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder” hükmüne dikkat çekilerek, davacının, Düzce Tıp Fakültesi’nde tedavisine devam edilen ve bakıma muhtaç olan annesine bakmak için sağlık özründen faydalanmak istediği, sağlık özrü ile ilgili talebinin reddedilmesinin gerek evrensel hukuk ilkeleriyle gerekse kamu yararı ve hizmet gereklerine yönelik idare hukuku ilkeleriyle örtüşmediği, tesis edilen işlemin hukuka ve mevzuat hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iptali istenmişti. http://www.memurlar7.net/haber/saglik-ozrunebagli-atama-yapilmamasi-hukuka-aykiridir37076.html

Türk Eğitim-Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığına, Teknoloji ve Tasarım alanına ataması yapılan öğretmenlerin mezuniyet alanlarının kaynak teşkil ettiği bölümlere alan değişikliklerinin yapılması konusunda yaptığımız yazılı başvuruya Bakanlıkça cevap verilmiştir.

MEB’in cevabi yazısında; 2013 yılı alan değişikliği döneminde öğrenimi dışında diğer alanlarda çalışan öğretmenlerin, öğrenim durumlarına göre geçebilecekleri alanlarda bulunan ihtiyaç çerçevesinde durumlarının değerlendirileceği belirtilmiştir. http://www.memurlar7.net/haber/teknoloji-tasarimyazimiza-mebin-cevabi-37073.html


YÖNETİCİ ATAMA(MA) YÖNETMELİĞİ 28 Şubat 2013 tarih ve 28573 sayılı Resmi Gazetede, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yayımlandı. MEB personelinin sabırsızlıkla beklediği yönetmelik maalesef beklentileri karşılamaktan çok uzak ve uygulanabilirliği de pek mümkün görünmüyor. Yönetmelik yayımlanmadan önce, eğitim camiasında sıkça tartışılan bir şube müdürlüğü genelgesi yayımlanmıştı. 2012 / 44 sayılı genelgenin 2.maddesinde: “Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine göre şube müdürlüğüne atanmak için görevde yükselme eğitimine başvurma hakkı bulunan personelin arasından sırasıyla; öncelikle öğretmen dışı personel, ikinci olarak eğitim kurumu müdürleri ve müdür yardımcıları ve son olarak öğretmenlerin 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu çerçevesinde Valiliklerce şube müdürlüklerine görevlendirilmesi,” deniyordu. Bu bilgiyi şu yüzden aktarıyorum: Bu genelge ile, eğitim camiasına yönetici olarak “öncelikle öğretmen dışı personel” atanması/görevlendirilmesi isteniyordu. Kimsenin yeteneğini, yönetim becerisini küçümsemek haddim değil. Fakat; yardımcı hizmetli kadrosundan memuriyete başlayan, dışarıdan lise bitirip şef olan bir arkadaşımızı fakülte mezunu eğitimcilere, öncelikli olarak amir tayin etme isteğindeki mantığı anlayamadım. Allah’tan yoğun tepkiler nedeniyle bu genelge geri çekildi. Genelge geri çekildi ama bu defa da bitmez tükenmez tartışmaları başlatan “Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama(ma)!” yönetmeliği yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 7.maddesinin b bendinde: “Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu: İllerde, il millî eğitim müdürü veya görevlendireceği bir millî eğitim müdür yardımcısının başkanlığında, iki millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü, bir ilçe millî eğitim müdürü ile bir eğitim kurumu müdürünün katılımıyla beş asıl üyeden oluşur. İllerde, her elli müdür ve müdür yardımcısı unvanı sözlü sınavı için birer Komisyon oluşturulur. Komisyonlar, yeterli üye bulunmaması halinde aynı kişilerden oluşturulabilir” denilmekte, yine aynı maddenin devamında, “(4) Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonunun görevleri şunlardır: a) Sözlü sınavları yaparak eğitim kurumu yöneticiliğine atanma teklifine esas puanları belirlemek,” denilmektedir. 8.madde de ise; eğitim kurumu yöneticiliği sınavının yazılı ve sözlü aşamalardan oluştuğu, yazılıdan 70 puan alınması gerektiği, yazılı sınav puanının %50’si, sözlü sınav puanının %30’u ve Ek I Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan puanın %20’si alınarak belirlenen puan üstünlüğüne göre her eğitim kurumu yöneticiliği için valiliğe sunulmak üzere üç aday belirlenir ifadesi yer almaktadır. Yönetmeliği madde madde irdeleyerek yorumlamak daha faydalı gibi gözükse de bu çok uzun ve sıkıcı olabilir. Asıl mesele yukarıdaki ve benzeri maddelerle yoğun tepki çeken, Memursen ve diğer bütün sendikaların karşı çıktığı bu ve bunun gibi yönetmeliklerin kim tarafından ve nasıl hazırlandığıdır. Bu yönetmelikle ne amaçlanmaktadır? Falanca okula, kimin müdür ya da müdür yardımcısı olacağı bu kadar mı önemlidir? Sözlü sınavının sonuca bu kadar etki etmesi, partilerin il başkanlıklarını, sendikaların il yönetimlerini torpil kapısına çevirmez mi? Bu durum dertsiz başa dert aramaktan başka nedir bilmiyorum. http://www.memurlar7.net/yazar/yonetici-atamama-yonetmeligi-225.html


O TEBESSÜMÜN NE ANLAMA GELDİĞİNİ ŞİMDİ ANLIYORUM MEB Bürokratının kızının düğününde bir araya gelen Avcı ve Dinçer’in birbirlerine iltifatları ve Nabi Avcı’nın yoruma açık sözleri geceye damgasını vurdu. Dinçer’in Morali Yüksekti Uygulamaları ile en çok tartışılan Milli Eğitim Bakanı sayılan Ömer Dinçer’in, bakanlıktan ayrıldıktan sonra gözden ve kameralardan uzak olması, Dinçer’in görevden alınmasını içine sindirmediği ve bu karara tepkili olduğu yorumlarına neden olmuştu. Eski Bakan Ömer Dinçer, Milli Eğitim Bakanı Müsteşar Yardımcısı Zübeyir Yılmaz’ın kızının düğününde, eski mesai arkadaşları ile bir araya geldi. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ve birçok bakanlık bürokratının da hazır bulunduğu düğünde Dinçer ile Avcı’nın sıcak diyaloğu ve Ömer Dinçer’in yüksek morali dikkat çekti. Şimdi Anlıyorum… Düğünde evlilikle ilgili bir konuşma yapan Eski Bakan Dinçer’in ardından söz alan Avcı, “Sayın Ömer Dinçer’in bu güzel konuşmasının üzerine benim daha fazla konuşmam uygun olmaz” ifadelerini kullandı. Konuşmasında, “Sayın Ömer Dinçer’in Bakanlık görevini devrettiği gün arabasına binip el salladığı zaman yüzünde beliren tebessümün ne anlama geldiğini şimdi anlıyorum.” İfadelerini kullanan Avcı’nın bu sözleri, düğüne katılan bürokratlar tarafından bakanlıktaki sorunların tahmin edildiğinden büyük olduğu ve Bakan Avcı’nın zorlandığı şeklinde yorumlandı. http://www.memurlar7.net/haber/o-tebessumun-ne-anlama-geldigini-simdi-anliyorum-37041.html


