Page 1

NUMMER 12 | dEcEMbER 2013

DP&S NOW IS EEN UITGAVE VAN DUTCH PROTEIN & SERVICES BV

Website dpsfood.nl volledig vernieuwd Highlights

Op www.dpsfood.nl introduceert Dutch Protein & Services® met terechte trots zijn volledig vernieuwde, informatieve website. Op stijlvolle wijze is op dpsfood.nl de nieuwe, rood-witte huisstijl van DP&S® tot uitdrukking gebracht.

Meer visvariaties

Bezoekers kunnen op de Engelstalige site terecht voor algemene bedrijfsinformatie,

DP&S® heeft eerder dit jaar de NO-FAT Tempuracoating® geïntroduceerd voor groenten-kipcombinaties. Deze is nu ook geschikt gemaakt voor visproducten.

die een idee geeft van de uiteenlopende oplossingen die het bedrijf realiseert en voor

de ins & outs van het DP&S®-productgamma, een bedrijfsfilm met de naam DPS Demo interessant productnieuws. De rubriek ‘Our products’ is overzichtelijk gerangschikt in de vier productcategorieën van DP&S®: DPS® for Vegetables, DPS® for Poultry, DPS® for Meat en DPS® for Fish and Seafood en belicht de uiteenlopende toepassingsmogelijkheden van DP&S®-producten op het gebied van groenten, kip, vlees en vis. Innovaties van DP&S®, bijvoorbeeld als het gaat om producten met een clean label of om hybride producten, worden toegelicht in de rubriek ‘News’. Onder ‘Company Info’ vinden bezoekers de bedrijfsgeschiedenis van DP&S®, korte portretten van de DP&S®-medewerkers en de pdf’s van alle verschenen uitgaven van DP&S NOW, waarin lezers worden geïnfor-

Voor alle ballen Gehaktballen kennen we in alle maten en soorten. Met zijn op de gewenste textuur toegespitste recepturen raakt DP&S® elke bal.

meerd over de nieuwste productontwikkelingen bij DP&S®. Voorts wordt in deze rubriek de meerwaarde toegelicht van Future Concepts®, de ontwikkelingsafdeling van Dutch Protein & Services®, die zich bezighoudt met innovatie en productontwikkeling. Alle relevante disciplines zijn bij Future Concepts® betrokken, zowel binnen als buiten DP&S®.

De Champignonburger Met zijn Champignonburger heeft DP&S® een vegetarisch kwaliteitsproduct met een lekkere smaak, mooie structuur en aangename beet, die eenvoudig in een standaardproces te maken is.

Dik in orde DP&S® ontwikkelde een nieuwe coating voor gegaarde kipproducten als filets, vleugeltjes en burgers. Dun als een glaze, maar dik in orde.

Scan de code voor directe verbinding naar dpsfood.nl

12


®

Mooi lekker Consumenten worden dikwijls tot aankoop verleid door het aantrekkelijk uiterlijk van een voedingsmiddel. De daarop volgende eetbeleving leidt hopelijk tot herhalingsaankopen. Met zijn revolutionaire NO-FAT Tempuracoating® draagt DP&S® bij aan uw verkoopsucces. Na de groenten en kip nu ook met vis. Met zijn nieuwe NO-FAT Tempuracoating®

Geen vet

fraaie ‘look’ niet gefrituurd hoeft te worden.

voor visproducten heeft DP&S® eerder dit

DP&S® stelt de nieuwe NO-FAT Tempura®

Dus geen vet en lekker krokant.

jaar zijn revolutionaire manier van coaten ge-

voor vis samen uit vis, water en een speciale

Wees eerlijk, ziet het visproduct op de foto

introduceerd voor groenten-kipcombinaties.

NO-FAT Tempura Binding. De verwerking

er niet uit om op te eten? En wordt het ook

Deze is nu ook toepasbaar gemaakt op vis.

is eenvoudig en de hechting optimaal. De

voor u niet eens hoog tijd om DP&S® te

NO-FAT Tempura voor vis heeft dezelfde

vragen deze evolutie ook voor u succesvol te

Naar uw wens

proceseigenschappen als een tempurabat-

laten worden?

Mooi wit visvlees, desgewenst van Baader-

ter en kan simpelweg met behulp van de

kwaliteit, met een aantrekkelijke, zalmkleu-

tempuradipper worden aangebracht.

rige coating is één van de vele mogelijkhe-

Het resultaat is een mooi

den, maar om precies te weten wat voor

gecoat visproduct,

u mogelijk is, kunt u het beste zelf bij de

dat voor zijn

®

vakmensen van DP&S aankloppen. Zij staan ®

voor u klaar om uw wensen te honoreren. De in de aanloop naar de IFFA geïntroduceerde NO-FAT groenten-kiptempura bleek op de beurs in Frankfurt een doorslaand succes. De groenten-kipmelange, gecoat met de revolutionaire NO-FAT Tempura®, werd gekozen op basis van de smaakbeleving van kinderen. Het idee ontwikkelde Future Concepts®, de ontwikkelingsafdeling van DP&S®, in nauwe samenwerking met Michelinsterrenchef André Gerrits van Restaurant ‘t Amsterdammertje.

