Page 23

C h a r t i n g Points In The Paint

T h e

Second Chance Points

T i g e r s Bench Points

Memphis Opp. Margin MEM................. 44 Belmont (M). . ........ 30 +14 MEM................. 22 Michigan (M)......... 28 -6 MEM................. 50 Tennessee (M). . ..... 44 +6 MEM................. 44 Georgetown (M)... 46 -2 MEM................. 38 Jackson State....... 16 +22 MEM................. 34 Austin Peay.......... 32 +2 MEM................. 42 Miami (Fla.)........... 18 +24 MEM................. 34 Murray State........ 22 +12 MEM................. 32 Louisville.............. 40 -8 MEM................. 44 Lipscomb.............. 30 +13 MEM................. 30 Georgetown......... 32 -2 MEM................. 30 Robert Morris....... 22 +8 MEM................. 26 Charlotte.............. 12 +14 MEM................. 38 Tennessee............ 22 +16 MEM................. 34 UAB....................... 20 +14 MEM................. 24 Southern Miss.. ..... 24 0 MEM................. 48 Houston . . .............. 28 +20 MEM................. 34 UCF....................... 28 +6 MEM................. 38 SMU. . ..................... 14 +24 MEM................. 30 Rice. . ..................... 22 +8 MEM................. 48 Marshall................ 28 +20 MEM................. 32 Southern Miss.. ..... 28 +4 MEM................. 36 Xavier................... 22 +14 MEM..................... East Carolina.. ........... MEM..................... UAB........................... MEM..................... Tulane . . ..................... MEM..................... UTEP......................... MEM..................... East Carolina.. ........... MEM..................... Marshall.................... MEM..................... UCF........................... MEM..................... Tulsa......................... Totals.......... 832 .........................608 +9.7

Memphis Opp. Margin Memphis Opp. Margin MEM................. 18 Belmont (M). . ........ 28 -10 MEM................... 5 Belmont (M). . ........ 17 -12 MEM................. 17 Michigan (M)......... 19 -2 MEM................. 13 Michigan (M)........... 4 +9 Tennessee (M). . ..... 25 +27 MEM................... 6 Tennessee (M). . ..... 29 -23 MEM................. 52 MEM................. 21 Georgetown (M)... 17 +4 MEM................... 8 Georgetown (M)... 13 -5 Jackson State....... 18 +1 MEM................. 10 Jackson State....... 12 -2 MEM................. 19 MEM................. 41 Austin Peay.......... 22 +19 MEM................. 12 Austin Peay.......... 11 +1 MEM................. 19 Miami (Fla.)........... 20 -1 MEM................. 17 Miami (Fla.)............. 9 +8 MEM................. 15 Murray State........ 12 +3 MEM................. 14 Murray State.......... 9 +5 MEM................. 11 Louisville.............. 21 -10 MEM................. 15 Louisville.............. 15 0 MEM................. 17 Lipscomb.............. 25 -8 MEM................. 14 Lipscomb.............. 21 -7 MEM................. 12 Georgetown........... 7 +5 MEM................... 9 Georgetown......... 12 -3 MEM................... 5 Robert Morris....... 21 -16 MEM................. 10 Robert Morris....... 12 -2 MEM................. 19 Charlotte.............. 15 +4 MEM................... 9 Charlotte.............. 17 -8 MEM................. 21 Tennessee.............. 9 +12 MEM................... 6 Tennessee.............. 6 0 MEM................. 18 UAB......................... 9 +9 MEM................. 10 UAB......................... 6 +4 MEM................. 19 Southern Miss.. ..... 21 -2 MEM................... 6 Southern Miss.. ..... 14 -8 MEM................. 34 Houston . . .............. 19 +20 MEM................. 16 Houston . . .............. 11 +5 MEM................. 16 UCF....................... 11 +5 MEM................... 7 UCF....................... 11 -4 MEM................. 16 SMU. . ....................... 8 +8 MEM................. 14 SMU. . ....................... 7 +7 MEM................. 23 Rice. . ..................... 23 0 MEM................. 11 Rice. . ....................... 3 +8 MEM................. 23 Marshall................ 12 +11 MEM................. 16 Marshall................ 15 +1 MEM................. 20 Southern Miss.. ..... 45 -25 MEM................... 5 Southern Miss.. ..... 13 -8 MEM................. 28 Xavier................... 14 +14 MEM................... 9 Xavier..................... 7 +2 MEM..................... East Carolina.. ........... MEM..................... East Carolina.. ........... MEM..................... UAB........................... MEM..................... UAB........................... MEM..................... Tulane . . ..................... MEM..................... Tulane . . ..................... MEM..................... UTEP......................... MEM..................... UTEP......................... MEM..................... East Carolina.. ........... MEM..................... East Carolina.. ........... MEM..................... Marshall.................... MEM..................... Marshall.................... MEM..................... UCF........................... MEM..................... UCF........................... MEM..................... Tulsa......................... MEM..................... Tulsa......................... Totals.......... 461 .........................398 +2.9 Totals.......... 242 .........................274 -1.4