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin Açıklaması Çalışan kadınlara güzel haber.. Doğum izni 6 aya çıkıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, doğum iznini 6 aya çıkaracak yasa taslağının önümüzdeki hafta bakanlığa sunulacağını belirterek, “Meclis kapanmadan yasayı çıkarmış olacağız” dedi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, doğum iznini 6 aya çıkaracak yasa taslağının önümüzdeki hafta bakanlığa sunulacağını belirterek, "Meclis kapanmadan yasayı çıkarmış olacağız" dedi. http://www.memurlar7.net/haber/aile-ve-sosyalpolitikalar-bakani-fatma-sahin-aciklamasi37052.html

Doktora saldırıya 11 yıl hapis cezası Adana'da, kadın doktora ve güvenlik görevlilerine bıçakla saldırdıkları iddiasıyla yargılanan sanıklardan birine 11 yıl 2 ay, diğerine 9,5 yıl hapis cezası verildi. Adana'da, kadın doktor ile güvenlik görevlilerine bıçakla saldırdıkları iddiasıyla yargılanan sanıklardan birine 11 yıl 2 ay 17 gün, diğerine 9 yıl 6 ay 17 gün hapis cezası verildi. Adana 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 14 Ekim 2010'da Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dr. Perihan Yasemen Canöz ve güvenlik görevlileri http://www.memurlar7.net/haber/doktora-saldiriya11-yil-hapis-cezasi-37046.html

Öğretmenlerin Yapması Gereken 35 Altın Kural Değerli öğretmenlerim,eli öpülesi öğretmenlerim...Siz bu milletin eğitimini nakış nakış işleyenlersiniz...Sizlere sözüm olmaz ama hani unutuveririz ya bazı bildiklerimizi, bende size hatırlatmak istemiştim o unutulanları...Umarım sözlerim doğru anlaşıla, hata etmişsem affola. 1-Öğrenciler her daim övülmelidir. 2-Dersleri yaparak yaşayarak öğretmelidir. 3-Beden dilini çok iyi kullanılmalıdır. 4-Diksiyonunu çok iyi kullanmalıdır. 5-Okula hazırlıklı gidilmelidir. 6-Teknolojiyi çok iyi kullanmalıdır. 7-Güncel olaylar takip edilmelidir. 8-Nezaket kurallarını özümsemiş olmalıdır. 9-Kütüphanenin yolunu çok iyi bilmelidir. http://www.memurlar7.net/haber/ogretmenlerin-yapmasi-gereken-35-altin-kural-37043.html


MEMURLARA 24 YENİ HAK DAHA Hükümet ile sendikalar arasında kasımdan bu yana süren toplantılarda memur ile ilgili 24 yeni iyileştirme belirlendi. Hükümet ile sendikalar arasında geçen yıl yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmazlık sebebiyle karara bağlanamayan sosyal haklarda sona gelindi. 2,5 milyon devlet memurunu yakından ilgilendiren 24 maddelik tasarı tamamlanarak Başbakanlık'a gönderildi. Buna göre sözleşmeli personele yiyecek yardımı yapılacak, emekli olanlara ödenen tazminat gösterge rakamı artırılacak, İLKSAN üyeliği tüm Milli Eğitim Bakanlığı çalışanları açısından isteğe bağlı hale getirilecek. Ayrıca ‘112 Acil’de görev yapan sağlık personeline ek ödeme oranının artırılması, PTT dağıtıcılarına 20 lira ücret ödenmesi ile imam ve müezzinlere dini bayramlarda fazla mesai ücreti verilmesi de düzenlemeler arasında yer alıyor. Zaman'ın haberine göre; geçen yıl ilk kez yapılan toplu sözleşmede hükümet ile sendika arasında anlaşma sağlanamaması üzerine Hakem Kurulu devreye girmişti. Görüşmelerin anlaşmazlıkla sonuçlanması sebebiyle sosyal ve mali haklarda yapılması planlanan iyileştirmeler de karara bağlanamamıştı. Toplu sözleşme sürecinin ardından Çalışma Bakanlığı ile sendikalar, Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda bir araya gelerek talepleri ele aldı. Kasımdan bu yana süren toplantılarda iyileştirmeler belirlendi. Sendikaların 161 madde ile ilgili talepleri ilgili bakanlara sunuldu. Bakanlıkların değerlendirmelerinin ardından taleplerden 24’ü kabul edildi