De nieuwe NO-FAT Tempura®. Bedacht en ontwikkeld door Future Concepts®.


®

Elke bal is raak We kennen ze in alle maten en soorten. Gehaktballen. Van snackballetje tot maaltijdcomponent. Lekker rul of snijdbaar stevig. Afgestemd op de landelijke smaak of met een specifieke regionale toets. Als een welkome aanvulling op het reeds bestaande assortiment introduceert DP&S® enkele nieuwe producten, die niet alleen meer functionaliteit geven aan uw gehaktbal, maar waarmee u bovendien nóg beter de structuur en de textuur van het eindproduct kunt sturen. De structuur, de textuur en de daarmee ver-

toegespitste recepturen vervullen.” De hier-

stabilisatoren, maakt DP&S® het de produ-

band houdende eetbeleving worden bij de

bij opgenomen recepten van een tweetal

cent wel heel gemakkelijk om de gehaktbal

gehaktbal door meerdere factoren bepaald.

nieuwe producten spreken wat dat betreft

van zijn keuze of die van zijn klanten te

Van invloed zijn in elk geval de vleeskeuze,

duidelijke taal.

maken.

„Samen met de producent kunnen wij op

Flexibele inzet

Kant-en-klare recepturen

het beoogde doel sturen met een complete

„Dankzij de flexibele inzet van onze

„Afhankelijk van klantwens of toepassing

mix van ingrediënten of, als de receptuur en

ingrediënten kunnen we elke uitdaging

wil de ene producent een rulle bal met

de gewenste textuur dat toestaan, volstaan

aan,” besluit Chris Driessen. „In binnen- en

zachte beet, terwijl een ander om voor hem

met ondersteunende stabilisatoren in een

buitenland. Van de Köfte in Turkije en het

moverende redenen kiest voor een stevig

lagere dosering,” aldus Chris Driessen.

Midden-Oosten of grootmoeder’s lekker rulle

het vetpercentage en het bereidingsproces.

exemplaar,” zegt eigenaar Chris Driessen

gehaktbal tot een stevig en beter snijdbaar

van DP&S . „Beide wensen en alle die tus-

Van rul tot stevig

sen deze twee uitersten liggen, kunnen

Met zijn ingrediënten, waaronder op de ge-

wij met onze op de gewenste textuur

wenste textuur afgestemde bindingen en/of

®

exemplaar.”

Köfte

Grootmoeder’s Gehaktbal Vlees en ingrediënten

%

Vlees en ingrediënten

%

Rundvlees 70/30

65

Rundvlees 70/30

35

Water

20

Varkensvlees 70/30

35

Fosfaat

0,3

Water

12

Paneermeel

5,7

Ui

10

Zout

1

Paneermeel

4

Ui

5

145252 Stabilisator TTN

2

98585

1

Köfte Kruiden

140003 Grootmoeder’s Gehaktballenmix

4


®

De Champignonburger Een vegetarische burger, die niet op vlees lijkt en is gemaakt van 100% mooie grote stukken champignon. Die zonder coating bij het bakken niet uiteenvalt. En die je eet alsof het gewoon lekker gebakken champignons zijn. DP&S® introduceert de Champignonburger als duurzaam, natuurlijk en gezond alternatief. Future Concepts®, de ontwikkelingsafdeling

„De Champignonburger wordt gemaakt van

burger, maar vormen belangrijke elementen

van DP&S®, is erin geslaagd een binding te

champignons (die van nature veel water

van DP&S’s visie op huidige en toekomstige

ontwikkelen, die grote stukken champignons

bevatten), binding en kruiden,” vertelt R&D-

ontwikkelingen. Op de IFFA eerder dit jaar

bijeen houdt, zonder dat het daarmee ge-

manager Mark Dobbelsteen van DP&S®. „De

werden deze uitgangspunten vertaald in het

maakte product moet worden voorzien van

in grove stukken gesneden champignons

beursthema ‘Light’, dat ook wordt uitgedra-

een coating.

worden kort gebakken, gemengd met wat

gen in de huisstijl van DP&S® en is terug te

uitjes en onze speciale binding om tenslotte

vinden op zijn nieuwe website

te worden gevormd en ingevroren.”

www.dpsfood.nl.

burger. Een vegetarisch kwaliteitsproduct

Duurzaam

Het concept wordt op dit moment al in

met een lekkere smaak, mooie structuur en

Duurzaam, natuurlijk en gezond zijn, met

Nederland op exclusieve basis doorontwik-

aangename beet. Dat bovendien eenvoudig

onder andere ‘eenvoudig te maken’, niet

keld en binnenkort op de markt verwacht.

in een standaardproces te maken is.

alleen van toepassing op deze Champignon-

Mooie structuur Dit huzarenstukje leidde tot de Champignon-


®

In een nieuw velletje Kip is niet alleen het meest veelzijdige, maar wereldwijd ook het meest gegeten stukje vlees. DP&S® komt met een nieuwe coating voor gegaarde kipproducten als filets, vleugeltjes, maar ook burgers. Dun als een glaze, maar dik in orde. Bovendien helemaal 2014. De marinade-achtige coating van DP&S®

beloftes worden waargemaakt. We sneden

wordt als een flinterdun laagje aangebracht

een van deze coating voorziene, gegaarde

op het rauwe product vóór het garen. Behalve

kipfilet in hele dunne plakjes en op elk plakje

de gewenste smaak en hierop afgestemde

bleef de coating als een mooi egaal randje

kleur voorziet de coating in een uitstekende

zitten. De coating hecht namelijk zo goed

hechting op de kip.

aan het vlees, dat deze niet vlekt of plakt.