Points Off Turnovers

Fast Break Points

Memphis Opp. Margin MEM................. 24 Belmont (M). . .......... 9 +15 MEM................. 16 Michigan (M)........... 5 +11 MEM................. 21 Tennessee (M). . ..... 12 +9 MEM................... 8 Georgetown (M)... 24 -16 MEM................. 36 Jackson State....... 10 +26 MEM................. 15 Austin Peay.......... 20 -5 MEM................. 17 Miami (Fla.)............. 6 +11 MEM................. 16 Murray State........ 22 -6 MEM................. 16 Louisville.............. 24 -8 MEM................... 7 Lipscomb.............. 13 -6 MEM................. 19 Georgetown......... 17 +2 MEM................... 4 Robert Morris....... 13 -9 MEM................... 8 Charlotte................ 8 0 MEM................. 18 Tennessee............ 17 +1 MEM................. 15 UAB....................... 21 -6 MEM................... 6 Southern Miss.. ..... 10 -4 MEM................. 21 Houston . . ................ 8 +13 MEM................. 12 UCF....................... 16 -4 MEM................. 19 SMU. . ..................... 10 +9 MEM................. 21 Rice. . ....................... 6 +15 MEM................. 26 Marshall................ 12 +14 MEM................. 11 Southern Miss.. ..... 13 -2 MEM................. 13 Xavier..................... 7 +6 MEM..................... East Carolina.. ........... MEM..................... UAB........................... MEM..................... Tulane . . ..................... MEM..................... UTEP......................... MEM..................... East Carolina.. ........... MEM..................... Marshall.................... MEM..................... UCF........................... MEM..................... Tulsa......................... Totals.......... 369 .........................303 +2.9

Memphis Opp. Margin MEM................. 23 Belmont (M). . .......... 6 +17 MEM................... 8 Michigan (M)........... 9 -1 MEM................. 22 Tennessee (M). . ....... 4 +18 MEM................. 10 Georgetown (M)... 12 -2 MEM................. 24 Jackson State......... 4 +20 MEM................. 24 Austin Peay.......... 15 +9 MEM................. 12 Miami (Fla.)........... 10 +2 MEM................. 11 Murray State........ 23 -12 MEM................. 10 Louisville.............. 16 -6 MEM................... 6 Lipscomb................ 0 +6 MEM................... 8 Georgetown........... 7 +1 MEM................. 12 Robert Morris......... 6 +6 MEM................... 8 Charlotte................ 8 0 MEM................. 11 Tennessee............ 12 -1 MEM................... 2 UAB......................... 2 0 MEM................. 10 Southern Miss.. ..... 11 -1 MEM................. 20 Houston . . ................ 6 +14 MEM................... 8 UCF......................... 2 +6 MEM................. 14 SMU. . ....................... 6 +8 MEM................... 9 Rice. . ....................... 8 +1 MEM................... 4 Marshall................ 16 -12 MEM................... 6 Southern Miss.. ....... 2 +4 MEM................... 9 Xavier..................... 9 0 MEM..................... East Carolina.. ........... MEM..................... UAB........................... MEM..................... Tulane . . ..................... MEM..................... UTEP......................... MEM..................... East Carolina.. ........... MEM..................... Marshall.................... MEM..................... UCF........................... MEM..................... Tulsa......................... Totals.......... 257 .........................188 +3.3

Leads

and

Deficits

Memphis’ Biggest Halftime Lead.............................................................................................................................................................................................................25, vs. Austin Peay (Dec. 3) Memphis’ Biggest Halftime Lead Blown.........................................................................................................................................................................................................................................N/A Memphis’ Biggest Halftime Deficit................................................................................................................................................................................................. 10, at . No. 4 Louisville (Dec. 17) Memphis’ Biggest Halftime Deficit Erased.......................................................................................................................................... 1, vs. Marshall (Jan. 28), at UAB (Jan. 7), vs. Xavier (Feb. 4) Memphis’ Biggest Overall Lead.................................................................................................................................................................................................................35, vs. Austin Peay (Dec. 3) Memphis’ Biggest Margin of Victory............................................................................................................................................................................................................34, at Houston (Jan. 14) Memphis’ Biggest Margin of Defeat..............................................................................................................................................................................................12, vs. No. 15 Michigan (Nov. 21) Memphis’ Biggest Lead Blown (at any point in a game)................................................................................................................................................................. 12, vs. Southern Miss (Jan. 11) Memphis’ Biggest Overall Deficit (at any point in a game)................................................................................................................................................... 20, vs. No. 16 Georgetown (Dec. 22) Memphis’ Biggest Overall Deficit Overcome (at any point in a game)....................................................................................................................................................7 vs. Miami (Fla.) (Dec. 6)

2011-12 • Memphis • Tigers • Basketball

Memphis Basketball Game Notes vs East Carolina - 2/8/2012  
Memphis Basketball Game Notes vs East Carolina - 2/8/2012  

University of Memphis men's basketball game notes for a road contest at East Carolina on February 8, 2012, in Greenville, N.C.

Advertisement