Çalışma Bakanı Faruk Çelik de Bakanlar Kurulu’nda memurlarla ilgili yapılacak iyileştirmelere ilişkin sunum yaptı. Karar altına alınan konu başlıklarıyla ilgili olarak Başbakanlık’ta üst düzey bakanlık yöneticileri bir toplantıya çağrılarak belli maddelerde mutabakat sağlandı. Düzenlemelerin kısa sürede Meclis’ten geçerek yasalaşması bekleniyor. Yeni düzenlemeye göre, sözleşmeli personele yiyecek yardımı yapılacak. Bu maddeden yaklaşık 170 bin sözleşmeli memur faydalanacak. Bir diğer madde ise emekli olacak memurları ilgilendiriyor. Emeklilere ödenen tazminat gösterge rakamı artırılacak. Böylece emekli olurken verilen tazminat artacak. Bir başka düzenleme ile burs alan veya devletçe tarafından okutulan çocuklar için aile yardımı ödeneği verilecek. Yapılacak yeni düzenleme ile memurların bölge sınırı esas alınarak yapılan seyyar görev tazminatı ödemelerinde il sınırı esas alınacak. Kurum ve kuruluşların belediye ve mücavir alan sınırları dışında olan konutlarının hizmet tahsisli konut kapsamına alınarak bu konutlardan kira bedeli alınmaması sağlanacak. KİT’lerde kıdem ücretinin hesabının ay hesabı üzerinden yapılması sağlanacak. İtfaiyeci kadroları genel idare hizmetleri olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndaki ‘enformasyon memuru’ kadro unvanı ise ‘turizm araştırmacısı’ olarak değiştirilecek. Yükseköğretim kurumları disiplin kurullarında sendika temsilcisi bulunacak. İLKSAN üyeliği tüm Milli Eğitim Bakanlığı çalışanları açısından isteğe bağlı hale getirilecek. Sözleşmeli personel dahil olmak üzere Sağlık Bakanlığı 112 Acil sağlık hizmetlerinde görev yapan sağlık hizmeti personelinin ek ödeme oranı artırılacak. Yataklı tedavi kurumlarında normal mesai saatleri dışında nöbet tutan sağlık personeline verilen nöbet ücretinin dini bayram günlerinde yüzde 20 artırımlı ödenmesi sağlanacak. http://www.memurlar7.net/haber/memurlara-24-yeni-hak-daha-veriliyor-37026.html


TESETTÜR NEDİR ? Örtünmek, gizlenmek, bir şeyin içinde veya arkasında gizlenmek. “STR” kökünden “tefe’ul” vezninde bir mastar. Bir fıkıh terimi olarak erkek veya kadının şer’an örtülmesi gereken yerlerini örtmesi demektir. TESETTÜRÜN GAYESİ NEDİR? Tesettür tanımından da anlaşılacağı gibi örtünme avret yerlerini gizlemekdir.Tesettürdeki hikmet sayılamayacak kadar çoktur. Bunlardan bazıları şunlardır: Kadınlarımızı erkeklerin nazarından korumak, fitneyi ortadan kaldırmaktır. Kendilerine karşı taciz hareketleri ve sapıklığı önlemektir. Örtü nurdur, kadının daha da korunmasına,onurlanmasına ,yükselmesine, bir değer bulmasına sebeptir. Karşı cinsin bakışlarına ( x ışınlarına) maruz kalan açık yerler zamanla bozulmalar meydana gelmektedir. TESETTÜR FARZ MIDIR? Kur’an ve hadislerle örtünme (tesettür) farz ‘dır.İslami kabul eden müminlerin örtünmesi Allah’ın (C.C) emri iledir. KADIN NASIL ÖRTÜNMELİDİR. Kuran ve sünnete baktığımızda kadın için örtünme görünmesi gereken zorunlu olan uzuvların dışındaki yerlerin örtünmesidir. Buda el, ayak ve yüz dışındaki bütün vücudun örtünmesidir. ERKEK İÇİN ÖRTÜNME VARMI DIR? Evet vardır. Erkek için avret yeri diz ile göbek arasıdır.Diğer uzuvların görülmesinde sakınca yoktur. Ama diğer uzuvlarının örtünmesi sorun teşkil etmez, takvadandır. ÖRTÜMÜZ NASIL OLMALIDIR? Örtünün rengi veya cinsi önemli değildir. Önemli olan vücut hatlarını belli etmeyecek kadar bol olması, içindekini belli edecek kadar şeffaf olmamasıdır.. BAŞÖRTÜSÜ NASIL OLMALIDIR? Baş örtüsü saçı göstermeyecek kadar kalın olması, saçın tümünü kapatması, yakalarının üstünü örtecek, boyundaki ziynetleri göstermeyecek şekilde örtülmelidir.

Diğer tüm ibadetlerde olduğu gibi, aklı buluğ cağına (ergenlik çağına) giren Akıllı her Müslüman kadına farzdır.Delilere farz değildir. BAŞÖRTÜSÜ TAKMAYAN DİNDEN ÇIKAR MI? Başörtüsü Allah (CC) tarafından farz kılınmıştır. İnkarı dinden çıkarır. Allah’ın (CC) emri ve farz olduğunu kabul ediyor ama bir sebeple takmıyorsa dinden çıkmaz, günahkar olur. ÖRTÜNME İLE İLGİLİ AYETLER HANGİLERİDİR? İŞTE AYETLER: 1. Ey peygamber! zevcelerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle: (başlarını ve yüzlerini kapatacak şekilde ) cilbablarının (dış örtülerinin) bir kısmı ile üzerlerini sıkıca örtsünler. Bu onların (hür iffetli olduklarının) bilinip incitilmemeleri için daha elverişlidir. Allah Gafurdur. (mağfiret eder),rahimdir (merhamet eder).” Ahzab : 59 2. Mü’min kadınlara da söyle: “Gözlerini (harama çevirmekten) kaçındırsınlar ve ırzlarını korusunlar; süslerini açığa vurmasınlar, ancak kendiliğinden görüneni hariç. Baş örtülerini, yakalarının üstünü (kapatacak şekilde) koysunlar. Süslerini, kendi kocalarından ya da babalarından ya da oğullarından ya da kocalarının oğullarından ya da kendi kardeşlerinden ya da kardeşlerinin oğullarından ya da kız kardeşlerinin oğullarından ya da kendi kadınlarından ya da sağ ellerinin altında bulunanlardan ya da kadına ihtiyacı olmayan (arzusuz veya iktidarsız) hizmetçilerden ya da kadınların henüz mahrem yerlerini tanımayan çocuklardan başkasına göstermesinler. Gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Hep birlikte Allah’a tevbe edin ey mü’minler, umulur ki felah bulursunuz. “Nur Suresi 31.ayet 3. Ay halinden kesilmiş ve evlenme için ümidi kalmamış olan yaşlı kadınlar zinnet yerlerini erkeklere göstermemek şartıyla dış elbiselerini bırakmalarında onlar için bir günah yoktur. Bununla birlikte yine de sakınmaları kendileri için daha hayırlıdır” (en-Nûr, 24/60 ) ÖRTÜNME İLE İLGİLİ HADİSLER HANGİLERİDİR?

BAŞÖRTÜSÜ BİR SEMBOL MÜ? Baş örtüsü dinimizin ve Müslümanlığın bir sembolüdür. Keyfi ve isteğe bağlı değildir. Müslümanlığı kabul eden herkese farz kılınmıştır. Nasıl namaz ,oruç vs. farz ise O da farzdır.Uyulması zorunludur.Sadece Allah’ın (C.C.) rızası gözetilerek örtünülmelidir. BAŞÖRTÜSÜ NE ZAMAN FARZ OLUR?