De speciale coating, die in-line met behulp

Dit betekent dat alle smaak en kleur op het

van een preduster/bemeler kan worden

product blijven. Rook-, braad- of grillsmaken

aangebracht, komt voorts de sappigheid en

behoren tot de standaardmogelijkheden,

de textuur van het product ten goede en

desgewenst in combinatie met het daarop

biedt, last but not least, een beter rendement

afgestemde (grill)motief op het product.

en een bijzonder aantrekkelijke presentatie.

Je zou er bijna kippenvel van krijgen!

Met voornoemde kwalificaties belooft DP&S® heel veel, maar de praktijk wijst uit dat alle


dP&S garandeert kwaliteit en veiligheid Dutch Protein & Services® produceert ingrediënten van de hoogste kwaliteit voor de voedingsmiddelenindustrie. Wij streven daarbij naar het optimum van voedselveiligheid en produceren conform GMP-principes. We hanteren een HACCP-systeem en werken volgens BRC-richtlijnen. Beide systemen, HACCP en BRC, behelsen een preventieve zorgplicht m.b.t. voedselveiligheid, die zich uitstrekt tot en met ons productieproces. DP&S® is volledig BRC- en HACCP-gecertificeerd op de hoogste niveaus.

BRC-gecertificeerd DP&S® is al vele jaren BRC-gecertificeerd. De BRC Food Technical Standard is in het leven geroepen om de kwaliteit en de veiligheid van voedingsmiddelen te waarborgen, die worden verkocht door de leden van het British Retail Consortium (BRC). Het BRC vertegenwoordigt 90 procent van de Britse retail. In de loop der tijd is de BRC-certificatie ook onderdeel geworden van het kwaliteitsbeleid van retailers buiten Groot-Brittannië. Onlangs prolongeerde DP&S® zijn BRC-certificaat op A-niveau van de BRC Global Standard for Food Safety, versie 6.

HACCP-gecertificeerd DP&S® is ook HACCP-gecertificeerd (versie 5). HACCP staat voor Hazard Analysis of Critical Control Points. Ons team is constant gefocust op alle als zodanig vastgelegde kritische controlepunten en andere relevante aandachtspunten vóór, tijdens en na de productie. Ons streven is om onze processen daar waar nodig en mogelijk voortdurend te verbeteren.

Halal Voedingsmiddelen hebben ook een morele kwaliteit en de omstandigheden waaronder ze worden geproduceerd spelen voor veel mensen een belangrijke rol. DP&S® wenst met de onder meer door cultuur, religie of geografische omstandigheden bepaalde wensen respectvol rekening te houden. Zo levert DP&S® zijn producten indien gewenst Halal. Tracking & tracing, monitoring en certificatie zijn daarvoor in de vertrouwde handen gelegd van de Foundation Halal Correct Certification. Het kwaliteitssysteem van de FHCC is een garantie voor een levensmiddelenkwaliteit volgens universele en Islamitische waarden.

Glutenvrij Een steeds groter deel van onze producten is glutenvrij. DP&S® garandeert de glutenvrije status van zijn ingrediënten door middel van externe, onafhankelijke analyses op de aanwezigheid van gluten. Wij zijn in staat glutenvrije producten te maken volgens de EU-regelgeving (< 20 ppm).

Externe kwaliteits- en veiligheidsaudits DP&S® produceert haar producten volgens de hoogst mogelijke hygiëne- en kwaliteitsstandaards. Wij ontvangen regelmatig externe auditors, die er voor zorgdragen dat wij de correcte procedures volgen voor hygiënische werkprocessen, opslag en reiniging. Tevens beoordelen zij de staat van onze gebouwen, de productiemiddelen, de traceerbaarheid van de grondstoffen en de eindproducten. Wij investeren onafgebroken in onze fabriek teneinde onze voorhoedepositie op het vlak van gegarandeerde hygiëne- en kwaliteitsnormeringen voor de productie van ingrediënten voor voedingsmiddelen te behouden.

DP&S/Dutch Protein & Services® b.v. Sir Rowland Hillstraat 3, 4004 JT TIEL - Postbus 6181, 4000 HD TIEL - Nederland Tel. +31 344 677 677 - Fax algemeen +31 344 677 666 - Fax verkoop +31 344 677 663 info@dpsfood.nl - www.dpsfood.nl

dps-now-12_nl_los  
dps-now-12_nl_los  
Advertisement