İŞTE İLGİLİ HADİSLER: 1.Ümmetimin son zamanlarında açık ve çıplak kadınlar bulunacaktır. Başlarındaki saçlarının kıvrımları develerin hörgücü gibi olacaktır. Siz onları lânetleyin. Çünkü onlar mel’un kadınlardır.” (Taberânî, Mu’cemu’s-Sağîr) http://www.memurlar7.net/yazar/tesettur-nedir--222.html


Özal’ın ölümü Tolon’a soruldu Ergenekon Davası’nın tutuklu sanıklarından Em. Org. Hurşit Tolon dün Ankara’da 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ölümüyle ilgili sorgulandı. Tolon, Özal’ın ölüm emrini verdiği iddialarını kabul etmedi. Emekli Orgeneral Hurşit Tolon, sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı “öldürtdüğü şüphesiyle” soruşturma kapsamında ifade verdi. Ergenekon ve Zirve Yayınevi davasındaki iki gizli tanığın ifadesi üzerine şüpheli olarak sorgulanan Tolon, “Özal’ı Türkiye Ulusal Stratejiler ve Hareket Dairesi’nin (TUSHAD) bağlı çalışan Beyaz Kuvvetler zehirledi” iddiasını kabul etmedi ve böyle bir yapılanmanın olmadığını söyledi. http://www.memurlar7.net/haber/ozalin-olumu-tolona-soruldu-37029.html

Savunma sanayiinde sınıf atladık

CEP TELEFONU TARİFELERİ ZAMLANDI

Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar, Türkiye’nin kendi imkanlarıyla savaş gemisi yaptığı, helikopterin yazılımını geliştirdiğini söyledi. Prototipi hazırlanan milli tank Altay’ın ise seri üretimine başlanacak. Türkiye savunma sanayi alanında sınıf atladı, devler ligine yükseldi. Savunma Sanayi Müsteşarı Murat Bayar, hayata geçirilen projelerin Türkiye'nin savunma sanayinde bağımsızlık hedefinin öncü projeleri olduğunu söyledi. BUGÜN'e konuşan Bayar, 14 Mayıs 2004 tarihinde toplanan Savunma Sanayi İcra Komitesi'nin başlattığı projelerle, yurtdışı alımın terk edilerek yerli teknolojilerin geliştirilmeye başlandığını kaydetti. http://www.memurlar7.net/haber/savunmasanayiinde-sinif-atladik-37028.html

Cep telefonunda tarifeler yeniden şekilleniyor. Yarından itibaren tavan fiyatları bu ölçüde zamlanacak. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından onaylanan, GSM şirketlerinin cep telefonu ve haberleşme hizmetleri ücretlerine uygulayacağı yeni Azami Ücret Tarifesi bugünden itibaren uygulanmaya başlayacak. Yeni tarifede, GSM şirketlerince uygulanacak ücretlerin üst sınırı yüzde 5,7 oranında artırıldı. GSM şirketleri, ücretleri belirlerken, tarifedeki tavan fiyatları aşamıyorlar. Yeni Azami Ücret Tarifesi'ne göre, cep telefonlarından sabit hatlara ve cepten cebe aramalarda ücret tavanı 41,54 kuruştan 43,89 kuruşa, yurt dışını arama ücreti de 4,38 liradan 4,63 liraya çıkarıldı. Öte yandan, 16,63 lira olan isim/unvan değişikliği tavan ücreti 17,57 lira http://www.memurlar7.net/haber/cep-telefonutarifeleri-zamlandi-37027.html


Türkiye Eğitim Cihadı Başlatmalıdır Demokrasi ve Eğitim Stratejik Araştırmalar Merkezi (DESAM) Başkanı Gürkan Avcı, “Türkiye bilim, teknoloji ve Arge çalışmalarına daha çok yatırım yaparak, demokrasisini geliştirerek İslam dünyasına rol model ve lokomotif olabilir” dedi. DESAM tarafından düzenlenen “Eğitim ve Cihat Paradigması” konulu söyleşide ‘İslam dünyasının bilimle ilişkisi halen kopya, tercüme ve teknoloji transferinden öteye geçememiştir. Müslümanları hem makûs talihlerinden hem de emperyalist sömürülerden kurtarmak için Türkiye’nin öncülüğünde büyük bir eğitim cihadı başlatılması gerektiği’ni ifade eden Gürkan Avcı, konuşmasında şu konulara değindi; http://www.memurlar7.net/haber/turkiye-egitim-cihadibaslatmalidir-37037.html

Hassas Olduğumuz Konuların Hayata Geçirildiğini Görmek Bizi Memnun Ediyor Ek Ödeme Talebimizden Vazgeçmedik

GÖREVDE YÜKSELME SINAVLARI YAPILMALI

Türk Eğitim-Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığına Görevde Yükselme Sınavında başarılı olan adaylar arasından boşalan norm kadrolara atama yapılması ve ilgili yönetmelikle belirlenen süreye uygun olarak iki yılda bir sınav yapılması konusunda dilekçeyle başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur Dilekçemizde; Bakanlığın Merkez ve Taşra Memur Kadroları İçin Görevde Yükselme Sınavının yapılmasından bu yana geçen 3 yılı aşkın zamana rağmen yeni bir sınav yapılmadığı belirtilmiştir. Ayrıca, memur kadroları için görevde yükselme sınavına katılıp başarılı olan ve aranan tüm şartları taşıyan adaylar arasından atama yapılarak mağduriyetlerin giderilmesi hususuna değinilmiştir http://www.memurlar7.net/haber/gorevde-yukselmesinavlari-yapilmali-37033.html

Danıştay'dan yasakçı barolara ret kararı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, avukatların 'başları açık' görev yapacaklarına ilişkin Danıştay 8. “Ek ödeme talebimizden vazgeçmedik” diyen Özer, Dairesi kararına, Türkiye Barolar Birliği'nin yaptığı “Hükümetten alacaklıyız. Ek ödeme konusunu itirazı oy çokluğu ile redetti. Ağustos’ta yapılacak toplu sözleşme masasına tekrar Avukat kimliğinin yenilenmesi istemiyle yaptığı getireceğiz” ifadelerini kullandı. başvuru, başörtülü fotoğraf verdiği gerekçesiyle Türkiye Barolar Birliği'nce reddedilen başörtülü bir Yeni bir YÖK Kanunu’na acilen ihtiyaç olduğunu avukat, Türkiye Barolar Birliği meslek kurallarının 20. kaydeden Ahmet Özer, hazırlanan taslağın maddesinin iptali istemiyle Danıştay'da dava açmıştı. üniversitelerin problemlerini çözmekten çok uzak http://www.memurlar7.net/haber/danistaydanolduğunu sözlerine ekledi. http://www.memurlar7.net/haber/hassas-oldugumuz- yasakci-barolara-ret-karari-37031.html konularin-hayata-gecirildigini-gormek-bizi-memnunediyor-37035.html


AKTİF SEN FESHEDİLDİ Sendikamız Genel Merkez Genel Kurulu bugün (31 Mart 2013) ülkemizin dört bir yanından gelen üyelerin katılımıyla Fesih konusunu görüşmek üzere MEB Şura Salonunda Olağanüstü toplandı. Tek gündem olarak “fesih” konusunun görüşüldüğü toplantıda oy çokluğuyla sendikanın feshi kararlaştırıldı. Üyelerimizin sendikamızla hukuki bağlarının “fesih” süreciyle ilgili resmi yazışmalar tamamlanıp sistemden üyelikler düşürülünceye kadar devam edeceği öngörülmektedir. Özverili çalışmalarıyla sendikamızın dokuz ay gibi kısa bir sürede 35.000 üyeye, 9 şubeye ve 86 temsilciliğe ulaşmasında emeği geçen herkese, Kurucular Kurulu üyelerine, Genel Merkez Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyelerine, Şube, İl-İlçe Temsilcilik Yönetim Kurulu üyelerine, Kadın Kolları Başkan ve üyelerine, özellikle varlıklarıyla sendikaya güç veren 35.000’den fazla üyemize teşekkür ederiz.

AKTİF EĞİTİMCİLER SENDİKASI GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU http://www.memurlar7.net/haber/aktif-sen-feshedildi-37017.html


Oyuncakların meslek seçmede etkileri Oyuncak bilindiği üzere çocuk gelişiminde etkili olmaktadır. Onların hayal gücünü genişleten, zihinsel gelişimlerine katkı sağlamaktadır. Oynarken farklı düşünce ve icatlar ortaya çıkarır, oyuncaklarıyla adeta kendine yeni bir Dünya oluşturur. Onların arasında mutlu olmaktadır. Çünkü orada kendi Dünya’sı vardır. Kendi sözünün geçtiği, kimsenin müdahale etmediği saf Dünya’dır. Bundan dolayı çocuklar oyun oynarken izlemek dahi insana keyif verir. Oynarken konuşmaları dahi bir o kadar hayret vericidir. Oyuncak seçerken de dikkatli olmakta fayda vardır. Çünkü oyuncakların meslek seçmede etkili olduğu kanısı araştırma ile ortaya çıkmıştır. Fakat sırf sizin istediğiniz mesleği seçmesi yönünde de çocuklara baskıcı şekilde oyuncak almakta yanlıştır. Çünkü oyuncağın cinsiyeti asla yoktur. Siz ne kadar oynasın diye aldığınız oyuncağı, o sevmediği sürece asla oynamayacaktır. Bundan dolayı oyuncak seçiminde baskıcı olmaktan ebeveynlerin kaçınması gerekir. Oyuncakların seçimi de her yaşa göre uygun olarak belirlenmesi gerekir. Özellikle 0-6 yaş öncesindeki oyuncak seçimi yaşlarına göre olmalıdır. İllaki günümüz popüler oyuncaklardan ziyade geçmişte ebeveynlerin de oynadığı oyuncaklarda alınmalıdır. Bu sayede geçmiş ve gelecek öğretilmiş olacaktır. Oyuncakların meslek seçmede etkileri ise şu şekildedir: Ahşap oyuncaklar ve oyuncak hamurlar: Ahşap oyuncak ve küpler çocukları matematiksel zekalarının gelişiminin yanında onları geometri ve yaratıcılığı desteklemektedir. Hayal gücünün yansıtıldığı bu oyuncakları seçen çocuklar genelde sanatsal faaliyetlerden olan ressam ve heykeltıraş gibi mesleklerden yana tercih yapmaktadır. Peluş oyuncaklar: bedensel ve sözel zekayı destekleyen oyuncaklardır. Bu çocuklar daha çok sosyal yönden daha girişken yardımsever, kişisel gelişime yatkın kişilerdir. Meslek olarak da psikoloji, sosyoloji, felsefe, halka ilişkiler, sosyal medya. Oyuncak arabalar, kumandalı arabalar: Daha çok sayısal zekayı ön plana çıkaran, teknik ve mekanik zekanın öncesi oyuncaklardır. Bu oyuncakları tercih eden çocuklar daha çok inşaat mühendisi ve makine mühendisi bölümlerine yatkın olmaktadır. http://www.memurlar7.net/haber/oyuncaklarin-meslek-secmede-etkileri-37021.html


AYAĞA KALKIN SAYIN AVCI AYAĞA KALKIN Bugüne kadar çok çeşitli milli eğitim bakanları gördük, koşan bakan, konuşan bakan, atan bakan vb. şimdi eğitim camiası yeni bir bakan tipi ile karşı karşıyadır, OTURAN VE SEYREDEN BAKAN. Bu ifadeleri Sayın Nabi Avcı’ya hakaret olsun diye yazmıyoruz, elbette, ama biz de seyreden sendika konumunda kalmak istemiyoruz. Çünkü seyreden bir sendikamız zaten var. Türk Eğitim Sen olarak Sayın Bakanı harekete geçirmek için, zaman zaman eleştiriyoruz, bu eleştirilerimiz dahi sayın Bakanı harekete geçirmeye yetmedi. Birçok internet sitesinde de, Sayın Avcı’yı, sessiz kaldığı için, eleştiren yazılar da yayınlandı, ancak Sayın Bakan’dan yine ses çıkmadı. Burada eğitim öğretimin problemlerinden tekrar söz etmeyeceğiz, defalarca dile getirdik, Bakandan en küçük bir tepki duymadık. Daha önce yaptığımız, SAYIN NABİ AVCI’YI GÖREN DUYAN VAR MI? İsimli haberimizde problemleri dile getirmiş ve Sayın Bakan’dan, bunları çözmek adına nasıl bir yol takip edeceğini sormuştuk, ancak Sayın Avcı bu konularda resmi bir açıklama yapmadı. Türk Eğitim Sen olarak, daha önce de, eski Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’i defalarca eleştirmiştik. Sayın Dinçer, bu eleştirilerimizi hemen hemen hiç dikkate almamış, eleştirilere kulak vermek yerine Türk Eğitim Sen ile küsmeyi yeğlemişti. Sayın Avcı da Türk Eğitim Sen’e küser mi bilinmez ama biz kendisinden beklentilerimizi söylemeye devam edeceğiz. *Yeni ama köhne 4+4+4 eğitim sisteminin getirdiği sıkıntıları görmezden gelen bir Milli Eğitim Bakanı olur mu? On binlerce öğretmen norm kadro fazlası olmaktan neredeyse inim inim inlerken SEYREDEN VE OTURAN bir Bakanı bizim de seyretmemizi kimse beklemesin. *Zorla alan değiştiren, memur yapılan ve yeni konumundan ıstırap duyan, verimli olmadığını düşünen binlerce öğretmen varken, kimse bizden Sayın Nabi Avcı gibi yaşanan bu rezaleti seyretmemizi beklemesin. *Ucube, saçma sapan bir yönetici atama yönetmeliği ortada dururken, kimse bizden, Sayın Nabi Avcı’yı eleştirmememizi beklemesin. *Eş durumu, sağlık ve öğrenim özrü konusunda nasıl bir çözüm üreteceğini söyleyemeyen, b u konudaki tüm taleplere kulaklarını tıkamış bir Bakanı görmezden gelmemizi kimse bizden beklemesin. http://www.memurlar7.net/haber/ayaga-kalkin-sayin-avci-ayaga-kalkin-37022.html


HÜKÜMETLE GELİP HÜKÜMETLE 657 sayılı Memur Yasası’ndaki değişiklikle birlikte üst düzey memurlar hükümetle gelip hükümetle gidecek. Hükümetin 657 sayılı Memur Yasası’nda yapacağı değişiklikler ortaya çıkıyor. Kamudaki üst düzey yöneticiler ‘hükümet bürokratı’ oluyor. Bu memurlar hükümetle göreve gelip, hükümetle gidecek ükümetin 657 sayılı Memur Yasası’nda yapacağı ancak bugüne kadar resmi olarak açıklanmayan değişiklikler belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk BAŞBAKAN'DAN EYALET Çelik başkanlığında düzenlenen Kamu Personeli SİSTEMİ AÇIKLAMASI Danışma Kurulu Toplantısı’nda hükümet, 5 kritik maddeden oluşan gündemini memur sendikalarına Osmanlı'da Lazistan, Kürdistan eyaletleri vardı resmen bildirdi. Hükümet, bu kritik 5 madde hakkında diyen Başbakan Erdoğan, eyalet sistemi sendikalardan görüş istedi. çıkışına açıklık getirdi Başbakan Erdoğan, CNN Türk ve Kanal D ortak Vatan'ın haberine göre; hükümetin, bu görüşleri yayınında, "Başbakan Özel" programında Hande hazırlanacak yasa taslağına yansıtıp yansıtmayacağı Fırat'ın moderatörülüğünde Enis Berberoğlu, Taha bilinmiyor. Ancak hükümet bu düzenlemeleri içeren bir Akyol ve Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. yasa taslağını Meclis’ten geçireceğini de böylece ortaya koydu. 2 milyon memur, artık başında sallanan Başbakan Erdoğan, daha önce gündeme getirdiği 5 kritik düzenlemeyle yüzyüze... Çelik’in sendikalardan Eyalet Sistemi konusuna açıklık getirdi. görüş istediği konuların başında ‘memurun statüsü’ var. Görüş istenen ikinci konu, ‘memura rotasyon’ Muhalefetin, eyalet sistemi konusunda yaptığı getirilmesi. açıklamaları eleştiren Başbakan Erdoğan, "Bunların tarih bilinci yok. ’Cumhuriyet’e savaş açmak’ deyimiyle bunlar tarih bilmiyor. Eyalet yapısı hızlı kalkınmayı getirir. Osmanlıya baktığımız zaman o güçlü Osmanlı’da Lazistan, Kürdistan eyaletleri vardı. CHP’yi farklı düşünürüm, ama MHP hem ’biz Osmanlıyız’ diyecek diğer taraftan bunlara izin vermeyecek. Seçimler nedeniyle böyle düşünüyorlar. Eğer sen demokrasiden çekiniyorsan her yeri kaybedebilirsin. Bizim endişemiz yok. 81 eyaletin 78’inde milletvekili çıkarmışız. Eyaletlerde de böyle Yöneticilerin durumu bir endişenin içine girmemize gerek yok. Üniter yapı içindeki yaklaşım tarzı bu üniter yapıya sahip Bir diğer konu ise daire başkanı üzerindeki çıkabilirsiniz" şeklinde konuştu. kadrolardaki yöneticilerin hükümetle gelip, hükümetle görevden ayrılması. Bakan Çelik’in toplantıda, bu Başbakan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: konuya ilişkin olarak, “Bir iktidar geliyor, örneğin "Demokraside ve ekonomik kalkınmada güçlü istemediği bir müsteşarla çalışmak zorunda. Yerine Türkiye. Bunlara Osmanlı’yı ilave edebiliriz. atama yaptığında ise diğeri mahkeme kararıyla geri Osmanlı’da ki üniter yapıdaki hoşgörüye hala sahip geliyor” demesi dikkat çekici bulundu. değiliz. Belediyeyi kabul ediyorsunuz, ama seçilmiş valiyi neden kabul etmiyorsunuz. Osmanlı Dördüncü konu ise kariyer uzmanlıklarının Kürdistan, Lazistan demiş bizim bunu dememize kolaylaştırılması. Örneğin İngilizce bilme şartını gerek yok. Bizim coğrafi bölgelerimiz var buna göre kaldırmak veya daha kısa sürede uzman olunmasını ortaya koyabiliriz. İlla bu böyle olsun noktasında, sağlamak gibi... Son konu ise sicil yönetmeliği. Bakan diye söylemiyorum. Bize şu andaki yapı gereklidir. Çelik, 6’ncı bir başlığı daha sıralayarak buna da Şu anda ki kontrol mekanizmalarını götüremezsek ‘diğer’ başlığı vermiş. Bu madde de görüş istenen kötü şeyler olur. Valiliğe gönderiyorsunuz parayı, listede sınıflandırılmayan konuların yeralacağı vali kaymakama vermiyor parayı. KÖYDES ile belirtiliyor. gönderdiğimiz parayı direk kaymakamlara http://www.memurlar7.net/haber/hukumetle-gelipgöndereceğiz. hukumetle-gidecekler-37003.html http://www.memurlar7.net/haber/basbakandaneyalet-sistemi-aciklamasi-36999.html


Milli Eğitim Mevzuatı Yamalı Bohça Gibi Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali Yalçın, “Milli Eğitim Bakanlığı teşkilat yasası değişti. 4+4+4 yeni eğitim sistemine geçildi ama bu köklü değişikliklerin gereği olarak mevzuattaki güncellemeler bir türlü yapılamadı. Milli Eğitim mevzuatı şu an adeta yamalı bohça gibi” dedi. Eğitim-Bir-Sen Sivas 1 No'lu Şube tarafından Büyük Otel'de düzenlenen ‘okul yöneticileri buluşması'na katılan Ali Yalçın, eğitim çalışanlarının sorunlarına ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yönetici Atama Yönetmeliği, Mevzuat Güncellemelerinin Neden Yapılamadığını Ortaya Koymuştur Yönetici atama yönetmeliğine değinen Yalçın, şunları söyledi: “Milli Eğitim Bakanlığı'nı tanımaya çalışan Sayın Bakan'ı Milli Eğitim bürokrasisi fazla zorlamamış ve bir yönetmelikle kendilerini Bakan'a tanıtmıştır. İl milli eğitim müdürleri yönetmeliği mevcut şekliyle uygulamanın mümkün olmadığını söylemiş ve uygulamaya geçilmeden değişiklik yapılmasını önermiştir. Bir yılı aşkın süredir değişiklik yapılması beklenen yönetmelik ne yazık ki çıktığı gün kadük kalmıştır. Bu yönetmeliği bu şekliyle çıkarmak demek ‘benim eğitimle hiç ilgim yok' anlamına gelir. Biz de zaten bunu söylemeye çalışıyorduk. Bizi teyit ettikleri için yönetmelikte imzası bulunanlara teşekkür ediyoruz.” http://www.memurlar7.net/haber/milli-egitim-mevzuati-yamali-bohca-gibi-37008.html

Vali, mesaiden kaçan memuru nasıl yakaladı? Ordu Valisi Orhan Düzgün, twitter'da bir takipçisinin ihbarı üzerine mesaiden kaçan memurları yakalatıp işlem başlattı. Ordu Valisi Orhan Düzgün, sosyal paylaşım sitesi twitter'da bir takipçisinden Ulubey Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü personellerinin mesai içinde telefonlara bakmadığı şikayetini aldı. Belli günlerde telefonla bizzat Mal Müdürlüğü’nü arayan Vali Düzgün, telefonlara bakılmadığını belirledi. Bunun üzerine başlatılan soruşturmada 8 memur hakkında işlem yapıldı. http://www.memurlar7.net/haber/vali-mesaiden-kacan-memuru-nasil-yakaladi-37004.html


Gündoğdu'dan Hükümete Uyarı

ÇARPIK NORM UYGULAMASI OKULLARI YÖNETİLEMEZ EĞİTİM YAPILAMAZ HALE GETİRDİ Bilindiği üzere 6287 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazılı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanuna dayanılarak bazı yapısal değişikliklere gidilmiştir. Buna bağlı olarak 8 yıllık kesintisiz ve zorunlu eğitim sisteminden 4+4+4 olarak bilinen kademeli eğitim sistemine geçilmesi ile birlikte ilköğretim okullarının bazıları hem ilkokulu hem de ortaokulu bünyesinde barındırırken bazıları da müstakil ilkokul ve ortaokul olarak iki kademeye ayrılmıştır. Diğer taraftan müstakil imam-hatip ortaokulları açılmış ayrıca çok sayıda düz lise Anadolu Lisesine veya Anadolu Meslek lisesine dönüştürülmüştür. Buna bağlı olarak okullarda okutulacak ders saatleri ile zorunlu ve seçmeli dersler, okul ve kurumların yönetici rehber ve branş öğretmenlerinin norm kadro sayıları yeniden düzenlenmiştir. Ne yazık ki gerek okul ve kurumların yönetici normunun gerekse öğretmen normunun belirlenmesinde yapılan hatalar yüzünden okullar yönetilemez ve sağlıklı eğitim verilemez hale gelmiştir. 2012-2013 eğitim öğretim yılı başından itibaren 15 çeşit zorunlu seçmeli ders hayata geçirilmiş olmasına rağmen, normun belirlenmesinde seçmeli dersler öğretmenin maaş karşılığı okutacağı derslerle ilişkilendirilmediği için norma dahil edilmemiştir. Bir okulda 20 saat Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi ile 10 saat Seçmeli K.Kerim, Temel Dini Bilgiler ve Siyer olmak üzere toplam 30 saat kendi alanında derse giren bir öğretmen bu çarpık norm uygulaması yüzünden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni norm dışında bırakılarak tayin istemeye zorlanmıştır. Uygulama diğer branş öğretmenleri için de aynıdır. http://www.memurlar7.net/yazar/carpik-normuygulamasi-okullari-yonetilemez-egitimyapilamaz-hale-getirdi--218.html

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, düzenledikleri imza kampanyasına değinerek, “Bu Türkiye Cumhuriyet tarihinin en güçlü, en donanımlı, en çok katılımı olan bir kampanyası. Şimdi hükümetin bu dilekçeleri işleme koymasını bekliyoruz.”... Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, düzenledikleri imza kampanyasına değinerek, “Bu Türkiye Cumhuriyet tarihinin en güçlü, en donanımlı, en çok katılımı olan bir kampanyası. Şimdi hükümetin bu dilekçeleri işleme koymasını bekliyoruz.” dedi. Ahmet Gündoğdu, Kocaeli'nde Eğitim-Bir-Sen İl Divan Toplantısı'na katıldı. Konuşmasında bazı bakanların sendikaya ve çalışanlara karşı olan tavırlarını eleştiren Gündoğdu, "Hükümetin topyekün kafası karışık mı bilmiyorum. Ama bazı bakanlarının çalışanların istihdamıyla, çalışan modeliyle, rotasyon düşüncesiyle farklı bakışlarda olduğunu, zaman zamanda bu bakışlarını, 'ah şu sendikalar olmasa da istediğimiz gibi bunu yapsak' dediklerini, bunun özlemini duyduklarını biliyoruz.” diye konuştu. Gündoğdu, Memur-Sen'in özgürlük için düzenlediği 10 milyon imza kampanyasını da hatırlattı. Buna Kocaeli'nin de teşkilat olarak güçlü bir destek verdiğini kaydeden Gündoğdu, şöyle devam etti: "12 milyon 300 bin imzaya çıkardınız. Bu artık imza değil, işleme koyulmayı bekleyen 12 milyon 300 bin dilekçedir. Bu Türkiye Cumhuriyet tarihinin en güçlü, en donanımlı, en çok katılımı olan bir kampanyadır. Şimdi hükümetin bu dilekçeleri işleme koymasını bekliyoruz. Koyarsa ne olur, fiili duruma, doğal hukuka, anayasaya, evrensel hukuka uyarlanmış ol ur. İşleme koymazlarsa ne olur, kendileri bilir. Biz yönetmeliği tanımıyoruz. Tanımayacağımızı da ifade ettik.” 2013 yılında, ne giyeceğine karar verme hakkı olmayan bir kadın tanımı olduğunu belirten Gündoğdu, "Kadınlara iyilik yapılıyor. Onlar kırmızı halıda yürüyorlar. Hangi kırmızı halıda, eş kontenjanından, cumhurbaşkanın eşi olarak, başbakanın eşi olarak, milletvekilinin eşi olarak. Kadın erkek gibi, erkek kadın gibi her birisi bir bireydir. Bireyin eğitim hakkı, çalışma hakkı, siyaset hakkı eş kontenjanından kullanılabilecek bir hak değildir.” eleştirisinde bulundu. http://www.memurlar7.net/haber/gundogdudanhukumete-uyari-37009.html


Site Sahibi Osman GÖKÇE (0535 367 12 15) Villa Bilgisayar MEB Editör: Ahmet BOZOK Maliye Editör: Gülşen PERENDE Sağlık Editör: Hakan DOĞER Diyanet Editör: Hakkı TEKFENLİOĞLU Teknik Yönetim: Osman GÖKÇE Adnan ŞENER Reklam Yönetimi: Kenan KURANER Hukuk İşleri: Av. Murat ERSAL İletişim :iletisim@memurlar7.net ve formu ADRES: Villa Bilgisayar Teknolojileri

Yazar Bilgileri(Authors) Ahmet BOZOK enginaci@memurlar7.net Abdullah DAMAR adamar@memurlar7.net Davut ÇALIŞKAN davutmeb@memurlar7.net Duran AYCI duranayci01@memurlar7.net Doğan CEYLAN doganceylan@memurlar7.net Hakan DOĞER hakandoger@memurlar7.net İlhami FINDIK mustafa-kr19@memurlar7.net Mehmet ŞENER mehmetsener1515@memurlar7.net Memiş KILIÇ memkilic@memurlar7.net Murat ÖZKAN murat307575@memurlar7.net Mustafa DÖNMEZ mdonmez_34@memurlar7.net Mustafa KIR mustafa-kr19@memurlar7.net Ömer Emir DOĞAN omerdogan58@memurlar7.net Tevfik KARDAŞ dostvet27@memurlar7.net Üzeyir KADIOĞLU uzeyirka@memurlar7.net Yasin ŞAHİN shnysn@memurlar7.net

Bahçelievler Mah. Cengiz Topev Cad. No:13, Sorgun Merkez/Yozgat, Türkiye

İnsanlar fikirlerini korkusuzca söyleyebilmelidir. Fikirleriniz bizim için önemlidir. Yazarlarımız arasına katılmak için buradan bizimle irtibata geçiniz

0354 415 4546

Her Türlü Konuda bilgi@memurlar7.net adresimiz kullanılmaktadır. Makalelerinizi, Duyurularınız, İlanlarınızı, Etkinliklerinizi İletişim Bilgileriniz İle Birlikte iletisim@memurlar7.net adresine gönderin yayınlayalım.

Memurlar 7, haber araştırılmasından sunumuna kadar her aşamasında önyargılardan arınmış, saplantısız bir yaklaşım sergiler.

Yazarlarımız Arasına Katılın

Doğruyu Arama Kaygısı:

Sitemiz CHA (Cihan) Abonesidir

Memurlar 7, olayları tüm yönleriyle irdeleyip, kamuoyu algısının doğru şekilde oluşmasını sağlar.

Basın Ahlak İlkelerine uymaya söz vermiştir ve bütün hakları saklıdır. Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası'na uygun olarak yayınlanmaktadır. İnternet Bilinci Geliştirme: Memurlar 7, internet ve teknolojinin doğru kullanılması, en üst düzeyde faydalanılması amacıyla bilgilendirici ve eğitici yayınlar yapar.

66700 Sorgun/YOZGAT memurlar7.net CHA (Cihan) abonesidir.

Önyargısız Yaklaşım:

Bilgi, Doküman ve Arşiv Kullanımı: Memurlar 7, aksi sabit olaylarla ilgili haberleri düzeltmeyi, gerekirse haber, fotoğraf ve görüntüyü yayından kaldırmayı taahhüt eder. Çok Seslilik ve Katılımcı Yayıncılık: Memurlar 7, okuyuculara görüşlerini kamuoyu ile paylaşma fırsatı sunar, farklı görüşleri ve konu ile ilgili tüm bakış açılarını yansıtır. Eğitici olmak: Memurlar 7, bilginin evrenselliğine inanır ve toplumun gelişmesi için eğitici yayınlar yapar. Cevap Hakkına Saygı: Memurlar 7, iddia ve ithamlara karşı, taraflara cevap hakkını en hızlı ve doğru biçimde kullanma fırsatı sunar.

Öncü olmak: Memurlar 7, internet haberciliğinin özündeki sürekli değişim ve gelişim sürecini destekler ve öncülük eder. Güvenilirlik: Memurlar 7, kendine duyulan güvenin sorumluluğunu üstlenir ve bu güveni korumak için çalışır

Memurlar 7 e-Dijital Dergi  

Memurlar 7 e-Dijital Dergi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you